Nyt fra turudvalget

 • Forårstur i forårsvejr.

  Igen i år var det Søren, som sad bag rattet, så var vi sikre på at få en god og sikker transport på turen.

  Taastrup Station kl. 08.40

  Med 55 tilmeldte på årets forårstur var det en fyldt bus, som kørte mod turens første mål, Slagelse Museum.  Her var det planen, at vi skulle have fortællingen om Slagelses historie og om den lokale industrialisering, handelslivet og udviklingen i håndværksfagene. Efterfølgende med mulighed for på egen hånd at opleve Danmarks

  eneste indendørs håndværkergade med de små̊, stråtækte bindingsværkshuse, der giver et indblik i gamle traditionelle håndværker som karetmager, bogbinder, maler, hattemager, kobbersmed.

  Museet var imidlertid gået i gang med en større ombygning af en del af udstillingerne.
  Det gav begrænsning i deltagerantallet. Men de flinke museumsfolk kom med et alternativt tilbud : En byvandring med fortælling om Besættelsestiden i Slagelse.

  Med to så gode tilbud blev det ikke noget problem, at dele deltagerne i to næsten lige store grupper.

  Museumsinspektør Helle Ålsbøl fortalte levende og vidende om Slagelses historie. Det blev et godt foredrag, som kom til at tage det meste af den afsatte tid til besøget. Så ikke megen tid til besøghos hattemageren.

   

  De, der valgte byvandringen, fik både en fin rundtur i centrum af Slagelse og mange beretninger om livet og folk i byen under Besættelsen. 

  KODAK Digital Still CameraEn politimester, der gerne ville samarbejde med besættelsesmagten, en borgmester, som på sin egen måde forsøgte at få livet til at fortsætte så normalt som muligt og samtidigt modarbejdede samarbejde. Der var også fortællinger om de der mistede livet, enter som modstandsfolk eller som tilfældige ofre i den voldsspiral, som udviklede sig i Besættelsestidens sidste år. Og som afslutning lidt om befrielsen og retsopgøret. Der var ”monsteret”, købmanden der havde solgt sæbe til tyskerne. Det måtte han bøde for.

  Reersø Kro

  Så en halv times kørsel til Reersø, hvor frokosten blev indtaget på kroen. Der er mange fortællinger og anekdoter om Reersø, og ikke mindst er den kendt for sine haleløse katte. Selv om mange spejdede, så vi ikke nogen.

   

  Turens næste mål var Vor Frue Kirke i Kalundborg. Her blev vi modtaget af sognerådsformand Søren Juul, der gav os historien om kirken. Det blev en historie med en overraskelse. Her gik vi alle og troede, at Esbern Snare havde bygget kirken. Med nye opmålinger af kirken har vist, at man på hans tid ikke var i stand til at

  Søren Juul fortæller i Vor Frue Kirke

  bygge med så stor nøjagtighed. Hans datter og svigersøn har givet været med til at få opført kirken, men Esbern Snare har aldrig set kirken.

  Vi fik også historierne om korstogene, som danske riddere deltog i, og her var Esbern Snare meget aktiv. Imellem korstogene fandt han tid til at opføre borgene, som gavgrundlaget for Kalundboeg

  Kirken er imponerende, både udefra og indefra. Se alle billederne.

  Inden vi tog afsked med Kalundborg var der tid til eftermiddagskaffe på Cafe Costa Kalundborg med udsigt over havn og fjord

  .

  Cafe Costa Kalundborg

  Rigtig mange har bidraget med dejlige billeder fra turen. Bjarne Larsen, Otto Jakobsen, Bodil Munck, Sheralyn Petersen og Peter Mose. Se dem her:

  Og billeder fra Jytte Klamer.

  Continue reading →
 • Forårsturen går til Vestsjælland

  Forårstur  onsdag den 8. maj til Vestsjælland

  Program for dagen ser således ud:
  8.30  Afgang fra Hedehusene station.
  8.45  Afgang fra Taastrup Station.
  10.00  Besøg på Slagelse Museum
  11.30  Afgang fra Slagelse.
  12.00  Frokost på Reersø Kro
  14.00  Kalundborg Kirke med efterfølgende   kaffepause.
  16.00  Afgang fra Kalundborg
  17.15  Hedehusene Station
  17.30  Taastrup station

  Der er plads til 50 deltagere på turen.

  Pris for turen er kr. 450,-  for foreningens medlemmer.
  Dog kr. 500,- for gæster.

  Tilmelding fra i dag og indtil den 30. april til foreningens kasserer:

  Hanne Stampe Jensen jensenhannestampe@gmail.com eller telefon 42439606.

  Tilmelding er bindende når deltagerbeløbet er indbetalt til foreningen på
  konto nr. 5333  024 2689.

  Lidt om turens mål.
  Slagelse Museum kan vi opleve det unikke gademiljø med huse, torv og latinskole fra eventyrdigterens tid. Museet rummer også prøver på gammelt håndværk og lokale industrier, der har været med til at sætte Slagelse på landkortet.
  Museunminspektør Helle Ålsbøl giver os en introdution til museet og fortæller lidt om byens historie.

  Reersø er kendt for sine haleløse katte, fattige fiskere og bønder med Kronens bevågenhed. Og de mange sagn om vikingeborg, Dronning Margrethe, Christian d. 4. og meget andet. Vi spiser frokost i kroen, der dateres helt tilbage til 1738.

  Kalundborg Kirke, Vor Frue Kirke.
  “Da kong Knud i julen 1187 havde samlet rigets ledende stormænd til møde i Odense, indfandt der sig et paveligt sendebud, som meddelte at Jerusalem var faldet i de vantros hænder, og han fremførte pavens opfordring til ved et nyt korstog at erobre de hellige steder tilbage. Det fortælles i et anonymt norsk skrift (Historia de profectione Danorum in Hierosolymam), at Esbern Snare ved sin begejstring skal have vundet stor tilslutning til deltagelse. Alligevel var det kun en lille gruppe, der nåede frem i 1192 – først efter korstogets afslutning.”

  Sådan beskriver en anonym norsk kilde Esbern Snares reaktion på nyheden om Jerusalems fald. Når vi ser på Vor Frue Kirkes arkitektoniske udformning er det med denne oplysning som udgangspunkt fristende at fremsætte følgende tese:

  Esbern Snare var i spidsen for de danske korsfarere, der drog til det Hellige Land i 1192.
  Hans inspiration ses af Vor Frue Kirkes regelmæssighed i grundplanen, den græske korsform, kerneenheden 144 og tårnene.

  Også her får vi en fortælling om kirken og en guidet rundvisning.

  Continue reading →
 • Fuldt hus på juleturen

  Der var ikke plads til flere på juleturen til Ishøj Kirke. I kirken måske, – men ikke i den gamle Hvide Længe, hvor der blev budt på kaffe og boller.

  KODAK Digital Still Camera

  KODAK Digital Still Camera

  I kirken blev vi  budt velkommen af kirkeværge
  Rosa Møller Pedersen, der gav ordet videre til
  Steen Skovhus, formand for Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening.

  Steen fortalte ivrigt og levende om kirkehistorien i

  KODAK Digital Still Camera

  Ishøj sogn, og om livet omkring kirken. Menigheden bestod mest af gårdmænd og deres medarbejdere, der historisk set ikke led nød. og en lille indremissionsk gruppe. Resultatet var, at der var flere, som besøgte forsamlingshuset end kirken. Hele beretningen blev krydret med opslag fra 1919 i Kristeligt Folkeblad om ledig præstestilling i Ishøj.

  Selve kirken er meget spartansk udsmykket. Et resultat af flere gennengribende restaureringer i 1800- tallet og i 1973. Nedenstående billeder siger mere end ord.

  Efter fortællingen i kirken blev alle budt på kaffe og boller i Hvide Længe, den gamle hestestald foran kirken. Her blev alle pladser besat i den lavloftede stue.
  Stor tak til Ishøj Kirke for et fint arrangement.

  Foto: Jytte Klamer, Bjarne Larsen og Peter Mose

  KODAK Digital Still Camera

  KODAK Digital Still Camera

  Continue reading →
 • Juleturen går i år til Ishøj Kirke

  Det er allerede fredag den 3. november kl. 13.00 – 15.00

  Vi mødes foran kirken kl. 13.00.  Ishøj Bygade 83A, 2635 Ishøj

  Tilmelding skal ske til Turudvalget senest 31. oktober:

  Lisa M. Ulriksen, lisamulriksen@gmail.com, Tlf. 51894500

  Inge Sørensen,    ingesnerle69@gmail.com, Tlf. 40290203

  Tilmeld gerne per mail.
  Deltagelse uden betaling

  Ishøj Kirke byder på kaffe og småkager i Hvide Længe.

  Ishøj kirke er en ganske almindelig østsjællandsk landsbykirke, og ligesom det så mange andre steder er tilfældet, er kirkebygningen som vi ser den i dag, et resultat af forskellige tiders om- og tilbygninger. Det oprindelige kor og skib er fra katolsk tid engang i sidste halvdel af 1100-tallet, og har senere i middelalderen fået tilføjet tårn og våbenhus, rummene har fået hvælvinger og vinduerne er blevet ændret. Sit nuværende ydre udseende fik kirken, da der sidst i 1800-tallet gik en restaureringsbølge over mange ellers kønne kirker. Restaureringen har sikkert været nødvendig nok, men bygningerne kom til at stå alt for tørre og matematiske, og fuldstændig blottede for alderens patina.

  1862 havde kirken fået en ordentlig omgang indendøre, og var blevet forsynet med en havregrødsagtig og tommetyk gang muremesterpuds, der fuldstændig havde kvalt de sidste åndedrag fra en svunden tid. Gudskelov holder en sådan restaurering ikke evigt, i 1959 blev tårnrummet hugget fri for puds, og det smukke resultat gjorde det klart, at pudset måtte væk fra hele kirkens indre.

  I 1973 fortsatte så arbejdet og hen på efteråret meddelte man Nationalmuseet, at man under stolestaderne havde fundet rester at et gammelt flisegulv, forbavsende nok var der, i en kirke der ellers var så gennemrestaureret som nogen, stadigt bevaret store partier af et gulv bestående af glaserede og ornamenterede middelalderfliser. Da de mange velbevarede gulvlag endnu ligger intakte tilbage uden at være rørt i særlig stor grad af frygt for ødelæggelse, har kirken endnu ikke afgivet alle sine hemmeligheder. Det har f.eks. ikke været muligt at få bekræftet en formodning om, at der på dette sted har ligget en endnu ældre kirke, end den vi kender i dag.

  Foto fra Ishøj Kirkes hjemmeside.

   

  Continue reading →
 • Forårstur med gode oplevelser.

  Deltagerne på turen som gik til Oplevelsescenter NYVANG ved Holbæk og til Tveje Merløse Kirke kunne nyde forårsvejret og ikke mindst de gode fortællere vi mødte.

  Præcis kl. 9.15 kørte bussen fra Taastrup Station med 23 medlemmer. Der var naturligvis håbet på flere tilmeldinger, men de som deltog, fik en fin forårstur. På vejen til Holbæk kørte bussen gennem den sydlige del af Hornsherred forbi Ryegård, Sakshøjene og over Munkholmbroen.

  Vel ankommet til NYVANG blev vi modtaget af Carsten Friis, som var vores guide på rundvisningen der. Indledningsvis fortalte Carsten om NYVANGs historie. På rundvisningen, der tog ca. to timer, fik vi en levende fortælling om livet omkring midten af forrige århundrede. Og vi fik repeteret vor viden om andelsbevægelsen og kooperative virksomheder ved besøg i brugsen, mejeriet, frysehuset og Zonen stationen. Som sidste stop på rundvisningen besøgte vi husmandsstedet, hvor der blev budt på frisksmurte fedtemadder og kaffe lavet halvt af kaffebønner og halvt af Richs. Det smagte fint.

  Frokosten blev indtaget på Madam Blå. Inden turen gik videre, var der lidt tid til besøg i de mange små forretninger og udstillinger.

  Efter en kort køretur nåede vi turens andet mål, Tveje Merløse Kirke, der er opført i ca.1150, højst sandsynligt af Hvide-slægten, og er den ældste af de østdanske kirker med tvillingetårne. Præst Steen Nielsen mødte os foran kirken. Også her fik vi en levende og engageret fortælling om den gamle kirke, der i dag står som den blev bygget for næsten 900 år siden. På kirkegården fik vi vist de to grave med RAF flyvere, som mistede livet for 60 år siden, da deres fly styrtede ned få hundrede meter fra kirken efter bombeangreb på B&W.

  I kirken fik vi fortalt om de mange ændringer og ombygninger kirken har gennemgået i tidens løb. I 1892-95 blev kirken grundigt renoveret. I slutningen af 1800-talet var der stor interesse for, hvad man opfattede som oprindeligt dansk, og man ønskede at gengive kirken så originalt som muligt.

  Inde blev hvælvinger brudt ned, så tårngalleriet nu er fritlagt. Vinduer og døre blev genskabt og det romanske bjælkeloft genetableret. Da hvælvingerne forsvandt, forsvandt kalkmalerierne på dem også. Arbejdet fritlagde de bagvedliggende vægpartier med fragmenter af højgotiske kalkmalerier fra midten af 1300-tallet og romanske fra 1100-tallet. Man valgte i tilbageføringens ånd, kun at beholde de romanske. I apsishvælvet og i korbuen blev de opmalet og suppleret. Den sejrende Kristus er fra ca. 1200 og fra samme tid ses fragmenter på vestvæggen; en kampscene “det gode mod det onde” samt “den vantro Thomas”. I hjørnerne blev der fundet rester af en geometrisk ornamentbort, der blev ført igennem på væggene for at give helhed i udsmykningen. Kalkmalerierne blev genrestaureret i 1973.

  Fra Tveje Merløse Kirke gik turen videre til Brorfelde, hvor der blev gjort ophold ved vejen op til observatoriet. Her var der tid til at nyde udsigten, naturen og en kop kaffe inden turen ad små veje gik hjemad.

  Foto: Bjarne Larsen      

  Continue reading →
 • Sommerturen til Bornholm er AFLYST

  På grund af for få tilmeldinger har det været nødvendigt at aflyse turen til Bornholm.

  Der var kun få tilmeldinger til Bornholmsturen. Derfor måtte Panter rejser og vi tage den vanskelige beslutning, at aflyse turen. For at kunne gennemføre turen økonomisk forsvarligt, skulle der have været 30 deltagere. Vi nåede kun at få en trediedel.

  Indbetalte beløb vil blive tilbagebetalt.

  En årsag til den manglende tilmelding kan være at turen er meldt ud for sent. Mange havde allerede planlagt deres aktiviteter for 2023, da vi i marts informerede om turen til Bornholm. Derfor vil vi hurtigt gå igang med planlægning af en ny tur i 2024, måske til et helt andet rejsemål.

