Arrangementer

 

 • Frivilligheds i høj sol på årets første sommerdag

  Den 1. juni starter sommeren i følge kalenderen. Og det var i år rigtigt sommervejr på Frivillighedsdageb i Taastrup.

  Kl. 10.00 var foreningens stand klar til at modtage gæster. Og det varede ikke mange minutte før de første besøgte standen. Det blev en dag med mange mennesker på Taastrup Hovedgade, og mange besøg på vor stand. For de fire, der bemandede standen på skift i løbet af dagen, blev der ikke mange stunder til at slappe af. Og sådan skal det være.

  På standen kunne vi fortælle lidt om Årsskrift 2023, som alle foreningens medlemmer vil modtage i juli.

  Continue reading →
 • Med vandrestøvler i Historie Cafe’

  Ikke mange havde vel vist hvor meget udstyr der skal med på vandreturen.

  Det fik alle deltagere et godt billede af, da Jørgen Rygaard levende og med humor fortalte om sit liv og mange bjergvandringer og marcher.

  Opvokset i den centrale del af København, hvor han i en ung alder blev spejder og lagde den første kim til glæden ved vandreture i naturen. Senere gav en ferietur til Østrig mulighed for en vandretur op i højderne. Nu var interessen og glæden ved at bestige bjerge skabt. Det er blevet til mange bjergvandringer sidenhen, til de højeste bjerge i bl.a. Kaukasus og Afrika.

  Og så de mange marcher på Hærvejen, i Nejmegen og mange andre steder. Det er blevet til rigtig mange kilometer igennem årene. Jørgen er naturligvis også med når ”Tåspidserne” har sine ugentlige træningsture her i lokalområdet.

  Som sagt, det kan kræve en del udstyr at vandre i naturen. Foruden det rigtige fortøj og regnslag, så havde Søren medbragt ca. 30 kg udstyr. Der var alt fra frysetørret mad til en lun sovepose. Og det hele blev rundet af med en demonstration af, hvor let det er at lave et hyggeligt sted at sove ved hjælp at et regnslag en snor og et træ. Træet var i dagens anledning erstattet af et kosteskaft.

  Continue reading →
 • Alle genvalgt på årsmødet.

  Der var 34 medlemmer, som kom til årsmøde 2024.

  Efter at formanden, Lisa M. Ulriksen, havde budt velkommen, startede årsmødet med valg af mødeleder.Bestyrelsen havde opfordret Birgit Larsen, formand for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening, som blev enstemmigt valgt.

  Som punk 2 gennemgik formanden Bestyrelsens beretning.. Se beretningen her.

  Så var turen kommet til regnskabet. Kasserer Hanne Stampe Jensen gennemgik regnskabet for 2023, der var uddelt til alle mødedeltagere. Regnskabet udviste et underskud på kr. 13.111,13.

  Der var ingen spørgsmål til regnskabet, kun et par bemærkninger og ros til kassereren.
  Regnskabet blev godkendt.

  Budget og fastsættelse af kontingent. Budgettet for 2024 var ligeledes uddelt til mødedeltagerne. Bestyrelsen anbefalede uændret kontingent for 2024.
  Dog højere kontingent for medlemmer, der modtager medlemsblad og årsskrift med post. Bestyrelsens forslag betyder så, at medlemmer, som fortsat ønsker at modtage blade og årsskrift med posten, vil få et kontingent på kr. 325,- for enkeltmedlem (200,-) og kr. 425,- for par (300,-).
  Beløb i parentes er kontingent for alle andre.
  Som alternativ til at modtage skrifterne med post, kan medlemsbladet læses på foreningens hjemmeside.Efter nogle opklarende spørgsmål til forslaget blev budgettet godkendt.

  I år var der ingen  forslag til vedtægtsændringer fra Bestyrelsen.

  På valg var:

  • Lisa Møldrup Ulriksen, formand                                    (valg for to år)
  • Bodil Munck, næstformand                                             (valg for to år)
  • Per Andersson, bestyrelsesmedlem                                (valg for to år)
  • Peter Mose Nielsen, bestyrelsesmedlem                       (valg for to år)
  • Vibeke Strøm, suppleant                                                  (valg for et år)
  • Ledig post, suppleant                                                        (valg for et år)
  • Birthe Povelsen, bilagskontrollant                                 (valg for to år)
  • Jørgen Thorsen. Bilagskontrollantsuppleant               (valg for et år)
  • Peter Mose Nielsen, Redaktør af Hjemmesiden          (valg for to år)

  Alle fik genvalg

  Til den ledige post som suppleant til bestyrelsen blev der ikke fundet nogen blandt mødedeltagerne.

  Indkomne forslag. Der var ikke modtaget forslag.

  Under Eventuelt kom disse emner op:

  Der blev spurgt til den forholdsvis lange tid der går fra et bestyrelsesmøde er afholdt til referatet fra dette offentliggøres på foreningens hjemmeside.

  Foreningens vedtægter og rutiner beskriver, at et hvert bestyrelsesmøde som første punkt har godkendelse af referat fra det foregående møde. Referaterne kan ikke offentliggøres før de er godkendt af en samlet bestyrelse. Bestyrelsen tog spørgsmålet til sig for evt. ændring af rutiner.

  Der blev igen spurgt til hvordan medlemmer, som modtager medlemsblade med post, havde for muligheder til alternative løsninger.
  Berørte medlemmer kan rette henvendelse til Bladudvalget, Peter Mose Nielsen, så der kan laves en aftale.

  Foreningen har søgt en omdeler, og flere har meldt sig. Det blev derfor aftalt, at der indkaldes til et møde, hvor evt. omlægning af ruter kan planlægges.

  Endelig blev der igen givet en opfordring til de medlemmer, som har en mail adresse, men som endnu ikke har oplyst den til foreningen:

  • Vi kan give informationer om arrangementer meget hurtigt og nemt.
  • Hver gang der er nyt på hjemmesiden, bliver du adviseret

  Mødet sluttede med kaffe og en orientering om kommende planlagte arrangementer.
  Historie Cafe’
  Forårstur
  Vandtårn

  Continue reading →
 • Forårsturen går til Vestsjælland

  Forårstur  onsdag den 8. maj til Vestsjælland

  Program for dagen ser således ud:
  8.30  Afgang fra Hedehusene station.
  8.45  Afgang fra Taastrup Station.
  10.00  Besøg på Slagelse Museum
  11.30  Afgang fra Slagelse.
  12.00  Frokost på Reersø Kro
  14.00  Kalundborg Kirke med efterfølgende   kaffepause.
  16.00  Afgang fra Kalundborg
  17.15  Hedehusene Station
  17.30  Taastrup station

  Der er plads til 50 deltagere på turen.

  Pris for turen er kr. 450,-  for foreningens medlemmer.
  Dog kr. 500,- for gæster.

  Tilmelding fra i dag og indtil den 30. april til foreningens kasserer:

  Hanne Stampe Jensen jensenhannestampe@gmail.com eller telefon 42439606.

  Tilmelding er bindende når deltagerbeløbet er indbetalt til foreningen på
  konto nr. 5333  024 2689.

  Lidt om turens mål.
  Slagelse Museum kan vi opleve det unikke gademiljø med huse, torv og latinskole fra eventyrdigterens tid. Museet rummer også prøver på gammelt håndværk og lokale industrier, der har været med til at sætte Slagelse på landkortet.
  Museunminspektør Helle Ålsbøl giver os en introdution til museet og fortæller lidt om byens historie.

  Reersø er kendt for sine haleløse katte, fattige fiskere og bønder med Kronens bevågenhed. Og de mange sagn om vikingeborg, Dronning Margrethe, Christian d. 4. og meget andet. Vi spiser frokost i kroen, der dateres helt tilbage til 1738.

  Kalundborg Kirke, Vor Frue Kirke.
  “Da kong Knud i julen 1187 havde samlet rigets ledende stormænd til møde i Odense, indfandt der sig et paveligt sendebud, som meddelte at Jerusalem var faldet i de vantros hænder, og han fremførte pavens opfordring til ved et nyt korstog at erobre de hellige steder tilbage. Det fortælles i et anonymt norsk skrift (Historia de profectione Danorum in Hierosolymam), at Esbern Snare ved sin begejstring skal have vundet stor tilslutning til deltagelse. Alligevel var det kun en lille gruppe, der nåede frem i 1192 – først efter korstogets afslutning.”

  Sådan beskriver en anonym norsk kilde Esbern Snares reaktion på nyheden om Jerusalems fald. Når vi ser på Vor Frue Kirkes arkitektoniske udformning er det med denne oplysning som udgangspunkt fristende at fremsætte følgende tese:

  Esbern Snare var i spidsen for de danske korsfarere, der drog til det Hellige Land i 1192.
  Hans inspiration ses af Vor Frue Kirkes regelmæssighed i grundplanen, den græske korsform, kerneenheden 144 og tårnene.

  Også her får vi en fortælling om kirken og en guidet rundvisning.

  Continue reading →
 • Hedeboegnens vikinger var bønder.

  I årets første Historie Cafe’ fortalte Mads Thernø, Kroppedal Museum, om de mennesker som boede på Hedeboegnen, før den blev til Vestegnen.

  Før Vikingetiden var der også et velstående samfund, hvilket gravfund fra både Bronzealder og Jernalder beviser. Fund fra Vikingetiden har givet et godt indtryk af samfundet på den tid. Det var hovedsageligt et bondesamfund. Gårdene lå

  spredt med hver sin storfamilie. De krigsivrige vikinger, som blev berygtet og berømte dengang og nu, er der ikke fundet mange tegn efter i de mange grave. I en grav lå en stor mand, som kan have tjent som kriger. Den store gravplads ved Snuppekorsgård med 120 grave fra år 750 -850 er da også fra den første del af Vikingetiden, hvor Danmark endnu ikke var fasttømret som et kongerige.

  Mads Thernø sluttede af med en opfordring til at besøge udstillingen om vikingerne på Kroppedal Museum.

  Det blev en rigtig interessant aften, hvor der naturligvis også var til til hyggeligt samvær,  for de fremmødte.

  Continue reading →
 • Historie Cafe’ med nye spændende foredrag

  Allerede den 14. februar er det første arrangement.

  Onsdag den 14. februar kl. 18.30, Taastrup Kulturcenter, lokale 3. Historie Cafe’ med spisning.

  Mads Thernø fortæller om vikingerne på Vestegnen.
  Få km. fra Kroppedal Museum ligger gravpladsen ved Snubbekorsgård. Museets arkæologer udgravede området tilbage i 2007, fordi Høje Taastrup kommune ville lave en række brøndgravninger netop der. Gravpladsen viste sig at rumme 120 grave, både brandgrave og jordfæstegrave, og er dermed en af Sjællands største civile gravpladser fra vikingetiden.  Pladsen havde været anvendt i godt 100 år fra ca. år 750 til 850. – dvs. den tidligste del af vikingetiden. Men hvem var de mennesker, der for godt 1200 år siden blev lagt til hvile her? Hvordan var deres liv og hvem var deres leder?

  Det forsøger museumsdirektør Mads Thernøe at give et svar på i sit foredrag om Vikingerne på Vestegnen.

   

  Onsdag den 13. marts kl. 18.30. Taastrup Kulturcenter, lokale 3. Historie Cafe’ med kaffe.

  Vi kan glæde os til at høre Jørgen Rygaard fortælle  om sin opvækst, spejdertid, værnepligt, uddannelse og mange adresser på vej mod Sengeløse.
  Arbejdsliv med mange timer og deraf følgende begrænset lokal kontakt indtil 2010, hvor jeg forlod arbejdsmarkedet. Herefter deltagelse i forberedelse og oprydning ved Sommerfest og Loppemarkled.

  Bjergvandring og marcher er blevet Jørgen Rygaards store passion: I Østrig 1990, Kaukasus 1991 og .92, Hærvejsmarch i 1992 og Nijmegen i 2000.

  ”Efter Nijmegen i 2000 blev jeg fanget af marchkulturen og har herefter gået stort set alle de marcher tiden har tilladt.” Vigtigheden af at have det rette udstyr, påklædning og ikke mindst den nødvendige træning.

   

   Onsdag den 17. april kl. 18.30. Taastrup Kulturcenter, lokale 3. Historie Cafe’ med spisning.

  Ole Nilsson, leder af d et sociale værested Café Paraplyen i Taastrup.
  Vi kan glæde os til at høre om Oles fortælling:

  “Café Paraplyen         – fordommene og de mange muligheder   

  Der er mange fordomme om et sted som Café Paraplyen, og det er ikke småting jeg høre når jeg kommer rundt og fortæller om Café Paraplyen og fællesskabet.

  Vi er langt mere end en café der hver dag tilbereder hjemmelavet mad af høj kvalitet og et væld af aktiviteter, for vi tilbyder også gældsrådgivning, bisidderordning, Hele Danmarks Familieklub, Stop Madspild Paraplyen, Social Drive Out, og alt det løse, på vores helt egen måde J

  Jeg vil i mit oplæg invitere jer bagom facaden, og fortælle hvad der gemme sig og hvordan vi arbejder og udvikler  vores helt særlige tilbud, og det er ikke kedeligt.”

   

   

  Tilmelding til arrangementerne skal ske til:

  Foreningens kasserer, Hanne Stampe Jensen

  Tilmeld helst pr. mail jensenhannestampe@gmail.com eller med kontaktformularen på foreningens hjemmeside. Husk at angive medlemsnummer. Eller på tlf. 4243 9606.

  For arrangementer med spisning er deltagerprisen er kr. 125,- for foreningens medlemmer og kr. 150,- for gæster.

  For arrangementer med kaffe er deltagerprisen kr. 50,- for foreningens medlemmer og kr. 75,- for gæster.

  Tilmelding er først bindende efter indbetaling af deltagerbeløbet på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.

  Sidste tilmelding er en uge før arrangementet. Der er begrænset deltagerantal, som fastsættes efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, ved alle arrangementerne.

  Continue reading →
 • Nisserne er ved at indtage vandtårnet

  Fredag den 24. november er det “Black Friday”, og der er kommet nisser i tårnet.

  Fra kl. 17.00 til 19.00 er der mulighed for at komme op i tårnet og se ud over byens lys.

  Som tidligere år markerer vi afslutningen på årets åbningsdage i tårnet, og samtidig den snarlige julemåned. Det er en helt speciel oplevelse at nyde udsigten fra tårnet, når det er mørkt. Og forhåbentlig vil nisserne glæde børnene.

  Alle er velkomne.
  Vandtårnsvagterne siger tak til de mange besøgende i år, og ønsker alle en
  Glædelig Jul og et Godt Nytår.

  Continue reading →
 • Arkivernes dag 2023

  Vi markerer udgivelsen af Årsskrift 2022 på arkivernes dag lørdag den 11. november.

  Der er åbent på arkivet imellem kl. 11.00 og 14.00.

  I anledning af udgivelsen af årsskriftet byder foreningen på et lille glas.

  Har du spørgsmål til arkivet, eller er du bare nyssgerrig, så kom på besøg.
  Arkivet rummer en unik samling, der fortæller om områdets historie, primært fra foreninger, institutioner, næringsdrivende og borgere i kommunen. Samlingen rummer også mange lokale genstande. I øjeblikket har vi udstillet malerier af L.A. Ring og keramik fra de mange virksomheder, der benyttede leret i den lokale undergrund.  

  Continue reading →
 • Rig og fattig i det “gamle” Taastrup

  Årets sidste foredrag i Historie Cafeen gav et godt indtryk af Taastrup i mellemkrigsårene.

  Det var arkivar Lars Spatzek fra Blaakildegaard, der fortalte om Taastrups udvikling fraden første del af nittenhundredetallet. Beretningen blev belyst med tal fra folketællinger, hvor indkomster og formuer var indberettet. Den gang var der meget stor forskel på indkomsten hos landarbejderen og de erhvervsdrivende. Det var ikke dårligt at være en af byens førende købmænd. De store købmandsgårde og den begyndende industri, var med til at udvikle Taastrup.

  Imellem byens spidser og sognerådet var der ikke altid enighed. Derfor blev der startet nogle initiativer udemo sognerådet. Det var bl.a Børnehjælpsdagen, som skaffede penge til børnefamilier uden store indkomser og opførelsen af Ønskevillaen på Søndermarksvej, der blev sat som hovedgevinst i et lotteri, som skulle skaffe penge til opførelsen af en teknisk skole.

  Det blev en spændende beretning for de mange fremmødte deltagere, der også fik tid til hyggelig indbyrdes snak .

  Continue reading →
 • Fuldt hus på juleturen

  Der var ikke plads til flere på juleturen til Ishøj Kirke. I kirken måske, – men ikke i den gamle Hvide Længe, hvor der blev budt på kaffe og boller.

  KODAK Digital Still Camera

  KODAK Digital Still Camera

  I kirken blev vi  budt velkommen af kirkeværge
  Rosa Møller Pedersen, der gav ordet videre til
  Steen Skovhus, formand for Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening.

  Steen fortalte ivrigt og levende om kirkehistorien i

  KODAK Digital Still Camera

  Ishøj sogn, og om livet omkring kirken. Menigheden bestod mest af gårdmænd og deres medarbejdere, der historisk set ikke led nød. og en lille indremissionsk gruppe. Resultatet var, at der var flere, som besøgte forsamlingshuset end kirken. Hele beretningen blev krydret med opslag fra 1919 i Kristeligt Folkeblad om ledig præstestilling i Ishøj.

  Selve kirken er meget spartansk udsmykket. Et resultat af flere gennengribende restaureringer i 1800- tallet og i 1973. Nedenstående billeder siger mere end ord.

  Efter fortællingen i kirken blev alle budt på kaffe og boller i Hvide Længe, den gamle hestestald foran kirken. Her blev alle pladser besat i den lavloftede stue.
  Stor tak til Ishøj Kirke for et fint arrangement.

