Det hele startede i 1962

 

 • Vandtårnets 113 års fødselsdag.

  Vandtårnet fylder 113 år. Og som traditionen tro skal det markeres.

  Da der afholdes frivillighedsdag i Taastrup den 28. august, har vi flyttet fejringen til denne dag.

  Der vil være åbent i vandtårnet fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Der er gratis adgang.

  Hvis corona-restriktionerne tillader det, vil der være karameludkastning fra tårnet kl. 13.00. Under alle omstændigheder er udsigten fra tårnet fantastisk.

  Der vil også være åbent i vandtårnet den 4. september fra kl. 11.00 til kl. 13.00.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Håndværkerne som byggede Taastrup Vandtårn i 1908.

  Fotograf ukendt. Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune

  Continue reading →
 • Efteråret i Historie Cafeen

  Historie Cafe’

  Den 6. oktober 2021   kl. 18.30           Michael Ziegler, Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle, Lokale 3, spisning.

  Civilingeniør, borgmester, KL-chefforhandler, veteranbils-fan, katteelsker og sommerhusejer. Michael Ziegler har mange facetter og interesser, og han er frem for alt en mand, der sætter sit aftryk på verden omkring ham. Med sine snart 15 år som borgmester er dette aftryk især sket lokalt i Høje-Taastrup.

   

  Den meget populære borgmester har oplevet både medvind, modvind og sidevind i sit politiske arbejde, og han vil til foredraget fortælle om de generelle fremtidsplaner for kommunen. Han vil komme ind på nogle af de store byudviklingsprojekter, som har præget hans periode som borgmester. Herunder hvilke tanker der er for infrastruktur og sammenhæng med den øvrige del af kommunen, og bevarelsen af de mange skønne grønne områder og hyggelige landsbyer.

   

   

   

   

  Den 17. november  kl. 18.30               Mie Bernhagen,  Taastrup kulturcenter, lokale 4, kaffe.

  Mie vil fortælle om livet, menneskene og arbejdet på Barfredshøj med småhistorier og anekdoter fra 50’erne og 60’erne – en helt anden tid, hvor sådan en gård var et samfund for sig selv, man var selvforsynende og mættede mange munde daglig.

  Der var et klart hieraki, men til trods for det, og den lange vej fra den lille mand med huen i hånden op til den fine proprietær, forstod proprietærparret at træde til, når der var hjælp behov .

  Fælles for landbolivet dengang var, at man levede med og tog sig af hinanden.

  Kun få kender Barfredshøj så godt som Mie, der i 2018 stod bag bogen ” Minder fra Barfredshøj. En proprietærgård på Vestegnen”. Læs mere om bogen her på hjemmesiden.

  Tidligere tilmeldinger til Historie Cafeen vil fortsat være gældende. Har man ikke mulighed for at deltage på de nye datoer, kan evt. betaling refunderes.

  Tilmelding til de enkelte arrangementer kan ske til:

  Bodil Munck                       Tlf. 4051 0707 eller bodil.munck@webspeed.dk

  Ole Gram                            Tlf. 2449 1729 eller ole1gram@gmail.com

  Deltagerbetaling er kr. 125,- for arrangementer med spisning og kr. 50,- for arrangementer med kaffe.

  Prisen er for medlemmer af foreningen. For gæster er beløbet kr. 150,- hhv. kr. 75,-.

  Tilmelding er først bindende efter indbetaling af deltagerbeløb. Gerne på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.

  Der er begrænset deltagerantal, som fastsættes efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, ved alle arrangementerne.

   

  Continue reading →
 • Historie Cafe’en har første arrangement den 10. februar

  Glæd dig til et par spændende fortællinger i Historie Cafe’en.

  Den 10. februar  kl. 18.30  Lise Wied Kirkegaard,     Taastrup kulturcenter, lokale 3, kaffe.

  Dyrlæge Erik Eriksens erindringer fortalt til Lise Wied Kirkegaard. Der skydes – men ikke med skarpt er titlen på en bog, som blev resultatet af mødet med Erik Eriksen. Bogen er netop udkommet i november 2020.

  Lise mødte første gang dyrlæge Erik Eriksen i forbindelse med en researchopgave i 2012, men hendes store interesse og sikre fornemmelse for såvel den gode historie som mennesket bag sendte hende retur til Eriksen for at få de utrolige fortællinger om folk og fæ nedskrevet til eftertiden. Specielt den første del af bogen har mange beretninger med relation til vor lokalhistorie.

  Lise Wied Kirkegaard (f. 1963) er uddannet jurist og har en Master i Professionel Kommunikation. Lises første bog, Frans Marcher – en jagtlegende fortæller, udkom i 2018.

  Læs mere om bogen Der skydes – men ikke med skarpt i januar bladet eller her.

   

   

   

  Den 7. april 2021   kl. 18.30           Michael Ziegler,      Taastrup kulturcenter, lokale 3, spisning.

  Civilingeniør, borgmester, KL-chefforhandler, veteranbils-fan, katteelsker og sommerhusejer. Michael Ziegler har mange facetter og interesser, og han er frem for alt en mand, der sætter sit aftryk på verden omkring ham. Med sine snart 15 år som borgmester er dette aftryk især sket lokalt i Høje-Taastrup.

  Den meget populære borgmester har oplevet både medvind, modvind og sidevind i sit politiske arbejde, og han vil til foredraget fortælle om de generelle fremtidsplaner for kommunen. Han vil komme ind på nogle af de store byudviklingsprojekter, som har præget hans periode som borgmester. Herunder hvilke tanker der er for infrastruktur og sammenhæng med den øvrige del af kommunen, og bevarelsen af de mange skønne grønne områder og hyggelige landsbyer.

   

  Tilmelding til de enkelte arrangementer kan ske til:

  Bodil Munck                       bodil.munck@webspeed.dk   Tlf. 4051 0707

  Ole Gram                            ole1gram@gmail.com       Tlf. 2449 1729

  Deltagerbetaling er kr. 125,- for arrangementer med spisning og kr. 50,- for arrangementer med kaffe.

  Prisen er for medlemmer af foreningen. For gæster er beløbet kr. 150,- hhv. kr. 75,-.

  Tilmelding er først bindende efter indbetaling af deltagerbeløb. Gerne på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.

  Eventuelle ændringer af mødested vil blive meddelt på foreningens hjemmeside.

  Der er begrænset deltagerantal, som fastsættes efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, ved alle arrangementerne.

  Continue reading →
 • AFLYSNING. Historie Cafe’en aflyst 7. december

  Vi må desværre aflyse det berammede arrangement med Hanne Danielsen på grund af pålagt karantæne.

  Det var det, som ikke måtte ske. Men Covid-19 virus kom også i dette tilfælde til at styre begivenhederne.

  Så snart vi har overblik over situationen, vil vi melde ud med, hvornår arrangementet kan gennemføres en gang i 2021.

  Continue reading →
 • Det var to gode fortællinger.

  Der var fulde huse til Axel Johansens foredrag om Genforeningen og til Else Triers beretning på Fortællerhjørnet.

  Den 21. januar var det Axel Johansen fra Museum Sønderjylland som levende fortalte om Genforeningen 1920. Hvorfor grænsen til Tyskland blev der hvor den er, og hvad det har haft af betydning for udviklingen og livet nord og syd for grænsen. Det blev en god aften for alle tilhørere, der fik historien om Genforeningen fortalt set med nutidens øjne.

  På Fortællerhjørnet den 29. januar var det Else Trier, der med udgangspunkt i sine bøger om historien i Høje-Taastrup Kommune og Blåkildegård, der fortalte om sit liv og virke i Taastrup. Det blev som altid med Else Trier til en spændende fortælling, der gav alle tilhører en god oplevelse.

  Alle foto Bjarne Larsen. Klik på billederne for at se dem i stor udgave.

  Continue reading →
 • Ny foredragsholder på Fortællerhjørnet den 29. januar 2020

  Else Trier bliver fortæller på Fortællerhjørnet d. 29. januar 2020.

  Ole Holm, som skulle have været fortæller , har måttet melde forfald på grund af sygdom.

  Else Trier, der om nogen kender Høje-Taastrup , og som har skrevet mange værker om historien og udviklingen i kommunen, har med kort varsel sagt ja til at vær fortæller d. 29. januar.

