Det hele startede i 1962

Her kan du se de seneste nyheder fra redaktionen:

 • Bogen om Barfredshøj
  Mie Bernhagen og Lise Heeno (red.): Minder fra Barfredshøj. En proprietærgård på Vestegnen Udgivet af Thorslunde-Ishøj lokalhistoriske Forening 2018. 120 s. Ill. I JOURNALEN nr. 2 2019, der udgives af Dansk Lokalhistorisk Forening, har Niels Mortensen givet denne anmeldelse af bogen: Barfredshøj er en proprietærgård på ca. tønder 300 land, beliggende mellem landsbyerne Torslunde og Rerslev i Ishøj Kommune. Gården er etableret i 1715, men bogen beskæftiger sig næsten udelukkende med perioden mellem 1908, hvor det unge nygifte par, proprietær Christen Hansen og hustruen Paula, rykkede ind på ...
 • Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2021
    BESTYRELSESMØDE  Dato: onsdag den 28. april 2021 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet, Snerlehaven 26, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Lisa Møldrup Ulriksen formand Bodil Munck næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Ole Gram bestyrelsesmedlem   Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Birgit Stubbe suppleant   Afbud: Per Andersson bestyrelsesmedlem    Dagsorden: Godkendelse af referater fra 20.10.2020 Meddelelser fra formanden Regnskab Foredragsudvalget Turudvalget Vandtårnsudvalget Blaakildegaard Hjemmesiden Kroppedal Årsskrift Bladudvalg Vision Eventuelt (Kontingent – Dansk Lokalhistorisk Forening)   Referat:  1    Godkendelse af referater fra 20. oktober 2020.  Referatet blev godkend 2   Meddelelser fra formanden. Formanden bød velkommen og udtrykte glæde over, at det efter et halvt år igen var muligt at afholde bestyrelsesmøde. Alt var klart og planlagt til ...
 • Efteråret i Historie Cafeen
  Historie Cafe’ Den 6. oktober 2021   kl. 18.30           Michael Ziegler, Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle, Lokale 3, spisning. Civilingeniør, borgmester, KL-chefforhandler, veteranbils-fan, katteelsker og sommerhusejer. Michael Ziegler har mange facetter og interesser, og han er frem for alt en mand, der sætter sit aftryk på verden omkring ham. Med sine snart 15 år som borgmester er dette aftryk især sket lokalt i Høje-Taastrup.   Den meget populære borgmester har oplevet både medvind, modvind og sidevind i sit politiske arbejde, og han vil til foredraget fortælle ...
 • Årsskriftet blev markeret ved reception på Blaakildegaard.
  Så blev det markeret. Det var planlagt mange gange, men aflyst og udsat lige så mange gange. Nu kunne vi sammen med en mindre skare markere at foreningen har udgivet årsskrifter i 2019 og 2020. Til receptionen var alle, som har bidraget med tekster til årsskrifterne naturligvis inviteret. Det var dog ikke alle, som havde mulighed for at deltage. I samtale med et par af forfatterne var det glædeligt at blive lovet mere stof i fremtiden. Gæsterne blev budt velkommen af foreningens formand ...
 • Historie Cafeen igen åben
  Endeligt kunne vi igen mødes i Historie Cafe. Covid-19 smitten og de deraf følgende restriktioner umuliggør gennemførsel af planlagte aktiviteter i marts og april måned. Det var meldingen tidligere på året. Heldigvis blev smittetrykket gradvis mindre og mange er blevet vaccineret. Så den 8. juni kunne vi endelig igen slå dørene op til en Historie Cafe. Lise Wied Kirkegaard fortalte levende om dyrlæge Erik Eriksens og om hvorledes det var lykkedes at få nedskrevet hans erindringer og udgivet dem i bogform. Tilhørerne fik ...
 • Medlemsblad nr. 3, juli 2021 er på vej
  Juli-udgaven af medlemsbladet blev igen på 16 sider, med dette indhold:                  Formanden har ordet.                Husk at betale kontingent.              Endeligt kunne vi igen mødes i Historie Cafe.                  H. P. Olsens Vænge.                 Så blev det markeret. Reception for årsskrifter.                 Om få år er det glemt.                Kommende arrangementer, Historie Café, årsmøde og juletur.                  Bestyrelse og udvalg.                 Baglommen: Kalender. Læs bladet PDF af juli 2021 I bladet er indlagt en seddel med oplysning om, at arrangementet i Historie Cafeen med borgmester Michael Ziegler har fået ny ...