  Foto: Jytte Klamer, Bjarne Larsen og Peter Mose

  KODAK Digital Still Camera

  KODAK Digital Still Camera

  Continue reading →
 • Juleturen går i år til Ishøj Kirke

  Det er allerede fredag den 3. november kl. 13.00 – 15.00

  Vi mødes foran kirken kl. 13.00.  Ishøj Bygade 83A, 2635 Ishøj

  Tilmelding skal ske til Turudvalget senest 31. oktober:

  Lisa M. Ulriksen, lisamulriksen@gmail.com, Tlf. 51894500

  Inge Sørensen,    ingesnerle69@gmail.com, Tlf. 40290203

  Tilmeld gerne per mail.
  Deltagelse uden betaling

  Ishøj Kirke byder på kaffe og småkager i Hvide Længe.

  Ishøj kirke er en ganske almindelig østsjællandsk landsbykirke, og ligesom det så mange andre steder er tilfældet, er kirkebygningen som vi ser den i dag, et resultat af forskellige tiders om- og tilbygninger. Det oprindelige kor og skib er fra katolsk tid engang i sidste halvdel af 1100-tallet, og har senere i middelalderen fået tilføjet tårn og våbenhus, rummene har fået hvælvinger og vinduerne er blevet ændret. Sit nuværende ydre udseende fik kirken, da der sidst i 1800-tallet gik en restaureringsbølge over mange ellers kønne kirker. Restaureringen har sikkert været nødvendig nok, men bygningerne kom til at stå alt for tørre og matematiske, og fuldstændig blottede for alderens patina.

  1862 havde kirken fået en ordentlig omgang indendøre, og var blevet forsynet med en havregrødsagtig og tommetyk gang muremesterpuds, der fuldstændig havde kvalt de sidste åndedrag fra en svunden tid. Gudskelov holder en sådan restaurering ikke evigt, i 1959 blev tårnrummet hugget fri for puds, og det smukke resultat gjorde det klart, at pudset måtte væk fra hele kirkens indre.

  I 1973 fortsatte så arbejdet og hen på efteråret meddelte man Nationalmuseet, at man under stolestaderne havde fundet rester at et gammelt flisegulv, forbavsende nok var der, i en kirke der ellers var så gennemrestaureret som nogen, stadigt bevaret store partier af et gulv bestående af glaserede og ornamenterede middelalderfliser. Da de mange velbevarede gulvlag endnu ligger intakte tilbage uden at være rørt i særlig stor grad af frygt for ødelæggelse, har kirken endnu ikke afgivet alle sine hemmeligheder. Det har f.eks. ikke været muligt at få bekræftet en formodning om, at der på dette sted har ligget en endnu ældre kirke, end den vi kender i dag.

  Foto fra Ishøj Kirkes hjemmeside.

   

  Continue reading →
 • Historie Cafe’ med gode oplevelser

  Den 6. september havde vi set frem til at høre Carsten Johansen fortælle om DDR. Men en sygemelding dagen før satte foredragsudvalget på en opgave. Det var for sent at aflyse og ikke nemt at finde en ny foredragsholder. Noget måtte ske. I bestyrelsen har der længe været tanker om ”snakke møder”, hvor deltagerne ud fra et givet emne kunne tale om ”gamle dage”. Her blev en mulighed for at prøve ideen.

  I stedet for foredraget nød alle den gamle Taastrup film fra 1962. Og det kaldte virkeligt minder frem, hvorefter snakken gik livligt blandt det fremmødte. Så selv om aftenen forløb helt anderledes end planlagt, blev det en god aften. Det må prøves igen.

  Den 4. oktober var det så Stig Nielsen, som levende fortalte om sine minder fra Taastrup med udgangspunkt i det mangeårige hjem på Solhøj, og historien om Thorsbro Vandværk og Thorsbro Vandværk Museumsforening.

  Det blev virkelig en fornøjelig og interessant aften for de mere end 40, som havde meldt sig til Historie Cafeen. De billeder og fortællinger, som Stig havde valgt, satte virkelig minderne i gang hos mange, og gav ny viden til andre.

  Jytte Klamer og Bjarne Larsen fik taget nogle fine billeder under Stig Nielsens fortælling.

   

  Continue reading →
 • Spændende fortællinger i Historie Cafeen.

  Så kan man igen glæde sig til nogle gode fortællinger i Historie Cafeen.

  Onsdag den 6. september vil Carsten Johansen fra Panter Rejser fortælle om DDR, landet som forsvandt da Muren faldt i 1989. Carsten har fra sit arbejde i rejsebranchen mange års oplevelser og viden, som han vil dele ud af.

  Historie Café med spisning

   

   

  Onsdag den 4. oktober er det Stig Nielsen som fortæller historie fra sit lange liv, som altid har haft udgangspunkt fra hjemmet Solhøj.

  Vi kommer til at høre fortællinger om Firmaet : H.K. Kristiansen & Søn, Første Pølsevogn i Taastrup, Risby radio, Else Lund,  Møgmanden, Slagter Kragh, Nielsen Taastrup cykelimport, Sjøgreen, Ella Kofoed, Søndergaard, Gartner Kristoffer Nielsen på Rolighedsvej og sikkert mange flere. Gartnerier, Høje Taaastrup, Kraghave er områder der har betydet meget for egnen,  Måske får vi svar på nogle spørgsmål: Hvor kommer Gadevang og Olufsborg fra? Og hvor holdt Fouragehandler Dilling firmaet til? Vi kommer naturligvis også til at høre om Thorsbro Vandværk.

  Stig har i mange år været engageret i Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening og Thorsbro Vandværks Museumsforening.

  Historie Cafe’ med kaffe.

   

  Mandag den 6. november skal vi høre fortælling om Taastrup i voksenalderen

  I forlængelse af foredraget om 00erne, vil arkivleder Lars Spatzek fortælle om byens udvikling i primært mellemkrigsårene. Alt fra det første rigtige rådhus, handelslivet, virksomheder, skoler, Børnehjælpsdagen og ikke mindst de første anslag til den Vestegn, man kender i dag, alt sammen med kilder og fotos.

  Foto: Byrådssalen i den oprindelige udgave fra 1930erne

  Historie Cafe’ med spisning.

   Historie Cafeen afholdes i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle  12, lokale 3,
  med start kl. 18.30.

   Tilmelding til arrangementerne skal ske senest en uge før de enkelte arrangementer til:

  Bodil Munck, bodil.munck@webspeed.dk eller tlf. 4051 0707.

  Deltagerbetaling er kr. 125,- for arrangementer med spisning og kr. 50,- for arrangementer med kaffe.

              Prisen er for medlemmer af foreningen. For gæster er beløbet kr. 150,- hhv. kr. 75,-.

  Tilmelding er først bindende efter indbetaling af deltagerbeløbet på foreningens konto

  1. nr. 5333 – 0242689.

  Der er begrænset deltagerantal, som fastsættes efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer ved alle arrangementerne.

   

  Continue reading →
 • Forårstur med gode oplevelser.

  Deltagerne på turen som gik til Oplevelsescenter NYVANG ved Holbæk og til Tveje Merløse Kirke kunne nyde forårsvejret og ikke mindst de gode fortællere vi mødte.

  Præcis kl. 9.15 kørte bussen fra Taastrup Station med 23 medlemmer. Der var naturligvis håbet på flere tilmeldinger, men de som deltog, fik en fin forårstur. På vejen til Holbæk kørte bussen gennem den sydlige del af Hornsherred forbi Ryegård, Sakshøjene og over Munkholmbroen.

  Vel ankommet til NYVANG blev vi modtaget af Carsten Friis, som var vores guide på rundvisningen der. Indledningsvis fortalte Carsten om NYVANGs historie. På rundvisningen, der tog ca. to timer, fik vi en levende fortælling om livet omkring midten af forrige århundrede. Og vi fik repeteret vor viden om andelsbevægelsen og kooperative virksomheder ved besøg i brugsen, mejeriet, frysehuset og Zonen stationen. Som sidste stop på rundvisningen besøgte vi husmandsstedet, hvor der blev budt på frisksmurte fedtemadder og kaffe lavet halvt af kaffebønner og halvt af Richs. Det smagte fint.

  Frokosten blev indtaget på Madam Blå. Inden turen gik videre, var der lidt tid til besøg i de mange små forretninger og udstillinger.

  Efter en kort køretur nåede vi turens andet mål, Tveje Merløse Kirke, der er opført i ca.1150, højst sandsynligt af Hvide-slægten, og er den ældste af de østdanske kirker med tvillingetårne. Præst Steen Nielsen mødte os foran kirken. Også her fik vi en levende og engageret fortælling om den gamle kirke, der i dag står som den blev bygget for næsten 900 år siden. På kirkegården fik vi vist de to grave med RAF flyvere, som mistede livet for 60 år siden, da deres fly styrtede ned få hundrede meter fra kirken efter bombeangreb på B&W.

  I kirken fik vi fortalt om de mange ændringer og ombygninger kirken har gennemgået i tidens løb. I 1892-95 blev kirken grundigt renoveret. I slutningen af 1800-talet var der stor interesse for, hvad man opfattede som oprindeligt dansk, og man ønskede at gengive kirken så originalt som muligt.

  Inde blev hvælvinger brudt ned, så tårngalleriet nu er fritlagt. Vinduer og døre blev genskabt og det romanske bjælkeloft genetableret. Da hvælvingerne forsvandt, forsvandt kalkmalerierne på dem også. Arbejdet fritlagde de bagvedliggende vægpartier med fragmenter af højgotiske kalkmalerier fra midten af 1300-tallet og romanske fra 1100-tallet. Man valgte i tilbageføringens ånd, kun at beholde de romanske. I apsishvælvet og i korbuen blev de opmalet og suppleret. Den sejrende Kristus er fra ca. 1200 og fra samme tid ses fragmenter på vestvæggen; en kampscene “det gode mod det onde” samt “den vantro Thomas”. I hjørnerne blev der fundet rester af en geometrisk ornamentbort, der blev ført igennem på væggene for at give helhed i udsmykningen. Kalkmalerierne blev genrestaureret i 1973.

  Fra Tveje Merløse Kirke gik turen videre til Brorfelde, hvor der blev gjort ophold ved vejen op til observatoriet. Her var der tid til at nyde udsigten, naturen og en kop kaffe inden turen ad små veje gik hjemad.

  Foto: Bjarne Larsen      

  Continue reading →
 • Sommerturen til Bornholm er AFLYST

  På grund af for få tilmeldinger har det været nødvendigt at aflyse turen til Bornholm.

  Der var kun få tilmeldinger til Bornholmsturen. Derfor måtte Panter rejser og vi tage den vanskelige beslutning, at aflyse turen. For at kunne gennemføre turen økonomisk forsvarligt, skulle der have været 30 deltagere. Vi nåede kun at få en trediedel.

  Indbetalte beløb vil blive tilbagebetalt.

  En årsag til den manglende tilmelding kan være at turen er meldt ud for sent. Mange havde allerede planlagt deres aktiviteter for 2023, da vi i marts informerede om turen til Bornholm. Derfor vil vi hurtigt gå igang med planlægning af en ny tur i 2024, måske til et helt andet rejsemål.

  Continue reading →
 • Fuldt hus til vinterens sidste Historie Cafe’

  Historie Cafeen med Erik Dahl blev et tilløbsstykke.

  De mange tilhørere fik en flot fortælling om Erik Dahls interesse og engagement i Taastrups historie. Det store arbejde med at færdiggøre  Peter Schweitzers optegnelser om bygningerne på Køgevej ( Taastrup Hovedgade) har resulteret i, at alle nu kan gå ind på Arkiv.dk og studere resultatet.
  Hvis du vil vide mere om bygningerne på Køgevej, så find A2000 på Arkiv.dk, eller klik her. Klik derefter på + i ruden “Yderligere indhold”.

   

  Senest er Erik gået i gang med dokumenterne om og fra Taastrup Kommuneforening. Et spændende arbejde, som alle fik en smagsprøve på.

  Planlægningen af efterårets Historie Cafe’ er allerede igang, og datoerne kan ses i Kalender.

   

  Continue reading →
 • Mange kom til årsmødet

  Det blev et godt årsmøde med 43 deltagere.

  Formanden bød alle velkommen, og fortalte, at vi i år havde vendt bøtten, så præsentationen af kommende arrangementer ville ske inden selve årsmødet.

  Årsagen var planerne om en sommertur til Bornholm i samarbejde med Panter rejser, hvorfra Carsten Johansen skulle fortælle om turen.

  Carsten Johansen kom dog ikke til mødet, hvorfor Lisa Ulriksen måtte lave en kort information om turen. Det blev lovet, at en folder med beskrivelse af turen vil blive lagt på hjemmesiden d. 14. marts, og at folderen vil blive vedlagt medlemsbladet for april.

  Årsmødet

  Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  6. Valg
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

   Referat:

   Valg af mødeleder

   Bestyrelsen havde opfordret Birgit Larsen, formand for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening.

  Hun blev enstemmigt valgt og kunne efter at have takket for valget, konstatere at indkaldelse til årsmødet var blevet udsendt rettidigt.

  1. Bestyrelsens beretning.

  Formanden gav bestyrelsens beretning. Se bilag til dette referat. Klik her Årsberetning Lokalhist. 2023 PM

  Beretningen blev godkendt.

   3   Regnskab

  Kasserer Hanne Stampe Jensen gennemgik regnskabet for 2022, der var uddelt til alle mødedeltagere.Regnskabet udviste et underskud på kr. 5.812.61.

  Der blev spurgt til medlemstallet, som på datoen for årsmødet var 210.

  Regnskabet blev godkendt.

  1. Budget og fastsættelse af kontingent.

  Budgettet for 2023 var ligeledes uddelt til mødedeltagerne. Bestyrelsen anbefalede uændret kontingent for 2023.

  Budgettet blev godkendt.

  1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

  Bestyrelsen havde ingen forslag til vedtægtsændringer.

  1. Valg.

  På valg var:

  • Hanne Stampe Jensen, kasserer                  (valg for to år)
  • Inge Sørensen, bestyrelsesmedlem            (valg for to år)
  • Ole Gram, bestyrelsesmedlem                       (valg for to år)
  • Ledig post; bestyrelsesmedlem                    (valg for to år)
  • Ib Sandahl, suppleant                                       (valg for et år)
  • Ledig post; suppleant                                       (valg for et år)
  • Flemming Ougaard, bilagskontrollant     (valg for to år)
  • Jørgen Thorsen.
   Bilagskontrollantsuppleant                         (valg for et år)

  Til de ledige poster foreslog bestyrelsen:

                 Helle Rasmussen og Vibeke Strøm        

  Alle fik genvalg og de af bestyrelsen foreslåede kandidater blev valgt til de ledige poster.
  Bestyrelsen er nu fuldtallig jf. foreningens vedtægter.

  Bestyrelsen efter årsmødet.

  1. Indkomne forslag.

  Der var ikke modtaget forslag.

  1. Eventuelt.

  Der blev spurgt til, om bestyrelsen havde tænkt på muligheder for at spare på porto til distribution af medlemsblade, når portoen skyldtes manglende mulighed for bladuddelerne at komme til postkassen bag en låst hoveddør.

  Spørgsmålet har været drøftet løbende i bestyrelsen, uden at der kan peges på en god løsning. Det er trods alt stadig ganske få adresser inden for kommunen hvor problemet findes. En større omkostning til porto skyldes forsendelser til medlemmer, som bor andre kommuner eller landsdele.

  ———————–

  Formanden orienterede kort om, at bestyrelsens E-mail adresser er fjernet fra hjemmesiden. Det skyldes kriminel misbrug af adresserne. E-mail adresserne vil fortsat fremgå i medlemsbladet. Kontakt til foreningen via hjemmesiden kan ske under fanebladet Foreningen, hvor man finder ”Skriv til foreningen”.

  ————————

  Fra et medlem blev der opfordret til at benytte Facebook siden ”Alle os i Taastrup” til orientering om foreningens arrangementer.

  ————————

   

  Continue reading →
 • Forårstur og sommertur

  I år er der mulighed for både at deltage i en forårstur og i en sommertur.

  Forårsturen går til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk onsdag den 17. maj,

  Sommerturen er en fleredagestur til Bornholm den 20. – 23. august.

  Forårsturen

  Program for dagen ser således ud:

  Kl. 09.00 Afgang fra Hedehusene Station
  Kl. 09.15 Afgang fra Taastrup Station
  Kl. 10.15 ankomst til Nyvang
  Kl. 10.30 Rundvisning
  Kl. 12.30 Frokost i Madam Blaa
  Kl. 13.30 oplevelse på egen hånd
  Kl. 14.00 turen går til Tveje Merløse Kirke
  Kl. 14.30 fremvisning af Tveje Merløse Kirke
  Kl. 15.30 turen starter hjemad.
  Kl. 15.50 Kaffepause ved Brorfelde observatorium.
  Kl. 17.00 ca. hjemkomst til Hedehusene og Taastrup.

  Pris for turen er kr. 600,-  for foreningens medlemmer.

   Dog kr. 650,- for gæster.

   

  Tilmelding fra i dag og indtil den 10. maj til Turudvalget:

  Lisa M. Ulriksen, lisamulriksen@gmail.com, Tlf. 51894500
  Inge Sørensen,    ingesnerle69@gmail.com, Tlf. 40290203

  Tilmelding er bindende når deltagerbeløbet er indbetalt til foreningen på
  konto nr. 5333  024 268

  Sommerturen

  Det bliver en fantastisk fire dages tur til Bornholm, hvor vi oplever
  Hammershus Slotsruin,
  Røgede sild og klipper
  Rytterknægten og Kongemindet
  Gudhjem med museerne
  Due Odde med dens sandstrand
  Rundkirker
  Glaspusterier
  Rønne

  Hotel er i Gudhjem.