  Else Trier, der er cand. mag. i dansk og historie, bosatte sig i 1977 i Høje Taastrup Kommune og fik her sine to børn. I 1980 blev hun ansat på Vestegnen HF og VUC, som dengang hed Taastrup Forberedelseskursus. Som historielærer og mor til to voksede interessen for kommunens historie langsom frem. Historieundervisningen i Danmarkshistorie blev jo unægtelig sjovere, når man kunne gå ud og ”røre” den. Dertil skulle hendes to børn jo vide, hvilken historie der lå bag den jord, de betrådte. Da Else Trier var vokset op i en forstad til Odense og havde boet i København i sin studietid, måtte hun sætte sig ind i Høje-Taastrup Kommunes Historie. I første omgang fik hun i 1988-90 lov til at tilbyde et HF- historiehold, hvor der det første år var fokus på Høje-Taastrup Kommunes historie. I begyndelsen af 1990’erne fulgte en foredragsrække om Høje Taastrup Kommunes historie sammen med den daværende leder af Byhistorisk Samling. Det var her, tanken om en bog om Høje Taastrup voksede frem. I 1993 udgav kommune hendes bog Høje-Taastrup Kommune i fortid og nutid.

  Else Trier vil denne eftermiddag fortælle om højdepunkter fra hendes arbejde med lokalhistorie. Hun vil herunder kort komme ind på arbejdet med andre pjecer om lokale emner, hun har skrevet og om arbejdet med hendes bog om Ishøj, Ishøj, den grønne port til København før og nu fra 1998. Foredraget er gratis. Man kan hente billetter på biblioteket eller bestille dem via bibliotekets hjemmeside.

   

  Continue reading →
 • Årsmøde 2020

   

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde
  torsdag d. 19. marts 2020 kl. 19.30
  i Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup

   

  Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  6. Valg
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

  Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet og kan desuden ses nedenfor; bilag 1.

  Ad pkt. 5: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

  Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra et medlem, der mener det er nødvendigt med en tydeliggørelse af, hvorledes de enkelte medlemmer er stemmeberettigede.

  Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter §5 kan ses nedenfor; bilag 2.

  Ad pkt. 6, på valg er:

  Jørn Jordan-Knudsen, formand (modtager ikke genvalg)

  Peter Mose Nielsen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg)

  Fredy Olsen, bestyrelsesmedlem (modtager ikke genvalg)

  Bodil Munck, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg)

  Ib Sandahl, suppleant (villig til genvalg)

  Birgit Stubbe,  suppleant (modtager ikke genvalg)

  Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant (modtager genvalg

  Ad pkt. 7: Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 1 uge før årsmødet.

  Efter årsmødet byder foreningen på kaffe og kage.                                       
  Efterfølgende holder Peter Mose et kort foredrag om den kommende forårstur og der vil blive åbnet for tilmelding til turen efter foredraget.   

  _____________________________________________________________________________________________      

  Bilag 1: 

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening  
               
  Regnskab 1/1 – 31/12- 2019  
               
        Regnskab Budget  Afvigelse Budget 
        2019 2019 2019 2020
  note INDTÆGTER          
    Kontingenter   26.825 27.000 175 27.000
    Historiske ture   19.125 20.000 875 23.000
    Turudvalget evt. ekstratur 930 0 -930 1.000
    Foredrag   4.700 5.000 300 5.000
    Div. Arrangementer 0 0 0 0
    Foreningsstøtte Høje-Taastrup Kommune 11.100 10.000 -1.100 10.000
    Kassedifference   0 0 0 0
    Renter   0 0 0 0
    Salg af årsskrifter mm. 240 1.000 760 500
               
    Indtægter i alt   62.920 63.000 80 66.500
               
    UDGIFTER          
    Historiske ture   25.156 23.000 -2.156 28.000
    Turudvalget evt. ekstratur 1.000 0 -1.000 1.000
    Foredrag   5.025 10.000 4.975 10.000
    Div. Arrangementer 0 0 0 0
    Vandtårnet   82 500 419 2.500
    Trykning af blade   27.194 16.000 -11.194 20.000
    Årsmøde og bestyrelsesmøder 150 1.500 1.350 1.500
    Kontorartikler, EDB m.v. 1.127 3.000 1.873 3.000
    Porto   1.510 1.500 -10 2.000
    Hjemmeside   470 500 30 500
    Repræsentation   2.356 1.500 -856 2.500
    Gebyrer til bank   372 500 128 500
    Kontingenter   250 600 350 600
               
    Udgifter i alt   64.691 58.600 -6.091 72.100
               
    Overskud overføres til Egenkapitalen i alt -1.771,27 4.400,00 6.171,27 5.600,00
               
    AKTIVER note PASSIVER
          Saldo pr. 31. december 2019
    Bankkonto 161.662,11   Bankkonto   165.072,88
    Kassebeholdning 2.966,00   Kassebeholdning 1.676,50
    Årsskrift 2015-2018 -8.000,00   Forudbetalt kontingent 2020 300,00
          Kontingentrestancer -650,00
          Hensættelse årsskrift -18.000,00
          Egenkapital primo i alt 148.399,38
    Kontingentrestancer        
          Årets resultat   -1.771,27
    Aktiver i alt 156.628,11        
          Egenkapital Ultimo i alt 146.628,11
          Hensættelse årsskrift 10.000,00
          Kreditorer   0,00
          Passiver i alt  156.628,11
    Taastrup, den 10/1-2020        
    ……………………..   …………………     …………………
    Hanne Stampe Jensen   Lisbet Steffensen     Flemming Ougaard
    Kasserer   Bilagskontrollant     Bilagskontrollant

  _________________________________________________________________________________
  Bilag 2:

  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.

  I § 4 står:

      Medlemskab.
      Som medlemmer kan optages alle interesserede.
      Et medlemskab kan tegnes for enten en enkelt person eller et par.
      Medlemskab for et par dækker to navngivne personer.
      Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til medlemskab for en enkelt person.

  Derfor tilføjes en sætning i § 5.

      Årsmøde.
      Foreningens højeste myndighed er årsmødet.
      Ordinært årsmøde holdes inden udgangen af marts måned.
      Formanden indkalder skriftligt til årsmødet med mindst 2 ugers varsel ved direkte henvendelse til medlemmerne.
      Årsmødets dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter.

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsen beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

      Forslag til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest en uge før årsmødet.
      Alle beslutninger på årsmødet foregår ved simpelt stemmeflertal (Se dog §8). Alle navngivne personer dækket af et medlemskab er stemmeberettigede.
      Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
      Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært møde og skal indkalde dette, såfremt 25 medlemmer skriftligt stiller krav herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.
      Et sådant møde skal afholdes senest 1 måned efter, at kravet er fremsat og skal indkaldes med samme varsel som det ordinære årsmøde.

  __________________________________________________________________________________________________

  Continue reading →
 • FORTÆLLERHJØRNET I FORÅRET.

   

  Ole Holm lægger for og kommer i fortællerhjørnet 29. januar 2020. Ole kommer fra Valby og flyttede med sin familie til Sengeløse i 1967. Han har en uddannelse som kontorassistent og har handlet med metaller hele sit arbejdsliv. Senere blev han direktør for organisationen Jern og Stål. Hans skolegang foregik i Valby.

  Mange fritidsinteresser: Badminton og spejder. Har i 23 år været og er stadig redaktør og udgiver af bladet Sengeløseposten.

   

   

   

   

  Ole Søndergaard kan vi møde i februars fortællerhjørne d. 26. februar.

  Han blev født i 1930 på Vesterbro.

  Familien kom til Torslunde, da han var 9 år, gik i skole i Taastrup på Taastrup Realskole. Senere blev han student fra Roskilde Katedralskole og læste til skolelærer. Han var i hele sit arbejdsliv ansat i Københavns kommunes skolevæsen.

  I sin fritid blev han hurtigt aktiv i Taastrup, først som spejderleder i mere end 25 år. Han var ligeledes aktiv i idrætten og var badmintonformand i en årrække. Senere blev han formand for TIK, hvor han er endt som æresmedlem.

  Han er også aktiv i Lokalhistorisk arkivs kulturudvalg.

                                               I 2003 startede han foreningen Hedebo Slægtsforskere. Han vil fortælle om sit liv i Taastrup og med de forskellige aktiviteter.

   

  Marts måneds fortællerhjørne d. 25. marts får besøg af provst Søren Nolsøe.  Søren er født i Hellerup, senere flyttede familien til Måløv, hvor han gik i skole. Han er student fra Niels Steensens Gymnasium på Østerbro. Han tænkte først på at blive ingeniør, men det endte med at være teologstudiet, der fangede ham. Han blev færdiguddannet i 2008 og i 2009 blev han ansat ved Rønnevang kirke som præst.  I 2017 gik Steffen Andresen af som provst og flyttede til København. Rønnevang kirkes menighedsråd, provstiudvalget og Helsingør stifts biskop blev enige om, at indstille Søren Nolsøe til stillingen som ny provst. Han blev dermed den yngste provst i Danmark.

