Turudvalg

Turudvalget står for hele planlægningen af foreningens udflugter og gennemførelsen, og er ansvarlig for overholdelse af de aftalte økonomiske rammer.

Der gennemføres normalt to ture om året:
Den årlige traditionelle forårstur er et af disse arrangementer. Afholdes altid på Kristi Himmelfartsdag.
Målene for turen vil have historisk eller kulturel betydning. Det tilstræbes, at der vil være kyndige guider til at fortælle om besøgsmålene. – Turen, der gennemføres i bus, er et heldagsarrangement.

Juleturen, der afholdes sidst i november, går altid til en kirke. Der vil blive fortalt om kirken og livet omkring den.
Der afsluttes med ”kaffe og kage”. Arrangementer tager to – tre timer. Transport er individuel.

Læs mere om gennemførte ture under Nyt fra Turudvalget.

Forårsturen den 29. maj 2014 gik til Julianehøj, Jægerspris Slot og Selsø Slot:

Forårsturen 29. maj 2014. - Kælderen under Selsø Slot. - Foto Bjarne Larsen.

Forårsturen 29. maj 2014. – Kælderen under Selsø Slot. – Foto Bjarne Larsen.