  Turen er planlagt i samarbejde med Panter rejser.
  Læs meget mere om turen i folderen: Folder Bornholm 2023 Høje Taastrup

  Tilmelding til turen er fra idag til den 23. juni til
  Lisa M. Ulriksen lisamulriksen@gmail.com
  eller her på hjemmesiden “Skriv til foreningen”

  Bemærk at al betaling skal ske til Panter rejser, og at det er Panter Rejsers handelsbetingelser, der gældende. Læs her

  Continue reading →
 • Igen en god fortælling i Historie cafe’

  Det blev naturligvis til en del pølsesnak,

  for det var Tina Phil, som fortalte om sit liv og ikke mindst om hendes livsværk; pølsevognen på Taastrup Hovedgade.

  Tina fortalte med stor energi og glæde, der afspejlede den tilgang hun altid har haft til at nå fastsatte mål. At etablere en pølsevogn gav mange udfordringer. Først skulle man have en stadeplads, så en vogn,- og den gang skulle der være hjul under, så den kunne køres hjem efter lukketid-, og der skulle laves aftaler med leverandører. Alt det kom på plads for nu mere en 33 år siden. For at sikre sig en god forretning og kundekreds, må man kunne tilbyde noget ekstra. Og det har Tina forstået i alle år. Et af mange beviser herpå var titlen om ”Danmarks bedste pølser”.

   

  Også TV og Radio har været forbi pølsevognen flere gange. Et bevis på, at der er noget særligt ved pølsevognen på Taastrup Hovedgade.

  Et par gange har det været ved at være slut med pølsevognen på hjørnet af Taastrup Hovedgade og Dorphs Alle. Første gang, da stadepladstilladelsen udløb. Der var ikke den store interesse fra kommunens side til en forlængelse. Pladsen kunne måske bruges til noget andet, og pølsevognen pyntede ikke i bybilledet. Det lykkedes dog Tina at få borgmester Michael Zieglers accept af en forlængelse af tilladelsen tre måneder ad gangen.

  Men en ulykke kommer sjældent alene. En dag stod pølsevognen i brand, da en overhedningssikring i en friturekoger havde svigtet. For Tina var det vigtigt, at forretningen kunne fortsætte, så allerede dagen efter branden var en lejet pølsevogn på plads.

  Branden gav dog mulighed for at tænke på fremtiden. En ny pølsevogn, der passede bedre ind til de omkringliggende bygninger og den renoverede hovedgade måtte kunne tilfredsstille kommunens ønsker. Derfor har vi stadig Tinas Pølser på sin stadeplads. Og vel nok Danmarks flotteste pølsevogn, og helt uden hjul. Så den bliver der nok i mange år endnu.

  Foruden pølsevognen i Taastrup driver Tina pølsevogn i Vallensbæk og i Torslunde.


  Stor tak Til Tina Phil

  Det var en rigtig god og underholdende fortælling, som Tina gav de fremmødte tilhørere.

  Continue reading →
 • Flot fortælling om Hedelands Veteranbane

  Det blev en rigtig god aften i Historie Cafeen, da Claus Nielsen fortalte.

  Indledningsvis fortalte Claus Nielsen om sit eget liv og om baggrunden for passionen for industribaner. Allerede som meget ung i 1983, 13 år gammel, begyndte hans arbejde som frivillig ved banen. I dag er han formand i foreningen, som driver veteranbanen.

  Hedelands Veteranbane blev indviet i 1977. dengang med kun få hundrede meter spor, to vogne og to lokomotiver. Nu råder banen over en 5 km lang strækning i Hedeland med tilhørende stoppesteder og haller til vedligeholdele og opmagasinering af de ca. 50 lokomotiver, der dog ikke alle er driftsklare, og vogne nok til to togstammer. Det har været en rivende udvikling, som kun har kunnet lade sig gøre ved frivillig hjælp af foreningens mange medlemmer.

  Hvert år tager ca. 20.000 rejsende en tur med veterantoget.

  Banens historie starter allerede i 1974, da nogle folk med interesse for smalsporede industribaner satte sig sammen og stiftede Industribaneklubben. Den første opgave blev at finde et sted, hvor en lille smalsporet bane kunne anlægges. Det lykkedes da Høje-taastrup Kommune i 1975 tilbød klubben arealer i Hedeland ved Hedehusgården.

  Claus Nielsen sluttede af med at se lidt ud i fremtiden, hvor to 50 års jubilæer venter, for hhv. foreningen i 2024 og banen i 2027. Og den kommende forlængelse af banen til Hedeland Vinterrasse.


  Stor tak fra Lisa Ulriksen for den gode fortælling

  I pausen med spisning gik snakken livligt blandt alle tilhørerne.  

  Læs mere om Hedelands Veteranbane på www.ibk.dk

  Foto: Bjarne Larsen og Peter Mose

  Continue reading →
 • Der var fuldt hus….

  Både til årets sidste Historie Cafe’ og til på juleturen til Ansgar Kirke.

  Lisa Ulriksen byder velkommen og Lars Spatzek venter tålmodigt på at fortælle.

  Mødelokale 3 i Taastrup Kulturcenter var onsdag den 16. november rammen om Lars Spatzeks foredrag om Taastrup i nullerne. Altså nullerne for godt 100 år siden. En spændende tid hvor gas, vand og el kom til Taastrup. Lars fortalte med udgangspunkt i studier i protokoller fra Taastrup Kommunalforening. En forening der var dannet af driftige erhvervsmænd, som mente sognerådet ikke altid var hurtig nok i beslutninger om nødvendig udvikling af byen.

  Smørebrød indgik i arrangementet, og imens det blev nydt gik snakken livligt imellem deltagerne.

  Foto: Per Andersson

  Det blev en god aften for alle og en fin afslutning på årets foredrag i Historie Cafeen.

   

  Fredag den 18. november gik årets juletur til Ansgar Kirke i Hedehusene. Præst i kirken Jakob Schilling fortalte levende om kirken og livet i og omkring den. Med sine 101 år er kirken bland de yngre i landet, og den fremstår nu efter en gennemgribende restaurering i 2004 helt moderne og næsten uden udsmykninger bortset fra Niels Winkels maleri i korbuen.

  Juleturen sluttede med kaffe i sognegården, som ligger i tilknytning til kirken.

   

   

                   

  Foto: Bjarne Larsen, Peter Mose og Jytte Klamer
  Alle billeder vises i stor størrelses, når der klikkes på dem.

  Continue reading →
 • Årets sidste arrangementer

  Juletur til Ansgar Kirke i Hedehusene og Black Friday i vandtårnet.

  Fredag den. 18. november går juleturen til Ansgar Kirke i hedehusene.

  Kirken fyldte i 2021 100år, Det var E. Hartmann fra Hedehus Teglværket der tog initiativ til opførelsen af kirken. Hedehusene havde i 1919 rundet 1.600 indbyggere.

  Så grundlaget for en egen kirke i stationsbyen var til stede. Allerede i 1907 havde Taastrup fået sin egen kirke, Taastrup Nykirke.

  Den 11. juli 1918 havde Hartmann indkaldt til konstituerende møde på teglværket. Og snart tilbyder to af egnens gårdmænd at stille grund til rådighed for kirke og kirkegård.

  Jens Pedersen fra Hulkærgård tilbyder en grund ved Vesterkøb, altså midt i byen. H.P.Hansen tilbyder en tilsvarende grund ved Hovedvejen overfor skolen, opført i 1916. Det blev

  Kirkeministeriet der i 1920 bestemte at kirken skulle ligge overfor skolen. Grundstenen blev nedlagt i april 1921, og den 26. december bliver kirken indviet og får navnet Ansgarkirken.

  Ansgar besøger Danmark 800-tallet og fra samme tid stammer Kallerupstenen, der blev fundet på en mark nær Kallerup i 1827. I mange år stod den på hjørnet af Hovedvejen og Kallerupvejen.

  I 1921 blev den flyttet til kirken, som fik navn efter Ansgar.

  Kirken er meget enkelt i sin udformning og indtil 1939 må den stå uden tårn, da der i første omgang ikke er penge til et sådan.

   

                                                                                                      Foto: Aksel N. Bak. Arkiv.dk

   Der er stadig et par enkelte pladser.

  Vi mødes foran kirken den 18. november kl. 13.00.
  Der sluttes af med kaffe.

  Prisen er kr. 25,-, der kan betales kontant ved arrangementet.
  Tilmelding, så længe der er pladser, kan ske til

  Inge Sørensen, 4029 0203 eller ingesnerle69@gmail.com

   

  Fredag den 25. november er der åbent i vandtårnet i Taastrup fra kl. 18.00 – 20.00.

  Nisserne vil igen i år være på vej op i tårnet, hvor de kan nyde udsigten over byen i de mørke timer.

  Kom selv og se byens lys fra toppen af tårnet. Der er gratis adgang.

  Continue reading →
 • 60 år blev fejret

  På Arkivernes Dag den 12. november blev foreningens 60 års dag fejret.

   

  Det skete på Blaakildegaard, hvor mange havde lagt vejen forbi, da vi med lagkage og vin med bobler,  og den officielle udgivelse af jubilæumsbogen “Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening 1962 – 2022”

  Ole Gram og Lisa Ulriksen sørger for vin og kage

  Der var “fuldt hus” på 1. sal i Blaakildegaard.

    

  Udgivelsen af Årsskrift 2021 tidligere på året blev også markeret.
   

  Med udgivelsen af to skrifter og i tillæg Kurt Nielsens bog om “Postvæsnet i Taastrup”, har der være megen læsestof til alle.

  Det er stadig muligt at købe både årsskrift og jubilæumsbogen.
  Det gøres nemmest ved at sende en mail til peter.mose@privat.tele.dk

  Årsskrift 2021 koster kr. 50,-, og Jubilæumsbogen kr. 110,-.
  Evt. porto tillægges.

  Foto: Per Andersson og Peter Mose

  Continue reading →
 • Aflysning af Historie Cafe’ den 12. oktober.

  Historie Cafe’ den 12. oktober 2022 med Lisbeth Holm, ejer af cafeen Moems i Hedehusene. må vi desværre aflyse.

  Alle, som har betalt for deltagelse, vil få indbetalt beløb refunderet.

  Husk også de øvrige arrangementer i resten af året. Se i kalenderen.

  Continue reading →
 • Frivillighedsdage i regn og sol

  Det blev en gentagelse fra sidste år. Regn i Taastrup, sol i Hedehusene da Frivillighedsdagen blev afviklet. Og vandtårnets fødselsdag fejret.

  Det havde været fint sommervejr i uger. Fredag var solrig og varm, men lørdag morgen kom regnen. Det gav god plads på Taastrup Hovedgade, hvor kun få havde vovet sig ud i den kraftige regn.

  Ved vandtårnet, hvor vor forening havde sat teltet op, kom der de første timer kun ganske få. Regnen stilnede dog lidt af hen ad eftermiddagen, så da klokken var 16 kunne besøgstallet gøres op til 26. Flere end vi havde turdet håbe på fra morgenstunden, men naturligvis langt færre end det vi oplever i år med solskin.

             

  Ugen efter i Hedehusene var vi gået ind i den første efterårsmåned, så blev det igen en rigtig normal sommerdag og med mange mennesker på Hovedgaden.

  Klik på billederne. Foto Peter Mose

  Continue reading →
 • En dejlig tur til Lolland og Falster

  Forårsturen, der nu var blevet til en sommertur gik til Lolland og Falster med 42 deltagere.

  Turens første mål var Maribo Domkirke. Den gamle klosterkirke overraskede med si flotte kirkerum, holdt helt i hvidt og med meget få udsmykninger ud over altertavle og prædikestol.
  I det “hemmelige “rum bag alteret fik vi st de flotte messehagler og gamle guldskatte.

  Mæt af indtryk fra kirken gik turen videre over Sakskøbing til Oreby Kro. Her nød vi frokosten i den gamle kro med udsigt ud over Sakskøbing Fjord. Det var nu fint sommervejr. Og turen gik nu mod Nykøbing Falster hvor første mål var Ejegod Mølle og Legetøjsmuseet. Det er altid imponerende at se det indvendige af en gammel vindmølle og nyde udsigten fra møllen. Legetøjsmuseet gav minder fra barndommen, og fra en svunden tid i Taastrup. Der var en meget stor samling legetøj fra Bambola fabrikken.

  Tiden løb hurtigt og turens sidste mål, det gamle latinerkvarter i Nykøbing F. blev nået og kaffen indtaget på Lille Torv. Så gik turen hjemad.

  Se billeder her fra turen. Foto Peter Mose og Per Andersson.
  Klik på billederne

   

  Continue reading →
 • Historie Cafe’ efterår 2022

   Historie Cafeen er klar med efterårets arrangementer. Og der er stadig ledige pladser.

  Den 7. september 2022 kl. 18. 30 Per Leo Jepsen, tidl. Kriminalbetjent. Arrangementet afholdes i Taastrup Kulturcenter, Lokale 3, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup, og er med spisning.

  Per Leo Jepsen vil fortælle om sit spændende liv i kriminalpolitiet. De opklarede og de ikke opklarede sager. Per er som mange andre blevet ramt af kræft, og han vil også fortælle om sit liv med kræftsygdommen.

  Foto Gert Jensen

   

   

   

  Den 12. oktober 2022 kl. 18.30 Lisbeth Holm, ejer af cafeen Moems i Hedehusene. foredraget afholdes i hendes cafe til kaffe og kage.

  I den hyggelige cafe i det gamle pakhus på Hedehusene station vil Lisbeth fortælle om ideen bag cafeen og hvad der fik hende til at sige farvel til et job som marketingchef og vælge et helt anderledes erhverv som selvstændig cafeejer.

                                                                                                                                                  Foto Lisbeth Jansen

   

  Den 16. november 2022 kl. 18.30 Arkivleder Lars Spatzek. Afholdes i Taastrup Kulturcenter, Lokale 3, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup. Arrangementet er med spisning.

  Da Taastrup blev til Hovedstadens Forstad…….

  I starten af det 20. århundrede fik landets ældste stationsby fart på. Langs Taastrup Hovedgade blev der anlagt store købmandshandler, og byen fik med fabrikant Hugo Dorph en kæmpe manufaktur industri. Arkivleder Lars Spatzek vil fortælle om byens historie med kildemateriale fra Høje-Taastrup Sogneråd, der sammen med byens spidser udviklede hele området til det Taastrup, vi kender i dag.

  Kildematerialet er afgørende for at forstå byens udvikling og baggrunden for de beslutninger, man den dag i dag stadig kan se tydelige spor efter.

  I forbindelse med arbejdet på en større artikel til en publikation om Hovedstadens forsyningshistorie, har arkivlederen også set på Taastrup Kommunalforenings protokol fra perioden. Det viser sig, at foreningen fik en afgørende betydning i Høje-Taastrup Kommunes historie. Foredraget dykker ned i eksempler på forslag, som senere politisk bliver besluttet. Personsammenfald, egne interesser, ja kommunalforeningen fik meget ”skudt i skoene”. Vi ser på, hvad kilderne i virkeligheden fortæller.

   

   

  Tilmelding til arrangementerne skal ske til:

   

  Ole Gram                            Tlf. 2449 1729 eller ole1gram@gmail.com

  Deltagerbetaling er kr. 125,- for arrangementer med spisning og kr. 50,- for arrangementer med kaffe.

  Prisen er for medlemmer af foreningen. For gæster er beløbet kr. 150,- hhv. kr. 75,-.

  Continue reading →
 • Der er stadig pladser på turen til Lolland

  Årets forårstur er blevet en sommertur. Den 25. august går turen til Lolland og Falster.

  Vi skal besøge den flotte domkirke i Maribo, den gamle Ejegod Mølle og Legetøjsmuseet i Nykøbing Falster og spise frokost på den hyggelige Oreby Kro ved Sakskøbing Fjord.

  Foto Peter Mose

  Maribo Domkirke ligger helt ned til den smukke Søndersø.

  Kirken blev oprindelig opført i 1400-tallet som del af et dobbeltkloster – med placering mellem et nonnekloster og et munkekloster.

  Da Maribos gamle landsbykirke brændte i 1596, blev klosterkirken byens nye kirke. I 1803 ændrede kirken status til domkirke.

  Kirken har været underlagt forskellige ombygninger gennem tiderne. Men i 1890’erne blev kirken ført tilbage til sin oprindelige form, så kirken i dag står som et bud på, hvordan den kan have set ud som klosterkirke i middelalderen.

  I dag ses de originale rester af nonnernes kloster udenfor kirken. En stenbelægning indikerer, hvor murerne fra det gamle kloster har ligget.

   

  Oreby Kro. Den nuværende hovedbygning, som anvendes i dag, menes at være opført i 1847 under en ombygning, men der har været drevet kro på stedet siden den 5. marts 1737, hvor bevillingen blev underskrevet af Kong Christian den VI. Bevillingen blev givet til den daværende ejer af Oreby Gods, greve og major Christian Christoffer Holck,

   

   

   

   

  Ejegod Mølle og Legetøjsmuseet drives i dag af et møllelaug, som fik overdraget brugsretten fra kommunen. 1783 købte staten godset Vestensborg og kort tid efter blev grunden udstykket til bl.a. gårdene Christiansminde og Ejegod. Møllen blev opført på Ejegod gårds grund og er faktisk enestående i Danmark, idet de tilhørende bygninger – møllehuset og loen – er de oprindelige. 1816 blev møllen opført i Hollandsk kornmølletype – 8 – kantet og med løgformet hat. Møllen var i drift midt i 1950’erne. 1936 erhvervede Nykøbing F. kommune Ejegod gård og dermed også møllen og møllehuset.

  Legetøjsmuseet er indrettet i det oprindelige møllehus. Samlingen rummer effekter fra 1840 til 1970.

