Nyheder

Her kan du se de seneste nyheder fra redaktionen:

 • Medlemsblad januar 2023
  Medlemsbladet for januar 2023 er nu distribueret. Fra indholdet i bladet kan nævnes: Indkaldelse til årsmøde 2023 Billeder fra de sidste aktiviteter i 2022 Historien om M.W.Gjøe og Reerslev skole God fornøjelse med læsning .Januar 2023
 • Referat fra bestyrelsesmøde 14. november 2022
  BESTYRELSESMØDE  Dato: mandag den 14. november 2022 kl. 18.00 Sted: Taastrup Kulturcenter, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Lisa Møldrup Ulriksen formand Ole Gram bestyrelsesmedlem Bodil Munck næstformand     Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Per Andersson bestyrelsesmedlem   Afbud: Birgit Stubbe suppleant Hanne Stampe Jensen kasserer       Dagsorden:   Godkendelse af referat fra sidst. Meddelelser fra formanden Regnskab Foredragsudvalget Turudvalget Vandtårnsudvalget Blaakildegaard Hjemmesiden Kroppedal Årsskrift Bladudvalg Vision Eventuelt Referat:  Godkendelse af referat fra sidst Referat fra bestyrelsesmøde 4. oktober 2022 blev godkendt med en enkelt rettelse. Meddelelser fra formanden. Formanden takkede for et godt arrangement på Arkivernes Dag på Blaakildegaard, hvor også foreningens 60 års dag blev fejret. Birgit Stubbe har meddelt, ...
 • Der var fuldt hus….
  Både til årets sidste Historie Cafe’ og til på juleturen til Ansgar Kirke. Mødelokale 3 i Taastrup Kulturcenter var onsdag den 16. november rammen om Lars Spatzeks foredrag om Taastrup i nullerne. Altså nullerne for godt 100 år siden. En spændende tid hvor gas, vand og el kom til Taastrup. Lars fortalte med udgangspunkt i studier i protokoller fra Taastrup Kommunalforening. En forening der var dannet af driftige erhvervsmænd, som mente sognerådet ikke altid var hurtig nok i beslutninger om nødvendig ...
 • Hvor er billedet taget?
  På Arkivernes Dag fik vi en opgave: En gæst medbragte et foto, som han ville have hjælp til at stedfæste. Kan nogen genkende personerne eller bygningen på billedet? Klik på billedet for at se det i større udgave. Send svar til Per Andersson Per Andersson panda@dukamail.dk eller Ib Sandahl sandahls@privat.dk
 • Årets sidste arrangementer
  Juletur til Ansgar Kirke i Hedehusene og Black Friday i vandtårnet. Fredag den. 18. november går juleturen til Ansgar Kirke i hedehusene. Kirken fyldte i 2021 100år, Det var E. Hartmann fra Hedehus Teglværket der tog initiativ til opførelsen af kirken. Hedehusene havde i 1919 rundet 1.600 indbyggere. Så grundlaget for en egen kirke i stationsbyen var til stede. Allerede i 1907 havde Taastrup fået sin egen kirke, Taastrup Nykirke. Den 11. juli 1918 havde Hartmann indkaldt til konstituerende møde på teglværket. Og snart ...
 • Bestyrelsemøde den 4. oktober 2022
   BESYRELSESMØDE Dato: mandag den 4. oktober 2022 kl. 18.00 Sted: Snerlehaven, 2630 Taastrup  Bestyrelsen Lisa Møldrup Ulriksen formand Hanne Stampe Jensen kasserer Ole Gram bestyrelsesmedlem     Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Per Andersson bestyrelsesmedlem   Afbud: Birgit Stubbe suppleant Bodil Munck næstformand      Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst. Meddelelser fra formanden Regnskab Foredragsudvalget Turudvalget Vandtårnsudvalget Blaakildegaard Hjemmesiden Kroppedal Årsskrift Bladudvalg Vision Eventuelt Referat:  Godkendelse af referat fra sidst Referat fra bestyrelsesmøde 13. juni 2022 blev godkendt. Meddelelser fra formanden. Formanden takkede udvalgene for gode arrangementer siden sidste møde; Historie Cafe’, Frivillighedsdage og ”Forårsturen” til Lolland og Falster. I forbindelse med turen til Lolland og Falster var deltagerne ...
