Nyheder

Her kan du se de seneste nyheder fra redaktionen:

 • Forårstur med gode oplevelser.
  Deltagerne på turen som gik til Oplevelsescenter NYVANG ved Holbæk og til Tveje Merløse Kirke kunne nyde forårsvejret og ikke mindst de gode fortællere vi mødte. Præcis kl. 9.15 kørte bussen fra Taastrup Station med 23 medlemmer. Der var naturligvis håbet på flere tilmeldinger, men de som deltog, fik en fin forårstur. På vejen til Holbæk kørte bussen gennem den sydlige del af Hornsherred forbi Ryegård, Sakshøjene og over Munkholmbroen. Vel ankommet til NYVANG blev vi modtaget af Carsten Friis, som var ...
 • Referat fra bestyrelsesmøde den 13. marts. Møde efter årsmødet.
   BESTYRELSESMØDE  Dato: mandag den 13. marts 2023 kl. 21.00 Sted: Taastrup Kulturcenter, 2630 Taastrup  Bestyrelsen   Lisa Møldrup Ulriksen formand Ole Gram bestyrelsesmedlem Bodil Munck næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Inge Sørensen bestyrelsesmedlem     Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Per Andersson bestyrelsesmedlem Vibeke Strøm suppleant Helle Rasmussen bestyrelsesmedlem        Mødet startede med en velkomst til de nye medlemmer af bestyrelsen. Dagsorden: Konstituering af udvalg og tillidsposter Eventuelt Referat:  Konstituering af udvalg og tillidsposter  Lisa ønskede lidt rokering i udvalgene og mere samarbejde imellem udvalgene, hvor det kan være formålstjenligt, ligesom hun ønskede en ansvarlig for kontakt til foreninger ...
 • Referat fra årsmødet 2023
   ÅRSMØDE   Dato: mandag den 13. marts 2023 kl. 19.30 Sted: Taastrup Kulturcenter, 2630 Taastrup På årsmødet deltog 43 medlemmer. Formanden bød alle velkommen, og fortalte, at vi i år havde vendt bøtten, så præsentationen af kommende arrangementer ville ske inden selve årsmødet. Årsagen var planerne om en sommertur til Bornholm i samarbejde med Panter rejser, hvorfra Carsten Johansen skulle fortælle om turen. Carsten Johansen kom dog ikke til mødet, hvorfor Lisa Ulriksen måtte lave en kort information om turen. Det blev lovet, at en ...
 • Bestyrelsens beretning for 2022
  Bestyrelsens beretning for 2022 givet af foreningens formand Lisa Møldrup Ulriksen på årsmødet 2023   Jeg vil starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årsmøde 2023, vi er rigtig glade for at se så mange fremmødte. Der har igennem året været gang i foreningen, og vi mærker en stor interesse for hvad vi i bestyrelsen ”finder på”, og tak for det.   Medlemmer Foreningen vokser stødt og roligt, og vi er rigtig glade for at der kommer nye medlemmer. I 2022, kom der ...
 • Referat fra bestyrelsesmøde 13. marts 2023. Møde før årsmødet
  BESTYRELSESMØDE  Dato: mandag den 13. marts 2023 kl. 18.00 Sted: Taastrup Kulturcenter, 2630 Taastrup  Bestyrelsen Lisa Møldrup Ulriksen formand Ole Gram bestyrelsesmedlem Bodil Munck næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer   Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Per Andersson bestyrelsesmedlem          På mødet deltog også Birgit Larsen, formand for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening, da hun var blevet opfordret til at være ordstyrer ved årsmødet. Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst. Meddelelser fra formanden Årsmødet Eventuelt Referat: Godkendelse af referat fra sidst  Referat fra bestyrelsesmøde 9. januar 2023 blev godkendt. Meddelelser fra formanden.  Lisa orienterede kort om, at hun ...
 • Sommerturen til Bornholm er AFLYST
  På grund af for få tilmeldinger har det været nødvendigt at aflyse turen til Bornholm. Der var kun få tilmeldinger til Bornholmsturen. Derfor måtte Panter rejser og vi tage den vanskelige beslutning, at aflyse turen. For at kunne gennemføre turen økonomisk forsvarligt, skulle der have været 30 deltagere. Vi nåede kun at få en trediedel. Indbetalte beløb vil blive tilbagebetalt. En årsag til den manglende tilmelding kan være at turen er meldt ud for sent. Mange havde allerede planlagt deres aktiviteter for 2023, ...
