Det hele startede i 1962

Årsmødet 2022

Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde tirsdag den 15. marts 2022 kl. 19.30
i Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup, Lokale 1.

Dagsorden:

 1. Valg af mødeleder
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Budget og fastsættelse af kontingent
 5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
 6. Valg
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

 

Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet og

kan desuden ses på her: Klik på dette link Regnskab2021-22.

Ad pkt. 6, på valg er:

Lisa Møldrup Ulriksen, formand (villig til genvalg for to år)

Bodil Munck, næstformand (villig til genvalg for to år)

Peter Mose Nielsen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg for to år)

Per Andersson, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg for to år)

Birgit Stubbe, suppleant (villig til genvalg for et år)

Ib Sandahl, suppleant (villig til genvalg for et år)

Birthe Povelsen, bilagskontrollant (villig til genvalg for to år)

Jørgen Thorsen. Bilagskontrollantsuppleant (villig til genvalg for et år)

Peter Mose Nielsen, redaktør af hjemmesiden (villig til genvalg for to år)

Ad pkt. 7: Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 1 uge før årsmødet.

 

Efter årsmødet byder foreningen på kaffe og kage. Efterfølgende bliver der

en kort orientering om den kommende arrangementer.

 • Medlemsblad april 2022 12. april 2022
  Så er medlemsbladet for april 2022 på vej. Bladet er denne gang på 16 sider. Fra indholdet kan nævnes: Årsmøde med 28 deltagere Kontingentbetaling for 2022 Farvel til Ole Maler Find fra Baldersbrønde Mere om sogneråd og rådhuse => Medlemsblad april 2022  
 • Omvisning på Roskilde Kloster 7. april 2022
  Smuttur til Roskilde Kloster Søndag den 29. maj kl. 10.45. Vi mødes foran Roskilde Kloster, Sankt Peders Stræde 8, Roskilde, Vi får en guidet rundvisning i de historiske bygninger. På rundvisningerne ser man Riddersalen, Den Røde Stue, Brahestuen og Klosterkirken. Hvis vejret tillader starter rundvisningerne med en kort tur gennem klosterets have. Foto: Roskilde Kloster. […]