Nyheder

Her kan du se de seneste nyheder fra redaktionen:

 • Frivilligheds i høj sol på årets første sommerdag
  Den 1. juni starter sommeren i følge kalenderen. Og det var i år rigtigt sommervejr på Frivillighedsdageb i Taastrup. Kl. 10.00 var foreningens stand klar til at modtage gæster. Og det varede ikke mange minutte før de første besøgte standen. Det blev en dag med mange mennesker på Taastrup Hovedgade, og mange besøg på vor stand. For de fire, der bemandede standen på skift i løbet af dagen, blev der ikke mange stunder til at slappe af. Og sådan skal det ...
 • Kroppedal Museum søger hjælp til mange opgaver
  HøjeTaastrup Lokalhistorisk Forening er foreningsmedlem i Kroppedal Museumsforening. Derfor har foreningen modtaget denne invitation: Kære medlemmer af Kroppedal Museumsforening I foreningen har vi modtaget denne henvendelse fra Museumschef Mads Thernøe efter aftale: Tirsdag de 28/5 kl. 10.00 vil Kroppedal Museum meget gerne invitere jer til møde om etableringen af en ”Tirsdagsklub”. Hvorvidt klubben mødes tirsdag eller en anden hverdag, er helt op til jer. Det behøver heller ikke altid at være en gang om ugen. Ambitionen med ”Tirsdagsklubben” er at lave en gruppe, der ...
 • Referater fra bestyrelsesmøder og årsmøde den 11. marts 2024
  BESTYRELSESMØDE før årsmøde  Dato: mandag den 11. marts 2024 kl. 18.00 Sted: Taastrup Kulturcenter, 2630 Taastrup  Bestyrelsen Lisa Møldrup Ulriksen formand Ole Gram bestyrelsesmedlem Bodil Munck næstformand Per Andersson bestyrelsesmedlem   Hanne Stampe Jensen kasserer Helle Rasmussen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Vibeke Strøm suppleant Afbud: Ib Sandahl suppleant   Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst. Meddelelser fra formanden Årsmødet Eventuelt Referat:  Godkendelse af referat fra sidst  Referat fra bestyrelsesmødt 8. januar blev godkendt. Meddelelser fra formanden. Der afholdes generalforsamling i Kroppedal Museumsforening d. 12. marts. Under punktet ”Indkomne forslag” er forslag om at foreningsmedlemmer får udstedt 2 medlemskort, som hver ...
 • Forårstur i forårsvejr.
  Igen i år var det Søren, som sad bag rattet, så var vi sikre på at få en god og sikker transport på turen. Med 55 tilmeldte på årets forårstur var det en fyldt bus, som kørte mod turens første mål, Slagelse Museum.  Her var det planen, at vi skulle have fortællingen om Slagelses historie og om den lokale industrialisering, handelslivet og udviklingen i håndværksfagene. Efterfølgende med mulighed for på egen hånd at opleve Danmarks eneste indendørs håndværkergade med de små̊, stråtækte ...
 • Ole med Paraplyen
  Vi hørte hverken om klare stjerner eller den yndige fe. Men fik en rigtig god og levende fortælling om Paraplyen. Ole Nilsson, daglig leder af Cafe Paraplyen, indledte med en kort fortælling om sin vej til Taastrup. Efter en håndværker uddannelse kom en uddannelse som socialpædagog. Gennem mange år har Ole Nilsson arbejdet med mennesker på kanten af samfundet, blandt andet psykisk sårbare, misbrugere, mennesker uden for arbejdsmarkedet og med særlige behov. Da stillingen som leder i Cafe Paraplyen blev ledig, ...
 • Medlemsbladet april 2024
  Så er medlemsblad nr. 2 årgang 45, april 2024 på vej. I bladet kan du læse om årsmødet, forårsturen, dobbeltmordet i Klovtofte og om arrangementerne i Historie Cafe’. I bladet er der også en reminder om kontingentbetaling. God fornøjelse med læsning, enten på papir eller her på hjemmesiden. Klik på linket under billedet. Færdigt blad april 2024
