Det hele startede i 1962

Mie Bernhagen og Lise Heeno (red.):
Minder fra Barfredshøj.
En proprietærgård på Vestegnen
Udgivet af Thorslunde-Ishøj lokalhistoriske
Forening 2018. 120 s. Ill.

I JOURNALEN nr. 2 2019, der udgives af Dansk Lokalhistorisk Forening, har Niels Mortensen givet denne anmeldelse af bogen:

Barfredshøj er en proprietærgård på ca. tønder 300 land, beliggende mellem landsbyerne Torslunde og Rerslev
i Ishøj Kommune. Gården er etableret i 1715, men bogen beskæftiger sig næsten udelukkende med perioden mellem
1908, hvor det unge nygifte par, proprietær Christen Hansen og hustruen Paula, rykkede ind på gården,
og 1973, hvor Christen Hansen dør.
Det er en periode, hvor landbruget gennemgår en stærk udvikling og forvandling, der også ramte Barfredshøj.
Bogen er først og fremmest baseret på interviews med efterkommere af folk, der har været tilknyttet til proprietærgården.
Og de har været gode til at huske og fortælle. De skildrer et lille samfund på ca. 40 personer, voksne og
børn, der boede og arbejdede på Barfredshøj, der var et alsidigt landbrug med kvæg- og kornavl m.m. Proprietærparret
var naturligvis øverst i hierarkiet, og historierne om dem fylder godt i bogen, men der fortælles også
om de mange andre, der var knyttet til proprietærgården, og som spillede en vigtig rolle i driften af den store gård.
Læseren får et fint indblik i de mange arbejdsopgaver, de ansatte udførte på gården. Bl.a. indeholder bogen en interessant
gennemgang af årets gang på gården i 1950’erne, der viser de mange store og små opgaver, der skulle udføres
i løbet af året for at få driften til at fungere. Der er skildringer af dagliglivet hos forvalteren og fodermesteren,
fortalt af børnene i de to familier, af landvæsenseleverne, der fandtes på næsten alle større gårde, og af det sociale
liv på gården, hvor proprietæren og fruen nok holdt sig for sig selv, men også på god patriarkalsk vis tog sig af
de ansattes ve og vel.

Efter 2. Verdenskrig fik denne livsform sit dødsstød. Mekaniseringen først med traktorer og senere også mejetærskere reducerede
folkeholdet, og da proprietær Hansen, der nu var 79 år gammel, i 1961 solgte besætningen af malkekøer og koncentrerede
sig om korn- og frøavl, var der kun brug for nogle få ansatte.
En epoke i dansk landbrug var forbi. I 1972 overgik Barfredshøj til proprietærparrets to sønner, og i 1989
blev gården solgt til ejeren af naboherregården
Gjeddesdal, som den i sin tid var udstykket fra.

Bogen om Barfredshøj giver et godt indblik i en vigtig periode af dansk landbrugs historie, og den kan læses
med udbytte af alle, der interesserer sig for emnet. Den er velillustreret med rigtig mange gode billeder, som
bl.a. fortællerne kunne levere. Billederne står flot, og der er kun en anke fra en, der godt kan lide store billeder,
hvor man kan se detaljerne: De fleste billeder er alt for små! Det er naturligvis et spørgsmål om økonomi, men
ærgerligt er det nu …
Niels Mortensen

  • Medlemsblad juli 2022 og Årsskrift 2021 27. juni 2022
    Så er medlemsbladet for juli 2022 på vej til alle medlemmer. Med medlemsbladet følger denne gang også Årsskrift 2021 og en flot bog om postvæsnet i Taastrup.     I medlemsbladet kan du læse om smutturen til Roskilde Kloster, om en gammel jomfru i Sengeløse og om de kommende arrangementer i sommer og efteråret. Og […]
  • Fin rundvisning på Roskilde Kloster 3. juni 2022
    Søndag den 29. maj var der smuttur til Roskilde kloster. Og det blev en god oplevelse. Der var sol over Roskilde da portneren på klosteret, Jan Olesen, bød os velkommen på gårdspladsen. Her fik vi fortællingen om klosterets historie, fra Sortebrødre kloster i 1231, der efter reformationen blev bygget om til herregård i 1565. I […]