  Hvis vejret og tiden tillader det, er der mulighed for en gåtur i Nykøbing Falster med det hyggelige torv og gamle bygninger.

  Program for turen.

  Kl. 08.00            Opsamling i Hedehusene ved stationen.

  Kl. 08.15            Opsamling ved Taastrup station, Selsmosevej.

  Kl. 10.00            Besøg i Maribo Domkirke.

  Kl. 12.00            Frokost Oreby Kro.

  Kl. 14.00            Ejegod Mølle og Legetøjsmuseet.

  Kl. 16.15            Afgang fra Nykøbing Falster.

  Kl. 18.00            Ankomst Taastrup og Hedehusene.

   

  Der plads til 50 deltagere.

  Prisen for turen er kr. 625,-. Turen er primært for foreningens medlemmer. Dog kan også ikke-medlemmer deltage for kr. 725,-.

  Tilmelding kan ske direkte til:

  Inge Sørensen, 40290203 eller ingesnerle69@gmail.com

  Peter Mose Nielsen, 2168 5790 eller peter.mose@privat.tele.dk

  Lisa Møldrup Ulriksen, 2229 0010 eller lisamulriksen@gmail.com

  Tilmeld gerne pr. E-mail.

   Tilmelding er  bindende efter indbetaling af deltagerbeløb på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.

   

   

  Continue reading →
 • Fin rundvisning på Roskilde Kloster

  Søndag den 29. maj var der smuttur til Roskilde kloster. Og det blev en god oplevelse.

  Der var sol over Roskilde da portneren på klosteret, Jan Olesen, bød os velkommen på gårdspladsen. Her fik vi fortællingen om klosterets historie, fra Sortebrødre kloster i 1231, der efter reformationen blev bygget om til herregård i 1565. I 1699 blev herregården til Roskilde Kloster,

  en stiftelse for adelige jomfruer. Det første i Danmark. Årstallet 1699 pryder den ældste del af bygningerne, der som nævn er 134 år ældre. På den yngste bygning står årstallet 1907. Den er bygget i samme stil og med samme byggemetode som den gamle bygning.

   

  I 1974 blev klosteret fusioneret med Odense adelige Jomfrukloster, og er i dag en selvejende stiftelse, som ikke modtager offentlig støtte.  Der er i dag 9 boliger til ældre medborgere.

  Turen gik videre igennem haven med de mange meget gamle træer. Klosteret ejede en gang meget jord i og ved Roskilde. Det meste er solgt, så kun den store have omkring klosteret er tilbage. Alle bygninger, haven og klostermuren er fredet. Det er dyrt at vedligeholde, så indtægterne fra besøg og rundvisninger går til dette formål.

  Fra haven gik turen ad en trappe til klosterkirken. Klosterkirken blev restaureret i 1891. I 1954 blev kirken lettere renoveret og fik sine nuværende farver. I 2020 er en trinvis restaurering af Klosterkirken igangsat og den fremstår nu meget flot med guld udsmykninger på bænkene og de rigtige steder på alteret og lydhimmelen.

  Kirken hører til Himmelev Sogn, og der afholdes gudstjenester for sognets menighed.

  Selv om vi nu var fyldt med indtryk blev synet af Riddersalen med de mange udsmykninger på vægge og loft, gyldenlæders tapeter samt bibelske malerier i loftet, Imponerende, at der i Roskilde findes en så unik sal.

  Her fik vi fortællingen om de to adelsenker, Berte Skeel og Margrethe Ulfeldt, som stiftede klosteret. Og om familierne omkring den nuværende stiftelse; Roskilde Kloster, Den Skeel-Juel-Brahe’ske Stiftelse.

  Fra Odense Adelige Jomfrukloster stammer det enestående Karen Brahes Bibliotek. Samlingen på ca. 3.400 trykte bøger og ca. 1.150 håndskrifter udmærker sig bl.a. ved, at der ved opbygningen blev lagt vægt på udgivelser på dansk. Karen Brahes Bibliotek har på dette felt national betydning, der er på linje med Det Kongelige Biblioteks Danske Samling. Vi måtte nøjes med fortællingen om samlingen og se et billede af den. Der er – af praktiske og sikkerhedsmæssige grunde – desværre ikke mulighed for besøg i biblioteket.

  I Brahe-stuen hang naturligvis et portræt af den kendte astronom, og mange betydende andre personer. Blandt dem et flot portræt af Birgitte Gøye, en stærk kvinde som var medvirkende til, at Chr. III måtte ændre loven om arrangerede ægteskaber og børneægteskaber. Som barn var hun af sin stedmor blevet trolovet til den 20 år ældre Jesper Daa. Det modsatte hun sig da ægteskabet skulle indgåes.

  Hun blev gift med Herluf Trolle og ejede flere godser på Sjælland. Blandt dem Skovkloster der senere blev omdøbt til Herlufsholm. De to fik ingen børn, men havde en fælles drøm om at oprette en skole for adelsmænd.  En skole som stadig fungerer, og som har været meget omtalt i medierne dette forår.

  Mætte af indtryk og en levende fortælling kunne vi forlade kunne vi forlade Roskilde Kloster.

   

  Klik på billederne, så åbner de i stor størrelse i nyt vindue.

   

  Continue reading →
 • Omvisning på Roskilde Kloster

  Smuttur til Roskilde Kloster

  Søndag den 29. maj kl. 10.45. Vi mødes foran Roskilde Kloster, Sankt Peders Stræde 8, Roskilde,

  Vi får en guidet rundvisning i de historiske bygninger. På rundvisningerne ser man Riddersalen, Den Røde Stue, Brahestuen og Klosterkirken. Hvis vejret tillader starter rundvisningerne med en kort tur gennem klosterets have.

  Foto: Roskilde Kloster.

   På turen rundt hører man om klosterets spændende historie, lige fra Sortebrødremunkene stiftede Sankte Catharinae Kloster i 1231, om klosterperioden, omvæltningerne omkring Reformationen, oprettelsen af Roskilde adelige Jomfrukloster og helt frem til i dag, hvor klosteret fungerer som en selvejende stiftelse.

  Der er begrænset deltagerantal på 25.

  Tilmelding sker ved indbetaling af kr. 110,- på foreningens konto 5333 – 0242689. Husk at anføre medlemsnummer og navn.

  Sidste tilmelding er 1. maj.

  Efter rundvisningen vil vi, for de der ønsker det, arrangere frokost på Cafe’ Vivaldi. Frokosten afregnes individuelt med cafeen.

   

  Continue reading →
 • Historie Cafe’ den 20. april.

  Jørgen Nielsen vil fortælle om Roskilde Kro.

  Det er den 20. april 2022 kl. 18.30 

  Lokalhistorikeren Jørgen Nielsen har i 2018 udgivet en bog med titlen “Roskilde Kro – 500 år ved landevejen”. Hvis nogen kan historien om Roskilde Kro, så er det Jørgen Nielsen, der denne aften vil del ud af sin viden.

  De første skriftlige kilder, som omtaler kroen, er fra 1558. Den gang lå kroen ved Snubbekorsvej hvor den krydser Store Vejleå. Da man i 1766 begyndte at anlægge den nye hovedvej (kongevej) imellem København og Roskilde, var det også starten på at kroen ville miste sin indtægt. I 1773 blev det tilladt og muligt at opføre en ny kro, hvor Store Vejleå krydsede den nye hovedvej. Det bliver virkeligt spændende at høre hele historien.

  Arrangementet afholdes i Taastrup Idrætshaller, Selskabslokalerne, Parkvej 78, 2630 Taastrup.

  Tilmelding til arrangementerne skal ske til:

  Ole Gram                            Tlf. 2449 1729 eller ole1gram@gmail.com

  Deltagerbetaling er kr. 125,- for arrangementer med spisning

  Prisen er for medlemmer af foreningen. For gæster er beløbet kr. 150,-

  Tilmelding er først bindende efter indbetaling af deltagerbeløb. Gerne på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.

  Der er begrænset deltagerantal, som fastsættes efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, ved alle arrangementerne.

   

  Continue reading →
 • Historie Cafe’ med overraskelse

  Årets første Historie Cafe’ bød på en overraskelse, da det var første gang et maleri af L.A.Ring blev vist offentligt.

  Trine May Knudzen fortalte levende med udgangspunkt i kunstmaler L.A.Ring billeder med motiver fra Fløng, Baldersbrønde, Hedehusene og Høje Taastrup. Med sig havde Trine en gæst. Det var Kaj, som var ejer af et L.A.Ring maleri fra 1907. Et arvestykke fra Kajs bedsteforældre.  Det var første gang maleriet blev vist offentligt. På billedet ses en ung pige forlade Fløng kirkegård. På mang e måder et modstykke til hans billede fra 1904, “På kirkegården i Fløng”, hvor en ældre kone sidder på en bænk inde på kirkegården.

   

  Der var naturligvis mange spørgsmål, og snakken gik lystigt imens kaffen blev nydt. En rigtig god oplevelse for de godt 30, som var mødt til arrangementet.
  Hvis du ikke allerede har læst Trine May Knudzens artikel “Stemningslandskab eller rendyrket realisme” i Årsskrift 2015 – 2018, så kan det anbefales.

  Klik på billederne og se dem i større udgave.
  Foto: Bjarne Larsen.

   

  Continue reading →
 • Indkaldelse til årsmøde den 15. marts 2022.

  Årsmødet 2022

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde tirsdag den 15. marts 2022 kl. 19.30
  i Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup, Lokale 1.

  Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  6. Valg
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

   

  Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet og

  kan desuden ses på her: Klik på dette link Regnskab2021-22.

  Ad pkt. 6, på valg er:

  Lisa Møldrup Ulriksen, formand (villig til genvalg for to år)

  Bodil Munck, næstformand (villig til genvalg for to år)

  Peter Mose Nielsen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg for to år)

  Per Andersson, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg for to år)

  Birgit Stubbe, suppleant (villig til genvalg for et år)

  Ib Sandahl, suppleant (villig til genvalg for et år)

  Birthe Povelsen, bilagskontrollant (villig til genvalg for to år)

  Jørgen Thorsen. Bilagskontrollantsuppleant (villig til genvalg for et år)

  Peter Mose Nielsen, redaktør af hjemmesiden (villig til genvalg for to år)

  Ad pkt. 7: Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 1 uge før årsmødet.

   

  Efter årsmødet byder foreningen på kaffe og kage. Efterfølgende bliver der

  en kort orientering om den kommende arrangementer.

  Continue reading →
 • Historie Cafeen åbner den 9. februar.

  Den 9. februar 2022 kl. 18.30           Trine May Knutzen vil fortælle om L.A.Ring.

  I Årsskrift 2015 – 2018 fik vi en forsmag på Trines viden om L.A.Rings værker og liv under overskriften ”Stemningsbilleder eller rendyrket realisme”.

  Trine May Knutzen, cand.mag. i nordisk filologi og kunsthistorie, bliver årets første gæst i Historie Cafeen. Vi kan se frem til et spændende foredrag om kunstmaleren L.A.Ring (1854 – 1933), som i en årrække boede i Baldersbrønde og lavede talrige malerier fra landsbyen og fra Hedehusene.

  Der serveres kaffe og kage.

   

   

   

  Historie Cafeen afholdes i Taastrup Kulturcenter, lokale 3.

  Tilmelding til de enkelte arrangementer kan ske til:

  Bodil Munck                       Tlf. 4051 0707 eller bodil.munck@webspeed.dk

  Ole Gram                            Tlf. 2449 1729 eller ole1gram@gmail.com

  Deltagerbetaling er  kr. 50,- for arrangementer med kaffe.

  Prisen er for medlemmer af foreningen. For gæster er beløbet  kr. 75,-.

  Tilmelding er først bindende efter indbetaling af deltagerbeløb. Gerne på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.

  Der er begrænset deltagerantal, som fastsættes efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, ved alle arrangementerne.

   

  Sæt også kryds ved den 20. april 2022 kl. 18.30               Jørgen Nielsen vil fortælle om Roskilde Kro.

  Lokalhistorikeren Jørgen Nielsen har i 2018 udgivet en bog med titlen “Roskilde Kro – 500 år ved landevejen”.

  Continue reading →
 • Fin afslutning på årets arrangementer.

  Med de tre arrangementer i november måned blev det en fin afslutning på årets arrangementer, som har været påvirket af de mange restriktioner på grund af Covid-19.

  Mange var aflysningerne og ændringerne i planlægningen.  Heldigvis hjalp de mange tiltag for at begrænse Covid-19, så sommeren og efteråret blev næsten med normale tilstande. Vi fik gang i Historie Cafeen igen, vandtårnet kunne åbne fra juni, årsmødet blev afholdt i september og endelig kunne vi gennemføre turen til Fyn i november.

  Foredraget med Mie Bernhagen den 17. november.

  Mie Bernhagen udpeger Barfredshøjs beliggenhed imellem Gjeddesdal og Thorslundevej. Foto, Per Andersson

  På årets sidste Historie Cafe’ kunne tilhørerne nyde Mie Bernhagens personlige og levende fortælling om livet på en af egnens store gårde, proprietærgården Barfredshøj. Mie er selv opvokset på gården og har derfor en megen stor viden om livet på og omkring gården og dens historie.

  Det hele blev levendegjort med mange billeder fra livet på Barfredshøj med særlig vægt på tiden fra 1908 – 1973, hvor fam. Hansen ejede gården. Det var et helt lille samfund for sig, man var selvforsynende, og de mange ansatte kerede sig om hinanden. Det var i denne periode, landbruget mekaniseredes, og man gik fra de store folkehold med hestekræfter til maskiner og meget få ansatte i driften. Folk flyttede til byerne og mange blev ansat på fabrikkerne, en helt ny livsstil så dagens lys i de år.

   

   

   

   

  Juleturen til Odense Domkirke og Humlemagasinet på Vestfyn den 25. november.

  Tekst og foto: Peter Mose

  Endelig kunne turen til Fyn gennemføres. I år med færre deltagere end de foregående mange ture. For de der var med, blev det en god tur. Med den forholdsvis tidlige start fra Hedehusene og Taastrup var det dejligt, at Sengeløse Minibusser havde brygget kaffe, som blev nydt til et friskt rundstykke. Snart var vi på Storebæltsbroen, hvor skyerne dog lå så lavt, at det ikke var muligt at se toppen af de 254 meter høje pyloner. Det var efterårsvejr.

  En detalje fra altertavlen

  Lis Andreasen fortalte spændende og levende om kirken.

  I krypten hvor Knud den hellige kunne beskues.

   

   

   

  Det flotte scenetæppe i Harndrup Forsamlingshus

  I Odense Domkirke blev vi efter lidt ventetid lukket ind. Her blev vi modtaget af tidligere kirkeværge Lis Andreasen. Dejligt med en engageret fortæller. Vi fik historien om den pragtfulde altertavle, som nær var blevet brændt, byklokken som blev til kirkeklokke, og de to små knogler fra Knud den Hellige, som ikke måtte blive til relikvier i den katolske kirke. Timen, der var afsat til vort besøg, gik alt for hurtigt, men kirken skulle resten af dagen bruges til filmoptagelser, og vi skulle nå vort næste mål, Harndrup Forsamlingshus, hvor frokosten ventede.  

   

  Efter frokosten var solen kommet på himmelen, og de fleste nød den korte gåtur igennem Harndrup til Humlemagasinet. Her blev vi modtaget af Peder Pedersen, der fortalte om Humlemagasinets historie og om udstillingerne. Og der var sandeligt nok at se på. De flot dækkede juleborde, Humlemuseet og den lille afdeling med minder om Sigfred Pedersen. Bag den store butik, som naturligvis nu solgte fine, sjove og fantastiske ting til julestuen og -træet, fandt man det historiske Dukkemuseum. De flotte dukker, der er nøjagtige kopier af historiske personer, er lavet Kirsten Günther Eriksen fra Kerteminde, imponerede alle. Med de mange indtryk var det fint at afslutte i den hyggelige cafe, hvor Humlemagasinets egen kage med navnet Prinsesse Marie lagkage blev nydt til kaffen.

  Så var det tid til hjemrejsen. Mørket faldt på, og nogle fik en velfortjent blund, mens andre talte lavmælt sammen imens bussen kørte østover.

   

  Black Friday i Vandtårnet den 26. november.

  Tekst og foto: Peter Mose

  Juletræet blev tændt præcist kl. 17.00 på Domhuspladsen. Snart efter kom de første, som ville se byen fra toppen af tårnet. Efter planen skulle tårnet først åbnes kl. 18.00, og nisserne var endnu ikke kommet helt på plads. Men med glade og forventningsfulde børn, så var det bare at sige: ”Nu åbner vi”.

  Selv om vejret ikke var det bedste, fandt mere end 40 voksne og børn vej til tårnet. Det blev dermed en fin afslutning på foreningens arrangementer i 2021.

  Tilbage er kun at ønske alle medlemmer og deres familie

  Glædelig Jul og Godt Nytår.

  Continue reading →
 • Foredrag om dronning Margrethes 50-aars regentjubilæum den 30. november

  Den 30. november er der mulighed for, at høre historiker Lars Hovbakke Sørensen holde foredrag i anledningen af Dronningens regentjubilæum.

  Hvor: Taastrup Amatør Scene, Fredensvej 1, 2630 Taastrup

  Hvornår: Tirsdag d. 30. november Kl. 19.00 til ca 21.00.

  Pris. 25 kr. (inkluderer kaffe og kage)

  Arrangør: Kulturelt Samråd HTK

  Tilmelding er nødvendigt. Følg dette link:

  Læs mere om arrangementet her.