  En provst bruger ca. halvdelen af sin arbejdstid på administration og den anden halvdel til kirkeligt arbejde.

   

   

  Alle fortællerhjørnerne foregår på Taastrup bibliotek den sidste onsdag i måneden fra kl. 15-17. Husk at reservere gratis billet enten på biblioteket eller via bibliotekets hjemmeside.

   

   

  Continue reading →
 • FOREDRAG OM GENFORENINGEN

  Tirsdag d. 21. januar 2020 holder vi foredrag i Kulturcentret, Poppel Allé 12, Taastrup.

  Vi starter kl. 18 med at spise og der vil være 2 stk. luksussmørrebrød pr. person samt en øl eller vand samt kaffe/the senere på aftenen. Prisen er kr. 110,-. Beløbet skal indbetales til kassereren umiddelbart efter tilmeldingen.

  Kl. 19 begynder foredraget med Axel Johnsen om genforeningen.

  Sønderjyllands genforening i 1920 var kulminationen på den folkelige kamp, som de danske sønderjyder med H.P. Hanssen i spidsen havde ført siden 1880-erne. Alligevel blev årene 1918-20 nogle af de mest barske i dansk politisk historie. De danske sønderjyder ville have en afstemningsgrænse, andre ville have en historisk grænse ved Dannevirke, og endnu andre ville i det mindste have Flensborg med til Danmark. Det blev en bitter strid med flere tabere end vindere. Men det hele var glemt, da Christian X red over Kongeåen ind i det genvundne land d. 9. juli 1920. Eller var det? Foredrager handler dels om, hvordan vi fik den grænse, vi kender i dag, dels om den lange og delvis smertefulde vej frem til vore dages fred og afspænding.

  Axel Johnsen er født 1970, historiker og ph.d. med speciale i Sønderjyllands nyere historie og forholdet mellem Danmark og grænselandet. Han er aktuel med bogen Grænsen, folket og staten. Grænseforeningens historie 1920-2020.

   

   

  Tilmelding senest d. 16. januar:

  Jørn Jordan-Knudsen, tlf. 2461 6268

  Ole Gram, tlf. 2449 1729

  Bodil Munck, tlf. 4051 0707

  Continue reading →
 • Smuttur til Museet ved Vridsløselille Statsfængsel

  Kom i fængsel. Der er stadig få pladser på smutturen.

  Søndag den 30. september er der mulighed for at besøge Museet ved Vridsløselille Statsfængsel. Tag med på denne smuttur, hvor vi får en omvisning i museet. Og fortællinger om fængslet, der har været en del af Vestegnens historie.

  Der er ikke adgang til selve fængslet, der i dag ikke huser fanger. Og dets fremtid og eventuelle anvendelse er ikke fastlagt.

  Vi mødes kl. 14.50 foran hovedporten, der hvor Egon Olsen kommer ud i Olsenbande filmene. Omvisningen tager en god time.

  Tilmelding til turen er nødvendig senest den 17. september til turudvalget:

  Inge Sørensen, 4399 3803 eller ingemsoerensen@hotmail.com

  Peter Mose Nielsen 2168 5790 eller peter.mose@privat.tele.dk

  Lisa Møldrup Ulriksen 2229 0010 eller lisamulriksen@gmail.com

  Tilmeld gerne pr. E-mail.

  Der er ingen betaling for smutturen.

  Continue reading →
 • Fortællerhjørnet, efterår 2018

  Fortællerhjørnet fortsætter i samarbejde med Taastrup Bibliotek med tre arrangementer i efteråret.

   

  Taastrup Bibliotek

  Tilmelding og “køb” af billetter skal ske på biblioteket eller på bibliotekets hjemmeside. Klik her. Og find det aktuelle Fortællerhjørne.

  Onsdag d. 26. september kl. 15.00-17.00. Knud Anker Iversen.

  Knud Anker Iversen

  Knud Anker Iversen blev født i 1952 i Aagaard (mellem Kolding og Vejle). Efter folkeskolen tog han en HF. Er seminarieuddannet folkeskolelærer fra Tvindseminariet i 1976. Som nyuddannet lærer startede han i Høje-Taastrup kommune som skolelærer på Selsmoseskolen, hvor han arbejdede i 20 år.

  Begyndte allerede på Selsmoseskolen at interessere sig for miljø og han fik sat bistader op ved skolen.

  Så kom han i forbindelse med Jytte Abildstrøm, som var formand for en miljøfond. Sidder i dag i bestyrelsen for denne fond sammen med Jytte Abildstrøm.

  I 1994 begynder han i forskellige forretningslokaler på Taastrup Hovedgade at opbygge det, der i dag er blevet til Miljø- og Energicentret. Afdøde borgmester Anders Bak hjalp til med at skaffe de lokaler, Miljøcentret nu bor i i Høje-Taastrup.

  Har været koordinator for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp i Høje-Taastrup i ca. 20 år.

  Onsdag d. 31. oktober kl. 15.00-17.00. Søren D. Sørensen.

  Søren D. Sørensen

  Søren er født i landsbyen Janderup i Varde kommune i 1943.

  Han gik ud af skolen efter 7. klasse, blev landbrugsmedhjælper, indtil han var gammel nok til at kunne aftjene sin værnepligt og det gjorde han i Livgarden, hvor han efter sigende kan mange anekdoter om kong Frederik IX.

  Efter militærtiden tilbragte han ½ år på idrætshøjskolen i Sønderborg, søgte derefter ind på Politiskolen og blev efterfølgende ansat i politiet, hvor han arbejdede i 47 år.

  Sin fritid har han delt mellem byrådsarbejde, hvor han i 28 år repræsenterede partiet Venstre i Høje-Taastrup Kommune og hvervet som fodbolddommer.

  Vi er mange, som har set Søren piske afsted på cykel, først den ene vej i pænt tøj og efter en lynomklædning den modsatte vej, men nu i den sorte fodbolddommerdragt.

  Onsdag d. 28. november kl. 15.00-17.00. Lars Sparzek.

  Lars Spatzek

  Lars er født i 1964, barn af en far, der bl.a. var fisker, styrmand, søofficer og endte som viceskoleinspektør. Hans mor var ansat på kontor i KTAS, hvor Lars også i sin studietid havde feriejob som kontorbud.

  Har gået på Sankt Annæ Gymnasium og har sunget i Københavns Drengekor, under sin uddannelse var han bl.a. kirkesanger, så stemmen fejler ikke noget.

  Lars er bankuddannet, merkonom i organisation og ledelse. Har arbejdet på Planetariet og været leder af Rundetårn og har siden 1.2.1993 været ansat på Byhistorisk Arkiv og Samling på Blaakildegaard, de sidste mange år som leder af arkivet.

  Alle foto lånt fra Taastrup Biblioteks hjemmeside.

  Continue reading →
 • Foreningen var med på frivillighedsdagene 2018

  Foreningen var med på frivillighedsdagene i Hedehusene og i Taastrup.

  Som andre aktive foreninger viste foreningen flaget på de to frivillighedsdage den 25. august i Hedehusene og den 1. september i Taastrup. Vejret var godt begge dage og mange besøgte boderne, og det blev til mange gode samtaler om foreningens arbejde.

  På billederne ses Kristian Rohde Jensen og Fredy Olsen, der var i Hedehusene og Jørn Jordan-Knudsen og Ole Gram, der var i Taastrup.

   

   

  Continue reading →
 • Vejen til Vikingerne.

  Bro og  vej til vikingerne  søndag den 3. juni kl. 13 – 16.

  Vikingelandsbyen, Ledøjevej 35, Albertslund.

  Alle er velkomne til at deltage i det flotte arrangement, hvor der er gratis adgang.

  Se det flotte program:

            

  Klik på billederne for at få et større billede.

  Continue reading →
 • HISTORISKE DAGE 2018

  Det er nu blevet en årlig begivenhed, at der afholdes Historiske Dage i Øksnehallen på Halmtorvet  

  I år den 10. – 11. marts. 4 scener, 65 udstillere og 130 events. Der er noget for enhver med interesse for historien.

  Se mere om det store program på arrangementets hjemmeside. http://www.historiske-dage.dk/

   

  Continue reading →
 • Fortællerhjørnet på Taastrup Bibliotek

  Så er en ny omgang af Fortællerhjørnet sat igang.