  Continue reading →
 • Forårstur og sommertur

  I år er der mulighed for både at deltage i en forårstur og i en sommertur.

  Forårsturen går til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk onsdag den 17. maj,

  Sommerturen er en fleredagestur til Bornholm den 20. – 23. august.

  Forårsturen

  Program for dagen ser således ud:

  Kl. 09.00 Afgang fra Hedehusene Station
  Kl. 09.15 Afgang fra Taastrup Station
  Kl. 10.15 ankomst til Nyvang
  Kl. 10.30 Rundvisning
  Kl. 12.30 Frokost i Madam Blaa
  Kl. 13.30 oplevelse på egen hånd
  Kl. 14.00 turen går til Tveje Merløse Kirke
  Kl. 14.30 fremvisning af Tveje Merløse Kirke
  Kl. 15.30 turen starter hjemad.
  Kl. 15.50 Kaffepause ved Brorfelde observatorium.
  Kl. 17.00 ca. hjemkomst til Hedehusene og Taastrup.

  Pris for turen er kr. 600,-  for foreningens medlemmer.

   Dog kr. 650,- for gæster.

   

  Tilmelding fra i dag og indtil den 10. maj til Turudvalget:

  Lisa M. Ulriksen, lisamulriksen@gmail.com, Tlf. 51894500
  Inge Sørensen,    ingesnerle69@gmail.com, Tlf. 40290203

  Tilmelding er bindende når deltagerbeløbet er indbetalt til foreningen på
  konto nr. 5333  024 268

  Sommerturen

  Det bliver en fantastisk fire dages tur til Bornholm, hvor vi oplever
  Hammershus Slotsruin,
  Røgede sild og klipper
  Rytterknægten og Kongemindet
  Gudhjem med museerne
  Due Odde med dens sandstrand
  Rundkirker
  Glaspusterier
  Rønne

  Hotel er i Gudhjem.

  Turen er planlagt i samarbejde med Panter rejser.
  Læs meget mere om turen i folderen: Folder Bornholm 2023 Høje Taastrup

  Tilmelding til turen er fra idag til den 23. juni til
  Lisa M. Ulriksen lisamulriksen@gmail.com
  eller her på hjemmesiden “Skriv til foreningen”

  Bemærk at al betaling skal ske til Panter rejser, og at det er Panter Rejsers handelsbetingelser, der gældende. Læs her

  Continue reading →
 • Årets sidste arrangementer

  Juletur til Ansgar Kirke i Hedehusene og Black Friday i vandtårnet.

  Fredag den. 18. november går juleturen til Ansgar Kirke i hedehusene.

  Kirken fyldte i 2021 100år, Det var E. Hartmann fra Hedehus Teglværket der tog initiativ til opførelsen af kirken. Hedehusene havde i 1919 rundet 1.600 indbyggere.

  Så grundlaget for en egen kirke i stationsbyen var til stede. Allerede i 1907 havde Taastrup fået sin egen kirke, Taastrup Nykirke.

  Den 11. juli 1918 havde Hartmann indkaldt til konstituerende møde på teglværket. Og snart tilbyder to af egnens gårdmænd at stille grund til rådighed for kirke og kirkegård.

  Jens Pedersen fra Hulkærgård tilbyder en grund ved Vesterkøb, altså midt i byen. H.P.Hansen tilbyder en tilsvarende grund ved Hovedvejen overfor skolen, opført i 1916. Det blev

  Kirkeministeriet der i 1920 bestemte at kirken skulle ligge overfor skolen. Grundstenen blev nedlagt i april 1921, og den 26. december bliver kirken indviet og får navnet Ansgarkirken.

  Ansgar besøger Danmark 800-tallet og fra samme tid stammer Kallerupstenen, der blev fundet på en mark nær Kallerup i 1827. I mange år stod den på hjørnet af Hovedvejen og Kallerupvejen.

  I 1921 blev den flyttet til kirken, som fik navn efter Ansgar.

  Kirken er meget enkelt i sin udformning og indtil 1939 må den stå uden tårn, da der i første omgang ikke er penge til et sådan.

   

                                                                                                      Foto: Aksel N. Bak. Arkiv.dk

   Der er stadig et par enkelte pladser.

  Vi mødes foran kirken den 18. november kl. 13.00.
  Der sluttes af med kaffe.

  Prisen er kr. 25,-, der kan betales kontant ved arrangementet.
  Tilmelding, så længe der er pladser, kan ske til

  Inge Sørensen, 4029 0203 eller ingesnerle69@gmail.com

   

  Fredag den 25. november er der åbent i vandtårnet i Taastrup fra kl. 18.00 – 20.00.

  Nisserne vil igen i år være på vej op i tårnet, hvor de kan nyde udsigten over byen i de mørke timer.

  Kom selv og se byens lys fra toppen af tårnet. Der er gratis adgang.

  Continue reading →
 • En dejlig tur til Lolland og Falster

  Forårsturen, der nu var blevet til en sommertur gik til Lolland og Falster med 42 deltagere.

  Turens første mål var Maribo Domkirke. Den gamle klosterkirke overraskede med si flotte kirkerum, holdt helt i hvidt og med meget få udsmykninger ud over altertavle og prædikestol.
  I det “hemmelige “rum bag alteret fik vi st de flotte messehagler og gamle guldskatte.

  Mæt af indtryk fra kirken gik turen videre over Sakskøbing til Oreby Kro. Her nød vi frokosten i den gamle kro med udsigt ud over Sakskøbing Fjord. Det var nu fint sommervejr. Og turen gik nu mod Nykøbing Falster hvor første mål var Ejegod Mølle og Legetøjsmuseet. Det er altid imponerende at se det indvendige af en gammel vindmølle og nyde udsigten fra møllen. Legetøjsmuseet gav minder fra barndommen, og fra en svunden tid i Taastrup. Der var en meget stor samling legetøj fra Bambola fabrikken.

  Tiden løb hurtigt og turens sidste mål, det gamle latinerkvarter i Nykøbing F. blev nået og kaffen indtaget på Lille Torv. Så gik turen hjemad.

  Se billeder her fra turen. Foto Peter Mose og Per Andersson.
  Klik på billederne

   

  Continue reading →
 • Der er stadig pladser på turen til Lolland

  Årets forårstur er blevet en sommertur. Den 25. august går turen til Lolland og Falster.

  Vi skal besøge den flotte domkirke i Maribo, den gamle Ejegod Mølle og Legetøjsmuseet i Nykøbing Falster og spise frokost på den hyggelige Oreby Kro ved Sakskøbing Fjord.

  Foto Peter Mose

  Maribo Domkirke ligger helt ned til den smukke Søndersø.

  Kirken blev oprindelig opført i 1400-tallet som del af et dobbeltkloster – med placering mellem et nonnekloster og et munkekloster.

  Da Maribos gamle landsbykirke brændte i 1596, blev klosterkirken byens nye kirke. I 1803 ændrede kirken status til domkirke.

  Kirken har været underlagt forskellige ombygninger gennem tiderne. Men i 1890’erne blev kirken ført tilbage til sin oprindelige form, så kirken i dag står som et bud på, hvordan den kan have set ud som klosterkirke i middelalderen.

  I dag ses de originale rester af nonnernes kloster udenfor kirken. En stenbelægning indikerer, hvor murerne fra det gamle kloster har ligget.

   

  Oreby Kro. Den nuværende hovedbygning, som anvendes i dag, menes at være opført i 1847 under en ombygning, men der har været drevet kro på stedet siden den 5. marts 1737, hvor bevillingen blev underskrevet af Kong Christian den VI. Bevillingen blev givet til den daværende ejer af Oreby Gods, greve og major Christian Christoffer Holck,

   

   

   

   

  Ejegod Mølle og Legetøjsmuseet drives i dag af et møllelaug, som fik overdraget brugsretten fra kommunen. 1783 købte staten godset Vestensborg og kort tid efter blev grunden udstykket til bl.a. gårdene Christiansminde og Ejegod. Møllen blev opført på Ejegod gårds grund og er faktisk enestående i Danmark, idet de tilhørende bygninger – møllehuset og loen – er de oprindelige. 1816 blev møllen opført i Hollandsk kornmølletype – 8 – kantet og med løgformet hat. Møllen var i drift midt i 1950’erne. 1936 erhvervede Nykøbing F. kommune Ejegod gård og dermed også møllen og møllehuset.

  Legetøjsmuseet er indrettet i det oprindelige møllehus. Samlingen rummer effekter fra 1840 til 1970.

  Hvis vejret og tiden tillader det, er der mulighed for en gåtur i Nykøbing Falster med det hyggelige torv og gamle bygninger.

  Program for turen.

  Kl. 08.00            Opsamling i Hedehusene ved stationen.

  Kl. 08.15            Opsamling ved Taastrup station, Selsmosevej.

  Kl. 10.00            Besøg i Maribo Domkirke.

  Kl. 12.00            Frokost Oreby Kro.

  Kl. 14.00            Ejegod Mølle og Legetøjsmuseet.

  Kl. 16.15            Afgang fra Nykøbing Falster.

  Kl. 18.00            Ankomst Taastrup og Hedehusene.

   

  Der plads til 50 deltagere.

  Prisen for turen er kr. 625,-. Turen er primært for foreningens medlemmer. Dog kan også ikke-medlemmer deltage for kr. 725,-.

  Tilmelding kan ske direkte til:

  Inge Sørensen, 40290203 eller ingesnerle69@gmail.com

  Peter Mose Nielsen, 2168 5790 eller peter.mose@privat.tele.dk

  Lisa Møldrup Ulriksen, 2229 0010 eller lisamulriksen@gmail.com

  Tilmeld gerne pr. E-mail.

   Tilmelding er  bindende efter indbetaling af deltagerbeløb på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.

   

   

  Continue reading →
 • Fin rundvisning på Roskilde Kloster

  Søndag den 29. maj var der smuttur til Roskilde kloster. Og det blev en god oplevelse.

  Der var sol over Roskilde da portneren på klosteret, Jan Olesen, bød os velkommen på gårdspladsen. Her fik vi fortællingen om klosterets historie, fra Sortebrødre kloster i 1231, der efter reformationen blev bygget om til herregård i 1565. I 1699 blev herregården til Roskilde Kloster,

  en stiftelse for adelige jomfruer. Det første i Danmark. Årstallet 1699 pryder den ældste del af bygningerne, der som nævn er 134 år ældre. På den yngste bygning står årstallet 1907. Den er bygget i samme stil og med samme byggemetode som den gamle bygning.

   

  I 1974 blev klosteret fusioneret med Odense adelige Jomfrukloster, og er i dag en selvejende stiftelse, som ikke modtager offentlig støtte.  Der er i dag 9 boliger til ældre medborgere.

  Turen gik videre igennem haven med de mange meget gamle træer. Klosteret ejede en gang meget jord i og ved Roskilde. Det meste er solgt, så kun den store have omkring klosteret er tilbage. Alle bygninger, haven og klostermuren er fredet. Det er dyrt at vedligeholde, så indtægterne fra besøg og rundvisninger går til dette formål.

  Fra haven gik turen ad en trappe til klosterkirken. Klosterkirken blev restaureret i 1891. I 1954 blev kirken lettere renoveret og fik sine nuværende farver. I 2020 er en trinvis restaurering af Klosterkirken igangsat og den fremstår nu meget flot med guld udsmykninger på bænkene og de rigtige steder på alteret og lydhimmelen.

  Kirken hører til Himmelev Sogn, og der afholdes gudstjenester for sognets menighed.

  Selv om vi nu var fyldt med indtryk blev synet af Riddersalen med de mange udsmykninger på vægge og loft, gyldenlæders tapeter samt bibelske malerier i loftet, Imponerende, at der i Roskilde findes en så unik sal.

  Her fik vi fortællingen om de to adelsenker, Berte Skeel og Margrethe Ulfeldt, som stiftede klosteret. Og om familierne omkring den nuværende stiftelse; Roskilde Kloster, Den Skeel-Juel-Brahe’ske Stiftelse.

  Fra Odense Adelige Jomfrukloster stammer det enestående Karen Brahes Bibliotek. Samlingen på ca. 3.400 trykte bøger og ca. 1.150 håndskrifter udmærker sig bl.a. ved, at der ved opbygningen blev lagt vægt på udgivelser på dansk. Karen Brahes Bibliotek har på dette felt national betydning, der er på linje med Det Kongelige Biblioteks Danske Samling. Vi måtte nøjes med fortællingen om samlingen og se et billede af den. Der er – af praktiske og sikkerhedsmæssige grunde – desværre ikke mulighed for besøg i biblioteket.

  I Brahe-stuen hang naturligvis et portræt af den kendte astronom, og mange betydende andre personer. Blandt dem et flot portræt af Birgitte Gøye, en stærk kvinde som var medvirkende til, at Chr. III måtte ændre loven om arrangerede ægteskaber og børneægteskaber. Som barn var hun af sin stedmor blevet trolovet til den 20 år ældre Jesper Daa. Det modsatte hun sig da ægteskabet skulle indgåes.

  Hun blev gift med Herluf Trolle og ejede flere godser på Sjælland. Blandt dem Skovkloster der senere blev omdøbt til Herlufsholm. De to fik ingen børn, men havde en fælles drøm om at oprette en skole for adelsmænd.  En skole som stadig fungerer, og som har været meget omtalt i medierne dette forår.

  Mætte af indtryk og en levende fortælling kunne vi forlade kunne vi forlade Roskilde Kloster.

   

  Klik på billederne, så åbner de i stor størrelse i nyt vindue.

   

  Continue reading →
 • Omvisning på Roskilde Kloster

  Smuttur til Roskilde Kloster

  Søndag den 29. maj kl. 10.45. Vi mødes foran Roskilde Kloster, Sankt Peders Stræde 8, Roskilde,

  Vi får en guidet rundvisning i de historiske bygninger. På rundvisningerne ser man Riddersalen, Den Røde Stue, Brahestuen og Klosterkirken. Hvis vejret tillader starter rundvisningerne med en kort tur gennem klosterets have.

  Foto: Roskilde Kloster.

   På turen rundt hører man om klosterets spændende historie, lige fra Sortebrødremunkene stiftede Sankte Catharinae Kloster i 1231, om klosterperioden, omvæltningerne omkring Reformationen, oprettelsen af Roskilde adelige Jomfrukloster og helt frem til i dag, hvor klosteret fungerer som en selvejende stiftelse.

  Der er begrænset deltagerantal på 25.

  Tilmelding sker ved indbetaling af kr. 110,- på foreningens konto 5333 – 0242689. Husk at anføre medlemsnummer og navn.

