Det hele startede i 1962

Arkivudvalget har kontakten til og informerer om, hvad der sker på arkivet på Blaakildegaard.

Blaakildegaard.

Blaakildegaard.


BLAAKILDEGAARD – BYHISTORISK SAMLING og ARKIV

Skolevej 54, 2630 Taastrup    –    Tlf: 43 35 36 10

Byhistorisk samling og arkiv har siden 1987 haft til huse på den gamle gård i Taastrup Valby.
Det lokalhistoriske arkiv er et af Danmarks større arkiver med næsten l kilometer arkivalier – over 37000 scannede fotos ud af en billedsamling på over 3500000 historiske fotos, samt omfattende samlinger af plakater, kort, lydoptagelser og videosekvenser.

Samlingen rummer alt fra landbrugsredskaber over egnens store keramiske produktioner til store omfattende samlinger af Hedebo-tekstiler og relaterede genstande.
Der er de permanente udstillinger om bl.a. Keramik fra Høje-Taastrup og L.A.Ring.
Desuden er der løbende særudstillinger med vægt på den helt nære historie i Høje-Taastrup kommune, kombineret med mere regionale særudstillinger med fokus på hele egnens spændende og farverige historie.

Fyrsten fra Ishøj.

Fyrsten fra Ishøj.

 

KROPPEDAL MUSEUM

Vestegnens museum.
Kroppedals alle 3, Vridsløsemagle, 2630 Taastrup.  –  Tlf: 43 30 30 00
Kroppedal Museum ligger i udkanten af Vestskoven nær landsbyen Vridsløsemagle.
Kroppedal museum har en flot permanent udstilling om historisk astronomi med vægt på Ole Rømer samt skiftende særudstillinger om astronomi, arkæologi og den nyere tid med fokus på tiden efter 1950.

Museet har følgende ansvarsområder:
Det arkæologiske ansvar! 16 kommuner i Hovedstadsområdet.
Rådgivning på vegne af Kulturarvsstyrelsen af 14 kommuner i Hovedstadsområdet om bevaring af bygninger, kulturmiljøer og kulturlandskaber.
Lokalmuseum for Høje Taastrup og driften af Byhistorisk Samling og Arkiv på Blaakildegaard. (Desuden Albertslund, Herlev og Ishøj’s arkiver)
National museum for dansk astronomihistorie.
Ansvar for tilsyn af fredede fortidsminder i Region Hovedstaden.

 

  • Bogen om Barfredshøj 27. juli 2021
    Mie Bernhagen og Lise Heeno (red.): Minder fra Barfredshøj. En proprietærgård på Vestegnen Udgivet af Thorslunde-Ishøj lokalhistoriske Forening 2018. 120 s. Ill. I JOURNALEN nr. 2 2019, der udgives af Dansk Lokalhistorisk Forening, har Niels Mortensen givet denne anmeldelse af bogen: Barfredshøj er en proprietærgård på ca. tønder 300 land, beliggende mellem landsbyerne Torslunde og […]
  • Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2021 6. juli 2021
      BESTYRELSESMØDE  Dato: onsdag den 28. april 2021 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet, Snerlehaven 26, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Lisa Møldrup Ulriksen formand Bodil Munck næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Ole Gram bestyrelsesmedlem   Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Birgit Stubbe suppleant   Afbud: Per Andersson bestyrelsesmedlem    Dagsorden: Godkendelse af […]