 • Dyrlæge Erik Eriksens erindringer. Historie Cafe’en den 8. juni.
  Nu kan vi igen høre spændende fortællinger i Historie Cafe’en Den 8. juni  kl. 18.30 ,  Taastrup kulturcenter, Lokale 3, kaffe. Dyrlæge Erik Eriksens erindringer fortalt til Lise Wied Kirkegaard. Lise mødte første gang dyrlæge Erik Eriksen i forbindelse med en researchopgave i 2012, men hendes store interesse og sikre fornemmelse for såvel den gode historie som mennesket bag sendte hende retur til Eriksen for at få de utrolige fortællinger om folk og fæ nedskrevet til eftertiden. Specielt den første del af bogen har mange ...
 • Forårsturen udsat endnu en gang.
  Så skete det helt usandsynlige endnu en gang; vi må aflyse forårsturen til Vestfyn d. 12. maj. I dag har vi modtaget meddelelse fra Odense Domkirke om, at de på grund af Corona ikke kan have besøg af grupper på nuværende tidspunkt. Turen til Odense og Humlemagasinet kan derfor først gennemføres senere på året. For at være mere sikre på, at turen kan gennemføres, har vi besluttet at udsætte den til sidst på året. Det bliver torsdag d. 25. november 2021. Programmet og ...
 • Årsmødet 2021 er udsat endnu en gang.
  Årsmødet flyttes til september 2021. Situationen omkring Corona-restriktionerne er fortsat udsikre. Derfor er det besluttet endnu en gang at udsætte årsmødet. Der kommer ny indkaldelse her på hjemmesiden og i juli udgaven af medlemsbladet.
 • Forårsturen 2021. Husk tilmelding.
  Forårsturen der nu et par gange er blevet udsat, vil vi gennemføre onsdag den 12. maj. Dagen før Kr. Himmelfartsdag. Programmet vil blive som det tidligere er beskrevet, og prisen vil være den samme. Da årsmødet først er planlagt til afholdelse efter turen, er der åbnet for tilmelding fra den 6. april. De, der har tilmeldt sig forårsturen i 2020, og har betalt og ladet beløbet blive i foreningens kasse, er naturligvis automatisk tilmeldt turen. Årets historiske udstilling på Humlemagasinet er ”Porcelæn i lange baner”. Humlemagasinet og Peder ...
 • Medlemsblad april 2021 og årsskrift 2020
  Så er medlemsbladet nr. 2, april 2021 på vej. I bladet kan du bl.a. læse om Axeltorv og de kommende arrangementer.                     April udgave af blad Bladet kan læses ved at klikke på linket ovenfor. Med bladet følger et eksemplar af Årsskrift 2020. Det har igen i år været et spændende arbejde at redigere årsskriftet, der byder på interessante beretninger om livet og borgere i Høje-Taastrup Kommune. Layout og format er som for Årsskrift 2019. Vi ønsker alle god fornøjelse med at læsning. Ønsker man ekstra eksemplarer, eller ...
 • Årsmøde 2021
  Indkaldelse til Årsmødet 2021 Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde tirsdag den 18. maj 2021 kl. 19.30 i Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup Dagsorden: Valg af mødeleder Bestyrelsens beretning Regnskab Budget og fastsættelse af kontingent Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Valg Indkomne forslag Eventuelt   Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet og kan desuden ses via linket nedenfor.   Ad pkt. 6, på valg er: Lisa Møldrup Ulriksen, formand (villig til genvalg) Ole Gram, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg) Inge Sørensen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg) Hanne Stampe Jensen, kasserer (villig til genvalg) Birgit Stubbe, suppleant (villig til genvalg) Flemming Ougaard, ...

*****************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
##after='2016/01/01'

[layout show=”2″]
[layout show=”2″]
[layout show=”2″]