  Sidste tilmelding er 1. maj.

  Efter rundvisningen vil vi, for de der ønsker det, arrangere frokost på Cafe’ Vivaldi. Frokosten afregnes individuelt med cafeen.

   

  Continue reading →
 • Fin afslutning på årets arrangementer.

  Med de tre arrangementer i november måned blev det en fin afslutning på årets arrangementer, som har været påvirket af de mange restriktioner på grund af Covid-19.

  Mange var aflysningerne og ændringerne i planlægningen.  Heldigvis hjalp de mange tiltag for at begrænse Covid-19, så sommeren og efteråret blev næsten med normale tilstande. Vi fik gang i Historie Cafeen igen, vandtårnet kunne åbne fra juni, årsmødet blev afholdt i september og endelig kunne vi gennemføre turen til Fyn i november.

  Foredraget med Mie Bernhagen den 17. november.

  Mie Bernhagen udpeger Barfredshøjs beliggenhed imellem Gjeddesdal og Thorslundevej. Foto, Per Andersson

  På årets sidste Historie Cafe’ kunne tilhørerne nyde Mie Bernhagens personlige og levende fortælling om livet på en af egnens store gårde, proprietærgården Barfredshøj. Mie er selv opvokset på gården og har derfor en megen stor viden om livet på og omkring gården og dens historie.

  Det hele blev levendegjort med mange billeder fra livet på Barfredshøj med særlig vægt på tiden fra 1908 – 1973, hvor fam. Hansen ejede gården. Det var et helt lille samfund for sig, man var selvforsynende, og de mange ansatte kerede sig om hinanden. Det var i denne periode, landbruget mekaniseredes, og man gik fra de store folkehold med hestekræfter til maskiner og meget få ansatte i driften. Folk flyttede til byerne og mange blev ansat på fabrikkerne, en helt ny livsstil så dagens lys i de år.

   

   

   

   

  Juleturen til Odense Domkirke og Humlemagasinet på Vestfyn den 25. november.

  Tekst og foto: Peter Mose

  Endelig kunne turen til Fyn gennemføres. I år med færre deltagere end de foregående mange ture. For de der var med, blev det en god tur. Med den forholdsvis tidlige start fra Hedehusene og Taastrup var det dejligt, at Sengeløse Minibusser havde brygget kaffe, som blev nydt til et friskt rundstykke. Snart var vi på Storebæltsbroen, hvor skyerne dog lå så lavt, at det ikke var muligt at se toppen af de 254 meter høje pyloner. Det var efterårsvejr.

  En detalje fra altertavlen

  Lis Andreasen fortalte spændende og levende om kirken.

  I krypten hvor Knud den hellige kunne beskues.

   

   

   

  Det flotte scenetæppe i Harndrup Forsamlingshus

  I Odense Domkirke blev vi efter lidt ventetid lukket ind. Her blev vi modtaget af tidligere kirkeværge Lis Andreasen. Dejligt med en engageret fortæller. Vi fik historien om den pragtfulde altertavle, som nær var blevet brændt, byklokken som blev til kirkeklokke, og de to små knogler fra Knud den Hellige, som ikke måtte blive til relikvier i den katolske kirke. Timen, der var afsat til vort besøg, gik alt for hurtigt, men kirken skulle resten af dagen bruges til filmoptagelser, og vi skulle nå vort næste mål, Harndrup Forsamlingshus, hvor frokosten ventede.  

   

  Efter frokosten var solen kommet på himmelen, og de fleste nød den korte gåtur igennem Harndrup til Humlemagasinet. Her blev vi modtaget af Peder Pedersen, der fortalte om Humlemagasinets historie og om udstillingerne. Og der var sandeligt nok at se på. De flot dækkede juleborde, Humlemuseet og den lille afdeling med minder om Sigfred Pedersen. Bag den store butik, som naturligvis nu solgte fine, sjove og fantastiske ting til julestuen og -træet, fandt man det historiske Dukkemuseum. De flotte dukker, der er nøjagtige kopier af historiske personer, er lavet Kirsten Günther Eriksen fra Kerteminde, imponerede alle. Med de mange indtryk var det fint at afslutte i den hyggelige cafe, hvor Humlemagasinets egen kage med navnet Prinsesse Marie lagkage blev nydt til kaffen.

  Så var det tid til hjemrejsen. Mørket faldt på, og nogle fik en velfortjent blund, mens andre talte lavmælt sammen imens bussen kørte østover.

   

  Black Friday i Vandtårnet den 26. november.

  Tekst og foto: Peter Mose

  Juletræet blev tændt præcist kl. 17.00 på Domhuspladsen. Snart efter kom de første, som ville se byen fra toppen af tårnet. Efter planen skulle tårnet først åbnes kl. 18.00, og nisserne var endnu ikke kommet helt på plads. Men med glade og forventningsfulde børn, så var det bare at sige: ”Nu åbner vi”.

  Selv om vejret ikke var det bedste, fandt mere end 40 voksne og børn vej til tårnet. Det blev dermed en fin afslutning på foreningens arrangementer i 2021.

  Tilbage er kun at ønske alle medlemmer og deres familie

  Glædelig Jul og Godt Nytår.

  Continue reading →
 • Husk Coronapasset

  Så blev coronapasset aktuelt igen.

  Her skal man vise coronapas fra fredag den 12. november:

  • Nattelivet
  • Indendørs serveringssteder

  Herudover skal der tjekkes coronapas til arrangementer og aktivitet med over 200 deltagere indendørs og 2000 deltagere udendørs.
  Dette gælder for følgende på erhvervsområdet:

  • Bade- og legelande
  • Forlystelsesparker, spillehaller og kasinoer
  • Konferencer, foredrag, messer og dyrskuer

   Husk derfor at medbringe gyldigt coronapas til foredraget i
   Historie Cafeen d. 17. november og på juleturen d. 25. november.

   Alle øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndighederne vil blive fulgt ved foreningens arrangementer.

  Continue reading →
 • Husk juleturen til Vestfyn

  Der stadig få pladser på turen den 25. november til Odense Domkirke og Humlemagasinet på Vestfyn.

  Den 14. november er sidste frist for tilmelding.

  Foto: Arne Clausen

  Program for turen til Vestfyn

  Kl. 07.30            Opsamling i Hedehusene ved stationen.

  Kl. 07.45            Opsamling ved Taastrup station, Selsmosevej.

  Kl. 10.00            Besøg i Odense Domkirke.

  Kl. 12.00            Frokost i Harndrup Forsamlingshus.

  Kl. 13.15            Humlemagasinet, Historisk udstilling og museerne.

  Kl. 16.15            Afgang fra Humlemagasinet

  Kl. 18.00            Ankomst Taastrup og Hedehusene.

  Der plads til 50 deltagere.

  Prisen for turen er kr. 450,-. Turen er primært for foreningens medlemmer. Dog kan også ikke-medlemmer deltage for kr. 550,-.

  Tilmelding kan ske på årsmødet eller direkte til:

  Inge Sørensen, 4399 3803 eller ingemsoerensen@hotmail.com

  Peter Mose Nielsen, 2168 5790 eller peter.mose@privat.tele.dk

  Lisa Møldrup Ulriksen, 5189 4500 eller lisamulriksen@gmail.com

  Tilmeld gerne pr. E-mail.

   Tilmelding er først bindende efter indbetaling af deltagerbeløb på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.

  Continue reading →
 • Forårsturen udsat endnu en gang.

  Så skete det helt usandsynlige endnu en gang; vi må aflyse forårsturen til Vestfyn d. 12. maj.

  I dag har vi modtaget meddelelse fra Odense Domkirke om, at de på grund af Corona ikke kan have besøg af grupper på nuværende tidspunkt.

  Turen til Odense og Humlemagasinet kan derfor først gennemføres senere på året. For at være mere sikre på, at turen kan gennemføres, har vi besluttet at udsætte den til sidst på året.

  Det bliver torsdag d. 25. november 2021.

  Programmet og prisen for turen vil blive fastholdt.

  Vi håber at alle tilmeldte også kan og vil deltage på turen i november. I så fald kan det indbetalte beløb blive stående på foreningens konto, og tilmeldingen er fortsat gældende.

  Hvis man ønsker det indbetalte beløb retur, skal man blot give besked til foreningens kasserer, Hanne Stampe Jensen. jensenhannestampe@gmail.com tlf. 4243 9606.

  Vi glæder os til at se mange på turen i november.

  På vegne af Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening

  Turudvalget

  Continue reading →
 • Forårsturen 2021. Husk tilmelding.

  Forårsturen
  der nu et par gange er blevet udsat, vil vi gennemføre onsdag den 12. maj. Dagen før
  Kr. Himmelfartsdag.
  Programmet vil blive som det tidligere er beskrevet, og prisen vil være den samme.

  Da årsmødet først er planlagt til afholdelse efter turen, er der åbnet for tilmelding fra den
  6. april. De, der har tilmeldt sig forårsturen i 2020, og har betalt og ladet beløbet blive i
  foreningens kasse, er naturligvis automatisk tilmeldt turen.
  Årets historiske udstilling på Humlemagasinet er ”Porcelæn i lange baner”.

  Humlemagasinet og Peder Pedersen råder over en stor samling af porcelæn, stel, antikviteter og
  andre kuriositeter. Som navnet på udstillingen fortæller, så er fokus i år på porcelæn. Samlingen
  af spise- og kaffestel har rundet 200 stel, og et spændende udvalg af disse vil blive
  udstillet. Også andre former for porcelæn vil blive vist, blandt andet kander, platter med
  kongelige personer og meget mere. Der er stadig ledige pladser.

   

   

   

   

   

   

  Billede lånt fra Humlemagasinets hjemmeside.

  Program for turen til Vestfyn
  Kl. 07.30: Opsamling i Hedehusene ved stationen.
  Kl. 07.45: Opsamling ved Taastrup station, Selsmosevej.
  • Kl. 10.00: Besøg i Odense Domkirke.
  • Kl. 12.00: Frokost i Harndrup Forsamlingshus.
  • Kl. 13.15: Humlemagasinet, Historisk udstilling og museerne.
  • Kl. 16.15: Afgang fra Humlemagasinet
  • Kl. 18.00: Ankomst Taastrup og Hedehusene.

  Der plads til 50 deltagere.
  Prisen for turen er kr. 450,-. Turen er primært
  for foreningens medlemmer. Dog kan også
  ikke-medlemmer deltage for kr. 550,-.

  Tilmelding kan ske allerede nu direkte til:
  • Inge Sørensen, 4029 0203 eller ingemsoerensen@hotmail.com
  • Peter Mose Nielsen, 2168 5790 eller peter.mose@privat.tele.dk
  • Lisa Møldrup Ulriksen, 5189 4500 eller lisamulriksen@gmail.com
  Tilmeld gerne pr. E-mail.

  Tilmelding er først bindende efter indbetaling af deltagerbeløb på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.

  Sundhedsmyndighedernes retningslinjer vil blive fulgt på forårsture. Også evt. krav om Coronapas.

  Continue reading →
 • AFLYSNING. Turen til Fyn må aflyses.

  Så skete det igen. Vi må aflyse turen til Vestfyn.

  Restriktionerne der nu er indført og gældende i første omgang til slutningen af november umuliggør turen.

  Alle, som  har indbetalt for turen, vil få beløbet retur. Vor kasserer Hanne Stampe Jensen vil tage kontakt til hver enkelt.

  Men vi giver ikke op så let. Vi er allerede i gang med planlægningen, så turen kan gennemføres, når det igen bliver forår.

  Herom mere i medlemsbladet i januar og her på hjemmesiden.

  Continue reading →
 • Husk tilmelding til turen til Vestfyn

  TUREN ER AFLYST !!! d.24.oktober pm

  Turen går til Fyn

  Der er stadig pladser på turen til Vestfyn. Den går  til Humlemagasinet, og den bliver også årets juletur.

  Vi gør alt for at overholde alle anbefalinger omkring Covid-19. Der er håndsprit alle steder, også i bussen. Vi bærer mundbind i bussen og ved besøgt i Humlemagasinet. I bussen vil der være mindst 10 ubesatte sæder.

   

  Humlemagasinet på Vestfyn byder altid på spændende udstillinger og arrangementer, så det er derfor helt naturligt, at målet for dette års forårstur fortsat er Humlemagasinet. I tiltro til, at de fleste restriktioner i forbindelse med coronavirussen er væk sidst på året, er det torsdag den 19. november turen gennemføres.

  I november er der juleudstilling med ca. 10 pyntede juletræer og spændende dækkede juleborde og julepynt spændende fra det traditionelle til nye trends inden for juleudsmykning. Foruden de permanente spændende udstillinger i de ter museer; Sigfred Pedersen, Historiske Dukker og Humlemagasinets historie.

  Forårsturen bliver også årets juletur. På vejen til Humlemagasinet besøger vi Odense Domkirke, Sankt Knuds Kirke,hvor vi får en guidet rundvisning. Kirken har navn efter Knud d. 4., der levede fra ca. år 1040 til 1086. Han var konge af Danmark i årene 1080-86 og fik senere tilnavnet “Den Hellige”. Byggeriet af kirken blev påbegyndt i slutningen af 1200-tallet. Den blev indviet den 30. april 1499.

  Programmet for turen den 19. november er:

  Kl. 07.30            Opsamling i Hedehusene ved stationen.

  Kl. 07.45            Opsamling ved Taastrup station, Selsmosevej.

  Kl. 10.00            Besøg i Odense Domkirke.

  Kl. 12.00            Frokost i Harndrup Forsamlingshus.

  Kl. 13.15            Humlemagasinet. Julemarked og udstillinger.

  Kl. 16.15            Afgang fra Humlemagasinet

  Kl. 18.00            Ankomst Taastrup og Hedehusene.

   

  Tilmelding til turen kan ske fra den 15. september, Årsmødet, og frem til den 31. oktober.

  Der plads til 50 deltagere.

  Prisen for turen er kr. 450,-. Turen er primært for foreningens medlemmer. Dog kan også ikke-medlemmer deltage for kr. 550,-.

   

  Tilmelding kan ske på årsmødet eller direkte til:

  Inge Sørensen, 4399 3803 eller ingemsoerensen@hotmail.com

  Peter Mose Nielsen, 2168 5790 eller peter.mose@privat.tele.dk

  Lisa Møldrup Ulriksen, 5189 4500 eller lisamulriksen@gmail.com

  Tilmeld gerne pr. E-mail.

   Tilmelding er først bindende efter indbetaling af deltagerbeløb på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.

  Foto af Sankt Knuds Kirke: Arne Clausen.