  Det er spændende historier som bliver fortalt af personer med et langt liv i vor kommune.

  Allerede onsdag d. 31. januar kan vi glæde os til at lytte til at Inger Mangor fortæller.

  Og onsdag d. 28. februar er det Laurids Christensen, der vil fortælle om sine oplevelser.

  Begge dage sker det på Taastrup Bibliotek, Taastrup Hovedgade 86, kl. 15.00 – 17.00.

  Der er gratis adgang, men man skal “købe” billetter på Taastrup Bibliotek eller via bibliotekets hjemmeside. Følg linket ved at klikke på fortællernes navne.

  Continue reading →
 • Nytårs souljazz-koncert i Taastrup Nykirke

  Traditionen tro afholdtes årets nytårs souljazz-koncert i Taastrup Nykirke den 7. januar 2018. <-klik

  Se kirkens hjemmeside – klik på overskriften herunder:
  Søndag den 7. januar kl. 14 var der souljazz-koncert med bobler, kaffe og kransekage

  The Boogaloo Brothers anført af kirkens præster Anders “Boogaloo” Nilsen på sax og Thomas L. Vedel på trommer. De har et alsidigt repertoire og et formål om at spille funky jazz til den lyse morgen.Denne gang var arrangementet rykket ind i kirken, da tilslutningen sidste år var overvældende.
  Det var en god disposition, da kirken stort set blev fyldt.
  Vi var nogle stykker fra Hedeboegnens Slægtsforsker Forening og Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening, der overværede koncerten. – Vi dukker sikkert op til næste års koncert!

  Continue reading →
 • Forårsturen 2018

  Vi skal igen til Sverige

  Forårsturen 2018 går til vor venskabsby Ängelholm og Sofiero Slot ved Helsingborg. Turudvalget arbejder stadig med det endelige program for turen, der traditionen tro gennemføres på Kr. Himmelfartsdag. I 2018 er det den 10. maj.

  Ängelholm er en spændende by, som kan byde på mange oplevelser. Byen blev grundlagt i 1516 som Engelholm af Christian II, som flyttede bebyggelsen fra Luntertun ude ved kysten, fordi den var svær at forsvare både mod sandflugt og svenskere. Som grundlægger indkredsede kong Christian II egenhændigt den ny bys grænser med en plovfure. Af Luntertun er der i dag kun en kirkeruin tilbage.

  Under de mange års krige imellem Sverige og Danmark blev byen ødelagt mange gange. Første gang i 1565 af svenskerne.  Ved freden i Roskilde 1658 mistede Danmark Engelholm sammen med resten af Skånelandene til Sverige. Og sidste gang byen blev ødelagt, var i 1678 af danskerne.

  I løbet af 1800-tallets industrialisering voksede byen og blev samtidig kendt som undervisningsby og badeby. Industrialiseringen var præget af forholdsvis små industrier baseret på landbrug og naturressourcer, så som teglværk, mejeri og sukkerfabrik. I midten af 1800-tallet byggedes en havn ved Rönne åens udløb.

  I dag er byen med ca. 41.000 indbyggere kendt som turistmål med badestrand, hyggeligt centrum, museer for bl.a. tog og fly og meget andet. Og så er den en af vor kommunes tre venskabsbyer. De to andre er Oldenburg i Tyskland og Valmiera i Estland.

   

   

  Sofiero Slots historie tager sin begyndelse i 1864, da Kronprins Oscar og hustruen Sophia af Nassau besøger sundets perle, Helsingborg. Det unge par forelsker sig i den smukke udsigt, de skovklædte kløfter og den centrale beliggenhed i forhold til Danmark. De køber hjemmet Skabelycke, lige nord for Helsingborg, hvor de går i gang med at bygge deres sommerslot, Sophie-Ro.

  I sommeren 1866 kunne parret for første gang flytte ind i deres elskede sommerslot, som dog havde et noget andet udseende end i dag. Slottet havde bl.a. kun én etage. Da Oscar blev udnævnt til konge (Oscar II) ti år senere, gennemgik slottet en omfattende renovering, og det fik her det udseende, som vi kender i dag.

  Oscar og Sophia fik mulighed for at tilbringe mange smukke somre på Sofiero. I 1905 forærede de imidlertid deres elskede Sofiero som bryllupsgave til barnebarnet Gustaf Adolf, da han giftede sig med sin Margareta fra England.

  Kronprinsparret Gustaf Adolf og Margareta var begge meget interesseret i havearbejdet, og det varede ikke længe, før en ny have voksede frem på Sofiero. Haven fik stenbede, rododendronbuske, omfattende blomsterbede og en køkkenhave. De opførte desuden et drivhus og ansatte en gartner. På mindre end 15 år havde de sammen skabt en fantastisk have.

   

  I 1973 testamenterede Gustaf VI Adolf Sofiero til Helsingborg. Takket være Margareta og Gustaf Adolfs brændende haveinteresse kan titusinder af besøgende hvert år nyder denne smukke slotspark.

  Vi glæder os til at fortælle mere om turen inden årsmødet den 21. marts 2018.

  Continue reading →
 • Kom og se byens lys på en sort fredag.

  Vandtårnet holder åbent fra 18 – 20 på Black Friday d. 24. november.

  Udsigten fra Vandtårnet er flot i dagslys. Men der er noget helt specielt ved at nyde den, når det er blevet mørkt. Lysene i byen og længere borte giver er helt andet perspektiv. Hvad er det der lyser der, og hvor kommer det røde blink fra?

  Foto PM

  Tag turen op i tårnet og vær med til at gætte, hvad det er, der lyser op i mørket. Og nisserne vil igen i år indtage tårnet. De vil kravle op ad tårnet.

  De frivillige vagter fra Lokalhistorisk Forening glæder sig til at byde mange gæster velkommen og at fortælle om udsigten og tårnet. Det er sidste gang i år, at der åbent i tårnet. Når du det ikke denne gang, bliver tårnet igen åbner den første lørdag i måneden fra april til oktober i 2018.

  Igen i år vil mere end 500 personer have taget de 113 trin op i tårnet.  Alene på Vandtårnets fødselsdag i september tog 177 turen op i tårnet. Også en del grupper har ønsket besøg i tårnet udenfor de normale åbningsdage.

  Et besøg af 1. z fra Borgerskolen resulterede i en lille kunstudstilling af de fine tegninger, som børnene lavede efter deres besøg i tårnet.

  Foto BL

  Continue reading →
 • Juletur til Herstedøster Kirke

  Fredag den 24. november vil den smukke næsten 900 år gamle kirke i Herstedøster være målet for vor juletur i år.
  Herstedøster Kirke ligger i hjertet af landsbyen. Hvis de tykke kampestensmure kunne fortælle, ville vi få meget at høre om krige, pest, glæder, fest og sorg – om menneskers drømme, håb og længsler.

  Sognepræst Lars Kruse vil fortælle os om kirken i et historisk perspektiv.

  Der afsluttes med kaffe og kage i menighedsgården.
  Mødested: Parkeringspladsen ved Herstedøster Kirke
  Mødetid: Kl. 12.50
  Forventet afslutning: Kl. 15.00
  Tilmelding senest d. 20. november til Turudvalget:
  Lisa Møldrup Ulriksen. lisa@cascasgruppen.dk Mobil 22290010
  Inge Sørensen. ingemsorensen@hotmail.com Tlf. 4399 3803
  Christian Friis Damgaard. Chrdamgaard@live.dk Mobil 2028 6606
  Peter Mose Nielsen. peter.mose@privat.tele.dk Mobil 21685790
  I år er der ingen betaling for deltagelse i turen.
  Såfremt, at man ikke selv har mulighed for at arrangere transport til kirken, bedes det oplyst ved tilmeldingen. Så vil vi forsøge at arrangere transport.

  Continue reading →
 • Frivillighedsdage med mange folk

  Interessen for de mange foreningers boder på de to frivillighedsdage i hhv. Hedehusene og Taastrup var stor.

  Begge steder var vor forening naturligvis repræsenteret.

   

  I Hedehusene d.26. august var Fredy Olsen alene om opgaven.

  Og i Taastrup d. 2. september var det foreningens formand Jørn Jordan-Knudsen og næstformanden Ole Gram, der fortalte om foreningen.

  Blandt de andre udstillende foreninger var naturligvis Hedeboegnens Slægtsforsker Forening. Og ingen frivillighedsdag uden tilstædeværelse af vore lokalpolitikere og tale af borgmesteren.

               

  Continue reading →
 • Vandtårnet blev fejret med stort besøg på fødselsdagen.

