Det hele startede i 1962

Her kan du se de seneste nyheder fra redaktionen:

 • Medlemsblad juli 2022 og Årsskrift 2021
  Så er medlemsbladet for juli 2022 på vej til alle medlemmer. Med medlemsbladet følger denne gang også Årsskrift 2021 og en flot bog om postvæsnet i Taastrup.     I medlemsbladet kan du læse om smutturen til Roskilde Kloster, om en gammel jomfru i Sengeløse og om de kommende arrangementer i sommer og efteråret. Og desværre må vi også bringe en reminder om betaling af kontingent. Læs bladet her.         Årsskrift 2021 har et par fine artikler om kunstværker med lokalhistorisk betydning:  En registrering af de mange kunstværker ...
 • Fin rundvisning på Roskilde Kloster
  Søndag den 29. maj var der smuttur til Roskilde kloster. Og det blev en god oplevelse. Der var sol over Roskilde da portneren på klosteret, Jan Olesen, bød os velkommen på gårdspladsen. Her fik vi fortællingen om klosterets historie, fra Sortebrødre kloster i 1231, der efter reformationen blev bygget om til herregård i 1565. I 1699 blev herregården til Roskilde Kloster, en stiftelse for adelige jomfruer. Det første i Danmark. Årstallet 1699 pryder den ældste del af bygningerne, der som nævn er ...
 • Medlemsblad april 2022
  Så er medlemsbladet for april 2022 på vej. Bladet er denne gang på 16 sider. Fra indholdet kan nævnes: Årsmøde med 28 deltagere Kontingentbetaling for 2022 Farvel til Ole Maler Find fra Baldersbrønde Mere om sogneråd og rådhuse => Medlemsblad april 2022  
 • Omvisning på Roskilde Kloster
  Smuttur til Roskilde Kloster Søndag den 29. maj kl. 10.45. Vi mødes foran Roskilde Kloster, Sankt Peders Stræde 8, Roskilde, Vi får en guidet rundvisning i de historiske bygninger. På rundvisningerne ser man Riddersalen, Den Røde Stue, Brahestuen og Klosterkirken. Hvis vejret tillader starter rundvisningerne med en kort tur gennem klosterets have. Foto: Roskilde Kloster.  På turen rundt hører man om klosterets spændende historie, lige fra Sortebrødremunkene stiftede Sankte Catharinae Kloster i 1231, om klosterperioden, omvæltningerne omkring Reformationen, oprettelsen af Roskilde adelige Jomfrukloster ...
 • Historie Cafe’ den 20. april.
  Jørgen Nielsen vil fortælle om Roskilde Kro. Det er den 20. april 2022 kl. 18.30  Lokalhistorikeren Jørgen Nielsen har i 2018 udgivet en bog med titlen “Roskilde Kro – 500 år ved landevejen”. Hvis nogen kan historien om Roskilde Kro, så er det Jørgen Nielsen, der denne aften vil del ud af sin viden. De første skriftlige kilder, som omtaler kroen, er fra 1558. Den gang lå kroen ved Snubbekorsvej hvor den krydser Store Vejleå. Da man i 1766 begyndte at anlægge den ...
 • Årsmøde med 28 deltagere.
  Igen i år afholdtes årsmødet i Medborgerhuset. Efter velkomst af foreningens formand, Lisa M. Ulriksen, kunne man gå til mødets dagsorden, som første punkt har valg af dirigent Bestyrelsen havde foreslået Birgit Larsen, som blev enstemmigt valgt. Efter at formanden havde aflagt beretning for 2021, blev det tid til regnskab og budget for 2022. Herunder fastsættelse af kontingent. Inden budget og kontingent kunne godkendes, var der en del debat om omkostningerne til trykning af årsskrift og medlemsblade. Der blev bl.a. fremsat ønske ...
 • Historie Cafe’ med overraskelse
  Årets første Historie Cafe’ bød på en overraskelse, da det var første gang et maleri af L.A.Ring blev vist offentligt. Trine May Knudzen fortalte levende med udgangspunkt i kunstmaler L.A.Ring billeder med motiver fra Fløng, Baldersbrønde, Hedehusene og Høje Taastrup. Med sig havde Trine en gæst. Det var Kaj, som var ejer af et L.A.Ring maleri fra 1907. Et arvestykke fra Kajs bedsteforældre.  Det var første gang maleriet blev vist offentligt. På billedet ses en ung pige forlade Fløng kirkegård. På ...
 • Indkaldelse til årsmøde den 15. marts 2022.