  Continue reading →
 • Forårsturen er blevet til en juletur

  TUREN ER AFLYST !!! 24.oktober pm

  Turen går til Fyn

  Forårsturen var planlagt, men måtte udskydes. Den går stadig til Humlemagasinet, og den bliver også årets juletur.

  Humlemagasinet på Vestfyn byder altid på spændende udstillinger og arrangementer, så det er derfor helt naturligt, at målet for dette års forårstur fortsat er Humlemagasinet. I tiltro til, at de fleste restriktioner i forbindelse med coronavirussen er væk sidst på året, er det torsdag den 19. november turen gennemføres.

  I november er der juleudstilling med ca. 10 pyntede juletræer og spændende dækkede juleborde og julepynt spændende fra det traditionelle til nye trends inden for juleudsmykning. Foruden de permanente spændende udstillinger i de ter museer; Sigfred Pedersen, Historiske Dukker og Humlemagasinets historie.

  Forårsturen bliver også årets juletur. På vejen til Humlemagasinet besøger vi Odense Domkirke, Sankt Knuds Kirke,hvor vi får en guidet rundvisning. Kirken har navn efter Knud d. 4., der levede fra ca. år 1040 til 1086. Han var konge af Danmark i årene 1080-86 og fik senere tilnavnet “Den Hellige”. Byggeriet af kirken blev påbegyndt i slutningen af 1200-tallet. Den blev indviet den 30. april 1499.

  Programmet for turen den 19. november er:

  Kl. 07.30            Opsamling i Hedehusene ved stationen.

  Kl. 07.45            Opsamling ved Taastrup station, Selsmosevej.

  Kl. 10.00            Besøg i Odense Domkirke.

  Kl. 12.00            Frokost i Harndrup Forsamlingshus.

  Kl. 13.15            Humlemagasinet. Julemarked og udstillinger.

  Kl. 16.15            Afgang fra Humlemagasinet

  Kl. 18.00            Ankomst Taastrup og Hedehusene.

   

  Tilmelding til turen kan ske fra den 15. september, Årsmødet, og frem til den 31. oktober.

  Der plads til 50 deltagere.

  Prisen for turen er kr. 450,-. Turen er primært for foreningens medlemmer. Dog kan også ikke-medlemmer deltage for kr. 550,-.

   

  Tilmelding kan ske på årsmødet eller direkte til:

  Inge Sørensen, 4399 3803 eller ingemsoerensen@hotmail.com

  Peter Mose Nielsen, 2168 5790 eller peter.mose@privat.tele.dk

  Lisa Møldrup Ulriksen, 5189 4500 eller lisamulriksen@gmail.com

  Tilmeld gerne pr. E-mail.

   Tilmelding er først bindende efter indbetaling af deltagerbeløb på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.

   

  Foto af Sankt Knuds Kirke: Arne Clausen.

   

  Continue reading →
 • Husk Smuttur til Historiestien i Hedehusene

  Der er stadig plads til flere deltagere på smutturen til Historiestien i Hedehusene tirsdag den 25. august.

  Det er arkivar Lars Spatzek, der vil gøre os klogere på den historiske udvikling i Hedehusene når vi vandrer ad Historiestien i Kulturparken.

  Læs mere om stien, turen og tilmelding på dette link.

  Continue reading →
 • Smuttur til Historiestien i Hedehusene

  Tag med på smuttur til Historiestien i Hedehusene.

  Tirsdag den 25. august kan vi lytte til arkivar Lars Spatzek, der vil gøre os klogere på den historiske udvikling i Hedehusene når vi vandrer ad Historiestien i Kulturparken.

  Den 20. juni 2015 blev den nye kulturpark indviet. Landskab og beplantning flyder sammen med byens historie og kulturliv og skaber oplevelser, der fortæller Hedehusenes spændende historie – bl.a. med en kultursti, som slynger sig gennem parken. Kulturparken er den første bypark i Danmark, der fortæller byens historie. Kulturparken udnytter byparkens særlige landskabelige træk til at iscenesætte og formidle historien om Danmarks råstofudvinding og industrikulturarv – en historie, der har sat markante spor i Hedehusene. Stien er af en blanding af beton, tegl, sten, grus og ler, som afspejler byens industri kulturarv. På vejen gennem Kulturparken kan man opleve Skovpavillionen i skovbrynet mellem græsplænen og søen tæt ved Fritidscentret Hedehuset.

  Hvornår: Tirsdag den 25. august kl. 17.00

  Vi mødes på parkeringspladsen vest for Ansgarkirken.

  Deltagerantallet er begrænset til 30.

  Tilmelding til:

  Inge Sørensen, 4399 3803 eller ingemsoerensen@hotmail.com

  Peter Mose Nielsen, 2168 5790 eller peter.mose@privat.tele.dk

  Lisa Møldrup Ulriksen, 2229 0010 eller lisamulriksen@gmail.com

  Tilmeld gerne pr. E-mail.

   

  Billeder er klikbare.

  Foto Hanne Kolding.

  Continue reading →
 • Juleturen blev en stor oplevelse

  Årets juletur gik til Den Koptiske Kirke på Taastrup Hovedgade. Det blev en stor oplevelse for de 31, der havde tilmeldt sig arrangementet.

  Kirkens indre imponerede og de levende fortællinger vi fik om Den Koptiske Kirke, kopternes historie og livet i koptiske trossamfund gav alle deltagerne ny viden og en god oplevelse.

  Fader Mousa fortalte på koptisk og Mimi oversatte. De to havde vist prøvet det før. de gjorde det godt og engageret. Der blev også givet en prøve på de meget gamle koptiske salmer. Besøget i kirken sluttede med et foredrag om kopterne.

  Fuld af indtryk blev vi budt på kaffe og kage.

  Alle ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

  Nedenstående billeder siger mere end ord.

  Klik på billedet, så kommer det i større udgave, og du kan selv bladre. Eller hvis du vil se et eller flere billeder i fuld størrelse, så klik på “Vis billedoversigt”, og derefter på det billede du vil se. Du kan også blot lade diasshowet køre og nyde billederne.

  Foto Bjarne Larsen og Peter Mose

  Continue reading →
 • Juleturen 2019

  Den Koptiske Kirke er målet for årets juletur.
  Vandrekirken fra København. Selve bygningen udgør et unikt historisk værk. I 1905 oprettedes det nye Mariendals Sogn på Frederiksberg, og som ny sognekirke tjente i første omgang en midlertidig kirkebygning, Den kendte arkitekt Martin Nyrop havde påtaget sig at lave en tegning til denne type vandrekirke, som havde et enkelt ydre, men et hyggeligt indre. Den blev bygget af lette materialer og beklædt med det såkaldte kokkolit (plader af sammenpresset kokosaffald og gips).
  Kirken var designet til at kunne flyttes, så den blev pillet ned i 1908 og flyttet til Østerbro. Her blev den genopbygget ved den erfarne kirkearkitekt Aage Bugge, som forsynede kokkolitkirken med en træbeklædning og satte et tårn på. Kirken fik nu navnet Aldersrokirken, og den fungerede som sognekirke under dette navn i 19 år, indtil den i 1927 blev afløst af den nyopførte Taksigelseskirke.
  Kokkolitkirken blev liggende ved Jagtvej og fungerede som maskinværksted, indtil kirkebygningen efter nogle år vendte tilbage til sin rette bestemmelse, da den blev købt af den romersk-katolske kirke og flyttet til Taastrup. Her var den ramme om katolske messer, indtil den koptisk-ortodokse kirke overtog bygningen, som i det ydre har bevaret det udseende, som Aage Bugge gav den.

  Den Koptiske Kirke, Taastrup Hovedgade 162A.

  Vi mødes foran kirken kl. 12.50 den 29. november.
  Efter rundvisning og fortælling om kirken bydes der på kaffe. Pris. Kr. 30,-, som betales ved arrangementet.

  Tilmelding kan ske fra d. 1. oktober til d. 15. november til:
  Inge Sørensen, 4399 3803 eller ingemsoerensen@hotmail.com

  Peter Mose Nielsen 2168 5790 eller peter.mose@privat.tele.dk

  Lisa Møldrup Ulriksen 5189 4500 eller lisamulriksen@gmail.com
  Tilmeld gerne pr. E-mail.
  På gensyn den 29. november.

  Turudvalget.

  Foto lånt fra Den Koptiske Kirkes hjemmeside.

  Continue reading →
 • Vellykket forårstur

  Velkommen til Ledreborg

  Selv om vejret ikke var det bedste på Kr. himmelfartsdag, og afgangen fra Taastrup blev forsinket, så blev det en god tur for deltagerne.

  En misforståelse hos buschaufføren gav en forsinket afgang fra Taastrup station og nogle kolde fødder hos mange. Turens første mål, Ledreborg Slot, blev dog nået med kun 10 minutters forsinkelse. Her fik vi en rundvisning i slottet og levende fortælling om dets historie og den imponerende malerisamling af de to guider. Man kunne virkeligt fornemme historiens sus i de gamle stuer, riddersalen, kirken og det store køkken i kælderen.

  Mættet af indtryk på Ledreborg Slot gik turen nord på op i Hornsherred, hvor frokosten blev indtaget på Karleby Forsamlingshus.

  Efter frokosten blev kursen sat mod Tadre Mølle. Turen gik gennem det flotte landskab i den sydlige del af Hornsherred og Elverdamså dalen. Vel fremme ved møllen blev vi modtaget med kaffe og kage, som vi nød imens vi fik en fortælling om møllens historie og de mennesker, der har drevet den i generationer. Besøget blev afsluttet med en rundvisning, herunder demonstration af møllen i funktion.

  Hjemturen gik forbi Kirke Hvalsø, gennem Osted, Dåstrup, Kirke Syv, Gadstrup,  Tune og Reerslev til Hedehusene og Taastrup.

  Se flere billeder fra turen her. Foto Bjarne Larsen og Peter Mose.

  Klik på et billede for at se det og alle i stor størrelse. Klik på billedet for at komme tilbage til denne side.

  Continue reading →
 • Forårsturen Kr. himmelfartsdag den 30. maj 2019

  Tag med til Skjoldungernes Land

  Igen i år inviteres foreningens medlemmer til deltagelse i forårsturen den 30. maj, Kristi Himmelfartsdag.

  Den 9. Juli 1941 foretoges Sommerudflugt til Lejre og Ledreborg. Man samledes på Hestebjerg, hvor Direktør Arthur Fang holdt et Foredrag om ”Oldtidens Lejre og dets Minder”. Derefter gik man ad Markvejen forbi Mysselhøj Til Restaurationen Herthadalen, hvor medbragt frokost spistes. Senere spadserede man til, Ledreborg Slot, hvor Riddersalen og de tilstødende Gemakker i Hovedbygningen samt Familiesalen i østre Pavillon blev beset under Ledelse af Museumsinspektør ved Frederiksborg Slot, cand. Mag. Jørgen Paulsen, der særlig gennemgik Portræt-Samlingerne; forinden havde Hr. Poulsen holdt et orienterende Foredrag om Grevskabets Stifter, Statsminister Greve J. L. Holstein og om Slottets Bygningshistorie.

  Således indledes Aarsberetningen 1941 for Historisk Samfund for Københavns Amt. Vi skal også til Lejre og aflægge besøg på Ledreborg Slot. Men frokost i Herthadalen kunne ikke lade sig gøre, da vi igen måtte konstatere, at Kristi Himmelfartsdag også en af de betydende konfirmationsdage.

  Heldigvis byder området omkring Lejre på mange andre spændende udflugtsmål. I dag er området udnævnt til nationalpark ”Skjoldungernes Land”. Lejre var i sagnkongernes tid, ca. år 400, en af de mest betydende byer i Danmark. Her lå Kongsgården. Og her boede Kong Skjold sammen med Gefion. Deres efterkommere var Skjoldungerne.

  Ifølge et af de mest kendte sagn ankom Kong Skjold som spæd på et ubemandet skib. Det var netop da der var størst behov for en stærk høvding eller konge til at lede riget. ”De gode græd og de onde lo”, som der står i sagnet. Skjold blev derfor sendt af Odin. Skjold voksede op og blev undervist i alt det, som en konge skulle kunne, også kampens kunst. Så allerede som 16 årig drog han til Tyskland for at kæmpe. Her nedlagde han to Allemanniske kæmper Atle og Skate. Sidstnævnte havde bejlet samtidigt med Skjold til skønne jomfru Alvilda. Sammen med hende fik Skjold sønnen Gram.

  Et andet sagn fortæller, at Odin havde bosat sig på Fyn, Odinsø (Odense). På et tidspunkt føler Odin, at der er for lidt plads, og han beder Gefion om hjælp. Han sendte hende til Kong Gylfe af Sverige, som gav hende lov at tage så meget land hun kunne pløje omkring. Gefion tog derfor en tur til Jotunheim, hvor hun sammen med en jætte fik fire sønner. Dem omskabte hun til okser, og nu kunne hun pløje et stort stykke jord, Selund (Sjælland). Det flådede hun ned og lagde imellem Fyn og Skåne. Som tak fik hun Skjold af Odin. Og de bosatte sig i Leidra (Lejre). Danske konger skulle have haft deres hovedsæde i Lejre til det 9. eller 10. århundrede.

  Efter besøget på Ledreborg Slot tager vi turen til Store Karleby i Hornsherred. Her venter frokosten. Og så fortsætter turen til den flotte Elverdamså dal, hvor vi skal besøge en af meget få tilbageværende fungerende vandmølle på Sjælland, Tadre Mølle.

  Her vil vi få en kyndig fortælling om møllens historie og funktion. Og vi slutter af med kaffe og møllerens kage.

  På turen hjem til Taastrup kører vi via Kirke Hvalsø, Osted, Dåstrup, Kirke Syv, Gadstrup, Tune og Reerslev. Det bliver en tur med mange indtryk fra nationalparken.

  Programmet:

  Kl. 9.00               Start fra Taastrup Station, Selsmosevej.

  Kl. 9.20               Start fra Hedehusene Station.

  Kl. 17.00            Ankomst til Hedehusene Station.

  Kl. 17.20            Ankomst til Taastrup Station.

  Prisen for turen er kr. 375,-. Tilmelding er først bindende når betaling er foretaget direkte til kassereren eller

  ved indsættelse af beløbet på konto nr. 5333 – 0242689.

  Tilmelding kan ske fra d. 21. marts til d. 1. maj til:

  Inge Sørensen, 4399 3803 eller ingemsoerensen@hotmail.com

  Peter Mose Nielsen 2168 5790 eller peter.mose@privat.tele.dk

  Lisa Møldrup Ulriksen 2229 0010 eller lisamulriksen@gmail.com

  Tilmeld gerne pr. E-mail.

  På gensyn den 30 maj. Turudvalget.

  Continue reading →
 • Juleturen går til Køge Kirke

  Juleturen 2018 går til Køge.