 • Med vandrestøvler i Historie Cafe’
  Ikke mange havde vel vist hvor meget udstyr der skal med på vandreturen. Det fik alle deltagere et godt billede af, da Jørgen Rygaard levende og med humor fortalte om sit liv og mange bjergvandringer og marcher. Opvokset i den centrale del af København, hvor han i en ung alder blev spejder og lagde den første kim til glæden ved vandreture i naturen. Senere gav en ferietur til Østrig mulighed for en vandretur op i højderne. Nu var interessen og glæden ved ...
 • Alle genvalgt på årsmødet.
  Der var 34 medlemmer, som kom til årsmøde 2024. Efter at formanden, Lisa M. Ulriksen, havde budt velkommen, startede årsmødet med valg af mødeleder.Bestyrelsen havde opfordret Birgit Larsen, formand for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening, som blev enstemmigt valgt. Som punk 2 gennemgik formanden Bestyrelsens beretning.. Se beretningen her. Så var turen kommet til regnskabet. Kasserer Hanne Stampe Jensen gennemgik regnskabet for 2023, der var uddelt til alle mødedeltagere. Regnskabet udviste et underskud på kr. 13.111,13. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, kun et par bemærkninger ...
 • Vandtårnet lukket for besøg
  Vandtårnet skal have nyt tag og vil være lukket indtil august, hvis alt går efter planen. Der har igemmen årene været flere små utætheder i taget på tårnet, som nærmer sig 116 år. Det er nu vurderet, at taget skal totalt renoveres, så det kan holde i mange år fremover. Der vil komme information om åbningsdagen efter endt arbejde. Foto Ole Gram.
 • Forårsturen går til Vestsjælland
  Forårstur  onsdag den 8. maj til Vestsjælland Program for dagen ser således ud: 8.30  Afgang fra Hedehusene station. 8.45  Afgang fra Taastrup Station. 10.00  Besøg på Slagelse Museum 11.30  Afgang fra Slagelse. 12.00  Frokost på Reersø Kro 14.00  Kalundborg Kirke med efterfølgende   kaffepause. 16.00  Afgang fra Kalundborg 17.15  Hedehusene Station 17.30  Taastrup station Der er plads til 50 deltagere på turen. Pris for turen er kr. 450,-  for foreningens medlemmer. Dog kr. 500,- for gæster. Tilmelding fra i dag og indtil den 30. april til foreningens kasserer: Hanne Stampe Jensen jensenhannestampe@gmail.com eller telefon 42439606. Tilmelding ...
 • Årsmødet 2024 den 11. marts.
  Jf. indkaldelsen til Årsmøde 2024 i januarudgaven af medlemsbladet skal det reviderede regnskab være på hjemmesiden inden årsmødet. Sammen med regnskabet er også bestyrelsens beretning vedhæftet denne side. Regnskab2023-4                Årsmøde 2024 beretning Klik på ovenstående link for at se regnskab og beretning. Aåsmødet afholdes kl. 19.30 i Kulturcenteret, lokale 3, Poppel Alle 12, 2630 taastrup     Revideret regnskab 2023
 • Nyt Ring billede på Blaakildegaard.
  Nogle husker sikkert Trine May Knutzens foredrag om  kunstmaler L.A.Ring billeder med motiver fra Fløng, Baldersbrønde, Hedehusene og Høje Taastrup. Med sig havde Trine en gæst. Det var Kaj, som var ejer af et L.A.Ring maleri fra 1907. Et arvestykke fra Kajs bedsteforældre.  Det var første gang maleriet blev vist offentligt. På billedet ses en ung pige forlade Fløng kirkegård. På mang e måder et modstykke til hans billede fra 1904, “På kirkegården i Fløng”, hvor en ældre kone sidder ...

*****************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
##after='2016/01/01'

[layout show=”2″]
[layout show=”2″]
[layout show=”2″]