  I år faldt vandtårnets fødselsdag sammen med Høstfesten på Taastrup Hovedgade og Frivillighedsdagen i Taastrup.

  Det og det gode vejr havde fået mange mennesker til at lægge vejen forbi de mange boder. Og 177 benyttede også muligheden for at nyde udsigten fra Vandtårnets top.

      

  Lige fra lidt før kl. 10 var der gang i kaffebrygningen og vaffelbagningen. Det blev til rigtig mange kopper kaffe, vafler og glas saftevand. Traditionen tro var der til glæde for de mange fremmødte børn udkastning af karameller fra tårnet.

  Udstilling af tegninger.

  På dagen var der mulighed til at beundre de mange tegninger som eleverne i 1.Z på Borgerskolen havde lavet af tårnet. Efter et besøg i tårnet havde eleverne lavet de flotte tegninger, som vi fik lov at udstille i tårnet. Tak til 1.Z

   

   

  Continue reading →
 • Københavns Befæstningsdag 2017

  Københavns Befæstningsdag foregår i år søndag den 24. september 2017.

  Langs vestvolden vil der være mange arrangementer, og der vil være adgang til steder, der normalt er lukkede for offentligheden. Hvis vejret arter sig, er det alle tiders mulighed for en familieudflugt, og tager du f.eks. til Rødovre, kan du benytte lejligheden til at besøge sovende Louis, hvis du ellers kan finde ham. 

  Continue reading →
 • Spejdere bygger kopi af Taastrup-tårn

  Spejderne fra Taastrup imponerer ved at bygge en ti meter høj kopi af Taastrup Vandtårn.
  Du kan læse mere om tårnet og spejderlejren på tv2lorry’s hjemmeside.

  Continue reading →
 • Foredrag om Reerslev Kirke

  Hvis du interesserer dig for kirkehistorie, kan du allerede nu sætte kryds i kalenderen.
  Fredag d. 22. september 2017, kl. 09.30-11.30 kan du høre om kirkens historie og kalkmalerier i Reerslev Præstegård.
  Læs mere om foredraget på Kultunaut.dk.
   

  Du kan se det flotte kalkmaleri i fuld størrelse ved at klikke på billedet! 

   

   

   

   


  Udstillingen om Torslunde Alterpanel kan måske også have din interesse.

  Continue reading →
 • København 850 år

  Måske “nåede” du ikke 800 års jubilæet i 1967.
  Men så får du chancen nu, hvor København fejrer sit 850 års jubilæum den 2. september 2017.
  Fejringen starter kl. 11:67 – altså kl. 12:07  🙂

  Du kan læse mere om arrangementet på kultunaut.

  Continue reading →
 • Byvandring 17. juni 2017

  Et par indtryk fra byvandringen den 17. juni med Lars Spatzek fra vores arkiv.
  Vi lærer hver gang lidt mere om vores by på disse hyggelige vandringer.
  Der var mange der havde fundet vej i det fine vejr, og flere af deltagerne benyttede lejligheden til en afsluttende tur i vandtårnet.

    Tip: Højreklik på et billede og vælg “Åbn link i ny fane” for at se billederne i stor forstørrelse.

   

   

  Continue reading →
 • Vandtårnets åbningstider i 2017

  Igen i år vil der være mulighed for at tage trappen op i vandtårnet den første lørdag i ”sommermånederne”.

  Ligesom der i forbindelse med arrangementer på Taastrup Hovedgade vil være åbent i tårnet.

  Sæsonen slutter med aftenåbent Black Friday i november måned.

  Vagterne i tårnet glæder sig til, at rigtig mange vil bruge mulighederne for at nyde den fine udsigt fra tårnets top.

  De planlagte åbningsdage ses nedenfor.

  Skulle en stor eller lille gruppe have ønske om at besøge tårnet på andre tidspunkter,

  kan dette aftales ved kontakt til Blåkildegård på telefon 43353610.

   

  Faste åbningsdage for 2017:

  • 1. april             11:00 – 13:00
  • 6. maj              10:00 – 14:00
  • 3. juni              11:00 – 13:00   (lørdag før pinse)(sommerfest på Hovedgaden)
  • 1. juli               11:00 – 13:00
  • 5. august         11:00 – 13:00
  • 2. september    10:00 – 14:00   (høstfest på Hovedgaden. Vandtårnets fødselsdag)
  • 7. oktober        11:00 – 13:00
  • 24. november    18:00 – 20:00   (Black Friday)
  Continue reading →
 • Fortællerdage på Taastrup Bibliotek, vinter 2017

  Kom og hør, hvad 3 fortællere kan berette om deres liv og arbejde.

   

  Ruth Trier: Onsdag den 25. januar 2017 fra kl. 15.00 til 17.00.

  Ruth Trier kommer fra Kerteminde-egnen, blev student i 1954, er uddannet folkeskolelærer fra Blaagaard Seminarium i Gladsaxe og kom til Høje-Taastrup fra Grønland og vil bl.a. fortælle om sin tid som skolelærer på Charlotteskolen i Hedehusene. Ruth Trier har også undervist på en skole i Grønland. Ruth har gennem årerne været en person, der har deltaget i det offentlige liv og er bl.a. formand for Kulturelt Samråd, hvor hun sidder i kunstudvalget. Ruth er også formand for kunst foreningen Humlen i Hedehusene.

   

  Kaj Larsen: Onsdag den 22. februar 2017 fra kl. 15.00 til 17.00.

  Kaj Larsen kommer fra området mellem Køge og Ringsted og er uddannet som tømrer og har siden læst til ingeniør.

  Kaj har i sin tid som tømrer bl.a. været med til at bygge Stevns Fortet. Siden har han været ansat på Carlsberg som ingeniør.

  Han har gennem mange år været meget interesseret i at videofilme. Kaj har filmet mange af de arrangementer, som Lokalhistorisk forening har lavet gennem tiden. Mange film har været vist på Blaakildegaard.

   

  John Kehler: Onsdag den 29. marts 2017 fra kl. 15.00 til 17.00.

  John Kehler er uddannet kommis og boede i København, men har siden prøvet mange ting i sit liv. John har været indenfor salg af småkager, paller med mere.

  Alt dette sluttede dog, da han i 1983 købte en grusgrav i Sengeløse for en pris af 2 øl. Siden købte han mere jord, så der kunne udvindes mere grus.

  I ca. 1992 flyttede John og hans hustru først til Vadsby og senere Sengeløse og boede dér indtil 2014.

   

  Fortællerdagene afholdes på Taastrup Bibliotek, Taastrup Hovedgade 86. Husk tilmelding, der allerede nu kan gøres til alle tre fortællerdage. Se vejledning her.

  Continue reading →
 • Vandtårnets 108 års fødselsdag den 10. september.

  Det er blevet en tradition, at vandtårnets fødselsdag skal fejres. Altid en lørdag først i september, i år lørdag d. 10.

  Alle er velkomne til at deltage i fejringen med et besøg ved eller i tårnet. Tag de 113 trin op i tårnet og nyd udsigten over byen. Fra vinduerne i tårnet er det muligt at se Stevns Klint, pylonerne på Øresundsbroen, samt tårne og mange bygninger i København og dens forstæder.

  Aktiviteterne omkring vandtårnet vil i år blive tilpasset Frivillighedsdagens aktiviteter på Hovedgaden. Der bliver naturligvis karameludkastning fra tårnet og kaffeservering i parken ved tårnet. Og der bliver mulighed for at få en snak med de frivillige tårnvagter fra Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening.

  Tårnet er åbent for besøg fra kl. 10.00 til 14.00. Karameludkastning kl. 12.00 og igen kl. 13.00.

   

  KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

  Foto PM

  Nyd udsigten fra det 32 meter høje vandtårn.

  Continue reading →
 • Vandtårnet er åbnet for 2016

  Den 2. april var første lørdag i år med mulighed for at nyde udsigten fra Vandtårnet.