  Det er en meget spændende og seværdig kirke vi skal besøge på vor årlige juletur. skal vi besøge Køge Kirke Sct. Nicolai, der kan dateres tilbage til 1250. Omtrent 25 generationer har sat deres præg på Køge Kirke Sct. Nicolai fra omkring 1250 til 2014. Skiftende byggestil, udvidelser, gravmæler i 700 år, inventar, det løse såvel som det nagelfaste, overgangen fra katolsk til evangelisk-luthersk kirke, vidner om menneskers brug af kirken.

  Ved Reformationens indførelse i Danmark i 1536 blev kirkens mindst 14 helgenaltre nedtaget og senere ”erstattet” af mindetavler, de såkaldte epitafier på væggene, som især var for borgmestre med familie. Epitafiet var enten betalt af borgmesteren selv eller dennes arvinger og sat op til erindring om manden og til ”Guds husets forskønnelse”.

  Kirken er rigt udsmykket med de flotte stolestader (kirkebænke), prædikestolen, sangerpulpituret og i alt fire ophængte kirkeskibe. Hovedorglet rummer 2.370 piber af tin og kobber. Kirkeuret over hovedorglet er fra 1589.

  Efter besøget i kirken går turen til Køge Museum i Nørregade, hvor kaffen venter.

   

   

  Praktisk information:

  Vi mødes kl. 12.50 foran Køge Kirkes indgang, Kirkestræde. Omvisningen tager en god time.

  Køge Kirke og Køge Museum ligger få hundrede meter fra Køge station. Hvis nogen har problemer med transport til Køge, så oplys det ved tilmeldingen.

  Tilmelding til turen er nødvendig senest den 23. november til turudvalget:

  Inge Sørensen, 4399 3803 eller ingemsoerensen@hotmail.com

  Peter Mose Nielsen 2168 5790 eller peter.mose@privat.tele.dk

  Lisa Møldrup Ulriksen 2229 0010 eller lisamulriksen@gmail.com

  Tilmeld gerne pr. E-mail.

  Der er i år ingen betaling for juleturen.

  Continue reading →
 • En fængslende oplevelse.

  Smutturen til Museet ved Vridsløselille Statsfængsel blev en god oplevelse for deltagerne.

  Museet der ligger på 2. sal i en af de tidligere boliger ved fængslet byder på megen historie og effekter fra de mange år der sad fanger her på Vestegnen. I dag er det alt sammen historie, og alle fængselsceller er tomme. Det 159 år gamle fængsel er ikke længere tidssvarende, og om få år vil kun minderne være tilbage. For mange vil fængslet huskes som det, hvor Egon Olsen gang på gang kom ud af porten.

  Ole Hansen fortæller om Vridsløselille.

  I museet blev vi modtaget af Ole Hansen, der levende fortalte om fængslets historie og om det daglige liv der som arbejdsplads. Ole har i 18 år været dets chef. Også Jette Johnsen, der i 26 år var ansat fængselsbetjent, kunne levende fortælle om livet bag fængselsmuren. Både Ole og Jette lagde i deres beretninger stor vægt på, at Vridsløselille var et forbedringshus, – ikke et tugthus.

   

   

  I udstillingen ser man da også mange af de genstande som fangerne har fremstillet i egentlig produktion og ting fremstillet for deres egen skyld. Og naturligvis flugtredskaber og ting brugt til at indsmugle varer til fangerne. I et kan man se en moderne fængselscelle med møbler og inventar, som det så ud helt op til vore dage.

   

   

   

  Der lyttes opmærksomt til Jette Johnsen

   

  Fængslets historie.

  Statsfængslet i Vridsløselille er et af Danmark ældste fængsler, og har gennem årene været banebrydende på en lang række områder. Idag er det som nævnt lukket, og aktiviteterne er flyttet til Falster, til et nyt og moderne superfængsel.

  Forbedringshuset på Vridsløselille Mark, som fængslet hed fra begyndelsen, blev indviet i 1859. I samme årti blev Tugthuset i Horsens bygget, og de to nybyggerier var et resultat af en gennemgribende reform af det danske straffesystem. Begge steder var inspireret af to forskellige amerikanske principper – Auburn og Philadelphia.

  I Horsens var ideen at fangerne skulle arbejde i fællesskab, men var isoleret i den resterende tid (Auburn-systemet). Arbejdet var det vigtigste middel til forbedring af fangernes fysiske og psykiske tilstand.

  I Albertslund, på Vridsløselille Mark, var fangerne i total isolation døgnet rundt (Philadelphia-systemet). Formålet var, at fangerne skulle have tid og mulighed for at angre deres synder og forlige sig med sig selv og deres Gud. Både arbejdstiden og fritiden blev tilbragt i cellen.

  Når fangerne var uden for deres celle, skulle de bære maske.  Det beskyttede dem mod at blive genkendt af de andre fanger, og masketvangen holdt frem til 1924. Al samtale og kontakt mellem fanger var forbudt. Når fangerne var i skolen eller i kirken, var de anbragt i små båse, hvorfra de godt nok kunne se læreren eller præsten, men aldrig hinanden. Isolationsprincippet blev bevaret et godt stykke ind i 1900-tallet.

  En levering fra Taastrup. Foto Bodil Munck

  Der er heldigvis gennemført mange andre reformer siden, og fængslerne, eller tugt og forbedringshusene som de oprindeligt hed, har i dag et helt andet sigte end den gang fængslet blev bygget.

  Fængslet var naturligvis en stor arbejdsplads til gavn for de omkringliggende byer og deres handelsfolk.

   

   

   

  Klik på billederne for større udgave.

  Continue reading →
 • Smuttur til Museet ved Vridsløselille Statsfængsel

  Kom i fængsel. Der er stadig få pladser på smutturen.

  Søndag den 30. september er der mulighed for at besøge Museet ved Vridsløselille Statsfængsel. Tag med på denne smuttur, hvor vi får en omvisning i museet. Og fortællinger om fængslet, der har været en del af Vestegnens historie.

  Der er ikke adgang til selve fængslet, der i dag ikke huser fanger. Og dets fremtid og eventuelle anvendelse er ikke fastlagt.

  Vi mødes kl. 14.50 foran hovedporten, der hvor Egon Olsen kommer ud i Olsenbande filmene. Omvisningen tager en god time.

  Tilmelding til turen er nødvendig senest den 17. september til turudvalget:

  Inge Sørensen, 4399 3803 eller ingemsoerensen@hotmail.com

  Peter Mose Nielsen 2168 5790 eller peter.mose@privat.tele.dk

  Lisa Møldrup Ulriksen 2229 0010 eller lisamulriksen@gmail.com

  Tilmeld gerne pr. E-mail.

  Der er ingen betaling for smutturen.

  Continue reading →
 • Forårstur med dejlige oplevelser.

  Traditionen tro blev årets forårstur gennemført på Kr. Himmelfartsdag. Og igen i det flotteste forårsvejr, der gav deltagerne fuldt udbytte af besøgene på Sofiero Slot og i Ängelholm.

  Der var uventet lang ventetid ved færgen i Helsingør. Mange andre ville en tur til Sverige. Så med et kvarters forsinkelse ankom vi til Sofiero Slot, hvor vi fik en varm velkomst og en fantastisk omvisning i og fortælling om det flotte haveanlæg omkring slottet. En overdådighed af farver fra bede og træer, der blomstrede.

  Efter en dejlig frokost på slottets veranda måtte vi sige farvel til den flotte have. Vort næste mål var Ängelholm, vor venskabsby i Skåne. Først en kort vandring i den gamle del af byen, hvor der var tid til besøg ved det gamle rådhus, i kirken og et kig på de få gamle huse, som er bevaret efter opførelse af mange nye huse i centrum af byen. Og alle kunne naturligvis se den flotte sten, der bevidner venskabet imellem Ängelholm og Høje-Taastrup.

  Besøget sluttede af med en sejltur på Rönne å i turbåden Laxen.  Under de mange broer, langs villahaverne og igennem ”Amazonas”. Og et kort ophold i den moderne marina nær Rönne ås udløb i Kattegat.

  Tilbage ved Stadshuset gik turen igen hjemad mod Høje-Taastrup.

  Klik på billedet og se det i stor størrelse.

   

    

  Continue reading →
 • Vellykket tur til Herstedøster Kirke

  Årets juletur gik til den lille og meget lidt udsmykkede kirke i Herstedøster. Men hvad de 33 deltagere på turen ikke umiddelbart selv fik øje på af seværdigheder i kirken, blev der levende fortalt om af Mads Kruse. Han gav os alle en dejlig eftermiddag med fortælling om kirken og landsbyens historie.

  Herstedøster er stadig i dag en lille landsby, der ikke er vokset eller vokset sammen med andre nyere bebyggelser, som de fleste andre landsbyer på Vestegnen. Derfor er der rift om boligerne i byen, og man skal have orden i økonomien for at erhverve sig et hus der. Sådan har det ikke altid været, fortalte Mads Kruse. Bønderne i Herstedøster hørte ikke til de rige. Kirkens størrelse vidner om, at den lige netop er bygget så stor, at den opfyldte sit formål. Også valget af helgenmotiverne, der kan findes i de få rester af kalkmalerier, som har overlevet fra katolsk tid, vidner om, at der boede fattige folk på egnen. I det ene sidealter er formegentlig Sct. Nicolaus, som er afbilledet. Han er skytsengel for søfolk, børn og fattige folk. Og som vi alle ved, er han på grund af sin gavmildhed, forbilledet for vore dages julemand (Santa Claus).

  Fulde af indtryk og fortælling om Herstedøster og kirken kunne vi slutte dagen med at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

  Nedenstående billeder er “klikbare”. Foto: Bjarne Larsen og Peter Mose

  Turdeltagerne ankommer til Herstedøster Kirke.

   

  Selskabet fyldte godt op i kirken.

   

  Mads Kruse viser det flotte messehagel.

  Altertavlen er erstattet af et flot glasmosaik.

   

  Imens vi nød kaffen, fik vi fortællinger om Herstedøsters historie.

  Der blev lyttet opmærksomt.

  Våbenhuset prydes med billedet En Hilsen fra Himmelen malet af Seppo Mattinen.

  Continue reading →
 • Forårsturen 2018

  Vi skal igen til Sverige

  Forårsturen 2018 går til vor venskabsby Ängelholm og Sofiero Slot ved Helsingborg. Turudvalget arbejder stadig med det endelige program for turen, der traditionen tro gennemføres på Kr. Himmelfartsdag. I 2018 er det den 10. maj.

  Ängelholm er en spændende by, som kan byde på mange oplevelser. Byen blev grundlagt i 1516 som Engelholm af Christian II, som flyttede bebyggelsen fra Luntertun ude ved kysten, fordi den var svær at forsvare både mod sandflugt og svenskere. Som grundlægger indkredsede kong Christian II egenhændigt den ny bys grænser med en plovfure. Af Luntertun er der i dag kun en kirkeruin tilbage.

  Under de mange års krige imellem Sverige og Danmark blev byen ødelagt mange gange. Første gang i 1565 af svenskerne.  Ved freden i Roskilde 1658 mistede Danmark Engelholm sammen med resten af Skånelandene til Sverige. Og sidste gang byen blev ødelagt, var i 1678 af danskerne.

  I løbet af 1800-tallets industrialisering voksede byen og blev samtidig kendt som undervisningsby og badeby. Industrialiseringen var præget af forholdsvis små industrier baseret på landbrug og naturressourcer, så som teglværk, mejeri og sukkerfabrik. I midten af 1800-tallet byggedes en havn ved Rönne åens udløb.

  I dag er byen med ca. 41.000 indbyggere kendt som turistmål med badestrand, hyggeligt centrum, museer for bl.a. tog og fly og meget andet. Og så er den en af vor kommunes tre venskabsbyer. De to andre er Oldenburg i Tyskland og Valmiera i Estland.

   

   

  Sofiero Slots historie tager sin begyndelse i 1864, da Kronprins Oscar og hustruen Sophia af Nassau besøger sundets perle, Helsingborg. Det unge par forelsker sig i den smukke udsigt, de skovklædte kløfter og den centrale beliggenhed i forhold til Danmark. De køber hjemmet Skabelycke, lige nord for Helsingborg, hvor de går i gang med at bygge deres sommerslot, Sophie-Ro.

  I sommeren 1866 kunne parret for første gang flytte ind i deres elskede sommerslot, som dog havde et noget andet udseende end i dag. Slottet havde bl.a. kun én etage. Da Oscar blev udnævnt til konge (Oscar II) ti år senere, gennemgik slottet en omfattende renovering, og det fik her det udseende, som vi kender i dag.

  Oscar og Sophia fik mulighed for at tilbringe mange smukke somre på Sofiero. I 1905 forærede de imidlertid deres elskede Sofiero som bryllupsgave til barnebarnet Gustaf Adolf, da han giftede sig med sin Margareta fra England.

  Kronprinsparret Gustaf Adolf og Margareta var begge meget interesseret i havearbejdet, og det varede ikke længe, før en ny have voksede frem på Sofiero. Haven fik stenbede, rododendronbuske, omfattende blomsterbede og en køkkenhave. De opførte desuden et drivhus og ansatte en gartner. På mindre end 15 år havde de sammen skabt en fantastisk have.

   

  I 1973 testamenterede Gustaf VI Adolf Sofiero til Helsingborg. Takket være Margareta og Gustaf Adolfs brændende haveinteresse kan titusinder af besøgende hvert år nyder denne smukke slotspark.

  Vi glæder os til at fortælle mere om turen inden årsmødet den 21. marts 2018.

  Continue reading →
 • Juletur til Herstedøster Kirke

  Fredag den 24. november vil den smukke næsten 900 år gamle kirke i Herstedøster være målet for vor juletur i år.
  Herstedøster Kirke ligger i hjertet af landsbyen. Hvis de tykke kampestensmure kunne fortælle, ville vi få meget at høre om krige, pest, glæder, fest og sorg – om menneskers drømme, håb og længsler.

  Sognepræst Lars Kruse vil fortælle os om kirken i et historisk perspektiv.

  Der afsluttes med kaffe og kage i menighedsgården.
  Mødested: Parkeringspladsen ved Herstedøster Kirke
  Mødetid: Kl. 12.50
  Forventet afslutning: Kl. 15.00
  Tilmelding senest d. 20. november til Turudvalget:
  Lisa Møldrup Ulriksen. lisa@cascasgruppen.dk Mobil 22290010
  Inge Sørensen. ingemsorensen@hotmail.com Tlf. 4399 3803
  Christian Friis Damgaard. Chrdamgaard@live.dk Mobil 2028 6606
  Peter Mose Nielsen. peter.mose@privat.tele.dk Mobil 21685790
  I år er der ingen betaling for deltagelse i turen.
  Såfremt, at man ikke selv har mulighed for at arrangere transport til kirken, bedes det oplyst ved tilmeldingen. Så vil vi forsøge at arrangere transport.