  Continue reading →
 • Mange lagde vejen forbi arkiverne på Blaakildegaard

  Der var rigtig mange, som besøgte Høje- Taastrup Byhistorisk Samling og Arkiv på Blaakildegaard, da der var åbent hus på ”Arkivernes Dag”.
  Og med indvielsen af Spejderhistorisk Arkiv Vestegnens nye lokaler på Blaakildegaard blev det også en festlig dag.

   

  Spørgsmålene var mange til arkivets daglige leder Lars Spatzek og repræsentanterne fra vor forening.

   

  Indvielsen af Spejderhistorisk Arkiv skete med maner. Arkivets formand Kaj Hansen holdt tale, og det røde bånd blev klippet af Ida Nordly.

  Se billederne i stor størrelse ved at klikke på dem.

  Continue reading →
 • Husk Coronapasset

  Så blev coronapasset aktuelt igen.

  Her skal man vise coronapas fra fredag den 12. november:

  • Nattelivet
  • Indendørs serveringssteder

  Herudover skal der tjekkes coronapas til arrangementer og aktivitet med over 200 deltagere indendørs og 2000 deltagere udendørs.
  Dette gælder for følgende på erhvervsområdet:

  • Bade- og legelande
  • Forlystelsesparker, spillehaller og kasinoer
  • Konferencer, foredrag, messer og dyrskuer

   Husk derfor at medbringe gyldigt coronapas til foredraget i
   Historie Cafeen d. 17. november og på juleturen d. 25. november.

   Alle øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndighederne vil blive fulgt ved foreningens arrangementer.

  Continue reading →
 • Årets sidste arrangementer

  Vi nærmer os afslutningen på et år hvor ikke alt er gået som planlagt. Mange ting har vi nået, og der er endnu fire arrangementer, alle i november måned.

  Lørdag d. 13. november.    Arkivernes dag på Blaakildegaard kl. 11.00 – 15.00.

                                               Fra kl. 12.00 er der Åbent hus på Spejderhistorisk Arkiv Vestegnen, der nu har til huse på Blaakildegaard.

  Onsdag d. 17. november.    Historie Cafe med Mie Bernhagen. Taastrup Kulturcenter, lokale 4. kl.18.30.

                                             Læs mere her. Der er stadig ledige pladser.

  Torsdag d. 25. november.    Juletur til Vestfyn.

                                            Læs om turen her.  Der er stadig ledige pladser.

  Fredag d. 26. november.    Black Friday. Vandtårnet åbent 18.00 – 20.00

                                           Se byens lys fra toppen af tårnet.

   

  Ved alle arrangementerne vil vi følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, for at minimere smittefare.

   

  Continue reading →
 • Husk juleturen til Vestfyn

  Der stadig få pladser på turen den 25. november til Odense Domkirke og Humlemagasinet på Vestfyn.

  Den 14. november er sidste frist for tilmelding.

  Foto: Arne Clausen

  Program for turen til Vestfyn

  Kl. 07.30            Opsamling i Hedehusene ved stationen.

  Kl. 07.45            Opsamling ved Taastrup station, Selsmosevej.

  Kl. 10.00            Besøg i Odense Domkirke.

  Kl. 12.00            Frokost i Harndrup Forsamlingshus.

  Kl. 13.15            Humlemagasinet, Historisk udstilling og museerne.

  Kl. 16.15            Afgang fra Humlemagasinet

  Kl. 18.00            Ankomst Taastrup og Hedehusene.

  Der plads til 50 deltagere.

  Prisen for turen er kr. 450,-. Turen er primært for foreningens medlemmer. Dog kan også ikke-medlemmer deltage for kr. 550,-.

  Tilmelding kan ske på årsmødet eller direkte til:

  Inge Sørensen, 4399 3803 eller ingemsoerensen@hotmail.com

  Peter Mose Nielsen, 2168 5790 eller peter.mose@privat.tele.dk

  Lisa Møldrup Ulriksen, 5189 4500 eller lisamulriksen@gmail.com

  Tilmeld gerne pr. E-mail.

   Tilmelding er først bindende efter indbetaling af deltagerbeløb på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.

  Continue reading →
 • Vandtårnets 113 års fødselsdag.

  Vandtårnet fylder 113 år. Og som traditionen tro skal det markeres.

  Da der afholdes frivillighedsdag i Taastrup den 28. august, har vi flyttet fejringen til denne dag.

  Der vil være åbent i vandtårnet fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Der er gratis adgang.

  Hvis corona-restriktionerne tillader det, vil der være karameludkastning fra tårnet kl. 13.00. Under alle omstændigheder er udsigten fra tårnet fantastisk.

  Der vil også være åbent i vandtårnet den 4. september fra kl. 11.00 til kl. 13.00.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Håndværkerne som byggede Taastrup Vandtårn i 1908.

  Fotograf ukendt. Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune

  Continue reading →
 • Efteråret i Historie Cafeen

  Historie Cafe’

  Den 6. oktober 2021   kl. 18.30           Michael Ziegler, Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle, Lokale 3, spisning.

  Civilingeniør, borgmester, KL-chefforhandler, veteranbils-fan, katteelsker og sommerhusejer. Michael Ziegler har mange facetter og interesser, og han er frem for alt en mand, der sætter sit aftryk på verden omkring ham. Med sine snart 15 år som borgmester er dette aftryk især sket lokalt i Høje-Taastrup.

   

  Den meget populære borgmester har oplevet både medvind, modvind og sidevind i sit politiske arbejde, og han vil til foredraget fortælle om de generelle fremtidsplaner for kommunen. Han vil komme ind på nogle af de store byudviklingsprojekter, som har præget hans periode som borgmester. Herunder hvilke tanker der er for infrastruktur og sammenhæng med den øvrige del af kommunen, og bevarelsen af de mange skønne grønne områder og hyggelige landsbyer.

   

   

   

   

  Den 17. november  kl. 18.30               Mie Bernhagen,  Taastrup kulturcenter, lokale 4, kaffe.

  Mie vil fortælle om livet, menneskene og arbejdet på Barfredshøj med småhistorier og anekdoter fra 50’erne og 60’erne – en helt anden tid, hvor sådan en gård var et samfund for sig selv, man var selvforsynende og mættede mange munde daglig.

  Der var et klart hieraki, men til trods for det, og den lange vej fra den lille mand med huen i hånden op til den fine proprietær, forstod proprietærparret at træde til, når der var hjælp behov .

  Fælles for landbolivet dengang var, at man levede med og tog sig af hinanden.

  Kun få kender Barfredshøj så godt som Mie, der i 2018 stod bag bogen ” Minder fra Barfredshøj. En proprietærgård på Vestegnen”. Læs mere om bogen her på hjemmesiden.

  Tidligere tilmeldinger til Historie Cafeen vil fortsat være gældende. Har man ikke mulighed for at deltage på de nye datoer, kan evt. betaling refunderes.

  Tilmelding til de enkelte arrangementer kan ske til:

  Bodil Munck                       Tlf. 4051 0707 eller bodil.munck@webspeed.dk

  Ole Gram                            Tlf. 2449 1729 eller ole1gram@gmail.com

  Deltagerbetaling er kr. 125,- for arrangementer med spisning og kr. 50,- for arrangementer med kaffe.

  Prisen er for medlemmer af foreningen. For gæster er beløbet kr. 150,- hhv. kr. 75,-.

  Tilmelding er først bindende efter indbetaling af deltagerbeløb. Gerne på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.

  Der er begrænset deltagerantal, som fastsættes efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, ved alle arrangementerne.

   

  Continue reading →
 • Historie Cafe’en har første arrangement den 10. februar

  Glæd dig til et par spændende fortællinger i Historie Cafe’en.

  Den 10. februar  kl. 18.30  Lise Wied Kirkegaard,     Taastrup kulturcenter, lokale 3, kaffe.

  Dyrlæge Erik Eriksens erindringer fortalt til Lise Wied Kirkegaard. Der skydes – men ikke med skarpt er titlen på en bog, som blev resultatet af mødet med Erik Eriksen. Bogen er netop udkommet i november 2020.

  Lise mødte første gang dyrlæge Erik Eriksen i forbindelse med en researchopgave i 2012, men hendes store interesse og sikre fornemmelse for såvel den gode historie som mennesket bag sendte hende retur til Eriksen for at få de utrolige fortællinger om folk og fæ nedskrevet til eftertiden. Specielt den første del af bogen har mange beretninger med relation til vor lokalhistorie.

  Lise Wied Kirkegaard (f. 1963) er uddannet jurist og har en Master i Professionel Kommunikation. Lises første bog, Frans Marcher – en jagtlegende fortæller, udkom i 2018.

  Læs mere om bogen Der skydes – men ikke med skarpt i januar bladet eller her.

   

   

   

  Den 7. april 2021   kl. 18.30           Michael Ziegler,      Taastrup kulturcenter, lokale 3, spisning.

  Civilingeniør, borgmester, KL-chefforhandler, veteranbils-fan, katteelsker og sommerhusejer. Michael Ziegler har mange facetter og interesser, og han er frem for alt en mand, der sætter sit aftryk på verden omkring ham. Med sine snart 15 år som borgmester er dette aftryk især sket lokalt i Høje-Taastrup.

  Den meget populære borgmester har oplevet både medvind, modvind og sidevind i sit politiske arbejde, og han vil til foredraget fortælle om de generelle fremtidsplaner for kommunen. Han vil komme ind på nogle af de store byudviklingsprojekter, som har præget hans periode som borgmester. Herunder hvilke tanker der er for infrastruktur og sammenhæng med den øvrige del af kommunen, og bevarelsen af de mange skønne grønne områder og hyggelige landsbyer.

   

  Tilmelding til de enkelte arrangementer kan ske til:

  Bodil Munck                       bodil.munck@webspeed.dk   Tlf. 4051 0707

  Ole Gram                            ole1gram@gmail.com       Tlf. 2449 1729

  Deltagerbetaling er kr. 125,- for arrangementer med spisning og kr. 50,- for arrangementer med kaffe.

  Prisen er for medlemmer af foreningen. For gæster er beløbet kr. 150,- hhv. kr. 75,-.

  Tilmelding er først bindende efter indbetaling af deltagerbeløb. Gerne på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.

  Eventuelle ændringer af mødested vil blive meddelt på foreningens hjemmeside.

  Der er begrænset deltagerantal, som fastsættes efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, ved alle arrangementerne.

  Continue reading →
 • AFLYSNING. Historie Cafe’en aflyst 7. december

  Vi må desværre aflyse det berammede arrangement med Hanne Danielsen på grund af pålagt karantæne.

  Det var det, som ikke måtte ske. Men Covid-19 virus kom også i dette tilfælde til at styre begivenhederne.

  Så snart vi har overblik over situationen, vil vi melde ud med, hvornår arrangementet kan gennemføres en gang i 2021.

  Continue reading →
 • Det var to gode fortællinger.

  Der var fulde huse til Axel Johansens foredrag om Genforeningen og til Else Triers beretning på Fortællerhjørnet.

  Den 21. januar var det Axel Johansen fra Museum Sønderjylland som levende fortalte om Genforeningen 1920. Hvorfor grænsen til Tyskland blev der hvor den er, og hvad det har haft af betydning for udviklingen og livet nord og syd for grænsen. Det blev en god aften for alle tilhørere, der fik historien om Genforeningen fortalt set med nutidens øjne.

  På Fortællerhjørnet den 29. januar var det Else Trier, der med udgangspunkt i sine bøger om historien i Høje-Taastrup Kommune og Blåkildegård, der fortalte om sit liv og virke i Taastrup. Det blev som altid med Else Trier til en spændende fortælling, der gav alle tilhører en god oplevelse.

  Alle foto Bjarne Larsen. Klik på billederne for at se dem i stor udgave.

  Continue reading →
 • Ny foredragsholder på Fortællerhjørnet den 29. januar 2020

  Else Trier bliver fortæller på Fortællerhjørnet d. 29. januar 2020.

  Ole Holm, som skulle have været fortæller , har måttet melde forfald på grund af sygdom.

  Else Trier, der om nogen kender Høje-Taastrup , og som har skrevet mange værker om historien og udviklingen i kommunen, har med kort varsel sagt ja til at vær fortæller d. 29. januar.

  Else Trier, der er cand. mag. i dansk og historie, bosatte sig i 1977 i Høje Taastrup Kommune og fik her sine to børn. I 1980 blev hun ansat på Vestegnen HF og VUC, som dengang hed Taastrup Forberedelseskursus. Som historielærer og mor til to voksede interessen for kommunens historie langsom frem. Historieundervisningen i Danmarkshistorie blev jo unægtelig sjovere, når man kunne gå ud og ”røre” den. Dertil skulle hendes to børn jo vide, hvilken historie der lå bag den jord, de betrådte. Da Else Trier var vokset op i en forstad til Odense og havde boet i København i sin studietid, måtte hun sætte sig ind i Høje-Taastrup Kommunes Historie. I første omgang fik hun i 1988-90 lov til at tilbyde et HF- historiehold, hvor der det første år var fokus på Høje-Taastrup Kommunes historie. I begyndelsen af 1990’erne fulgte en foredragsrække om Høje Taastrup Kommunes historie sammen med den daværende leder af Byhistorisk Samling. Det var her, tanken om en bog om Høje Taastrup voksede frem. I 1993 udgav kommune hendes bog Høje-Taastrup Kommune i fortid og nutid.

  Else Trier vil denne eftermiddag fortælle om højdepunkter fra hendes arbejde med lokalhistorie. Hun vil herunder kort komme ind på arbejdet med andre pjecer om lokale emner, hun har skrevet og om arbejdet med hendes bog om Ishøj, Ishøj, den grønne port til København før og nu fra 1998. Foredraget er gratis. Man kan hente billetter på biblioteket eller bestille dem via bibliotekets hjemmeside.

   

  Continue reading →
 • Årsmøde 2020

   

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde
  torsdag d. 19. marts 2020 kl. 19.30
  i Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup

   

  Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  6. Valg
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

  Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet og kan desuden ses nedenfor; bilag 1.

  Ad pkt. 5: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

  Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra et medlem, der mener det er nødvendigt med en tydeliggørelse af, hvorledes de enkelte medlemmer er stemmeberettigede.

  Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter §5 kan ses nedenfor; bilag 2.

  Ad pkt. 6, på valg er:

  Jørn Jordan-Knudsen, formand (modtager ikke genvalg)

  Peter Mose Nielsen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg)

  Fredy Olsen, bestyrelsesmedlem (modtager ikke genvalg)

  Bodil Munck, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg)

  Ib Sandahl, suppleant (villig til genvalg)

  Birgit Stubbe,  suppleant (modtager ikke genvalg)

  Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant (modtager genvalg

  Ad pkt. 7: Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 1 uge før årsmødet.

  Efter årsmødet byder foreningen på kaffe og kage.                                       
  Efterfølgende holder Peter Mose et kort foredrag om den kommende forårstur og der vil blive åbnet for tilmelding til turen efter foredraget.   

  _____________________________________________________________________________________________      

  Bilag 1: 

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening  
               
  Regnskab 1/1 – 31/12- 2019  
               
        Regnskab Budget  Afvigelse Budget 
        2019 2019 2019 2020
  note INDTÆGTER          
    Kontingenter   26.825 27.000 175 27.000
    Historiske ture   19.125 20.000 875 23.000
    Turudvalget evt. ekstratur 930 0 -930 1.000
    Foredrag   4.700 5.000 300 5.000
    Div. Arrangementer 0 0 0 0
    Foreningsstøtte Høje-Taastrup Kommune 11.100 10.000 -1.100 10.000
    Kassedifference   0 0 0 0
    Renter   0 0 0 0
    Salg af årsskrifter mm. 240 1.000 760 500
               
    Indtægter i alt   62.920 63.000 80 66.500
               
    UDGIFTER          
    Historiske ture   25.156 23.000 -2.156 28.000
    Turudvalget evt. ekstratur 1.000 0 -1.000 1.000
    Foredrag   5.025 10.000 4.975 10.000
    Div. Arrangementer 0 0 0 0
    Vandtårnet   82 500 419 2.500
    Trykning af blade   27.194 16.000 -11.194 20.000
    Årsmøde og bestyrelsesmøder 150 1.500 1.350 1.500
    Kontorartikler, EDB m.v. 1.127 3.000 1.873 3.000
    Porto   1.510 1.500 -10 2.000
    Hjemmeside   470 500 30 500
    Repræsentation   2.356 1.500 -856 2.500
    Gebyrer til bank   372 500 128 500
    Kontingenter   250 600 350 600
               
    Udgifter i alt   64.691 58.600 -6.091 72.100
               
    Overskud overføres til Egenkapitalen i alt -1.771,27 4.400,00 6.171,27 5.600,00
               
    AKTIVER note PASSIVER
          Saldo pr. 31. december 2019
    Bankkonto 161.662,11   Bankkonto   165.072,88
    Kassebeholdning 2.966,00   Kassebeholdning 1.676,50
    Årsskrift 2015-2018 -8.000,00   Forudbetalt kontingent 2020 300,00
          Kontingentrestancer -650,00
          Hensættelse årsskrift -18.000,00
          Egenkapital primo i alt 148.399,38
    Kontingentrestancer        
          Årets resultat   -1.771,27
    Aktiver i alt 156.628,11        
          Egenkapital Ultimo i alt 146.628,11
          Hensættelse årsskrift 10.000,00
          Kreditorer   0,00
          Passiver i alt  156.628,11
    Taastrup, den 10/1-2020        
    ……………………..   …………………     …………………
    Hanne Stampe Jensen   Lisbet Steffensen     Flemming Ougaard
    Kasserer   Bilagskontrollant     Bilagskontrollant

  _________________________________________________________________________________
  Bilag 2:

  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.

  I § 4 står:

      Medlemskab.
      Som medlemmer kan optages alle interesserede.
      Et medlemskab kan tegnes for enten en enkelt person eller et par.
      Medlemskab for et par dækker to navngivne personer.
      Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til medlemskab for en enkelt person.

