Det hele startede i 1962

Her kan du se de seneste nyheder fra redaktionen:

 • Kroppedal Museumsforening. Indkaldelse til stiftende generalforsamling
  Torsdag den 28/10 2021 kl. 18.00 på Kroppedal Museum. Kroppedal Museum har fornøjelsen af at indkalde til en stiftende generalforsamling for Kroppedal Museumsforening. Foreningen er en uafhængig forening, der har til formål at understøtte Kroppedal Museum i sit arbejde, og henvender sig til alle historisk interesserede. Da museet er vært for smørrebrød og en øl eller vand, er der tilmelding til generalforsamlingen senest tirsdag den 26/10. Tilmeldingen sker på mail: majken.petersen@kroppedal.dk Før generalforsamlingen fortæller museumsinspektør Linda Boye om museets arkæologiske arbejde i det ...
 • Borgmesteren fortalte i Historie Cafeen.
  Der var kun plads til 40 personer i lokalet, hvor alle hørte Michael Ziegler fortælle om sit liv i Taastrup og opgaven som borgmester i Høje-Taastrup kommune. Michael Ziegler fortalte levende og åbenhjertigt om sin barndom, opvækst og liv, der med undtagelse af fire år altid har været med adresse i Taastrup. De fire år udenfor byen skyldtes at hans far fik en opgave i Bruxelles for det daværende EF. Interessen for politik var vakt tidligt, og allerede inden ingeniørstudiet var ...
 • Medlemsblad nr. 4, oktober 2021 er på vej
  Så er årets sidste udgave af medlemsbladet på vej. Indhold 2 Formanden har ordet 3 Årsmøde med 28 deltagere 4 Frivillighedsdage i Taastrup og Hedehusene 6 Brinchs Have 9 Kommende arrangementer, Historie Café, årsmøde og juletur 11 Bestyrelse og udvalg 12 Baglommen: Kalender   Klik på nedenstående og læs bladet. Medlemsblad oktober 2021
 • En hyggelig vandtårns vagt
  Lørdag den 2. okt. 2021 Efter en del års medlemskab lykkedes det os endelig at få afsat en dag til aktiv medvirken. Vi havde barnebarn på weekend besøg, men hun ville da gerne deltage. Det var trist regnvejr, da vi vågnede, vi tog regnfrakker og paraply med, så vi var godt rustet. Regnen stoppede heldigvis lidt i 11. Fredy og Jens var ankommet og havde åbnet døren. Cecilie (barnebarnet) hjalp med at bære udslags skiltet og slå det op ved Biblioteket. Så ...
 • BESTYRELSESMØDE Dato: tirsdag den 22. juni 2021 kl. 16.00 Sted: Blaakildegaard, 2630 Taastrup
  Bestyrelsen Lisa Møldrup Ulriksen formand Bodil Munck næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Ole Gram bestyrelsesmedlem Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Birgit Stubbe suppleant   Afbud: Per Andersson bestyrelsesmedlem         Dagsorden:   Godkendelse af referater fra 28.04.2021 Meddelelser fra formanden Regnskab Foredragsudvalget Turudvalget Vandtårnsudvalget Blaakildegaard Hjemmesiden Kroppedal Årsskrift Bladudvalg Vision Eventuelt Referat:  1    Godkendelse af referater fra 28. april 2021.  Referatet blev godkendt. 2.   Meddelelser fra formanden. Formanden bød velkommen og udtrykte glæde over, at der nu var gennemført to gode arrangementer. Foredraget i Historie Cafeen om dyrlæge Erik Eriksen med Lise Wied Kirkegaard, og receptionen for udgivelsen af årsskrifter 2019 og 2020, der blev gennemført umiddelbart ...
 • Årsmøde med 28 deltagere
  Årets årsmøde, som denne gang blev afholdt i Medborgerhuset, varede mindre end en time, og alle der genopstillede til bestyrelsen og tillidsposter blev valgt. Bestyrelsen havde opfordret Jens Christophersen til at varetage opgaven som mødeleder. Årsmødet godkendte dette. Indledningsvis kunne Jens konstatere, at årsmødet var indkaldt med det krævede varsel på 2 uger. Foreningens formand, Lisa Møldrup Ulriksen gennemgik bestyrelsens beretning, som alle medlemmer har modtaget i Årsskrift 2020. Herefter blev regnskabet gennemgået af kassereren, Hanne Stampe Jensen. Ligesom bestyrelsens forslag til budget for ...
 • Årsmødet 2021 på Medborgerhuset