  Continue reading →
 • Tag med på en smuttur til udstillingen 99xVSTGN

  Torsdag den 21. september kl. 14.00.

  Bemærk ny dato!

  I udstillingen 99xVSTGN fortæller Kroppedal Museum et stykke overset danmarkshistorie fra Københavns Vestegn. Fra istidsjægernes nomadefærd for 15.000 år siden til Vestegnen som moderne og mangfoldigt forstadsland. Skabt i samarbejde med Vestegnens borgere, går udstillingens 99 genstande og historier på jagt efter den vestegn’ske identitet.

  Deltagerne på turen vil få en guidet tur i udstillingen og uddybende fortælling om de 99 genstande fra Vestegnen.

  Mødested: Kroppedal Museum, Kroppedals Allé 3, 2630 Taastrup.

  Har du ikke mulighed for egen transport til museet, så vil vi i det omfang det er muligt, arrangere transport.

  Tilmelding senest lørdag d. 26 til

  Peter Mose, 21685790, peter.mose@privat.tele.dk

  Inge Sørensen, 4399 3803 eller ingemsoerensen@hotmail.com

  Christian Friis Damgaard 4399 8137 eller Chrdamgaard@live.dk

  Tilmeld gerne pr. E-mail.

  Continue reading →
 • Tur til Rigsarkivet på Christiansborg Slot

  Vi har fået mulighed for at invitere medlemmer med på en spændende tur med guidet omvisning i samarbejde med Ældre Sagen.

  Torsdag, 2. november 2017 kl. 14.00

  Rigsarkivets formål er at indsamle og bevare den offentlige administrations arkivalier fra stat og kommuner m.m. Nu kan man få en omvisning i huset, der ikke blot er en guldgrube for slægtsforskere, men kan give indblik i så forskellige emner såsom ”Revolutioner og menneskerettigheder for perioden 1776-1914”, ”Danskernes seksualitet og identitet gennem tre århundreder”, ”Flygtninge, indvandrere og udvandrere gennem historien” og meget mere. Vi er spændt på, hvad guiden vil fortælle os. Efter omvisningen kan vi få smørrebrød og lidt at drikke i Hviids Vinstue.

  Turleder: Kirsten

  mobil 2xxxxxx0

  Pris: kr. 70,-  ekskl. spisning og kr. 150,- inkl. smørrebrød (inkl. en øl/vand)

  Deltagere:  14-24 personer

  Mødested og tid: Rigsdagsgården 9,    kl. 13.45

  INFO: Ikke egnet for gangbesværede

  Bindende tilmelding og betaling:

  Vi har forhåndsreserveret 10 pladser på turen. Tilmelding til

  Peter Mose, 21685790, peter.mose@privat.tele.dk

  Tilmelding er først bindende når betaling er foretaget direkte til kassereren eller ved indsættelse af

  beløbet på konto nr. 5333 – 0242689.

  Seneste tilmelding er d. 10. oktober.

  Continue reading →
 • Koldinghus var målet for årets forårstur.

  Igen i år viste vejret sig fra sin bedste side,

  så der var rig lejlighed til at nyde landskabet i dets forårsklæder. Den lange bustur til Kolding blev krydret med en afstikker fra motorvejen efter Odense. Herfra kørte bussen ad den gamle hovedvej 1, forbi Vissenbjerg, gennem Middelfart og over den gamle Lillebæltsbro.

         

  Efter planmæssig ankomst til Koldinghus var der tid til, at deltagerne på egen hånd kunne gå på opdagelse i det flotte hus. Her var der nok at se på. Syv permanente udstillinger og samlinger samt specialudstillinger, der i år havde ”min samling” som tema. H.K.H Prins Henriks samling af orientalsk jadekunst var naturligvis et trækplaster. Og man kunne tydeligt fornemme historiens sus i det gamle slot, der begyndte som borg på grænsen mod Hertugdømmerne mod syd.

       

  Alt for hurtigt var det tid til frokost, som blev indtaget i Madkælderen på Koldinghus. Ingen gik sultne fra bordene i den historiske kælder.

   

  Efter frokosten stod guiderne Lisbeth Weitemeyer og Henning Glitborg parrat til at give rundvisning og fortælle om Koldinghus fra 1268 til dagens restarerede slotsruin.

   

  Efter den guidede rundvisning var der stadig lidt tid til et sidste blik på huset eller udstillingerne. Eller til at nyde udsigten fra det Kæmpetårn.

  Selv om de fleste var fyldt med indtryk, var det svært at skulle begynde hjemturen,- der var jo meget mere at se og opleve.

  Se flere billeder herunder:
    Tip: Højreklik på et billede og vælg “Åbn link i ny fane” for at se billederne i stor forstørrelse.
  [iframe src=”http://galleri.htlokalhistorisk.dk/#!album-10″ width=”100%” height=”480″]

   

  Continue reading →
 • Forårsturen 2017 går til Koldinghus.

  Tag med på en spændende tur til Koldinghus.

  Program for forårsturen den 25. maj 2016.

  Kl. 07.45            Afgang fra Hedehusene station.

  Kl. 08.15            Afgang fra Taastrup station.

  Kl. 11.00            Ankomst til Koldinghus.

                              Besøg udstillingerne på egen hånd

  Kl. 12.00            Frokost på Koldinghus.

                               Rundvisning i 2 grupper (max. 25 pr. gruppe).

  Kl. 13.15            Guidet rundvisning for første gruppe.

  Kl. 13.30            Guidet rundvisning for anden gruppe.

  Kl. 15.00            Afgang fra Koldinghus.

  Kl. 18.00            Ankomst Taastrup/Hedehusene.

   

  Prisen er kr. 395,- pr. person. Tilmelding er først bindende når

  betaling er foretaget direkte til kassereren eller ved indsættelse af

  beløbet på konto nr. 5333 – 0242689.

  Tilmelding kan ske fra d. 16. marts til d. 14. maj.

  til foreningens turudvalg:

  Inge Sørensen, 4399 3803 eller ingemsoerensen@hotmail.com

  Christian Friis Damgaard 4399 8137 eller Chrdamgaard@live.dk

  Peter Mose Nielsen 2168 5790 eller peter.mose@privat.tele.dk

  Tilmeld gerne pr. E-mail.

   

  Lidt historie om Koldinghus

  Grænsen mellem kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig var omkring midten af 1200 tallet lagt fast ved Kolding fjord, Kolding å og Kongeåen. Ved dette betydningsfulde overgangssted anlagde Erik Glipping (1259-86) i 1268 det første Koldinghus som værn af rigets sydgrænse.

  1536 besteg Christian 3. (1536-59) den danske trone efter en blodig borgerkrig, Grevens Fejde. Koldinghus havde mistet sin betydning som borg. Kongen ombyggede 1550 borgen til et renæssanceslot og det blev det første rent civile slot i Danmark, en forgænger for Frederik 2.s pragtslot Kronborg, og næst efter Københavns Slot var Koldinghus det mest benyttede danske kongeslot i Christian 3.s tid.

  Som dreng og ung mand – fra 1583 til 1593 – opholdt Christian 4. sig i lange perioder på Koldinghus med en lille hofstat. Her boede han med sin skolemester. Da han i 1596 var blevet kronet, ombyggede Christian 4. Koldinghus som sit første store byggeprojekt i årene omkring 1600.

  Anledningen var en brand i nordfløjens køkken i 1597. Fløjen genopførtes, men samtidig iværksatte Christian 4. en større ombygning, der skulle give slottet den endnu så karakteristiske profil, nemlig Kæmpetårnet

  Efter enevældens indførelse i 1660 blev Danmarks konger fast bosiddende i København og Nordsjælland. Kun sjældent bevægede man sig over til Jylland. Alligevel blev Koldinghus efter 1600-årenes krige mod Tyskland og Sverige og de dermed følgende ødelæggelser opretholdt som det sidste kongelige slot i Jylland. I 1711 flyttede Frederik 4. for nogle måneder ind på Koldinghus. Der var udbrudt en voldsom pest i København, og alle, der kunne, flygtede fra hovedstaden.

  Frederik 4. søgte nu at bringe Koldinghus i overensstemmelse med barokkens krav til arkitekturen om orden og regularitet. Størstedelen af renæssancens gavle og kviste fjernedes. Etagerne udjævnedes, og slottet fik nye vinduer anbragt i vandrette bånd.

  Brand og ruin.  Natten mellem 29. og 30. marts 1808 udbrød den brand, der på to dage lagde slottet øde. Danmark havde søgt at holde sig udenfor det store europæiske opgør, Napoleonskrigene, men 1807 overfaldt englænderne København og bortførte den danske flåde. Den danske regering søgte ind i en alliance med Frankrig, hvis kejser Napoleon 1. sendte en hærenhed på godt 30.000 franske og spanske soldater til Danmark.

  Den 29. marts, medens marskal Bernadotte opholdt sig på slottet, udbrød der brand i skorstenen til vagtstuens kamin, og inden man helt blev klar over situationens alvor, havde ilden så godt fat, at den ikke lod sig bekæmpe med held. Man indskrænkede sig til at redde mest muligt af slottets indbo. Der gik ingen menneskeliv tabt ved katastrofebranden. På brandens anden dag styrtede en del af Kæmpetårnet ned og knuste slotskirken nedenunder.

  Koldinghus blev efterladt som en sodsværtet ruin. Og henlå sådan i næsten 100 år. Genopbygning af vestfløjen begyndes under 1. verdenskrig. I begyndelsen af 1930´erne truede resterne af Kæmpetårnet med at synke i grus, men det lykkedes at skaffe midler til genopførelse af tårnet. Derpå indtrådte en lang pause i genopbygningsarbejdet på grund af verdenskrig og lavkonjunktur. Først i 1970´erne iværksattes den endelige og fuldstændige restaurering af Koldinghus.

  Den restaurering, som er gennemført under ledelse af arkitekterne Inger og Johannes Exner, bevarer ruinen som et stærkt virkende historisk monument. Restaureringen blev tildelt EUROPA NOSTRA-prisen i 1993.

  Koldinghus og de mange udstillinger. Det Koldinghus vi skal besøge er i sig selv et studie værd. De imponerende bygninger og sale, der hver især giver besøgeren en oplevelse.

  Og så er der de mange samlinger og udstillinger som huset rummer. Læs meget mere her.

  Og lige nu er særudstillingen HIMMELSTEN  aktuel.

  H.K.H. Prins Henriks samling af orientalsk jadekunst

  H.K.H. Prins Henrik har hele sit liv samlet på orientalsk jadekunst.

  Samlingen står til daglig på Fredensborg Slot, Amalienborg og Château de Cayx,

  og tæller over flere tusinde genstande. Prins Henrik vil selv introducere samlingen gennem små kortfilm.

   

   

   

   

   

   

   

  Continue reading →
 • Historier fra Greve.

   

  Deltagerne på årets juletur fik megen historie og mange historier om Greve med sig hjem.

  Sognepræst Kjeld-Ole Munk fortalte levende om Greve kirke og dets historie. Kirken, præstegården og Greve Landsby viste sig fra sin mest maleriske side i det flotte decembervejr. VI fik også fortalt, at den folkekære komedie ”Jul i Nødebo Præstegård” havde sit forbillede i livet i præstegården ved Greve Kirke. Man har med stor vished kunnet pege på pastor van Wylich og hans hustru som romanens Pastor Blicher og ”Fru Pastoer Blicher”. Pastor Peter William v. Wylich og hans kone Henriette Christiane er begge begravet på kirkegården.

  hpim8607      hpim8602 hpim8611 
  Kjeld-Ole Munk fortæller historier om og fra kirken.

  Der var også historien om graveren, der brugte krypten til at opbevare knogler, som blev fundet under gravning af nye grave. Det havde givet arkæologer visse problemer, da man ville fastsætte alderen på knogler fra de oprindelige gravsatte i krypten, som ikke er blevet brugt i næsten 300 år. Og mysteriet om den gamle altertavle, som var blevet nedtaget og lagt på loftet i forbindelse med en større renovering af kirken i 1870. En gang under besættelsen var den forsvundet. Var der en, som havde manglet lidt til at holde gang i kakkelovnen? Ingen vidste noget.

  Mæt af indtryk fra kirken, var der serveret kaffe på det nærliggende Greve Museum. Her blev vi budt velkommen af Birthe Rasmussen, der fortalte om gården, som museet er indrettet i, og om de forskellige udstillinger, som der var mulighed for at studere. Og naturligvis var der gjort klar til jul i de gamle lavloftede stuer. Her fik man virkeligt et godt indtryk af historiens gang i den frugtbare Hedeboegn. Fra landbrug til dagens bysamfund.

  PM

  Flere billeder fra besøget i Greve.

  hpim8601 hpim8603 hpim8606 hpim8610

  Se flere billeder fra turen som slideshow herunder:
  (Når du har startet slideshow, kan du vælge fuld skærm ved at klikke på den lille hvide ikon nederst til venstre)

  //galleri.htlokalhistorisk.dk/#!album-8

  Du kan også se billeder fra turen under:  Fotogalleri

  Continue reading →
 • Juletur til Greve Kirke og Museum

  Juleturen 2016 fredag den 2. december

   

  greve_kirke_roskilde_denmark         grevegaard

  Vi besøger Greve Kirke og Greve Museum.

  Årets juletur byder traditionen tro på et besøg i en kirke, denne gang en kirke uden for vor egen kommune. Sognepræst Kjeld-Ole Munk vil fortælle om kirken og arbejdet i sognet.

  Greve Kirke ligger ca. 5 km syd for Taastrup i Greve Landsby.

  Den romanske kirke er bevaret i sin oprindelige udstrækning med apsis, kor og skib bygget af kridtkvadre. Mod nord har kirken et senromansk våbenhus og mod vest et sengotisk tårn. Hvælvene i kor og skib er fra omkring 1400.

  Døbefonten af granit er romansk og af Roskildetypen med tovværkssnoninger omkring kummen.

  Stolestader og herskabsstol med årstallet1652 er fra Caspar Lubbekes værksted i Roskilde.

  Greve Kirke synes i katolsk tid at have hørt under Roskilde Domkapitel. Efter reformationen kom den til Kronen. I 1674 hører den til Gjeddesdal. Kirken overgik til selveje i 1920.

  Efter besøget i Greve Kirke flytter vi os de få hundrede meter til Greve Museum, hvor kaffebordet er dækket. Museumsvært Birgit Rasmussen har lovet at fortælle om museet og dets aktiviteter. Efter kaffen er der tid til at se museets udstillinger. Særudstillinger året ud:

  ·         Hedebosyninger – en verden af variationer.

