Om foreningen

 logo1HØJE-TAASTRUP
LOKALHISTORISK FORENING.

Foreningens formand
Lisa Møldrup Ulriksen
Stenbuen 10, 2640 Hedehusene
Tlf: 51894500
lisamulriksen@gmail.com

                                          Foreningens postadresse er:
                                          Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening
                                         Skolevej 54, 2630 Taastrup

Foreningen har ca. 200 medlemmer.

Kontingent:

Det årlige kontingent er kr. 300,- for par og kr. 200,- for personligt medlemskab.

Foreningens bankkonto:

Reg. nr. 5333    konto nr. 024 2689

FORMÅL:
“Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for lokale- og kulturhistoriske værdier i Høje-Taastrup kommune.
Foreningen skal yde økonomisk og praktisk støtte til det lokalhistoriske arbejde bl.a. ved at støtte udgivelse af bøger og skrifter herom.”

 

Redaktionsmøde i Historisk Samfund i anledning af udgivelsen af bogen Fra Løbedegn til Købstadsskoler 1968. Fra venstre ses: 1. Hans Laurits Hansen, Gårdejer, Høje Taastrup 2. Jens A. Petersen, Redaktør, Taastrup 3. Hans Olsen, Kommunaldirektør, Høje Taastrup 4. Martin Hansen, Overlærer, Hedehusene 5. Uffe C. Marott, Skoleinspektør

Jens A. Petersen

Fra det gamle TaastrupFORENINGEN’s HISTORIE:
Det hele startede i 1962.
Redaktør Jens A. Petersen fra Dagbladet havde skrevet en række artikler i avisen om Taastrup i gamle dage.
Nogle borgere havde fattet interesse for de gamle tider, og lærer Martin A. Hansen fra Hedehusene satte sig i spidsen for en flok interesserede, som startede foreningen “Historisk Samfund”, der begyndte at grave i de gamle skrifter.

Jens A. blev foreningens første formand.

25.oktober 2002 . Fra venstre: Birthe Povelsen, Per Andersson, Axel Carstens, Anne Lise Carstens, Hanne Bøje og Jytte Hansen

 

 

Svend Ørnby

Svend Ørnby var medlem af byrådet og formand for Biblioteksudvalget, et arbejde, som skærpede hans interesse for lokalhistorien, kunst og kultur og var i 1977 initiativtager til oprettelse af et byhistorisk arkiv. I første omgang i beskedne omgivelser.  1982 havde vi fået vores første lille lokalhistoriske arkiv i bygninger ved Højgårdstoften, og i forbindelse hermed stiftede Svend Ørnby en forening – kaldet “Arkivvennerne”. Svend Ørnby  og hans ambitioner var at etablere et lokalt museum, som blev muliggjort, da arkivet flyttede til Blaakildegaard.

 

 

 

 

I 2006 fusionerede de to foreninger til “Høje-Taastrup Lokalhistorisk forening”.

 

Else Hansen, Vandtårnets fødselsdag 2016.

Taastrup vandtårn havde ikke være i brug siden midten af 1970’erne, og i 1997 blev det frilagt, da man rev bygningerne omkring det ned.
I årene efter blev der med Else Hansen som formand stiftet en forening “Vandtårnets venner”, hvis formål var – gennem fonde og enkelt-personer – at skaffe midler til en renovering af tårnet.
Det lykkedes, og i 2009 blev tårnet genindviet med mulighed for at besøgende kan nyde udsigten ud over byen.

Samme år blev “Foreningen Taastrup Vandtårn” (Vandtårnets venner) optaget i foreningen, og det er “Høje-Taastrup Lokalhistorisk forening” i dag.

 

Formænd i foreningerne/foreningen

Historisk Samfund

Formænd:

Fra 1962 – 1977                           Jens A. Petersen                                                     

Fra 1978 – 1979                           Hother Jørgensen (udtræder okt. 1979)

Fra 1979 – 1980                           Svend Nielsen (konstitueret fra okt. 1979)

Fra 1981 –­ 1993                           Jørgen Hegner Christensen

       1994                                         Marianne Germann

Fra 1995 – 1996                           Eva Sylvest

Fra 1997 – 2002                           Axel Carstens

Fra 2003 – 2005                           Hanne Bøje

Arkivvennerne

Formænd:

Fra 1982 – 2005                           Svend Ørnby                                                            

Foreningen Taastrup Vandtårn

Formænd:

Fra 2003 – 2009                           Else Hansen                                                              

Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening

Formænd:

Fra 2006 – 2010                           Hanne Bøje                                                               

Fra 2011 – 2020                           Jørn Jordan-Knudsen

Fra 2020 –                                      Lisa Møldrup Ulriksen (årsmødet udskudt fra marts til september)