Det hele startede i 1962

Smuttur til Roskilde Kloster

Søndag den 29. maj kl. 10.45. Vi mødes foran Roskilde Kloster, Sankt Peders Stræde 8, Roskilde,

Vi får en guidet rundvisning i de historiske bygninger. På rundvisningerne ser man Riddersalen, Den Røde Stue, Brahestuen og Klosterkirken. Hvis vejret tillader starter rundvisningerne med en kort tur gennem klosterets have.

Foto: Roskilde Kloster.

 På turen rundt hører man om klosterets spændende historie, lige fra Sortebrødremunkene stiftede Sankte Catharinae Kloster i 1231, om klosterperioden, omvæltningerne omkring Reformationen, oprettelsen af Roskilde adelige Jomfrukloster og helt frem til i dag, hvor klosteret fungerer som en selvejende stiftelse.

Der er begrænset deltagerantal på 25.

Tilmelding sker ved indbetaling af kr. 110,- på foreningens konto 5333 – 0242689. Husk at anføre medlemsnummer og navn.

Sidste tilmelding er 1. maj.

Efter rundvisningen vil vi, for de der ønsker det, arrangere frokost på Cafe’ Vivaldi. Frokosten afregnes individuelt med cafeen.