  ·         Moderne hedebosyning.

  ·         Fra høker til hypermarked.

  Program den 2. december 2016:

  Kl. 11.50            Vi mødes uden for Greve Kirke

  Kl. 12.00            Sognepræst Kjeld-Ole Munk vil fortælle om kirken

  Kl. 13.00            Vi forlader kirken og tager til Greve Museum

  Kl. 13.15            Kaffe med kage/brød. Museumsvært Birgit Rasmussen fortæller om museet

  Kl. 15.00            Museet lukker

  Pris for deltagelse er kr. 50,- som skal indbetales på foreningens konto inden turen.

  Konto Nr. 5333 024 2689

  Transport til og fra Greve er individuel. Ved tilmelding bør det oplyses, hvis egen transport er vanskelig at arrangere. Vi vil så prøve at finde ledig plads i bilerne hos andre deltagere.

  Tilmelding til Turudvalget:

  Inge Sørensen, ingemsoerensen@hotmail.com , tlf. 4399 3803

  Christian Friis Damgaard, Chrdamgaard@live.dk, tlf. 2028 6606

  Peter Mose. peter.mose@privat.tele.dk, tlf. 21685790

  Tilmelding skal ske senest torsdag den 24. november.

  Continue reading →
 • Dejlig tur til Grundtvigs grav på Køge Ås

  hpim8059 Vejret var det bedst tænkelige, da en gruppe medlemmer fra foreningen besøgte Grundtvigs grav, der hvert år på hans fødselsdag er åben for besøg. N.F.S. Grundtvig hviler i sin kiste, der er anbragt i en  krypt på Clares kirkegård. Grundtvig var gift tre gange og fik 5 børn. Han døde fredeligt i sin lænestol uden forudgående sygdom i 1872, 89 år gammel.

  hpim8054Den lille private kirkegård er opkaldt efter Stamherre på Gammelkjøgegaard Hans Carlsens hustru Clare Sophie, der var født 15. maj 1822 og døde 26. december 1852.

  Samtidig med begravelsen indviedes kirkegården af titulær biskop N.F.S. Grundtvig. Her gravsattes også datteren Anna Caroline (1843-1844) og sønnen Jens Christen Carlsen (1846-1865).

  I 1855 blev krypten tilbygget og her gravsattes Hans Carlsens søster Ane Marie gift 1. gang i 1840 med godsejer Harald Toft, Rønnebæksholm og efter dennes død gift 2. gang i 1851 med N.F.S. Grundtvig. Denne bisattes i 1872 i krypten, som også rummer Harald Tofts og Hans Carlsens søster Franziska Carlsens kister.

  Grundtvigs 3. hustru Asta født Krag-Vind-Juel-Frijs er bisat udenfor krypten.

  hpim8062Hans Carlsen døde 2/7 1887 og blev begravet på familiegravstedet, hvor også datteren Emmy Carlsen som den sidste af slægten blev begravet i 1912.

  Alt dette og meget mere fortalte Christian Friis Damgaard levende om.

  Claras Kirkegaard er kun åben for besøgende den 15/5 på Claras fødselsdag og den 8/9 på N.F.S. Grundtvigs føgselsdag mellem kl. 8.00 og 17.00.

   

   

   

  Der blev lagt en buket på Grundtvigs kiste.

   

  Efter besøget ved Clares Kirkegård gik selskabet tilbage mod bilerne forbi stamhuset Gl. Kjøgegaard, der i dag ejes af en stiftelse.

  hpim8067Vejen mod Taastrup blev lagt forbi Lellinge, hvor der var en fin udsigt over den nys fundne vikingeborg. Borgringen ligger meget tæt på Sydmotorvejen. “Et held, at motorvejen ikke blev anlagt lidt længere mod vest, så havde man aldrig fundet borgen”, som en af deltagerne bemærkede.

  hpim8069

  Se flere billeder fra den fine tur herunder:

  hpim8053hpim8064hpim8065

  Det blev en dejlig spadseretur på de fine veje i det parklignende skovområde.                 Stamgården Gl. Kjøgegaard.

  Continue reading →
 • Forårsturen 2016 gik til Nyborg Slot og Kerteminde.

  Der var i alt 55 deltagere på foreningens traditionelle forårstur, der også i år blev gennemført i det flotteste forårsvejr.

  Humøret og forventningerne var derfor høje, da bussen forlod Hedehusene og Taastrup stationer.

  Første mål var Nyborg Slot, hvortil vi ankom planmæssigt kl. 10.00. To guider stod parrate, og bød velkommen. Da vi var så mange, var det nødvendigt med to grupper, der med lidt forskudt starttidspunkt fik en levende beretning om og rundvisning på Nyborg Slot. Selv om det i dag kun er en lille del af det oprindeligt imponerende store slot, som står tilbage, fik vi et levende indtryk af det liv, der engang udspillede sig her.HPIM7355HPIM7357HPIM7354

   

   

   

   

   

  HPIM7360

  HPIM7361HPIM7371HPIM7377

  HPIM7365HPIM7375Svend Erik Poulin fortæller om Christian 3.s stamtavle.                             Susanne Skov fortæller om Christian 2. og Holger Danske.

   

   

   

  I “Danehofsalen” med tronstol blev Danmarks første grundlov underskrevet i 1282.

  Også en tur i kælderen eller på loftet var interessant.

   

   

   

   

  Da vi var blevet mætte af indtryk fra Danmarks historie, var det tid til frokost,

  HPIM7383

  som blev indtaget på Restaurant Sct. Knuds. Dejligt smørebrød, som passede fint til forårsvejret.

  Vort næste mål var Kerteminde. Her havde deltagerne mulighed for enten at deltage i en guidet tur igennem den historiske del af Kerteminde, eller på egen hånd at besøge det kendte Johannes Larsen museum. Hvad enten man havde valgt det ene eller det andet, fik alle en god oplevelse.

  HPIM7388  HPIM7390 HPIM7391 HPIM7392HPIM7393  HPIM7394 HPIM7395 HPIM7396HPIM7397  HPIM7398 HPIM7399 HPIM7400 HPIM7401 HPIM7402 HPIM7403 HPIM7404 HPIM7405 HPIM7406 HPIM7407 HPIM7408 HPIM7409

  Den guidede tur blev ledt af museumsinspektør Kurt Risskov Sørensen, der fortalte om de gamle bygninger i Kerteminde, byens betydning som handels- og havneby op gennem tiderne og historien om Amanda, som vi jo alle har hør sangen om. Lidt trætte i fødderne sluttede turen i museumshaven ved Farvergården, hvor kaffen blev indtaget, inden hjemturen.

  Continue reading →
 • Forårsturen 2016 går til Nyborg og Kerteminde.

  Nyt afgangstidspunkt fra Hedehusene station.

  Traditionen tro skal vi på bustur Kr. Himmelfartsdag. Denne gang en tur over Storebælt til Nyborg og Kerteminde.

  Program for forårsturen den 5. maj 2016.

  Kl. 08.00       Afgang fra Hedehusene station.

  Kl. 08.30       Afgang fra Taastrup station.

  Kl. 10.00       Ankomst til Nyborg slot.

                           Rundvisning i 2 grupper (max. 40 pr. gruppe).

     Hold 1 starter sin omvisning kl. 10.00 og slutter ca. kl. 11. Hold to starter sin opvisning

     kl.10.30 og slutter kl. ca. 11.30.

  Kl. 11.45       Afgang fra Nyborg Slot.

  Kl. 12.00       Ankomst til restaurant Sct. Knuds. Frokost.

  Kl. 13.30       Afgang Sct. Knuds

  Kl. 14.00       Ankomst til Kerteminde. Opdeling i 3-4 grupper.

                               De, der ønsker at besøge Johannes Larsen museet, bliver kørt dertil i bussen.

  Kl. 16.00       Afgang fra Kerteminde.

  Kl. 18.00       Ankomst Taastrup/Hedehusene.

  Nyborg Slots

  betydning i Danmarkshistorien er ikke til at komme udenom, og idag kan du gå rundt i Danehofsalen, det historiske rum hvor kongen rent faktisk mødtes med sit parlament i middelalderen, og hvor Danmarks første grundlov er underskrevet.

  Nyborg-Palace

  Slottet blev i 1100 tallet bygget som fæstning for at bekæmpe vendernes sørøvertogter.

  Efter svenskekrigene i 1658 – 1659 blev fæstningen opgivet som kongebolig og mistede gradvis sin betydning. Store dele af slottet blev løbende nedbrudt, og kun den imponerende vestfløj står tilbage. Den fungerer i dag bl.a. som museum.

  Tilgængelighed for handikappede.

  Nyborg Slot er et gammelt kongeslot, som står i dens oprindelse. Derfor er der mange trapper, som kan give dårligt gående problemer.

  Der er en lidt sej trappe ind til slottet, og fra stuen til 1.-salen går det via en stejl vindeltrappe. Man kan besøge kælderen og loftet, men dette er også via trapper.

   

   

  Restaurant Sct. Knuds.

  11165057_1636272319928386_2801283332358804440_n-848x265

    Vi får serveret 3 stk. smørebrød med en øl/vand.

  Kerteminde

  var engang en meget betydende handels- og havneby. Fiskeri har haft stor betydning for byen, billedliggjort i den af alle kendte Amanda.

  Kerteminde_Amanda

  I bymidten findes stadig mange huse og købmandsgårde fra 16 og 17-hundrede tallet. Nogle indrettet som museer, som vi får mulighed for at besøge. Farvergården, Toldboden og Høkeren, der alle har fri entre. For de, der for egen regning i stedet vil besøge Johannes Larsen museet, er der mulighed for det.

   

   

  Farvergården

  Farvergården er oprindelig en gammel købmandsgård, opført i 1630. Den nuværende bygning har været en del af en større gård på stedet. 1.juli 2010 genåbnede Farvergården efter en gennemgribende restaurering. Facaden er genskabt som den så ud omkring år 1900, og to nye indgange er etableret, dels en ny hovedindgang mod Langegade og dels en handicapvenlig indgang fra havesiden.

  Farvergården

  I år er der sket meget nyt på Farvergården. I stueetagen har vi fået en miniudstilling om Amanda. Har beskrives, hvordan Amanda gemme årene er blevet Kertemindes vartegn og vi udstiller et lille udpluk af de produkter, der har Amanda som frontfigur.

  Der er også en minibiograf, der viser film fra Kerteminde optaget i perioden 1938-1962. Bl.a. filmen “Amanda og studenten”, hvor Kerteminde-pigen Amanda viser den udefrakommende student rundt i Kerteminde samt en film, der viser opbygningen af Langebro. Alle filmene giver os indblik i, hvordan Kerteminde har set ud i midten af 1900-tallet.

   

   

  Nyd en kop kaffe i hyggelige, historiske omgivelser.

  I stueetagen er der historisk café, hvor man kan nyde en kop kaffe og en kage, mens man studerer materialet om byens historie. Man kan også vælge at indtage kaffen i den idylliske museumshave.

  Gå på opdagelse i museumsbutikken.

  I den nyindrettede museumsbutik er der et stort udvalg af bøger, spændende gammelt legetøj, keramik og meget mere.

  Prøv en væltepeter!

  I museumshaven kan man få en cykeltur på gammeldags manér på en af museets to væltepetere. De er fremstillet af Foreningen af Ensomme Gamle Mænd som kopier af museets gamle velocipede fra 1880.

  Toldboden

  toldbodenToldboden er en af de ældste bygninger i byen, opført af Odense-købmand, Niels Bager, omkr. år 1590, da Kerteminde fungerede som havneby for Odense. I 1659 under Svenskekrigen benyttede svenskerne bygningen som hovedkvarter, og da den dansk-hollandske flåde skulle tilbageerobre byen, blev bygningen skudt i grus og først genopført i 1735, som årstallet på facaden angiver. Frem til 1800 var bygningen det eneste grundmurede, verdslige byggeri i Kerteminde. Fra 1848 til 1970 indeholdt bygningen den funktion, der har givet den det nuværende navn, Toldboden.

  Toldboden bliver i dag brugt som udstillingsbygning for Østfyns Museer og Kerteminde Kunstforening

   

   

   

  Museumsbutikken Høkeren

  Museumsbutikken, “Høkeren”, har til huse i en gammel 1700-tals bygning, som er blevet nænsomt restaureret af Kerteminde Kommune i samarbejde med museet.

  “Høkeren” samarbejder med en række leverandører landet over for at kunne tilbyde et varesortiment, der er så autentisk som muligt. h_keren_mFra gulv til loft er butikken fyldt med alle mulige varer lige fra legetøj til spegesild. Kort sagt en rigtig gammeldags ‘blandet landhandel’, der får én til at føle sig hensat til begyndelsen af 1900-tallet.

  Butikken er normalt ikke åben i maj, men vi har fået lovning på, at det vil være muligt for os. Vi laver først en endelig aftale, når vi kender deltagerantallet og hvor mange, der vil besøge Johannes Larsen museet.

  Johannes Larsen museet

  For de, der ønsker det, er der mulighed for at besøge Johannes Larsen museet. Det er dog for egen regning, da entre’ og eventuelle guider ikke kunne rummes i budgettet for dette års tur.

  Billetpriser. Voksen kr. 80,-

  Gruppebillet, min. 10 personer, kr. 65,- pr. person.

  I 1901-02 byggede kunstnerparret Alhed og Johannes Larsen deres hjem på Møllebakken i Kerteminde. Hermed skabte de ikke alene en malerisk ramme om familiens liv, men tillige et gæstfrit kunstnerisk mødested (med hele 16 gæstesenge!) for malere, forfattere og billedhuggere. Dette fristed for kunst og kultur satte sit præg på udviklingen af kulturlivet i Danmark igennem årtier.

   

  Tilmelding

  kan ske fra d. 17. marts til d. 28. april til foreningens turudvalg:

  Inge Sørensen, 4399 3803 eller ingemsoerensen@hotmail.com

  Christian Friis Damgaard, 2028 6606 eller Chrdamgaard@live.dk

  Peter Mose Nielsen, 2168 5790 eller peter.mose@privat.tele.dk

  Tilmeld gerne pr. E-mail.

  Prisen er kr. 375,- pr. person. Tilmelding er først bindende når betaling er foretaget direkte til kassereren eller ved indsættelse af beløbet på konto nr. 5333 – 0242689.

  Vi glæder os til at fortælle mere om turen på årsmødet den 17. marts.

   

   

                       

                       

                       

                       

                       

                       

   

  Continue reading →
 • Fredag d. 27. november afrundede to gode arrangementer 2015.

