Blaakildegaard

Blaakildegaard Byhistorisk Samling og Arkiv.

Lokalarkivet hører under Kroppedal Museum.
Det rummer en omfattende samling af lokalhistoriske arkivalier herunder en stor samling af gamle fotografier.
Der er udover de permanente udstillinger skiftende udstillinger, der fortæller om egnens historie.

Arkivet og Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening samarbejder på forskellig vis.