  Der vil blive lidt flere dage med adgang til vandtårnet end tidligere år:

  Vandtårnet_105år_sep2013 (1)2.april                 – 11:00 til 13:00       

   7.maj                   – 11:00 til 13:00       

  27.maj                  – 10:00 til 14:00        Byfest på Taastrup Hovedgade

  4. juni                  – 11:00 til 13:00       

  2. juli                   – 11:00 til 13:00        

  6. august             – 11:00 til 13:00       

  3. september     – 10:00 til 14:00         Høstfest på Taastrup Hovedgade
  10. september     – 10:00 til 14:00        Vandtårnets fødselsdag og Frivillighedsdag

                                                                1. oktober           – 11:00 til 13:00       

                                                                25.november     – 18:00 til 20:00       Black Friday

  Alle er velkomne til at besøge tårnet på ovenstående datoer. Er I en lille eller større gruppe, som kunne tænke jer at besøge tårnet på andre tidspunkter, kan Byhistorisk Samling og Arkiv
  Skolevej 54,  2630 Taastrup kontaktes:

  Tlf. 43 35 36 10
  Mail: lars.spatzek@kroppedal.dk

  Continue reading →
 • Forårsturen 2016 går til Nyborg og Kerteminde.

  Nyt afgangstidspunkt fra Hedehusene station.

  Traditionen tro skal vi på bustur Kr. Himmelfartsdag. Denne gang en tur over Storebælt til Nyborg og Kerteminde.

  Program for forårsturen den 5. maj 2016.

  Kl. 08.00       Afgang fra Hedehusene station.

  Kl. 08.30       Afgang fra Taastrup station.

  Kl. 10.00       Ankomst til Nyborg slot.

                           Rundvisning i 2 grupper (max. 40 pr. gruppe).

     Hold 1 starter sin omvisning kl. 10.00 og slutter ca. kl. 11. Hold to starter sin opvisning

     kl.10.30 og slutter kl. ca. 11.30.

  Kl. 11.45       Afgang fra Nyborg Slot.

  Kl. 12.00       Ankomst til restaurant Sct. Knuds. Frokost.

  Kl. 13.30       Afgang Sct. Knuds

  Kl. 14.00       Ankomst til Kerteminde. Opdeling i 3-4 grupper.

                               De, der ønsker at besøge Johannes Larsen museet, bliver kørt dertil i bussen.

  Kl. 16.00       Afgang fra Kerteminde.

  Kl. 18.00       Ankomst Taastrup/Hedehusene.

  Nyborg Slots

  betydning i Danmarkshistorien er ikke til at komme udenom, og idag kan du gå rundt i Danehofsalen, det historiske rum hvor kongen rent faktisk mødtes med sit parlament i middelalderen, og hvor Danmarks første grundlov er underskrevet.

  Nyborg-Palace

  Slottet blev i 1100 tallet bygget som fæstning for at bekæmpe vendernes sørøvertogter.

  Efter svenskekrigene i 1658 – 1659 blev fæstningen opgivet som kongebolig og mistede gradvis sin betydning. Store dele af slottet blev løbende nedbrudt, og kun den imponerende vestfløj står tilbage. Den fungerer i dag bl.a. som museum.

  Tilgængelighed for handikappede.

  Nyborg Slot er et gammelt kongeslot, som står i dens oprindelse. Derfor er der mange trapper, som kan give dårligt gående problemer.

  Der er en lidt sej trappe ind til slottet, og fra stuen til 1.-salen går det via en stejl vindeltrappe. Man kan besøge kælderen og loftet, men dette er også via trapper.

   

   

  Restaurant Sct. Knuds.

  11165057_1636272319928386_2801283332358804440_n-848x265

    Vi får serveret 3 stk. smørebrød med en øl/vand.

  Kerteminde

  var engang en meget betydende handels- og havneby. Fiskeri har haft stor betydning for byen, billedliggjort i den af alle kendte Amanda.

  Kerteminde_Amanda

  I bymidten findes stadig mange huse og købmandsgårde fra 16 og 17-hundrede tallet. Nogle indrettet som museer, som vi får mulighed for at besøge. Farvergården, Toldboden og Høkeren, der alle har fri entre. For de, der for egen regning i stedet vil besøge Johannes Larsen museet, er der mulighed for det.

   

   

  Farvergården

  Farvergården er oprindelig en gammel købmandsgård, opført i 1630. Den nuværende bygning har været en del af en større gård på stedet. 1.juli 2010 genåbnede Farvergården efter en gennemgribende restaurering. Facaden er genskabt som den så ud omkring år 1900, og to nye indgange er etableret, dels en ny hovedindgang mod Langegade og dels en handicapvenlig indgang fra havesiden.

  Farvergården

  I år er der sket meget nyt på Farvergården. I stueetagen har vi fået en miniudstilling om Amanda. Har beskrives, hvordan Amanda gemme årene er blevet Kertemindes vartegn og vi udstiller et lille udpluk af de produkter, der har Amanda som frontfigur.

  Der er også en minibiograf, der viser film fra Kerteminde optaget i perioden 1938-1962. Bl.a. filmen “Amanda og studenten”, hvor Kerteminde-pigen Amanda viser den udefrakommende student rundt i Kerteminde samt en film, der viser opbygningen af Langebro. Alle filmene giver os indblik i, hvordan Kerteminde har set ud i midten af 1900-tallet.

   

   

  Nyd en kop kaffe i hyggelige, historiske omgivelser.

  I stueetagen er der historisk café, hvor man kan nyde en kop kaffe og en kage, mens man studerer materialet om byens historie. Man kan også vælge at indtage kaffen i den idylliske museumshave.

  Gå på opdagelse i museumsbutikken.

  I den nyindrettede museumsbutik er der et stort udvalg af bøger, spændende gammelt legetøj, keramik og meget mere.

  Prøv en væltepeter!

  I museumshaven kan man få en cykeltur på gammeldags manér på en af museets to væltepetere. De er fremstillet af Foreningen af Ensomme Gamle Mænd som kopier af museets gamle velocipede fra 1880.

  Toldboden

  toldbodenToldboden er en af de ældste bygninger i byen, opført af Odense-købmand, Niels Bager, omkr. år 1590, da Kerteminde fungerede som havneby for Odense. I 1659 under Svenskekrigen benyttede svenskerne bygningen som hovedkvarter, og da den dansk-hollandske flåde skulle tilbageerobre byen, blev bygningen skudt i grus og først genopført i 1735, som årstallet på facaden angiver. Frem til 1800 var bygningen det eneste grundmurede, verdslige byggeri i Kerteminde. Fra 1848 til 1970 indeholdt bygningen den funktion, der har givet den det nuværende navn, Toldboden.

  Toldboden bliver i dag brugt som udstillingsbygning for Østfyns Museer og Kerteminde Kunstforening

   

   

   

  Museumsbutikken Høkeren

  Museumsbutikken, “Høkeren”, har til huse i en gammel 1700-tals bygning, som er blevet nænsomt restaureret af Kerteminde Kommune i samarbejde med museet.

  “Høkeren” samarbejder med en række leverandører landet over for at kunne tilbyde et varesortiment, der er så autentisk som muligt. h_keren_mFra gulv til loft er butikken fyldt med alle mulige varer lige fra legetøj til spegesild. Kort sagt en rigtig gammeldags ‘blandet landhandel’, der får én til at føle sig hensat til begyndelsen af 1900-tallet.

  Butikken er normalt ikke åben i maj, men vi har fået lovning på, at det vil være muligt for os. Vi laver først en endelig aftale, når vi kender deltagerantallet og hvor mange, der vil besøge Johannes Larsen museet.

  Johannes Larsen museet

  For de, der ønsker det, er der mulighed for at besøge Johannes Larsen museet. Det er dog for egen regning, da entre’ og eventuelle guider ikke kunne rummes i budgettet for dette års tur.

  Billetpriser. Voksen kr. 80,-

  Gruppebillet, min. 10 personer, kr. 65,- pr. person.

  I 1901-02 byggede kunstnerparret Alhed og Johannes Larsen deres hjem på Møllebakken i Kerteminde. Hermed skabte de ikke alene en malerisk ramme om familiens liv, men tillige et gæstfrit kunstnerisk mødested (med hele 16 gæstesenge!) for malere, forfattere og billedhuggere. Dette fristed for kunst og kultur satte sit præg på udviklingen af kulturlivet i Danmark igennem årtier.

   

  Tilmelding

  kan ske fra d. 17. marts til d. 28. april til foreningens turudvalg:

  Inge Sørensen, 4399 3803 eller ingemsoerensen@hotmail.com

  Christian Friis Damgaard, 2028 6606 eller Chrdamgaard@live.dk

  Peter Mose Nielsen, 2168 5790 eller peter.mose@privat.tele.dk

  Tilmeld gerne pr. E-mail.

  Prisen er kr. 375,- pr. person. Tilmelding er først bindende når betaling er foretaget direkte til kassereren eller ved indsættelse af beløbet på konto nr. 5333 – 0242689.

  Vi glæder os til at fortælle mere om turen på årsmødet den 17. marts.