  Derfor tilføjes en sætning i § 5.

      Årsmøde.
      Foreningens højeste myndighed er årsmødet.
      Ordinært årsmøde holdes inden udgangen af marts måned.
      Formanden indkalder skriftligt til årsmødet med mindst 2 ugers varsel ved direkte henvendelse til medlemmerne.
      Årsmødets dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter.

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsen beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

      Forslag til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest en uge før årsmødet.
      Alle beslutninger på årsmødet foregår ved simpelt stemmeflertal (Se dog §8). Alle navngivne personer dækket af et medlemskab er stemmeberettigede.
      Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
      Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært møde og skal indkalde dette, såfremt 25 medlemmer skriftligt stiller krav herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.
      Et sådant møde skal afholdes senest 1 måned efter, at kravet er fremsat og skal indkaldes med samme varsel som det ordinære årsmøde.

  __________________________________________________________________________________________________

  Continue reading →
 • FORTÆLLERHJØRNET I FORÅRET.

   

  Ole Holm lægger for og kommer i fortællerhjørnet 29. januar 2020. Ole kommer fra Valby og flyttede med sin familie til Sengeløse i 1967. Han har en uddannelse som kontorassistent og har handlet med metaller hele sit arbejdsliv. Senere blev han direktør for organisationen Jern og Stål. Hans skolegang foregik i Valby.

  Mange fritidsinteresser: Badminton og spejder. Har i 23 år været og er stadig redaktør og udgiver af bladet Sengeløseposten.

   

   

   

   

  Ole Søndergaard kan vi møde i februars fortællerhjørne d. 26. februar.

  Han blev født i 1930 på Vesterbro.

  Familien kom til Torslunde, da han var 9 år, gik i skole i Taastrup på Taastrup Realskole. Senere blev han student fra Roskilde Katedralskole og læste til skolelærer. Han var i hele sit arbejdsliv ansat i Københavns kommunes skolevæsen.

  I sin fritid blev han hurtigt aktiv i Taastrup, først som spejderleder i mere end 25 år. Han var ligeledes aktiv i idrætten og var badmintonformand i en årrække. Senere blev han formand for TIK, hvor han er endt som æresmedlem.

  Han er også aktiv i Lokalhistorisk arkivs kulturudvalg.

                                               I 2003 startede han foreningen Hedebo Slægtsforskere. Han vil fortælle om sit liv i Taastrup og med de forskellige aktiviteter.

   

  Marts måneds fortællerhjørne d. 25. marts får besøg af provst Søren Nolsøe.  Søren er født i Hellerup, senere flyttede familien til Måløv, hvor han gik i skole. Han er student fra Niels Steensens Gymnasium på Østerbro. Han tænkte først på at blive ingeniør, men det endte med at være teologstudiet, der fangede ham. Han blev færdiguddannet i 2008 og i 2009 blev han ansat ved Rønnevang kirke som præst.  I 2017 gik Steffen Andresen af som provst og flyttede til København. Rønnevang kirkes menighedsråd, provstiudvalget og Helsingør stifts biskop blev enige om, at indstille Søren Nolsøe til stillingen som ny provst. Han blev dermed den yngste provst i Danmark.

  En provst bruger ca. halvdelen af sin arbejdstid på administration og den anden halvdel til kirkeligt arbejde.

   

   

  Alle fortællerhjørnerne foregår på Taastrup bibliotek den sidste onsdag i måneden fra kl. 15-17. Husk at reservere gratis billet enten på biblioteket eller via bibliotekets hjemmeside.

   

   

  Continue reading →
 • FOREDRAG OM GENFORENINGEN

  Tirsdag d. 21. januar 2020 holder vi foredrag i Kulturcentret, Poppel Allé 12, Taastrup.

  Vi starter kl. 18 med at spise og der vil være 2 stk. luksussmørrebrød pr. person samt en øl eller vand samt kaffe/the senere på aftenen. Prisen er kr. 110,-. Beløbet skal indbetales til kassereren umiddelbart efter tilmeldingen.

  Kl. 19 begynder foredraget med Axel Johnsen om genforeningen.

  Sønderjyllands genforening i 1920 var kulminationen på den folkelige kamp, som de danske sønderjyder med H.P. Hanssen i spidsen havde ført siden 1880-erne. Alligevel blev årene 1918-20 nogle af de mest barske i dansk politisk historie. De danske sønderjyder ville have en afstemningsgrænse, andre ville have en historisk grænse ved Dannevirke, og endnu andre ville i det mindste have Flensborg med til Danmark. Det blev en bitter strid med flere tabere end vindere. Men det hele var glemt, da Christian X red over Kongeåen ind i det genvundne land d. 9. juli 1920. Eller var det? Foredrager handler dels om, hvordan vi fik den grænse, vi kender i dag, dels om den lange og delvis smertefulde vej frem til vore dages fred og afspænding.

  Axel Johnsen er født 1970, historiker og ph.d. med speciale i Sønderjyllands nyere historie og forholdet mellem Danmark og grænselandet. Han er aktuel med bogen Grænsen, folket og staten. Grænseforeningens historie 1920-2020.

   

   

  Tilmelding senest d. 16. januar:

  Jørn Jordan-Knudsen, tlf. 2461 6268

  Ole Gram, tlf. 2449 1729

  Bodil Munck, tlf. 4051 0707

  Continue reading →
 • Smuttur til Museet ved Vridsløselille Statsfængsel

  Kom i fængsel. Der er stadig få pladser på smutturen.

  Søndag den 30. september er der mulighed for at besøge Museet ved Vridsløselille Statsfængsel. Tag med på denne smuttur, hvor vi får en omvisning i museet. Og fortællinger om fængslet, der har været en del af Vestegnens historie.

  Der er ikke adgang til selve fængslet, der i dag ikke huser fanger. Og dets fremtid og eventuelle anvendelse er ikke fastlagt.

  Vi mødes kl. 14.50 foran hovedporten, der hvor Egon Olsen kommer ud i Olsenbande filmene. Omvisningen tager en god time.

  Tilmelding til turen er nødvendig senest den 17. september til turudvalget:

  Inge Sørensen, 4399 3803 eller ingemsoerensen@hotmail.com

  Peter Mose Nielsen 2168 5790 eller peter.mose@privat.tele.dk

  Lisa Møldrup Ulriksen 2229 0010 eller lisamulriksen@gmail.com

  Tilmeld gerne pr. E-mail.

  Der er ingen betaling for smutturen.

  Continue reading →
 • Fortællerhjørnet, efterår 2018

  Fortællerhjørnet fortsætter i samarbejde med Taastrup Bibliotek med tre arrangementer i efteråret.

   

  Taastrup Bibliotek

  Tilmelding og “køb” af billetter skal ske på biblioteket eller på bibliotekets hjemmeside. Klik her. Og find det aktuelle Fortællerhjørne.

  Onsdag d. 26. september kl. 15.00-17.00. Knud Anker Iversen.

  Knud Anker Iversen

  Knud Anker Iversen blev født i 1952 i Aagaard (mellem Kolding og Vejle). Efter folkeskolen tog han en HF. Er seminarieuddannet folkeskolelærer fra Tvindseminariet i 1976. Som nyuddannet lærer startede han i Høje-Taastrup kommune som skolelærer på Selsmoseskolen, hvor han arbejdede i 20 år.

  Begyndte allerede på Selsmoseskolen at interessere sig for miljø og han fik sat bistader op ved skolen.

  Så kom han i forbindelse med Jytte Abildstrøm, som var formand for en miljøfond. Sidder i dag i bestyrelsen for denne fond sammen med Jytte Abildstrøm.

  I 1994 begynder han i forskellige forretningslokaler på Taastrup Hovedgade at opbygge det, der i dag er blevet til Miljø- og Energicentret. Afdøde borgmester Anders Bak hjalp til med at skaffe de lokaler, Miljøcentret nu bor i i Høje-Taastrup.

  Har været koordinator for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp i Høje-Taastrup i ca. 20 år.

  Onsdag d. 31. oktober kl. 15.00-17.00. Søren D. Sørensen.

  Søren D. Sørensen

  Søren er født i landsbyen Janderup i Varde kommune i 1943.

  Han gik ud af skolen efter 7. klasse, blev landbrugsmedhjælper, indtil han var gammel nok til at kunne aftjene sin værnepligt og det gjorde han i Livgarden, hvor han efter sigende kan mange anekdoter om kong Frederik IX.

  Efter militærtiden tilbragte han ½ år på idrætshøjskolen i Sønderborg, søgte derefter ind på Politiskolen og blev efterfølgende ansat i politiet, hvor han arbejdede i 47 år.

  Sin fritid har han delt mellem byrådsarbejde, hvor han i 28 år repræsenterede partiet Venstre i Høje-Taastrup Kommune og hvervet som fodbolddommer.

  Vi er mange, som har set Søren piske afsted på cykel, først den ene vej i pænt tøj og efter en lynomklædning den modsatte vej, men nu i den sorte fodbolddommerdragt.

  Onsdag d. 28. november kl. 15.00-17.00. Lars Sparzek.

  Lars Spatzek

  Lars er født i 1964, barn af en far, der bl.a. var fisker, styrmand, søofficer og endte som viceskoleinspektør. Hans mor var ansat på kontor i KTAS, hvor Lars også i sin studietid havde feriejob som kontorbud.

  Har gået på Sankt Annæ Gymnasium og har sunget i Københavns Drengekor, under sin uddannelse var han bl.a. kirkesanger, så stemmen fejler ikke noget.

  Lars er bankuddannet, merkonom i organisation og ledelse. Har arbejdet på Planetariet og været leder af Rundetårn og har siden 1.2.1993 været ansat på Byhistorisk Arkiv og Samling på Blaakildegaard, de sidste mange år som leder af arkivet.

  Alle foto lånt fra Taastrup Biblioteks hjemmeside.

  Continue reading →
 • Foreningen var med på frivillighedsdagene 2018

  Foreningen var med på frivillighedsdagene i Hedehusene og i Taastrup.

  Som andre aktive foreninger viste foreningen flaget på de to frivillighedsdage den 25. august i Hedehusene og den 1. september i Taastrup. Vejret var godt begge dage og mange besøgte boderne, og det blev til mange gode samtaler om foreningens arbejde.

  På billederne ses Kristian Rohde Jensen og Fredy Olsen, der var i Hedehusene og Jørn Jordan-Knudsen og Ole Gram, der var i Taastrup.

   

   

  Continue reading →
 • Vejen til Vikingerne.

  Bro og  vej til vikingerne  søndag den 3. juni kl. 13 – 16.

  Vikingelandsbyen, Ledøjevej 35, Albertslund.

  Alle er velkomne til at deltage i det flotte arrangement, hvor der er gratis adgang.

  Se det flotte program:

            

  Klik på billederne for at få et større billede.

  Continue reading →
 • HISTORISKE DAGE 2018

  Det er nu blevet en årlig begivenhed, at der afholdes Historiske Dage i Øksnehallen på Halmtorvet  

  I år den 10. – 11. marts. 4 scener, 65 udstillere og 130 events. Der er noget for enhver med interesse for historien.

  Se mere om det store program på arrangementets hjemmeside. http://www.historiske-dage.dk/

   

  Continue reading →
 • Fortællerhjørnet på Taastrup Bibliotek

  Så er en ny omgang af Fortællerhjørnet sat igang.

  Det er spændende historier som bliver fortalt af personer med et langt liv i vor kommune.

  Allerede onsdag d. 31. januar kan vi glæde os til at lytte til at Inger Mangor fortæller.

  Og onsdag d. 28. februar er det Laurids Christensen, der vil fortælle om sine oplevelser.

  Begge dage sker det på Taastrup Bibliotek, Taastrup Hovedgade 86, kl. 15.00 – 17.00.

  Der er gratis adgang, men man skal “købe” billetter på Taastrup Bibliotek eller via bibliotekets hjemmeside. Følg linket ved at klikke på fortællernes navne.

  Continue reading →
 • Nytårs souljazz-koncert i Taastrup Nykirke

  Traditionen tro afholdtes årets nytårs souljazz-koncert i Taastrup Nykirke den 7. januar 2018. <-klik

  Se kirkens hjemmeside – klik på overskriften herunder:
  Søndag den 7. januar kl. 14 var der souljazz-koncert med bobler, kaffe og kransekage

  The Boogaloo Brothers anført af kirkens præster Anders “Boogaloo” Nilsen på sax og Thomas L. Vedel på trommer. De har et alsidigt repertoire og et formål om at spille funky jazz til den lyse morgen.Denne gang var arrangementet rykket ind i kirken, da tilslutningen sidste år var overvældende.
  Det var en god disposition, da kirken stort set blev fyldt.
  Vi var nogle stykker fra Hedeboegnens Slægtsforsker Forening og Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening, der overværede koncerten. – Vi dukker sikkert op til næste års koncert!

  Continue reading →
 • Forårsturen 2018

  Vi skal igen til Sverige

  Forårsturen 2018 går til vor venskabsby Ängelholm og Sofiero Slot ved Helsingborg. Turudvalget arbejder stadig med det endelige program for turen, der traditionen tro gennemføres på Kr. Himmelfartsdag. I 2018 er det den 10. maj.

  Ängelholm er en spændende by, som kan byde på mange oplevelser. Byen blev grundlagt i 1516 som Engelholm af Christian II, som flyttede bebyggelsen fra Luntertun ude ved kysten, fordi den var svær at forsvare både mod sandflugt og svenskere. Som grundlægger indkredsede kong Christian II egenhændigt den ny bys grænser med en plovfure. Af Luntertun er der i dag kun en kirkeruin tilbage.

  Under de mange års krige imellem Sverige og Danmark blev byen ødelagt mange gange. Første gang i 1565 af svenskerne.  Ved freden i Roskilde 1658 mistede Danmark Engelholm sammen med resten af Skånelandene til Sverige. Og sidste gang byen blev ødelagt, var i 1678 af danskerne.

  I løbet af 1800-tallets industrialisering voksede byen og blev samtidig kendt som undervisningsby og badeby. Industrialiseringen var præget af forholdsvis små industrier baseret på landbrug og naturressourcer, så som teglværk, mejeri og sukkerfabrik. I midten af 1800-tallet byggedes en havn ved Rönne åens udløb.

  I dag er byen med ca. 41.000 indbyggere kendt som turistmål med badestrand, hyggeligt centrum, museer for bl.a. tog og fly og meget andet. Og så er den en af vor kommunes tre venskabsbyer. De to andre er Oldenburg i Tyskland og Valmiera i Estland.

   

   

  Sofiero Slots historie tager sin begyndelse i 1864, da Kronprins Oscar og hustruen Sophia af Nassau besøger sundets perle, Helsingborg. Det unge par forelsker sig i den smukke udsigt, de skovklædte kløfter og den centrale beliggenhed i forhold til Danmark. De køber hjemmet Skabelycke, lige nord for Helsingborg, hvor de går i gang med at bygge deres sommerslot, Sophie-Ro.

  I sommeren 1866 kunne parret for første gang flytte ind i deres elskede sommerslot, som dog havde et noget andet udseende end i dag. Slottet havde bl.a. kun én etage. Da Oscar blev udnævnt til konge (Oscar II) ti år senere, gennemgik slottet en omfattende renovering, og det fik her det udseende, som vi kender i dag.

  Oscar og Sophia fik mulighed for at tilbringe mange smukke somre på Sofiero. I 1905 forærede de imidlertid deres elskede Sofiero som bryllupsgave til barnebarnet Gustaf Adolf, da han giftede sig med sin Margareta fra England.

  Kronprinsparret Gustaf Adolf og Margareta var begge meget interesseret i havearbejdet, og det varede ikke længe, før en ny have voksede frem på Sofiero. Haven fik stenbede, rododendronbuske, omfattende blomsterbede og en køkkenhave. De opførte desuden et drivhus og ansatte en gartner. På mindre end 15 år havde de sammen skabt en fantastisk have.

   

  I 1973 testamenterede Gustaf VI Adolf Sofiero til Helsingborg. Takket være Margareta og Gustaf Adolfs brændende haveinteresse kan titusinder af besøgende hvert år nyder denne smukke slotspark.

  Vi glæder os til at fortælle mere om turen inden årsmødet den 21. marts 2018.

  Continue reading →
 • Kom og se byens lys på en sort fredag.

  Vandtårnet holder åbent fra 18 – 20 på Black Friday d. 24. november.

  Udsigten fra Vandtårnet er flot i dagslys. Men der er noget helt specielt ved at nyde den, når det er blevet mørkt. Lysene i byen og længere borte giver er helt andet perspektiv. Hvad er det der lyser der, og hvor kommer det røde blink fra?

  Foto PM

  Tag turen op i tårnet og vær med til at gætte, hvad det er, der lyser op i mørket. Og nisserne vil igen i år indtage tårnet. De vil kravle op ad tårnet.

  De frivillige vagter fra Lokalhistorisk Forening glæder sig til at byde mange gæster velkommen og at fortælle om udsigten og tårnet. Det er sidste gang i år, at der åbent i tårnet. Når du det ikke denne gang, bliver tårnet igen åbner den første lørdag i måneden fra april til oktober i 2018.

  Igen i år vil mere end 500 personer have taget de 113 trin op i tårnet.  Alene på Vandtårnets fødselsdag i september tog 177 turen op i tårnet. Også en del grupper har ønsket besøg i tårnet udenfor de normale åbningsdage.

  Et besøg af 1. z fra Borgerskolen resulterede i en lille kunstudstilling af de fine tegninger, som børnene lavede efter deres besøg i tårnet.

  Foto BL

  Continue reading →
 • Juletur til Herstedøster Kirke

  Fredag den 24. november vil den smukke næsten 900 år gamle kirke i Herstedøster være målet for vor juletur i år.
  Herstedøster Kirke ligger i hjertet af landsbyen. Hvis de tykke kampestensmure kunne fortælle, ville vi få meget at høre om krige, pest, glæder, fest og sorg – om menneskers drømme, håb og længsler.