 • Fuldt hus til vinterens sidste Historie Cafe’
  Historie Cafeen med Erik Dahl blev et tilløbsstykke. De mange tilhørere fik en flot fortælling om Erik Dahls interesse og engagement i Taastrups historie. Det store arbejde med at færdiggøre  Peter Schweitzers optegnelser om bygningerne på Køgevej ( Taastrup Hovedgade) har resulteret i, at alle nu kan gå ind på Arkiv.dk og studere resultatet. Hvis du vil vide mere om bygningerne på Køgevej, så find A2000 på Arkiv.dk, eller klik her. Klik derefter på + i ruden “Yderligere indhold”.   Senest er Erik gået ...
 • Medlemsblad april 2023
  Medlemsbladet for april 2023 er destriburet til alle i begyndelsen af april. Fra indholdet kan nævnes:    Husk at betale kontingent    Smalspor og pølsevogn i Historie Cafe’    Røverisk mord ved Hedehusene Bladet kan læses her, hvis du ikke har modtaget det. Blad april  
 • Referat fra bestyrelsesmødet den 9. januar 2023
  BESTYRELSESMØDE  Dato: mandag den 9. januar 2023 kl. 18.00 Sted: Taastrup Kulturcenter, 2630 Taastrup  Bestyrelsen Ole Gram bestyrelsesmedlem Bodil Munck næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer   Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Per Andersson bestyrelsesmedlem   Afbud: Lisa Møldrup Ulriksen formand      Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst. Meddelelser fra formanden Regnskab Foredragsudvalget Turudvalget Vandtårnsudvalget Blaakildegaard Hjemmesiden Kroppedal Årsskrift Bladudvalg Vision Eventuelt Referat:   Godkendelse af referat fra sidst  Referat fra bestyrelsesmøde 14. november 2022 blev godkendt. Meddelelser fra formanden. Der var ingen meddelelser fra formanden. Det kommende årsmøde den 13. marts blev drøftet under dette punkt. I år er Inge, Ole, Hanne og Ib på valg. Der mangler ...
 • Mange kom til årsmødet
  Det blev et godt årsmøde med 43 deltagere. Formanden bød alle velkommen, og fortalte, at vi i år havde vendt bøtten, så præsentationen af kommende arrangementer ville ske inden selve årsmødet. Årsagen var planerne om en sommertur til Bornholm i samarbejde med Panter rejser, hvorfra Carsten Johansen skulle fortælle om turen. Carsten Johansen kom dog ikke til mødet, hvorfor Lisa Ulriksen måtte lave en kort information om turen. Det blev lovet, at en folder med beskrivelse af turen vil blive lagt på hjemmesiden ...
 • Forårstur og sommertur
  I år er der mulighed for både at deltage i en forårstur og i en sommertur. Forårsturen går til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk onsdag den 17. maj, Sommerturen er en fleredagestur til Bornholm den 20. – 23. august. Forårsturen Program for dagen ser således ud: Kl. 09.00 Afgang fra Hedehusene Station Kl. 09.15 Afgang fra Taastrup Station Kl. 10.15 ankomst til Nyvang Kl. 10.30 Rundvisning Kl. 12.30 Frokost i Madam Blaa Kl. 13.30 oplevelse på egen hånd Kl. 14.00 turen går til Tveje Merløse Kirke Kl. 14.30 fremvisning af Tveje Merløse Kirke Kl. ...
 • Igen en god fortælling i Historie cafe’
  Det blev naturligvis til en del pølsesnak, for det var Tina Phil, som fortalte om sit liv og ikke mindst om hendes livsværk; pølsevognen på Taastrup Hovedgade. Tina fortalte med stor energi og glæde, der afspejlede den tilgang hun altid har haft til at nå fastsatte mål. At etablere en pølsevogn gav mange udfordringer. Først skulle man have en stadeplads, så en vogn,- og den gang skulle der være hjul under, så den kunne køres hjem efter lukketid-, og der skulle ...

*****************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
##after='2016/01/01'

[layout show=”2″]
[layout show=”2″]
[layout show=”2″]