Alle genvalgt på årsmødet.

Der var 34 medlemmer, som kom til årsmøde 2024.

Efter at formanden, Lisa M. Ulriksen, havde budt velkommen, startede årsmødet med valg af mødeleder.Bestyrelsen havde opfordret Birgit Larsen, formand for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening, som blev enstemmigt valgt.

Som punk 2 gennemgik formanden Bestyrelsens beretning.. Se beretningen her.

Så var turen kommet til regnskabet. Kasserer Hanne Stampe Jensen gennemgik regnskabet for 2023, der var uddelt til alle mødedeltagere. Regnskabet udviste et underskud på kr. 13.111,13.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, kun et par bemærkninger og ros til kassereren.
Regnskabet blev godkendt.

Budget og fastsættelse af kontingent. Budgettet for 2024 var ligeledes uddelt til mødedeltagerne. Bestyrelsen anbefalede uændret kontingent for 2024.
Dog højere kontingent for medlemmer, der modtager medlemsblad og årsskrift med post. Bestyrelsens forslag betyder så, at medlemmer, som fortsat ønsker at modtage blade og årsskrift med posten, vil få et kontingent på kr. 325,- for enkeltmedlem (200,-) og kr. 425,- for par (300,-).
Beløb i parentes er kontingent for alle andre.
Som alternativ til at modtage skrifterne med post, kan medlemsbladet læses på foreningens hjemmeside.Efter nogle opklarende spørgsmål til forslaget blev budgettet godkendt.

I år var der ingen  forslag til vedtægtsændringer fra Bestyrelsen.

På valg var:

 • Lisa Møldrup Ulriksen, formand                                    (valg for to år)
 • Bodil Munck, næstformand                                             (valg for to år)
 • Per Andersson, bestyrelsesmedlem                                (valg for to år)
 • Peter Mose Nielsen, bestyrelsesmedlem                       (valg for to år)
 • Vibeke Strøm, suppleant                                                  (valg for et år)
 • Ledig post, suppleant                                                        (valg for et år)
 • Birthe Povelsen, bilagskontrollant                                 (valg for to år)
 • Jørgen Thorsen. Bilagskontrollantsuppleant               (valg for et år)
 • Peter Mose Nielsen, Redaktør af Hjemmesiden          (valg for to år)

Alle fik genvalg

Til den ledige post som suppleant til bestyrelsen blev der ikke fundet nogen blandt mødedeltagerne.

Indkomne forslag. Der var ikke modtaget forslag.

Under Eventuelt kom disse emner op:

Der blev spurgt til den forholdsvis lange tid der går fra et bestyrelsesmøde er afholdt til referatet fra dette offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Foreningens vedtægter og rutiner beskriver, at et hvert bestyrelsesmøde som første punkt har godkendelse af referat fra det foregående møde. Referaterne kan ikke offentliggøres før de er godkendt af en samlet bestyrelse. Bestyrelsen tog spørgsmålet til sig for evt. ændring af rutiner.

Der blev igen spurgt til hvordan medlemmer, som modtager medlemsblade med post, havde for muligheder til alternative løsninger.
Berørte medlemmer kan rette henvendelse til Bladudvalget, Peter Mose Nielsen, så der kan laves en aftale.

Foreningen har søgt en omdeler, og flere har meldt sig. Det blev derfor aftalt, at der indkaldes til et møde, hvor evt. omlægning af ruter kan planlægges.

Endelig blev der igen givet en opfordring til de medlemmer, som har en mail adresse, men som endnu ikke har oplyst den til foreningen:

 • Vi kan give informationer om arrangementer meget hurtigt og nemt.
 • Hver gang der er nyt på hjemmesiden, bliver du adviseret

Mødet sluttede med kaffe og en orientering om kommende planlagte arrangementer.
Historie Cafe’
Forårstur
Vandtårn

Dette indlæg blev udgivet i Arrangementer, Bestyrelsen og tagget . Bogmærk permalinket.