   

   

                       

                       

                       

                       

                       

                       

   

  Continue reading →
 • Godt nytår. Husk tilmelding til foredraget d. 17. februar.

   Fra bestyrelsen ønskes alle medlemmer et godt nytår.

  Årets første arrangement er foredraget den 17. februar om vor kommunes udvikling igennem 5 årtier fortalt af vicestadsingeniør Claudio Pannicelli.

  broNykirke

  Taastrup og Høje-Taastrup kommune har igennem de sidste 5 årtier gennemgået en fantastisk udvikling. Et par stationsbyer imellem København og Roskilde og nogle landsbyer, som i dag udgør en moderne forstadskommune. Claudio vil vise billeder og fortælle om denne udvikling.

   

  Foredraget afholdes i Kulturcenteret, hvor vi starter med at spise stegt flæsk med persillesovs kl. 18.00. Ønsker du ikke stegt flæsk, kan der bestilles smørebrød i stedet. Pris inkl. kaffe/the kr. 110,-.

  Hvis du gerne vil høre foredraget, der starter kl. 19.00, men ikke ønsker at deltage i spisningen, kan du deltage for kr. 50,- inkl. kaffe/the.

  Husk at tilmelde dig inden den 10. februar til enten: Ole Gram, tlf. 4399 1721, Christian Friis Damgaard tlf. 4399 8137 eller Jørn Jordan-Knudsen, tlf. 2461 6268.

  Betaling for arrangementet skal indbetales på foreningens konto nr. 5333 0242689.

  Continue reading →
 • Fredag d. 27. november afrundede to gode arrangementer 2015.

  Juleturen, der i år gik til Rønnevang Kirke, var velbesøgt, og alle fik en levende beretning om kirkens historie og dens renovering og ombygning. Provst Steffen Andresen fortalte om baggrunden for bygningen af kirken og dens oprindelige indretning og materialevalg. Taastrup voksede hurtigt i halvfjerdserne, og en del af byens menighed samledes til gudstjeneste i Rønnevangsskolen. Klokken fra dengang opbevares nu i kirken. Det blev derfor besluttet at bygge en kirke, der blev indviet i 1976. Arkitektur og indretning skulle afspejle livet i det øvrige samfund. Det var dengang vi sad i rundkreds og skulle komme hinanden ved.  Men erfaringerne havde vist, at mange ønskede et ”rigtigt” kirkerum til dåb, bryllup og andre kirkelige handlinger. Mange fravalgte kirken til fordel for bl.a. Taastrup Nykirke.

  DSC_0676 DSC_0677 DSC_0681 DSC_0685

  Foto Per Andersson

  Et stadig større ønske om, at ændre kirkens indretning, kunne gennemføres efter at de nødvendige penge var bevilliget med hjælp fra Biskop Lise-Lotte Rebel. I marts 2005 blev kirken genindviet, nu som en processions kirke, hvor orglet er blevet flyttet til et pulpitur på kirkens øst side. Kirkerummet fremstår i dag lyst med hvidmalede vægge og et flot lysindfald og gulvet er i dag belagt med ølandssten. Alter, døbefont og prædikestol er udhugget af bornholmsk granit.

  Efter en lille smagsprøve på orglets toner, var det tid til kaffe, spørgsmål og en sang fra Højskolesangbogen.HPIM3211just

  Arrangementet sluttede med en vandring på kirkegården, hvor Steffen Andresen fortalte om de forskellige mulige begravelsesritualer.

  Vandtårnet havde åbent fredag aften. Fredagen var den fjerde i november, der efter amerikansk forbillede nu kaldes Black Friday. Det er dagen efter Thanksgiving, hvor familierne samles og spiser kalkun. Forretningsdrivende udnytter muligheden til at holde udsalg dagen derpå. Og nu også i Danmark.

  Der var mange mennesker på Hovedgaden. Juletræet blev tændt og forretningerne havde mange gode tilbud. Vejret var fint med god sigt, hvilket resultere i, at 63 personer tog trappen til tårnets top. Fredy og Jens, der havde vagten, frøs lidt, men det lunede med det fine besøgstal.

  Tekst Peter Mose.

  Continue reading →
 • Black Friday i Taastrup Vandtårn

  Black Friday

  I Taastrup Vandtårn
  Fredag den 27. november fra kl. 18 – 20

  Black_Friday-1

  Kom og nyd synet af lyset i Taastrup Vandtårn, og fra toppen et kik ud over hele landskabet ved aftenstide.
  Vi holder åbent fra kl. 18 – 20.
  Hilsen Vandtårnsudvalget.

  Continue reading →
 • Indvielse af Æresstenen i Magdas Park

   

  Æressten-indvielse-5sept2014
  Herunder kan du se nogle billeder fra afsløringen af Æresstenen på den Nationale flagdag den 5. september 2014.
  Stenen blev opsat i Magdas Park i Taastrup.

  Æresstenprojektet er nærmere omtalt i medlemsbladet August 2015 – Årgang 31 – nr. 3.

   

   

   

  Continue reading →
 • Taastrup Vandtårn 107 år

  Taastrup Vandtårn holder sin 107 års fødselsdag.  vandtårnet
  Lørdag den 12. September 2015 kl. 11- 14

  Der vil blive rigtig god underholdning kl. 11.30 når,
  Cecilie Noer med sit orkester
  Kommer og spiller og synger sange fra
  sit debutalbum >> Mindwhisper <<

  I pausen på underholdningen ca. kl. 12, vil der blive kastet karameller ud fra tårnet, og igen kl. 13.

  Kom og nyd udsigten fra toppen af tårnet, og se de mange fotos fra Taastrup fra før til nu, eller bare nyde en kop kaffe som vi er værter for, ved de opstillede stole og borde, der vil også være saftevand til børnene.

  Kom og vær med til at fejre vores Vandtårns 107 års fødselsdag, og et par fornøjelige timer i parken foran tårnet .

  På vandtårnudvalgets vegne.

  Jens og Fredy

  Hvis der er nogle af vores medlemmer eller andre, som vil bruge et par timer med at holde Vandtårnet åbent på vores åbningsdage, modtager vi gerne jeres tilsagn.
  Ring til Jens på telefon 43998786 eller Fredy på 43524416.
  Vi kunne godt bruge et par hjælpende hænder.
  Continue reading →
 • Sommerfesten 2015

  Der blev afholdt sommerfest i Blaakildegaard den 15. august

  og det blev en dejlig dag med meget fint vejr fra morgenstunden.

  Jørn 1                 Jørn 4           HPIM6663

  Der var forskellige aktiviteter, bl.a. KFUM spejderne, der lavede snobrød og popcorn.

  Jørn 7 Jørn 8 Jørn 9

  Der var udstilling fra slægtsforskerforeningen i Taastrup, Høje-Taastrup Lokalhistorisk forening og en udstilling om fotografier fra Høje -Taastrup Kommune gennem tiderne. Der var boder med honning, bolchekogning og ansigtsmaling.

  Jørn 5             Jørn 3

  Foreningen havde boder, der solgte øl, vin, vafler, kage og kaffe samt byens bedste ben med kartoffelsalat og salat til.

  Der var rundvisning i L.A. Ring samlingen og fremvisning af film, hvor man bl.a. så Jørgen Tjelberg Hansen være med til at fremstille verdens største krukke.

  Jørn 6              Jørn 2

  Underholdningen blev leveret af 4 unge damer, i gruppen LINE – UP. Det blev en dejlig dag med mange mennesker, som nød den gode musik, maden, kaffen og den gode stemning.

  Continue reading →
 • Juleturen 2015

  Rønnevangskirken 1BESØG I RØNNEVANG SOGN OG KIRKE FREDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 13

  Taastrup Hovedgade 150

   

  Kirketuren går i 2015 til Rønnevang kirke. Selvom det er den yngste folkekirke i kommunen, så har den dog allerede en interessant historie. Rønnevang sogn blev i 1976 udskilt fra Taastrup Nykirke sogn og den nye kirke taget i brug. Lige fra begyndelsen af blev arkitekt Holger Jensens funktionelle kirkebygning kritiseret for at være for jævn og for kedelig. Kirkerummet blev således sammenlignet med en dagligstue. Der var ved årtusindskiftet tilvejebragt midler til en gennemgribende ombygning af kirken, og den 13. marts 2005 blev kirken genåbnet. At træde ind i det nye kirkerum er som en åbenbaring. Det er nu lyst, stort og stemningsfuldt. Og så er der skabt udenomsplads til en række aktiviteter og gøremål.

