Bestyrelse og udvalg

 

Formand:
Lisa Møldrup Ulriksen
Stenbuen 10,
2640 Hedehusene
Tlf: 51894500
Vandtårnsudvalget:
Ole Gram og Per Andersson.
Kasserer:
Hanne Stampe Jensen
Sankt Bendts Alle 14,
2630 Taastrup
Tlf. 42439606
Foreningens bankkonto
Reg.nr.: 5333  konto.nr.: 0242689
Arkivudvalg:
Lisa Møldrup Ulriksen
Næstformand:
Bodil Munck
Parkvej 36, 1.-tv,
2630 Taastrup
Tlf. 4051 0707
Turudvalget:
Lisa Møldrup Ulriksen
Bestyrelsesmedlem:
Ole Gram
Højgårdstoften 12,
2630 Taastrup
Tlf. 4399 1721  
mobil 2449 1729
Foredragsudvalget:Bodil Munck, Helle Rasmussen, Vibeke Strøm og Ole Gram
Bestyrelsesmedlem:
Inge Sørensen
Snerlehaven 69,
2630 Taastrup
Tlf: 4029 0203
Bladudvalg:
Redaktør af medlemsbladet: Lisa M. Ulriksen
Redaktion;Ib Sandahl og Peter Mose.
Korrektur: Bodil Munck
Bestyrelsesmedlem:
Per Andersson
Satserup 5239
SE – 242 95 Hørby, Sverige
Tlf. 5128 0027
Årsskrift:
Ib Sandahl og Peter Mose
Bestyrelsesmedlem:
Peter Mose Nielsen
Pile Alle 34,
2630 Taastrup
Tlf: 2168 5790
Sommerfestudvalget:
Arrangementer på Blaakildegaard
Inge Sørensen og hele bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlem:
Helle Rasmussen
Stillidsvej 5,
2630 Taastrup
Tlf. 2255 8634
Repræsentanter Kroppedal:
Lisa M. Ulriksen
Suppleant:
Dorrit Jacobsgaard
Stillidsvej 25
2630 Taastrup
Tlf. 23 81 64 63
Bilagskontrollant:
Birthe Povelsen
Jernbane Alle 54, 2630 Taastrup
Tlf. 4399 7018 –  mobil 29897018
Suppleant:
Vibeke Strøm,
Parkvej 41, 2. th.,
2630 Taastrup
Tlf. 2366 3902
Bilagskontrollant:
Flemming Ougaard
Hedevej 32, Fløng, 2640 Hedehusene
Tlf. 6088 4708 – mobil 3220 2826
  Bilagskontrollantsuppleant:
Jørgen Thorsen
Højgårdstoften 56, 2630 TaastrupTlf. 2734 4890