  Årsmødet 2022 Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde tirsdag den 15. marts 2022 kl. 19.30 i Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup, Lokale 1. Dagsorden: Valg af mødeleder Bestyrelsens beretning Regnskab Budget og fastsættelse af kontingent Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Valg Indkomne forslag Eventuelt   Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet og kan desuden ses på her: Klik på dette link Regnskab2021-22. Ad pkt. 6, på valg er: Lisa Møldrup Ulriksen, formand (villig til genvalg for to år) Bodil Munck, næstformand (villig til genvalg for to år) Peter Mose Nielsen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg ...
 • Bestyrelsesmøde 14. september 2021. Møde efter årsmødet.
  BESTYRELSESMØDE  Dato: tirsdag den 14. september 2021 kl. 21.00 Sted: Medborgerhuset, 2630 Taastrup  Bestyrelsen Lisa Møldrup Ulriksen formand Bodil Munck næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Ole Gram bestyrelsesmedlem   Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Per Andersson bestyrelsesmedlem Ib Sandahl suppleant Birgit Stubbe suppleant   Afbud:    Dagsorden: Godkendelse af referater fra 22.06.2021 Konstituering af bestyrelsen. Udvalgsposter mm. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder Kommende arrangementer Eventuelt Referat:  1.   Godkendelse af referater fra 22. juni 2021.  Referatet blev godkendt. 2.   Konstituering af bestyrelsen. Udvalgsposter mm. Lisa Møldrup Ulriksen genvalgtes på årsmødet og fortsætter som formand. Bodil Munck fortsætter som næstformand. Hanne Stampe Jensen genvalgtes på årsmødet og fortsætter ...
 • Årsmøde 2021 den 14. september 2021
    ÅRSMØDE  Dato: tirsdag den 14. september 2021 kl. 19.30 Sted: Medborgerhuset, 2630 Taastrup                       Dagsorden: Valg af mødeleder Bestyrelsens beretning Regnskab Budget og fastsættelse af kontingent Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Valg Indkomne forslag Eventuelt  Der var 28 stemmeberettigede medlemmer, som deltog i årsmødet.    Referat:  Valg af mødeleder Bestyrelsen havde opfordret Jens Christophersen til at varetage opgaven som mødeleder. Årsmødet godkendte dette. Indledningsvis kunne Jens konstatere, at årsmødet var indkaldt med det krævede varsel på 2 uger. Bestyrelsens beretning.  Lisa Møldrup Ulriksen gennemgik bestyrelsens beretning, som alle medlemmer har modtaget ...
 • Medlemsblad, januar 2022
  Årets første medlemsblad er udsendt. Fra indholdet.   Formanden har ordet   Årsmøde 2022   Juleturen til Vestfyn   Vejen med navn efter Taastrups Matador   Kommende arrangementer, Historie Cafe’, årsmøde og vandtårn. Færdigt blad jan 2022   Bemærk, at der i bladet er indlagt en seddel med rettelser til til tre arrangementer: Årsmødet den 15. marts afholdes i Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, lokale 1. kl. 19.30. Historie Cafe’ den 20. april med Jørgen Nielsen afholdes i Taastrup Idræts Center, Parkvej 78, Selskabslokalerne, kl. 18.30. Forårsturen er flyttet til august. Der følger ...
 • Historie Cafeen åbner den 9. februar.
  Den 9. februar 2022 kl. 18.30           Trine May Knutzen vil fortælle om L.A.Ring. I Årsskrift 2015 – 2018 fik vi en forsmag på Trines viden om L.A.Rings værker og liv under overskriften ”Stemningsbilleder eller rendyrket realisme”. Trine May Knutzen, cand.mag. i nordisk filologi og kunsthistorie, bliver årets første gæst i Historie Cafeen. Vi kan se frem til et spændende foredrag om kunstmaleren L.A.Ring (1854 – 1933), som i en årrække boede i Baldersbrønde og lavede talrige malerier fra landsbyen og fra Hedehusene. Der ...

*****************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
##after='2016/01/01'

[layout show=”2″]
[layout show=”2″]
[layout show=”2″]