Det hele startede i 1962

Juleturen 2018 går til Køge.

Det er en meget spændende og seværdig kirke vi skal besøge på vor årlige juletur. skal vi besøge Køge Kirke Sct. Nicolai, der kan dateres tilbage til 1250. Omtrent 25 generationer har sat deres præg på Køge Kirke Sct. Nicolai fra omkring 1250 til 2014. Skiftende byggestil, udvidelser, gravmæler i 700 år, inventar, det løse såvel som det nagelfaste, overgangen fra katolsk til evangelisk-luthersk kirke, vidner om menneskers brug af kirken.

Ved Reformationens indførelse i Danmark i 1536 blev kirkens mindst 14 helgenaltre nedtaget og senere ”erstattet” af mindetavler, de såkaldte epitafier på væggene, som især var for borgmestre med familie. Epitafiet var enten betalt af borgmesteren selv eller dennes arvinger og sat op til erindring om manden og til ”Guds husets forskønnelse”.

Kirken er rigt udsmykket med de flotte stolestader (kirkebænke), prædikestolen, sangerpulpituret og i alt fire ophængte kirkeskibe. Hovedorglet rummer 2.370 piber af tin og kobber. Kirkeuret over hovedorglet er fra 1589.

Efter besøget i kirken går turen til Køge Museum i Nørregade, hvor kaffen venter.

 

 

Praktisk information:

Vi mødes kl. 12.50 foran Køge Kirkes indgang, Kirkestræde. Omvisningen tager en god time.

Køge Kirke og Køge Museum ligger få hundrede meter fra Køge station. Hvis nogen har problemer med transport til Køge, så oplys det ved tilmeldingen.

Tilmelding til turen er nødvendig senest den 23. november til turudvalget:

Inge Sørensen, 4399 3803 eller ingemsoerensen@hotmail.com

Peter Mose Nielsen 2168 5790 eller peter.mose@privat.tele.dk

Lisa Møldrup Ulriksen 2229 0010 eller lisamulriksen@gmail.com

Tilmeld gerne pr. E-mail.

Der er i år ingen betaling for juleturen.

  • Bogen om Barfredshøj 27. juli 2021
    Mie Bernhagen og Lise Heeno (red.): Minder fra Barfredshøj. En proprietærgård på Vestegnen Udgivet af Thorslunde-Ishøj lokalhistoriske Forening 2018. 120 s. Ill. I JOURNALEN nr. 2 2019, der udgives af Dansk Lokalhistorisk Forening, har Niels Mortensen givet denne anmeldelse af bogen: Barfredshøj er en proprietærgård på ca. tønder 300 land, beliggende mellem landsbyerne Torslunde og […]
  • Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2021 6. juli 2021
      BESTYRELSESMØDE  Dato: onsdag den 28. april 2021 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet, Snerlehaven 26, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Lisa Møldrup Ulriksen formand Bodil Munck næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Ole Gram bestyrelsesmedlem   Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Birgit Stubbe suppleant   Afbud: Per Andersson bestyrelsesmedlem    Dagsorden: Godkendelse af […]