 • 60 år blev fejret
  På Arkivernes Dag den 12. november blev foreningens 60 års dag fejret.   Det skete på Blaakildegaard, hvor mange havde lagt vejen forbi, da vi med lagkage og vin med bobler,  og den officielle udgivelse af jubilæumsbogen “Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening 1962 – 2022”    Udgivelsen af Årsskrift 2021 tidligere på året blev også markeret.   Med udgivelsen af to skrifter og i tillæg Kurt Nielsens bog om “Postvæsnet i Taastrup”, har der være megen læsestof til alle. Det er stadig muligt at købe både årsskrift ...
 • Hjemmesiden har skiftet udseende.
  Hjemmesideværten one.com har opdateret PHP for htlokalhistorisk.dk fra version 7.4 til 8.0.  Det har betydet, at foreningens hjemmeside har ændret udseende. Men ellers er det stadig de samme oplysninger der kan findes på siden og de samme steder. Klik på billedet
 • Medlemsblad oktober 2022 og jubilæumsskrift
  Medlemsbladet for oktober burde nu være leveret til alle medlemmer. Med medlemsbladet fulgte der også denne gang et ekstra skrift; Jubilæumsbogen i anledning af foreningens 60 års jubilæum. I medlemsbladet har vi bl.a. valgt at fortælle om turen til Lolland og Falster i august, historien om huset på Taastrup Hovedgade/Køgevej 74 og om kommende arrangementer. -> Læs bladet her! Jubilæumsbogen er blevet på hele 136 sider. Foreningens historie er naturligvis omtalt.   Jubilæet falder også sammen med et andet jubilæum;                                                      det er 175 år ...
 • Personliste til bogen “POSTVÆSNET I TAASTRUP”
  Sammen med medlemsbladet i juli fik alle medlemmer et eksemplar af Kurt Nielsens bog om postvæsnet i Taastrup. Fra greve Lokalhistoriske Forening har vi modtaget en personliste. Et flot supplement til bogen. Listen gengives på dette link: PDF kopi af listen. Navneliste, Postvæsnet i Taastrup  
 • BESTYRELSESMØDE Dato: mandag den 13. juni 2022
  BESTYRELSESMØDE  Dato: mandag den 13. juni 2022 kl. 18.00 Sted: Taastrup Kulturcenter, 2630 Taastrup    Bestyrelsen   Lisa Møldrup Ulriksen formand Bodil Munck næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Ole Gram bestyrelsesmedlem     Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Per Andersson bestyrelsesmedlem   Afbud: Birgit Stubbe suppleant     Dagsorden: Godkendelse af referater fra sidst. Meddelelser fra formanden Regnskab Foredragsudvalget Turudvalget Vandtårnsudvalget Frivillighedsdag Blaakildegaard Hjemmesiden Kroppedal Årsskrift Bladudvalg Vision Eventuelt Referat: 1    Godkendelse af referater fra sidst  Referat fra bestyrelsesmøde 25. januar 2022 blev efter rettelse af en stavefejl og tilføjelse af datoer for spejderlejren i Hedeland godkendt. Referat fra årsmødet 15. marts 2022 blev godkendt. 2  Meddelelser fra formanden. Formanden har haft et kort ...
 • Aflysning af Historie Cafe’ den 12. oktober.
  Historie Cafe’ den 12. oktober 2022 med Lisbeth Holm, ejer af cafeen Moems i Hedehusene. må vi desværre aflyse. Alle, som har betalt for deltagelse, vil få indbetalt beløb refunderet. Husk også de øvrige arrangementer i resten af året. Se i kalenderen.

*****************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
##after='2016/01/01'

[layout show=”2″]
[layout show=”2″]
[layout show=”2″]