   

  steffenProvst Steffen Andresen, der blev præst i Rønnevang i 1992, har været med hele vejen før, under og efter kirkens ombygning og renovering, og det er derfor en glæde, at det netop er Steffen, der tager imod os den 27. november og fortæller om sognets og kirkebygningens historie. Han vil ligeledes fortælle om alle de forskellige aktiviteter, som ud over de traditionelle kirkelige handlinger, karakteriserer en moderne kirke tæt på en storby. – Der bliver også lejlighed til en kort rundtur på kirkegården, hvor vi får vist forskellige former for begravelse og bisættelse.

   

  Der er fælles kaffebord til en pris af 40 kr. pr deltager. Tilmelding til turudvalget senest den 23. november.

  rønnevangskirken 2

   

  Continue reading →
 • Udstilling om foreningslivet i Høje-Taastrup Kommune

  Byhistorisk Samling og Kroppedal Museum åbner særudstilling på Blåkildegaard:

  Er du medlem

  Med underfundige eksempler er foreningslivet i forstaden gjort spændende, lærerigt og levende for alle, der blot har den mindste interesse i at dykke ned i et stykke lokalt Danmarkshistorie. Foreningslivet har bundet Høje-Taastrup Kommune sammen til en historiefortælling, der både er unik, men som samtidig er helt almen for alle danskere. Her er historien om alt fra selskabelige foreninger til Græsrodsbevægelser og foreninger, der dannede baggrund for væsentlige samfundstiltag, som vi alle stadig nyder godt af.

  Udstillingen åbnes fredag d. 20. marts 2015 kl. 14.00 af borgmester Michael Ziegler.

  Bestyrelsesformand for Kroppedal Museum byder velkommen og arkivleder Lars Spatzek fortæller om baggrunden for udstillingen.

  Læs mere om udstillingen på www.kroppedal.dk

  Se billeder fra åbningen her!

  Continue reading →
 • Fyrsten fra Ishøj.
  "Fyrsten fra Ishøj". - Bredekærgård 2014-2015.

  “Fyrsten fra Ishøj”. – Bredekærgård 2014-2015.

  Udstillingen om “Fyrsten fra Ishøj” kan ses på Bredekærgård i 2014 og 2015.

  Du kan læse mere om udstillingen her  ==> “Fyrsten“.

   

   

   

  Continue reading →
 • Årsmødet 2014.

  Årsmødet 2014 finder sted d. 20 marts 2014 kl. 19.30 i Taastrup Kulturcenter Poppel Allé 12.

  Vi skal bl.a. diskutere fremtiden.
  Kom med dine ideer, så vi kan få gang i debatten.

  Bestyrelsen.

  Continue reading →
 • Forårsturen 2014.

  FORÅRSTUREN 2014 GÅR TIL 2 SLOTTE I HORNSHERRED.

  Kristi Himmelfartsdag den 29. maj 2014 går turen til Jægerspris Slot og til Selsø Slot.
  To slotte, der på hver sin måde bærer på spændende historier.

  Imellem de to slotsbesøg nyder vi frokosten på Skuldelev Kro.

  Jægerspris Slot

  Jægerspris Slot

   
  Frederik d. 7. købte d. 21. april 1854 på grevinde Danners fødselsdag Jægerspris Slot, der før havde været Oldenburgernes jagtslot, til privat eje og senere enkesæde for grevinden.

  3 år efter Fr. d. 7. ‘s død åbnede grevinde Danner slottet for publikum.

   

   

  Selsø Slot.

  Selsø Slot.

   

  Selsø slot er en herregård, der første gang nævnes i 1288 tilhørende Roskilde Bispesæde.

  I 1576 opførte Jacob Uldfeldt det nuværende slot og det står i dag som et fornemt minde om datidens herregårdskultur.

   

   

   

  I det næste blad vil vi fortælle mere om turen, programmet og tilmelding.

  Continue reading →
 • Efterårsmødet 2013.

  EFTERÅRSMØDET.

  Mandag d. 11. november 2013.
  Vi håber, I alle har nydt den dejlige sommer og den smukke sensommer, som vi har haft i år.
  Nu begynder aftnerne at blive lange og mørke, og tiden er til indendørs sysler og god vintermad.
  Derfor indbyder vi til foreningens traditionelle efterårsmøde med gule ærter, flæsk og pølse og derefter kaffe og pandekager.

  Continue reading →
 • Årets juletur 2013.

  Årets juletur finder sted den 25. november og går til Høje Taastrup Kirke.
  (Se fotos fra kirken under “Galleri”).

  Høje-Taastrup Kirke

  Høje-Taastrup Kirke

  Høje Taastrup Kirke er vel den ældste kirke i vor kommune, og kendt fra Danmarks-historien som den kirke, ved hvis fod kongeslaget blev udkæmpet mellem Svend og Knud i 1149, og hvor Danmark siden mistede Skåne, Halland og Blekinge under fredsforhandlingerne i præstegården i de skæb­netunge februardage i 1658.

  Kia Andersen, der til dagligt er kirketjener ved kirken, vil fortælle om kir­ken og de mange beretninger, der knytter sig til den.

  Programmet starter kl. 13.00.

  Mødestedet er Høje Taastrup Kirke. Selve rundvisningen i og omkring kirken tager ca. 1 time. Der sluttes af i sognegården, hvor kaffebordet er dækket. Deltagerantallet er begrænset til 50. Deltagerbetalingen er på kr. 50,-, som betales på dagen.

  Tilmelding kan ske til Inge Sørensen på telefon 4399 3803 eller pr. e-mail ingemsoerensen@hotmail.com  – eller til Peter Mose på telefon 2168 5790 eller e-mail peter.mosc@privat.telc.dk .

  Tilmelding skal ske senest mandag den 18. november.

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening ønsker alle medlemmer en GLÆDELIG JUL og et godt Nytår.

  Continue reading →
 • Rundvisning i Taastrup Nykirke

  hsf-kollage7-aKOM OG SE TAASTRUP NYKIRKE INDEFRA.

  Foredraget/rundvisningen bliver afholdt onsdag den 11. september i Taastrup Nykirke, Taastrup Hovedgade 32, kl. 13-15, hvor formand for Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening, Jørn Jordan-Knudsen, vil fortælle om Taastrup Ny Kirke, som er opført i 1907.

  Jørn har haft sin gang i kirken i mange år, da hans far, graver Svend Aage Knudsen, var ansat der i 38 år.

   

  Hvis der skulle komme en kirkelig tjeneste i vejen, vil der bli­ve fortalt om kirkegården og lavet en vandring der.

  Billetter (gratis) til rundvisningen kan afhentes på Taastrup bibliotek, Taastrup Hovedgade fra d. 4. september.

  Continue reading →
 • Nyt fra vandtårnet.

  I efteråret er der åbent:

  3. august kl. 11-13
  14. september kl. 11-15
  5. oktober kl. 11-13

  I Kul-tour ugen var der fest og farver i og omkring tårnet.
  Hele tårnet var fyldt med malerier fra bund til top.
  En meget flot og spændende udstilling, som kunne ses i hele ugen.

  Fra vandtårnets 105 års fødselsdag.

  Fra vandtårnets 105 års fødselsdag.

  Vandtårnet har 105 års fødselsdag.
  Det fejres lørdag den 14. september kl. 11-15.
  Der vil være lidt underholdning både for børn og voksne.
  Der bliver opstillet stole og borde, så man kan nyde sin medbragte mad og sine drikkevarer.

  Continue reading →
 • Den Transsibiriske Jernbane.

  P1060367Nikolaj Witte fortæller om sin tur med den transsibiriske jernbane og viser smukke lysbilleder fra turen.

  Tid:       Onsdag d. 13. november 2013, kl. 19.15 – 21.15
  Sted:     Hedehusene bibliotek.

  Continue reading →
 • Stjerneaftener.

  Kroppedal-20apr2013 (23)aEr du interesseret i “at kigge stjerner”, så er efterårets stjerneaftenerne på Kroppedal Museum måske noget for dig. – Det foregår på udvalgte onsdag aftener. – Følg med på museets hjemmeside. 

  Continue reading →
 • Modelbiler.

  Formand for Høje-Taastrup Lokalhistoriske forening, Jørn Jordan-Knudsen, fortæller om sin samling af modelbiler og sit arbejdsliv.

  Tid:         Onsdag d. 9.oktober 2013,  kl. 15-17
  Sted:       Taastrup Bibliotek, “salen”.

  Continue reading →

 

 • Der er opstået en fejl, feedet er sandsynligvis nede. Prøv igen senere.