  Juleturen, der i år gik til Rønnevang Kirke, var velbesøgt, og alle fik en levende beretning om kirkens historie og dens renovering og ombygning. Provst Steffen Andresen fortalte om baggrunden for bygningen af kirken og dens oprindelige indretning og materialevalg. Taastrup voksede hurtigt i halvfjerdserne, og en del af byens menighed samledes til gudstjeneste i Rønnevangsskolen. Klokken fra dengang opbevares nu i kirken. Det blev derfor besluttet at bygge en kirke, der blev indviet i 1976. Arkitektur og indretning skulle afspejle livet i det øvrige samfund. Det var dengang vi sad i rundkreds og skulle komme hinanden ved.  Men erfaringerne havde vist, at mange ønskede et ”rigtigt” kirkerum til dåb, bryllup og andre kirkelige handlinger. Mange fravalgte kirken til fordel for bl.a. Taastrup Nykirke.

  DSC_0676 DSC_0677 DSC_0681 DSC_0685

  Foto Per Andersson

  Et stadig større ønske om, at ændre kirkens indretning, kunne gennemføres efter at de nødvendige penge var bevilliget med hjælp fra Biskop Lise-Lotte Rebel. I marts 2005 blev kirken genindviet, nu som en processions kirke, hvor orglet er blevet flyttet til et pulpitur på kirkens øst side. Kirkerummet fremstår i dag lyst med hvidmalede vægge og et flot lysindfald og gulvet er i dag belagt med ølandssten. Alter, døbefont og prædikestol er udhugget af bornholmsk granit.

  Efter en lille smagsprøve på orglets toner, var det tid til kaffe, spørgsmål og en sang fra Højskolesangbogen.HPIM3211just

  Arrangementet sluttede med en vandring på kirkegården, hvor Steffen Andresen fortalte om de forskellige mulige begravelsesritualer.

  Vandtårnet havde åbent fredag aften. Fredagen var den fjerde i november, der efter amerikansk forbillede nu kaldes Black Friday. Det er dagen efter Thanksgiving, hvor familierne samles og spiser kalkun. Forretningsdrivende udnytter muligheden til at holde udsalg dagen derpå. Og nu også i Danmark.

  Der var mange mennesker på Hovedgaden. Juletræet blev tændt og forretningerne havde mange gode tilbud. Vejret var fint med god sigt, hvilket resultere i, at 63 personer tog trappen til tårnets top. Fredy og Jens, der havde vagten, frøs lidt, men det lunede med det fine besøgstal.

  Tekst Peter Mose.

  Continue reading →
 • Forårstur med omveje og flot forårsvejr.

  I et ellers ikke venligt forår var vejret på Kr. Himmelfartsdag varmt og solrigt, turen var planlagt i god tid og alle aftaler var på plads. Så det kunne kun blive endnu en dejlig forårstur. Og det blev det også.

  HPIM6364        HPIM6365

  Bussen med Per Hammel bag rattet bragte os hurtigt til Nordsjælland og Hørsholm, hvor vi kørte til Strandvejen og udsigten over Øresund. I Espergærde skulle vi dreje af mod Gurre. – Men bussen var for høj til broen under jernbanen. Så det blev lidt omveje ad villavejene i Espergærde og en tur til Helsingør. En ekstra oplevelse.

  Lidt forsinket var vi fremme ved Gurre slotsruin, hvor der dog både blev tid til at studere ruinen og til en kop kaffe.

  HPIM6339

  Turen fortsatte til Esrum Kloster. Her stod Peter Kalko og Erling Tønder Andersen, vore guider, parate. Opdelt i to hold blev vi ført rundt i og omkring klosteret.

  HPIM6348   HPIM6355
  Begge guider fortalte hver på deres måde levende og vidende om klosterets historie og livet i det. Da vore hoveder var fyldt med ny viden og indtryk, var det tid til den planlagte frokost i Møllecafeen. – Men kokken havde svigtet! Så frokosten kunne ikke serveres. Det blev dog klaret ved en lille justering af programme og stor hjælp fra personalet og en nærliggende restaurant, der kunne levere maden. Appetitten blev lidt større og ventetiden blev brugt til studie af klosterhaven, møllen og omgivelserne.

  HPIM6359

  Alle var mætte da vi igen satte os i bussen med kurs mod Tegners Museum, hvor vi igen blev delt i to hold.

  HPIM6371 HPIM6376  HPIM6374 HPIM6380

  Også her fik vi en fin rundvisning på museet og en faglig fortælling af Louise Gomard om Tegner og hans værker. Imens det ene hold fik rundvisningen i museet kunne det andet hold nyde en kop kaffe med hjemmebagt kage i det lille traktørsted ved museet. Og der var god tid til at studere værkerne i det flotte landskab, Rusland, som er en del af museet.

  Hjemme igen kunne vi se tilbage på en dejlig tur med gode oplevelser indrammet i flot forårsvejr.

  Turudvalget.
  _____________________________________________________________________________

  Flere billeder fra turen her!

  Fotos fra turen

  Fotos fra turen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Continue reading →
 • Juleturen 2015

  Rønnevangskirken 1BESØG I RØNNEVANG SOGN OG KIRKE FREDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 13

  Taastrup Hovedgade 150

   

  Kirketuren går i 2015 til Rønnevang kirke. Selvom det er den yngste folkekirke i kommunen, så har den dog allerede en interessant historie. Rønnevang sogn blev i 1976 udskilt fra Taastrup Nykirke sogn og den nye kirke taget i brug. Lige fra begyndelsen af blev arkitekt Holger Jensens funktionelle kirkebygning kritiseret for at være for jævn og for kedelig. Kirkerummet blev således sammenlignet med en dagligstue. Der var ved årtusindskiftet tilvejebragt midler til en gennemgribende ombygning af kirken, og den 13. marts 2005 blev kirken genåbnet. At træde ind i det nye kirkerum er som en åbenbaring. Det er nu lyst, stort og stemningsfuldt. Og så er der skabt udenomsplads til en række aktiviteter og gøremål.

   

  steffenProvst Steffen Andresen, der blev præst i Rønnevang i 1992, har været med hele vejen før, under og efter kirkens ombygning og renovering, og det er derfor en glæde, at det netop er Steffen, der tager imod os den 27. november og fortæller om sognets og kirkebygningens historie. Han vil ligeledes fortælle om alle de forskellige aktiviteter, som ud over de traditionelle kirkelige handlinger, karakteriserer en moderne kirke tæt på en storby. – Der bliver også lejlighed til en kort rundtur på kirkegården, hvor vi får vist forskellige former for begravelse og bisættelse.

   

  Der er fælles kaffebord til en pris af 40 kr. pr deltager. Tilmelding til turudvalget senest den 23. november.

  rønnevangskirken 2

   

  Continue reading →
 • Juleturen til Reerslev kirke

     Vejret var fint da deltagerne i årets juletur samledes i Reerslev Kirke. Ikke mindre end 45 havde meldt sig til arrangementet.

  Efter at alle var budt velkommen fortalte graver Grethe Grøn levende om kirken og dens historie.

  De ældste dele af kirken er opført i tidsrummet 1100 – 1160 af marksten og kridtkvadre. Der har formegentligt ligget en endnu ældre trækirke på stedet, og før den har der været en hedensk offerplads lidt udenfor landsbyen. Det var tyske bygmestre eller munke, der stod for byggearbejdet. Danske håndværkere var gode til at bygge huse og skibe af træ, men magtede ikke at bygge stenhuse. I ventetiden på, at de tyske bygmestre kom, samlede de lokale bønder marksten og andre materialer. Og tilsyneladende har de fundet ventetiden for lang, så de var selv gået i gang med at lægge sokkelsten. Resultater er at se i dag; midteraksen i koret og i skibet er ikke på linje.

  Reerslev_Kirke_27maj2014 (50)I 1300 tallet blev der tilbygget sakresti, kapel og tårn samt hvælvinger i kor og skib, alt i munkesten. Kirken var fra første færd hvidkalket ind- og udvendig. Kalkmalerierne er udført omkring 1450, måske lidt tidligere, af den såkaldte Isefjordsmester. Billedkompositionen tyder på, at det må være et af hans første værker, hvor han endnu ikke var fortrolig med de trekantede hvælvkapper. Han var en mester i at give ansigter levende og karakterfyldte træk. I dag kan vi dog ikke se alle billeder, da de blev bedømt rå og anstødelige ved afdækningen, der blev lavet i 1873. Så nogle blev igen overhvidtede.
  Reerslev_Kirke_27maj2014 (10)a2

  1870 -72 blev det gamle tårn og våbenhuset på sydsiden nedrevet, da murværket var forfaldent. Kirken blev udvidet mod vest, et nyt tårn opført og den blev skalmuret, og fik det udseende som ses i dag.

  Grethe Grøn fortalte også om de grave, der er under kirkegulvet, og om de to tilmurede katolske sidealtre. “Det ville jo være interessant at se hvad der gemte sig i dem.” Men Nationalmuseet mente, at en åbning skulle vente; der skal også være noget til kommende generationer.

   

  Gulvet har været åbnet i forbindelse med etablering af varme i kirken. Der var knogler overalt. I kirkebøgerne er der noteret fire præstebegravelser i kirken. Den ældste dateret tilbage til 1630 hvor den bøse sognepræst Johan Wetzel blev begravet under et solidt stenlag (så man var sikker på, at han ikke rejste sig fra graven). Også syv af hans 11 børn er begravet foran alteret. Hans overlevende sønner sørgede for et passende gravmæle, som også nævner hans kone, Karen Madsdatter, der skulle ligge ved hans side. Hendes grav er dog aldrig blevet fundet.  De andre præster begravet i kirken er Bjørn Andersen Stub 1630-1682, Niels Christensen Schrem 1678-1717 og Jacob Hansen Jelstrup 1717-1756. Hvis nnogen møder en præst uden hoved på kirkegården ved skumringstid, så er det Jelstrup, der leder efter sit kranium. Nogen har taget det! De begravede præster blev ikke lagt i en kiste, men svøbt i ligklæder og lagt under gulvet med et tyndt lag jord over. Det fortælles, at det naturligt nok gav en grim lugt i kirkerne, og sådanne begravelser blev derfor forbudt ved lov i 1805.

  Ved gravearbejdet i kirkegulvet fandt man også rester af stenbænkene langs ydervæggene, der i kirkens første 200 år gav plads til ca. 50 personer. Resten måtte stå op. Omkring 1450 blev døbefonden flyttet fra gulvets midte, hvilket har givet plads til træbænke midt på gulvet. 200 år senere er gulvet blevet klinkebelagt, og Svend Snedker i Roskilde leverede i 1648 de første 11 kvindestole med låger og gulv i træ. Tre år senere leveredes 11 stole til sydsiden. I 1870 måtte disse stole udskiftes, da orm og borebiller havde ødelagt dem.

   

  Kirkens alterudsmykning er det fjerde kendte, en gave fra maleren Erik Ring Hansen. Den firfløjede tavle blev indviet i 2006.

  Reerslev_Kirke_27maj2014 (65)           24112014654

  Den første tavle med billedskærearbejder, en kasse med låger, kom til kirken omkring år 1500. Omkring 1625 skulle den udskiftes, da den var for katolsk. Den blev flyttet til nordvæggen, hvor den stod til 1818, hvor synet forlangte den lagt på loftet. Den anden tavle har været en renaissancetavle med træskærearbejder og udsmykninger. Råd og fugt ødelage den, og i 1865 blev den også lagt på loftet, hvorfra den senere er forsvundet. Kunstmaleren F. C. Lund, der på det tidspunkt boede i Rom, blev bedt om at male en ny altertavle. Det skulle være Jesus opvækkelse af enkens søn fra Nain. Billedet manglede dog liv, og mange brød sig ikke om det. Det har nu fundet en blivende plads i tårnrummet.

  Også krucifiksgruppen, prædikestolen og døbefonten er velbevaret inventar fra tidligere tider.

  Efter afsked med Grethe Grøn var der mulighed for at se kirkegården og specielt de to gravmæler for familien Ring Hansen. Herefter ventede kaffe og lagkage i Reerslev Forsamlingshus.

  24112014655         24112014657

   

  Continue reading →
 • Forårsturen 2014.

  FORÅRSTUREN 2014 GÅR TIL 2 SLOTTE I HORNSHERRED.

  Kristi Himmelfartsdag den 29. maj 2014 går turen til Jægerspris Slot og til Selsø Slot.
  To slotte, der på hver sin måde bærer på spændende historier.

  Imellem de to slotsbesøg nyder vi frokosten på Skuldelev Kro.

  Jægerspris Slot

  Jægerspris Slot

   
  Frederik d. 7. købte d. 21. april 1854 på grevinde Danners fødselsdag Jægerspris Slot, der før havde været Oldenburgernes jagtslot, til privat eje og senere enkesæde for grevinden.

  3 år efter Fr. d. 7. ‘s død åbnede grevinde Danner slottet for publikum.

   

   

  Selsø Slot.

  Selsø Slot.

   

  Selsø slot er en herregård, der første gang nævnes i 1288 tilhørende Roskilde Bispesæde.

  I 1576 opførte Jacob Uldfeldt det nuværende slot og det står i dag som et fornemt minde om datidens herregårdskultur.

   

   

   

  I det næste blad vil vi fortælle mere om turen, programmet og tilmelding.

  Continue reading →
 • Årets juletur 2013.

  Årets juletur finder sted den 25. november og går til Høje Taastrup Kirke.
  (Se fotos fra kirken under “Galleri”).

  Høje-Taastrup Kirke

  Høje-Taastrup Kirke

  Høje Taastrup Kirke er vel den ældste kirke i vor kommune, og kendt fra Danmarks-historien som den kirke, ved hvis fod kongeslaget blev udkæmpet mellem Svend og Knud i 1149, og hvor Danmark siden mistede Skåne, Halland og Blekinge under fredsforhandlingerne i præstegården i de skæb­netunge februardage i 1658.

  Kia Andersen, der til dagligt er kirketjener ved kirken, vil fortælle om kir­ken og de mange beretninger, der knytter sig til den.

  Programmet starter kl. 13.00.

  Mødestedet er Høje Taastrup Kirke. Selve rundvisningen i og omkring kirken tager ca. 1 time. Der sluttes af i sognegården, hvor kaffebordet er dækket. Deltagerantallet er begrænset til 50. Deltagerbetalingen er på kr. 50,-, som betales på dagen.

  Tilmelding kan ske til Inge Sørensen på telefon 4399 3803 eller pr. e-mail ingemsoerensen@hotmail.com  – eller til Peter Mose på telefon 2168 5790 eller e-mail peter.mosc@privat.telc.dk .

  Tilmelding skal ske senest mandag den 18. november.

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening ønsker alle medlemmer en GLÆDELIG JUL og et godt Nytår.

  Continue reading →