  Sognepræst Lars Kruse vil fortælle os om kirken i et historisk perspektiv.

  Der afsluttes med kaffe og kage i menighedsgården.
  Mødested: Parkeringspladsen ved Herstedøster Kirke
  Mødetid: Kl. 12.50
  Forventet afslutning: Kl. 15.00
  Tilmelding senest d. 20. november til Turudvalget:
  Lisa Møldrup Ulriksen. lisa@cascasgruppen.dk Mobil 22290010
  Inge Sørensen. ingemsorensen@hotmail.com Tlf. 4399 3803
  Christian Friis Damgaard. Chrdamgaard@live.dk Mobil 2028 6606
  Peter Mose Nielsen. peter.mose@privat.tele.dk Mobil 21685790
  I år er der ingen betaling for deltagelse i turen.
  Såfremt, at man ikke selv har mulighed for at arrangere transport til kirken, bedes det oplyst ved tilmeldingen. Så vil vi forsøge at arrangere transport.

  Continue reading →
 • Frivillighedsdage med mange folk

  Interessen for de mange foreningers boder på de to frivillighedsdage i hhv. Hedehusene og Taastrup var stor.

  Begge steder var vor forening naturligvis repræsenteret.

   

  I Hedehusene d.26. august var Fredy Olsen alene om opgaven.

  Og i Taastrup d. 2. september var det foreningens formand Jørn Jordan-Knudsen og næstformanden Ole Gram, der fortalte om foreningen.

  Blandt de andre udstillende foreninger var naturligvis Hedeboegnens Slægtsforsker Forening. Og ingen frivillighedsdag uden tilstædeværelse af vore lokalpolitikere og tale af borgmesteren.

               

  Continue reading →
 • Vandtårnet blev fejret med stort besøg på fødselsdagen.

  I år faldt vandtårnets fødselsdag sammen med Høstfesten på Taastrup Hovedgade og Frivillighedsdagen i Taastrup.

  Det og det gode vejr havde fået mange mennesker til at lægge vejen forbi de mange boder. Og 177 benyttede også muligheden for at nyde udsigten fra Vandtårnets top.

      

  Lige fra lidt før kl. 10 var der gang i kaffebrygningen og vaffelbagningen. Det blev til rigtig mange kopper kaffe, vafler og glas saftevand. Traditionen tro var der til glæde for de mange fremmødte børn udkastning af karameller fra tårnet.

  Udstilling af tegninger.

  På dagen var der mulighed til at beundre de mange tegninger som eleverne i 1.Z på Borgerskolen havde lavet af tårnet. Efter et besøg i tårnet havde eleverne lavet de flotte tegninger, som vi fik lov at udstille i tårnet. Tak til 1.Z

   

   

  Continue reading →
 • Københavns Befæstningsdag 2017

  Københavns Befæstningsdag foregår i år søndag den 24. september 2017.

  Langs vestvolden vil der være mange arrangementer, og der vil være adgang til steder, der normalt er lukkede for offentligheden. Hvis vejret arter sig, er det alle tiders mulighed for en familieudflugt, og tager du f.eks. til Rødovre, kan du benytte lejligheden til at besøge sovende Louis, hvis du ellers kan finde ham. 

  Continue reading →
 • Spejdere bygger kopi af Taastrup-tårn

  Spejderne fra Taastrup imponerer ved at bygge en ti meter høj kopi af Taastrup Vandtårn.
  Du kan læse mere om tårnet og spejderlejren på tv2lorry’s hjemmeside.

  Continue reading →
 • Foredrag om Reerslev Kirke

  Hvis du interesserer dig for kirkehistorie, kan du allerede nu sætte kryds i kalenderen.
  Fredag d. 22. september 2017, kl. 09.30-11.30 kan du høre om kirkens historie og kalkmalerier i Reerslev Præstegård.
  Læs mere om foredraget på Kultunaut.dk.
   

  Du kan se det flotte kalkmaleri i fuld størrelse ved at klikke på billedet! 

   

   

   

   


  Udstillingen om Torslunde Alterpanel kan måske også have din interesse.

  Continue reading →
 • København 850 år

  Måske “nåede” du ikke 800 års jubilæet i 1967.
  Men så får du chancen nu, hvor København fejrer sit 850 års jubilæum den 2. september 2017.
  Fejringen starter kl. 11:67 – altså kl. 12:07  🙂

  Du kan læse mere om arrangementet på kultunaut.

  Continue reading →
 • Byvandring 17. juni 2017

  Et par indtryk fra byvandringen den 17. juni med Lars Spatzek fra vores arkiv.
  Vi lærer hver gang lidt mere om vores by på disse hyggelige vandringer.
  Der var mange der havde fundet vej i det fine vejr, og flere af deltagerne benyttede lejligheden til en afsluttende tur i vandtårnet.

    Tip: Højreklik på et billede og vælg “Åbn link i ny fane” for at se billederne i stor forstørrelse.
  [iframe src=”http://galleri.htlokalhistorisk.dk/#!album-11″ width=”100%” height=”480″]

   

   

  Continue reading →
 • Vandtårnets åbningstider i 2017

  Igen i år vil der være mulighed for at tage trappen op i vandtårnet den første lørdag i ”sommermånederne”.

  Ligesom der i forbindelse med arrangementer på Taastrup Hovedgade vil være åbent i tårnet.

  Sæsonen slutter med aftenåbent Black Friday i november måned.

  Vagterne i tårnet glæder sig til, at rigtig mange vil bruge mulighederne for at nyde den fine udsigt fra tårnets top.

  De planlagte åbningsdage ses nedenfor.

  Skulle en stor eller lille gruppe have ønske om at besøge tårnet på andre tidspunkter,

  kan dette aftales ved kontakt til Blåkildegård på telefon 43353610.

   

  Faste åbningsdage for 2017:

  • 1. april             11:00 – 13:00
  • 6. maj              10:00 – 14:00
  • 3. juni              11:00 – 13:00   (lørdag før pinse)(sommerfest på Hovedgaden)
  • 1. juli               11:00 – 13:00
  • 5. august         11:00 – 13:00
  • 2. september    10:00 – 14:00   (høstfest på Hovedgaden. Vandtårnets fødselsdag)
  • 7. oktober        11:00 – 13:00
  • 24. november    18:00 – 20:00   (Black Friday)
  Continue reading →
 • Fortællerdage på Taastrup Bibliotek, vinter 2017

  Kom og hør, hvad 3 fortællere kan berette om deres liv og arbejde.

   

  Ruth Trier: Onsdag den 25. januar 2017 fra kl. 15.00 til 17.00.

  Ruth Trier kommer fra Kerteminde-egnen, blev student i 1954, er uddannet folkeskolelærer fra Blaagaard Seminarium i Gladsaxe og kom til Høje-Taastrup fra Grønland og vil bl.a. fortælle om sin tid som skolelærer på Charlotteskolen i Hedehusene. Ruth Trier har også undervist på en skole i Grønland. Ruth har gennem årerne været en person, der har deltaget i det offentlige liv og er bl.a. formand for Kulturelt Samråd, hvor hun sidder i kunstudvalget. Ruth er også formand for kunst foreningen Humlen i Hedehusene.

   

  Kaj Larsen: Onsdag den 22. februar 2017 fra kl. 15.00 til 17.00.

  Kaj Larsen kommer fra området mellem Køge og Ringsted og er uddannet som tømrer og har siden læst til ingeniør.

  Kaj har i sin tid som tømrer bl.a. været med til at bygge Stevns Fortet. Siden har han været ansat på Carlsberg som ingeniør.

  Han har gennem mange år været meget interesseret i at videofilme. Kaj har filmet mange af de arrangementer, som Lokalhistorisk forening har lavet gennem tiden. Mange film har været vist på Blaakildegaard.

   

  John Kehler: Onsdag den 29. marts 2017 fra kl. 15.00 til 17.00.

  John Kehler er uddannet kommis og boede i København, men har siden prøvet mange ting i sit liv. John har været indenfor salg af småkager, paller med mere.

  Alt dette sluttede dog, da han i 1983 købte en grusgrav i Sengeløse for en pris af 2 øl. Siden købte han mere jord, så der kunne udvindes mere grus.

  I ca. 1992 flyttede John og hans hustru først til Vadsby og senere Sengeløse og boede dér indtil 2014.

   

  Fortællerdagene afholdes på Taastrup Bibliotek, Taastrup Hovedgade 86. Husk tilmelding, der allerede nu kan gøres til alle tre fortællerdage. Se vejledning her.

  Continue reading →
 • Vandtårnets 108 års fødselsdag den 10. september.

  Det er blevet en tradition, at vandtårnets fødselsdag skal fejres. Altid en lørdag først i september, i år lørdag d. 10.

  Alle er velkomne til at deltage i fejringen med et besøg ved eller i tårnet. Tag de 113 trin op i tårnet og nyd udsigten over byen. Fra vinduerne i tårnet er det muligt at se Stevns Klint, pylonerne på Øresundsbroen, samt tårne og mange bygninger i København og dens forstæder.

  Aktiviteterne omkring vandtårnet vil i år blive tilpasset Frivillighedsdagens aktiviteter på Hovedgaden. Der bliver naturligvis karameludkastning fra tårnet og kaffeservering i parken ved tårnet. Og der bliver mulighed for at få en snak med de frivillige tårnvagter fra Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening.

  Tårnet er åbent for besøg fra kl. 10.00 til 14.00. Karameludkastning kl. 12.00 og igen kl. 13.00.

   

  KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

  Foto PM

  Nyd udsigten fra det 32 meter høje vandtårn.

  Continue reading →
 • Vandtårnet er åbnet for 2016

  Den 2. april var første lørdag i år med mulighed for at nyde udsigten fra Vandtårnet.

  Der vil blive lidt flere dage med adgang til vandtårnet end tidligere år:

  Vandtårnet_105år_sep2013 (1)2.april                 – 11:00 til 13:00       

   7.maj                   – 11:00 til 13:00       

  27.maj                  – 10:00 til 14:00        Byfest på Taastrup Hovedgade

  4. juni                  – 11:00 til 13:00       

  2. juli                   – 11:00 til 13:00        

  6. august             – 11:00 til 13:00       

  3. september     – 10:00 til 14:00         Høstfest på Taastrup Hovedgade
  10. september     – 10:00 til 14:00        Vandtårnets fødselsdag og Frivillighedsdag

                                                                1. oktober           – 11:00 til 13:00       

                                                                25.november     – 18:00 til 20:00       Black Friday

  Alle er velkomne til at besøge tårnet på ovenstående datoer. Er I en lille eller større gruppe, som kunne tænke jer at besøge tårnet på andre tidspunkter, kan Byhistorisk Samling og Arkiv
  Skolevej 54,  2630 Taastrup kontaktes:

  Tlf. 43 35 36 10
  Mail: lars.spatzek@kroppedal.dk

  Continue reading →
 • Forårsturen 2016 går til Nyborg og Kerteminde.

  Nyt afgangstidspunkt fra Hedehusene station.

  Traditionen tro skal vi på bustur Kr. Himmelfartsdag. Denne gang en tur over Storebælt til Nyborg og Kerteminde.

  Program for forårsturen den 5. maj 2016.

  Kl. 08.00       Afgang fra Hedehusene station.

  Kl. 08.30       Afgang fra Taastrup station.

  Kl. 10.00       Ankomst til Nyborg slot.

                           Rundvisning i 2 grupper (max. 40 pr. gruppe).

     Hold 1 starter sin omvisning kl. 10.00 og slutter ca. kl. 11. Hold to starter sin opvisning

     kl.10.30 og slutter kl. ca. 11.30.

  Kl. 11.45       Afgang fra Nyborg Slot.

  Kl. 12.00       Ankomst til restaurant Sct. Knuds. Frokost.

  Kl. 13.30       Afgang Sct. Knuds

  Kl. 14.00       Ankomst til Kerteminde. Opdeling i 3-4 grupper.

                               De, der ønsker at besøge Johannes Larsen museet, bliver kørt dertil i bussen.

  Kl. 16.00       Afgang fra Kerteminde.

  Kl. 18.00       Ankomst Taastrup/Hedehusene.

  Nyborg Slots

  betydning i Danmarkshistorien er ikke til at komme udenom, og idag kan du gå rundt i Danehofsalen, det historiske rum hvor kongen rent faktisk mødtes med sit parlament i middelalderen, og hvor Danmarks første grundlov er underskrevet.

  Nyborg-Palace

  Slottet blev i 1100 tallet bygget som fæstning for at bekæmpe vendernes sørøvertogter.

  Efter svenskekrigene i 1658 – 1659 blev fæstningen opgivet som kongebolig og mistede gradvis sin betydning. Store dele af slottet blev løbende nedbrudt, og kun den imponerende vestfløj står tilbage. Den fungerer i dag bl.a. som museum.

  Tilgængelighed for handikappede.

  Nyborg Slot er et gammelt kongeslot, som står i dens oprindelse. Derfor er der mange trapper, som kan give dårligt gående problemer.

  Der er en lidt sej trappe ind til slottet, og fra stuen til 1.-salen går det via en stejl vindeltrappe. Man kan besøge kælderen og loftet, men dette er også via trapper.

   

   

  Restaurant Sct. Knuds.

  11165057_1636272319928386_2801283332358804440_n-848x265

    Vi får serveret 3 stk. smørebrød med en øl/vand.

  Kerteminde

  var engang en meget betydende handels- og havneby. Fiskeri har haft stor betydning for byen, billedliggjort i den af alle kendte Amanda.

  Kerteminde_Amanda

  I bymidten findes stadig mange huse og købmandsgårde fra 16 og 17-hundrede tallet. Nogle indrettet som museer, som vi får mulighed for at besøge. Farvergården, Toldboden og Høkeren, der alle har fri entre. For de, der for egen regning i stedet vil besøge Johannes Larsen museet, er der mulighed for det.

   

   

  Farvergården

  Farvergården er oprindelig en gammel købmandsgård, opført i 1630. Den nuværende bygning har været en del af en større gård på stedet. 1.juli 2010 genåbnede Farvergården efter en gennemgribende restaurering. Facaden er genskabt som den så ud omkring år 1900, og to nye indgange er etableret, dels en ny hovedindgang mod Langegade og dels en handicapvenlig indgang fra havesiden.

  Farvergården

  I år er der sket meget nyt på Farvergården. I stueetagen har vi fået en miniudstilling om Amanda. Har beskrives, hvordan Amanda gemme årene er blevet Kertemindes vartegn og vi udstiller et lille udpluk af de produkter, der har Amanda som frontfigur.

  Der er også en minibiograf, der viser film fra Kerteminde optaget i perioden 1938-1962. Bl.a. filmen “Amanda og studenten”, hvor Kerteminde-pigen Amanda viser den udefrakommende student rundt i Kerteminde samt en film, der viser opbygningen af Langebro. Alle filmene giver os indblik i, hvordan Kerteminde har set ud i midten af 1900-tallet.

   

   

  Nyd en kop kaffe i hyggelige, historiske omgivelser.

  I stueetagen er der historisk café, hvor man kan nyde en kop kaffe og en kage, mens man studerer materialet om byens historie. Man kan også vælge at indtage kaffen i den idylliske museumshave.

  Gå på opdagelse i museumsbutikken.

  I den nyindrettede museumsbutik er der et stort udvalg af bøger, spændende gammelt legetøj, keramik og meget mere.

  Prøv en væltepeter!

  I museumshaven kan man få en cykeltur på gammeldags manér på en af museets to væltepetere. De er fremstillet af Foreningen af Ensomme Gamle Mænd som kopier af museets gamle velocipede fra 1880.

  Toldboden

  toldbodenToldboden er en af de ældste bygninger i byen, opført af Odense-købmand, Niels Bager, omkr. år 1590, da Kerteminde fungerede som havneby for Odense. I 1659 under Svenskekrigen benyttede svenskerne bygningen som hovedkvarter, og da den dansk-hollandske flåde skulle tilbageerobre byen, blev bygningen skudt i grus og først genopført i 1735, som årstallet på facaden angiver. Frem til 1800 var bygningen det eneste grundmurede, verdslige byggeri i Kerteminde. Fra 1848 til 1970 indeholdt bygningen den funktion, der har givet den det nuværende navn, Toldboden.

  Toldboden bliver i dag brugt som udstillingsbygning for Østfyns Museer og Kerteminde Kunstforening

   

   

   

  Museumsbutikken Høkeren

  Museumsbutikken, “Høkeren”, har til huse i en gammel 1700-tals bygning, som er blevet nænsomt restaureret af Kerteminde Kommune i samarbejde med museet.

  “Høkeren” samarbejder med en række leverandører landet over for at kunne tilbyde et varesortiment, der er så autentisk som muligt. h_keren_mFra gulv til loft er butikken fyldt med alle mulige varer lige fra legetøj til spegesild. Kort sagt en rigtig gammeldags ‘blandet landhandel’, der får én til at føle sig hensat til begyndelsen af 1900-tallet.

  Butikken er normalt ikke åben i maj, men vi har fået lovning på, at det vil være muligt for os. Vi laver først en endelig aftale, når vi kender deltagerantallet og hvor mange, der vil besøge Johannes Larsen museet.

  Johannes Larsen museet

  For de, der ønsker det, er der mulighed for at besøge Johannes Larsen museet. Det er dog for egen regning, da entre’ og eventuelle guider ikke kunne rummes i budgettet for dette års tur.

  Billetpriser. Voksen kr. 80,-

  Gruppebillet, min. 10 personer, kr. 65,- pr. person.