  Der indkaldes endnu en gang til årsmøde 2021, der på grund af Corona restriktioner måtte udskydes til den 14. september. Bemærk mødestedet: Lille Sal på Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup   Indkaldelse til Årsmødet 2021 Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde tirsdag den 14. september 2021 kl. 19.30 i Lille Sal på Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup Dagsorden: Valg af mødeleder Bestyrelsens beretning Regnskab Budget og fastsættelse af kontingent Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Valg Indkomne forslag Eventuelt   Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet og kan desuden ses via linket nedenfor.   Ad pkt. 6, ...
 • Vandtårnets 113 års fødselsdag.
  Vandtårnet fylder 113 år. Og som traditionen tro skal det markeres. Da der afholdes frivillighedsdag i Taastrup den 28. august, har vi flyttet fejringen til denne dag. Der vil være åbent i vandtårnet fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Der er gratis adgang. Hvis corona-restriktionerne tillader det, vil der være karameludkastning fra tårnet kl. 13.00. Under alle omstændigheder er udsigten fra tårnet fantastisk. Der vil også være åbent i vandtårnet den 4. september fra kl. 11.00 til kl. 13.00.                 Håndværkerne som byggede Taastrup Vandtårn i ...
 • Bogen om Barfredshøj
  Mie Bernhagen og Lise Heeno (red.): Minder fra Barfredshøj. En proprietærgård på Vestegnen Udgivet af Thorslunde-Ishøj lokalhistoriske Forening 2018. 120 s. Ill. I JOURNALEN nr. 2 2019, der udgives af Dansk Lokalhistorisk Forening, har Niels Mortensen givet denne anmeldelse af bogen: Barfredshøj er en proprietærgård på ca. tønder 300 land, beliggende mellem landsbyerne Torslunde og Rerslev i Ishøj Kommune. Gården er etableret i 1715, men bogen beskæftiger sig næsten udelukkende med perioden mellem 1908, hvor det unge nygifte par, proprietær Christen Hansen og hustruen Paula, rykkede ind på ...
 • Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2021
    BESTYRELSESMØDE  Dato: onsdag den 28. april 2021 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet, Snerlehaven 26, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Lisa Møldrup Ulriksen formand Bodil Munck næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Ole Gram bestyrelsesmedlem   Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Birgit Stubbe suppleant   Afbud: Per Andersson bestyrelsesmedlem    Dagsorden: Godkendelse af referater fra 20.10.2020 Meddelelser fra formanden Regnskab Foredragsudvalget Turudvalget Vandtårnsudvalget Blaakildegaard Hjemmesiden Kroppedal Årsskrift Bladudvalg Vision Eventuelt (Kontingent – Dansk Lokalhistorisk Forening)   Referat:  1    Godkendelse af referater fra 20. oktober 2020.  Referatet blev godkend 2   Meddelelser fra formanden. Formanden bød velkommen og udtrykte glæde over, at det efter et halvt år igen var muligt at afholde bestyrelsesmøde. Alt var klart og planlagt til ...
 • Efteråret i Historie Cafeen
  Historie Cafe’ Den 6. oktober 2021   kl. 18.30           Michael Ziegler, Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle, Lokale 3, spisning. Civilingeniør, borgmester, KL-chefforhandler, veteranbils-fan, katteelsker og sommerhusejer. Michael Ziegler har mange facetter og interesser, og han er frem for alt en mand, der sætter sit aftryk på verden omkring ham. Med sine snart 15 år som borgmester er dette aftryk især sket lokalt i Høje-Taastrup.   Den meget populære borgmester har oplevet både medvind, modvind og sidevind i sit politiske arbejde, og han vil til foredraget fortælle ...
 • Årsskriftet blev markeret ved reception på Blaakildegaard.
  Så blev det markeret. Det var planlagt mange gange, men aflyst og udsat lige så mange gange. Nu kunne vi sammen med en mindre skare markere at foreningen har udgivet årsskrifter i 2019 og 2020. Til receptionen var alle, som har bidraget med tekster til årsskrifterne naturligvis inviteret. Det var dog ikke alle, som havde mulighed for at deltage. I samtale med et par af forfatterne var det glædeligt at blive lovet mere stof i fremtiden. Gæsterne blev budt velkommen af foreningens formand ...

*****************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
##after='2016/01/01'

[layout show=”2″]
[layout show=”2″]
[layout show=”2″]