  I 1901-02 byggede kunstnerparret Alhed og Johannes Larsen deres hjem på Møllebakken i Kerteminde. Hermed skabte de ikke alene en malerisk ramme om familiens liv, men tillige et gæstfrit kunstnerisk mødested (med hele 16 gæstesenge!) for malere, forfattere og billedhuggere. Dette fristed for kunst og kultur satte sit præg på udviklingen af kulturlivet i Danmark igennem årtier.

   

  Tilmelding

  kan ske fra d. 17. marts til d. 28. april til foreningens turudvalg:

  Inge Sørensen, 4399 3803 eller ingemsoerensen@hotmail.com

  Christian Friis Damgaard, 2028 6606 eller Chrdamgaard@live.dk

  Peter Mose Nielsen, 2168 5790 eller peter.mose@privat.tele.dk

  Tilmeld gerne pr. E-mail.

  Prisen er kr. 375,- pr. person. Tilmelding er først bindende når betaling er foretaget direkte til kassereren eller ved indsættelse af beløbet på konto nr. 5333 – 0242689.

  Vi glæder os til at fortælle mere om turen på årsmødet den 17. marts.

   

   

                       

                       

                       

                       

                       

                       

   

  Continue reading →
 • Godt nytår. Husk tilmelding til foredraget d. 17. februar.

   Fra bestyrelsen ønskes alle medlemmer et godt nytår.

  Årets første arrangement er foredraget den 17. februar om vor kommunes udvikling igennem 5 årtier fortalt af vicestadsingeniør Claudio Pannicelli.

  broNykirke

  Taastrup og Høje-Taastrup kommune har igennem de sidste 5 årtier gennemgået en fantastisk udvikling. Et par stationsbyer imellem København og Roskilde og nogle landsbyer, som i dag udgør en moderne forstadskommune. Claudio vil vise billeder og fortælle om denne udvikling.

   

  Foredraget afholdes i Kulturcenteret, hvor vi starter med at spise stegt flæsk med persillesovs kl. 18.00. Ønsker du ikke stegt flæsk, kan der bestilles smørebrød i stedet. Pris inkl. kaffe/the kr. 110,-.

  Hvis du gerne vil høre foredraget, der starter kl. 19.00, men ikke ønsker at deltage i spisningen, kan du deltage for kr. 50,- inkl. kaffe/the.

  Husk at tilmelde dig inden den 10. februar til enten: Ole Gram, tlf. 4399 1721, Christian Friis Damgaard tlf. 4399 8137 eller Jørn Jordan-Knudsen, tlf. 2461 6268.

  Betaling for arrangementet skal indbetales på foreningens konto nr. 5333 0242689.

  Continue reading →
 • Fredag d. 27. november afrundede to gode arrangementer 2015.

  Juleturen, der i år gik til Rønnevang Kirke, var velbesøgt, og alle fik en levende beretning om kirkens historie og dens renovering og ombygning. Provst Steffen Andresen fortalte om baggrunden for bygningen af kirken og dens oprindelige indretning og materialevalg. Taastrup voksede hurtigt i halvfjerdserne, og en del af byens menighed samledes til gudstjeneste i Rønnevangsskolen. Klokken fra dengang opbevares nu i kirken. Det blev derfor besluttet at bygge en kirke, der blev indviet i 1976. Arkitektur og indretning skulle afspejle livet i det øvrige samfund. Det var dengang vi sad i rundkreds og skulle komme hinanden ved.  Men erfaringerne havde vist, at mange ønskede et ”rigtigt” kirkerum til dåb, bryllup og andre kirkelige handlinger. Mange fravalgte kirken til fordel for bl.a. Taastrup Nykirke.

  DSC_0676 DSC_0677 DSC_0681 DSC_0685

  Foto Per Andersson

  Et stadig større ønske om, at ændre kirkens indretning, kunne gennemføres efter at de nødvendige penge var bevilliget med hjælp fra Biskop Lise-Lotte Rebel. I marts 2005 blev kirken genindviet, nu som en processions kirke, hvor orglet er blevet flyttet til et pulpitur på kirkens øst side. Kirkerummet fremstår i dag lyst med hvidmalede vægge og et flot lysindfald og gulvet er i dag belagt med ølandssten. Alter, døbefont og prædikestol er udhugget af bornholmsk granit.

  Efter en lille smagsprøve på orglets toner, var det tid til kaffe, spørgsmål og en sang fra Højskolesangbogen.HPIM3211just

  Arrangementet sluttede med en vandring på kirkegården, hvor Steffen Andresen fortalte om de forskellige mulige begravelsesritualer.

  Vandtårnet havde åbent fredag aften. Fredagen var den fjerde i november, der efter amerikansk forbillede nu kaldes Black Friday. Det er dagen efter Thanksgiving, hvor familierne samles og spiser kalkun. Forretningsdrivende udnytter muligheden til at holde udsalg dagen derpå. Og nu også i Danmark.

  Der var mange mennesker på Hovedgaden. Juletræet blev tændt og forretningerne havde mange gode tilbud. Vejret var fint med god sigt, hvilket resultere i, at 63 personer tog trappen til tårnets top. Fredy og Jens, der havde vagten, frøs lidt, men det lunede med det fine besøgstal.

  Tekst Peter Mose.

  Continue reading →
 • Black Friday i Taastrup Vandtårn

  Black Friday

  I Taastrup Vandtårn
  Fredag den 27. november fra kl. 18 – 20

  Black_Friday-1

  Kom og nyd synet af lyset i Taastrup Vandtårn, og fra toppen et kik ud over hele landskabet ved aftenstide.
  Vi holder åbent fra kl. 18 – 20.
  Hilsen Vandtårnsudvalget.

  Continue reading →
 • Indvielse af Æresstenen i Magdas Park

   

  Æressten-indvielse-5sept2014
  Herunder kan du se nogle billeder fra afsløringen af Æresstenen på den Nationale flagdag den 5. september 2014.
  Stenen blev opsat i Magdas Park i Taastrup.

  Æresstenprojektet er nærmere omtalt i medlemsbladet August 2015 – Årgang 31 – nr. 3.

   

   

   

  Continue reading →
 • Taastrup Vandtårn 107 år

  Taastrup Vandtårn holder sin 107 års fødselsdag.  vandtårnet
  Lørdag den 12. September 2015 kl. 11- 14

  Der vil blive rigtig god underholdning kl. 11.30 når,
  Cecilie Noer med sit orkester
  Kommer og spiller og synger sange fra
  sit debutalbum >> Mindwhisper <<

  I pausen på underholdningen ca. kl. 12, vil der blive kastet karameller ud fra tårnet, og igen kl. 13.

  Kom og nyd udsigten fra toppen af tårnet, og se de mange fotos fra Taastrup fra før til nu, eller bare nyde en kop kaffe som vi er værter for, ved de opstillede stole og borde, der vil også være saftevand til børnene.

  Kom og vær med til at fejre vores Vandtårns 107 års fødselsdag, og et par fornøjelige timer i parken foran tårnet .

  På vandtårnudvalgets vegne.

  Jens og Fredy

  Hvis der er nogle af vores medlemmer eller andre, som vil bruge et par timer med at holde Vandtårnet åbent på vores åbningsdage, modtager vi gerne jeres tilsagn.
  Ring til Jens på telefon 43998786 eller Fredy på 43524416.
  Vi kunne godt bruge et par hjælpende hænder.
  Continue reading →
 • Sommerfesten 2015

  Der blev afholdt sommerfest i Blaakildegaard den 15. august

  og det blev en dejlig dag med meget fint vejr fra morgenstunden.

  Jørn 1                 Jørn 4           HPIM6663

  Der var forskellige aktiviteter, bl.a. KFUM spejderne, der lavede snobrød og popcorn.

  Jørn 7 Jørn 8 Jørn 9

  Der var udstilling fra slægtsforskerforeningen i Taastrup, Høje-Taastrup Lokalhistorisk forening og en udstilling om fotografier fra Høje -Taastrup Kommune gennem tiderne. Der var boder med honning, bolchekogning og ansigtsmaling.

  Jørn 5             Jørn 3

  Foreningen havde boder, der solgte øl, vin, vafler, kage og kaffe samt byens bedste ben med kartoffelsalat og salat til.

  Der var rundvisning i L.A. Ring samlingen og fremvisning af film, hvor man bl.a. så Jørgen Tjelberg Hansen være med til at fremstille verdens største krukke.

  Jørn 6              Jørn 2

  Underholdningen blev leveret af 4 unge damer, i gruppen LINE – UP. Det blev en dejlig dag med mange mennesker, som nød den gode musik, maden, kaffen og den gode stemning.

  Continue reading →
 • Juleturen 2015

  Rønnevangskirken 1BESØG I RØNNEVANG SOGN OG KIRKE FREDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 13

  Taastrup Hovedgade 150

   

  Kirketuren går i 2015 til Rønnevang kirke. Selvom det er den yngste folkekirke i kommunen, så har den dog allerede en interessant historie. Rønnevang sogn blev i 1976 udskilt fra Taastrup Nykirke sogn og den nye kirke taget i brug. Lige fra begyndelsen af blev arkitekt Holger Jensens funktionelle kirkebygning kritiseret for at være for jævn og for kedelig. Kirkerummet blev således sammenlignet med en dagligstue. Der var ved årtusindskiftet tilvejebragt midler til en gennemgribende ombygning af kirken, og den 13. marts 2005 blev kirken genåbnet. At træde ind i det nye kirkerum er som en åbenbaring. Det er nu lyst, stort og stemningsfuldt. Og så er der skabt udenomsplads til en række aktiviteter og gøremål.

   

  steffenProvst Steffen Andresen, der blev præst i Rønnevang i 1992, har været med hele vejen før, under og efter kirkens ombygning og renovering, og det er derfor en glæde, at det netop er Steffen, der tager imod os den 27. november og fortæller om sognets og kirkebygningens historie. Han vil ligeledes fortælle om alle de forskellige aktiviteter, som ud over de traditionelle kirkelige handlinger, karakteriserer en moderne kirke tæt på en storby. – Der bliver også lejlighed til en kort rundtur på kirkegården, hvor vi får vist forskellige former for begravelse og bisættelse.

   

  Der er fælles kaffebord til en pris af 40 kr. pr deltager. Tilmelding til turudvalget senest den 23. november.

  rønnevangskirken 2

   

  Continue reading →
 • Udstilling om foreningslivet i Høje-Taastrup Kommune

  Byhistorisk Samling og Kroppedal Museum åbner særudstilling på Blåkildegaard:

  Er du medlem

  Med underfundige eksempler er foreningslivet i forstaden gjort spændende, lærerigt og levende for alle, der blot har den mindste interesse i at dykke ned i et stykke lokalt Danmarkshistorie. Foreningslivet har bundet Høje-Taastrup Kommune sammen til en historiefortælling, der både er unik, men som samtidig er helt almen for alle danskere. Her er historien om alt fra selskabelige foreninger til Græsrodsbevægelser og foreninger, der dannede baggrund for væsentlige samfundstiltag, som vi alle stadig nyder godt af.

  Udstillingen åbnes fredag d. 20. marts 2015 kl. 14.00 af borgmester Michael Ziegler.

  Bestyrelsesformand for Kroppedal Museum byder velkommen og arkivleder Lars Spatzek fortæller om baggrunden for udstillingen.

  Læs mere om udstillingen på www.kroppedal.dk

  Se billeder fra åbningen her!

  Continue reading →
 • Fyrsten fra Ishøj.
  "Fyrsten fra Ishøj". - Bredekærgård 2014-2015.

  “Fyrsten fra Ishøj”. – Bredekærgård 2014-2015.

  Udstillingen om “Fyrsten fra Ishøj” kan ses på Bredekærgård i 2014 og 2015.

  Du kan læse mere om udstillingen her  ==> “Fyrsten“.

   

   

   

  Continue reading →
 • Årsmødet 2014.

  Årsmødet 2014 finder sted d. 20 marts 2014 kl. 19.30 i Taastrup Kulturcenter Poppel Allé 12.

  Vi skal bl.a. diskutere fremtiden.
  Kom med dine ideer, så vi kan få gang i debatten.

  Bestyrelsen.

  Continue reading →
 • Forårsturen 2014.

  FORÅRSTUREN 2014 GÅR TIL 2 SLOTTE I HORNSHERRED.

  Kristi Himmelfartsdag den 29. maj 2014 går turen til Jægerspris Slot og til Selsø Slot.
  To slotte, der på hver sin måde bærer på spændende historier.

  Imellem de to slotsbesøg nyder vi frokosten på Skuldelev Kro.

  Jægerspris Slot

  Jægerspris Slot

   
  Frederik d. 7. købte d. 21. april 1854 på grevinde Danners fødselsdag Jægerspris Slot, der før havde været Oldenburgernes jagtslot, til privat eje og senere enkesæde for grevinden.

  3 år efter Fr. d. 7. ‘s død åbnede grevinde Danner slottet for publikum.

   

   

  Selsø Slot.

  Selsø Slot.

   

  Selsø slot er en herregård, der første gang nævnes i 1288 tilhørende Roskilde Bispesæde.

  I 1576 opførte Jacob Uldfeldt det nuværende slot og det står i dag som et fornemt minde om datidens herregårdskultur.

   

   

   

  I det næste blad vil vi fortælle mere om turen, programmet og tilmelding.

  Continue reading →
 • Efterårsmødet 2013.

  EFTERÅRSMØDET.

  Mandag d. 11. november 2013.
  Vi håber, I alle har nydt den dejlige sommer og den smukke sensommer, som vi har haft i år.
  Nu begynder aftnerne at blive lange og mørke, og tiden er til indendørs sysler og god vintermad.
  Derfor indbyder vi til foreningens traditionelle efterårsmøde med gule ærter, flæsk og pølse og derefter kaffe og pandekager.

  Continue reading →
 • Årets juletur 2013.

  Årets juletur finder sted den 25. november og går til Høje Taastrup Kirke.
  (Se fotos fra kirken under “Galleri”).

  Høje-Taastrup Kirke

  Høje-Taastrup Kirke

  Høje Taastrup Kirke er vel den ældste kirke i vor kommune, og kendt fra Danmarks-historien som den kirke, ved hvis fod kongeslaget blev udkæmpet mellem Svend og Knud i 1149, og hvor Danmark siden mistede Skåne, Halland og Blekinge under fredsforhandlingerne i præstegården i de skæb­netunge februardage i 1658.

  Kia Andersen, der til dagligt er kirketjener ved kirken, vil fortælle om kir­ken og de mange beretninger, der knytter sig til den.

  Programmet starter kl. 13.00.

  Mødestedet er Høje Taastrup Kirke. Selve rundvisningen i og omkring kirken tager ca. 1 time. Der sluttes af i sognegården, hvor kaffebordet er dækket. Deltagerantallet er begrænset til 50. Deltagerbetalingen er på kr. 50,-, som betales på dagen.

  Tilmelding kan ske til Inge Sørensen på telefon 4399 3803 eller pr. e-mail ingemsoerensen@hotmail.com  – eller til Peter Mose på telefon 2168 5790 eller e-mail peter.mosc@privat.telc.dk .

  Tilmelding skal ske senest mandag den 18. november.

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening ønsker alle medlemmer en GLÆDELIG JUL og et godt Nytår.

  Continue reading →
 • Rundvisning i Taastrup Nykirke

  hsf-kollage7-aKOM OG SE TAASTRUP NYKIRKE INDEFRA.

  Foredraget/rundvisningen bliver afholdt onsdag den 11. september i Taastrup Nykirke, Taastrup Hovedgade 32, kl. 13-15, hvor formand for Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening, Jørn Jordan-Knudsen, vil fortælle om Taastrup Ny Kirke, som er opført i 1907.

  Jørn har haft sin gang i kirken i mange år, da hans far, graver Svend Aage Knudsen, var ansat der i 38 år.

   

  Hvis der skulle komme en kirkelig tjeneste i vejen, vil der bli­ve fortalt om kirkegården og lavet en vandring der.

  Billetter (gratis) til rundvisningen kan afhentes på Taastrup bibliotek, Taastrup Hovedgade fra d. 4. september.

  Continue reading →
 • Nyt fra vandtårnet.

  I efteråret er der åbent:

  3. august kl. 11-13
  14. september kl. 11-15
  5. oktober kl. 11-13

  I Kul-tour ugen var der fest og farver i og omkring tårnet.
  Hele tårnet var fyldt med malerier fra bund til top.
  En meget flot og spændende udstilling, som kunne ses i hele ugen.

  Fra vandtårnets 105 års fødselsdag.

  Fra vandtårnets 105 års fødselsdag.

  Vandtårnet har 105 års fødselsdag.
  Det fejres lørdag den 14. september kl. 11-15.
  Der vil være lidt underholdning både for børn og voksne.
  Der bliver opstillet stole og borde, så man kan nyde sin medbragte mad og sine drikkevarer.

  Continue reading →
 • Den Transsibiriske Jernbane.

  P1060367Nikolaj Witte fortæller om sin tur med den transsibiriske jernbane og viser smukke lysbilleder fra turen.

  Tid:       Onsdag d. 13. november 2013, kl. 19.15 – 21.15
  Sted:     Hedehusene bibliotek.

  Continue reading →
 • Stjerneaftener.

  Kroppedal-20apr2013 (23)aEr du interesseret i “at kigge stjerner”, så er efterårets stjerneaftenerne på Kroppedal Museum måske noget for dig. – Det foregår på udvalgte onsdag aftener. – Følg med på museets hjemmeside. 

  Continue reading →
 • Modelbiler.

  Formand for Høje-Taastrup Lokalhistoriske forening, Jørn Jordan-Knudsen, fortæller om sin samling af modelbiler og sit arbejdsliv.

  Tid:         Onsdag d. 9.oktober 2013,  kl. 15-17
  Sted:       Taastrup Bibliotek, “salen”.

  Continue reading →