Forårsturen 2017 går til Koldinghus.

Tag med på en spændende tur til Koldinghus.

Program for forårsturen den 25. maj 2016.

Kl. 07.45            Afgang fra Hedehusene station.

Kl. 08.15            Afgang fra Taastrup station.

Kl. 11.00            Ankomst til Koldinghus.

                            Besøg udstillingerne på egen hånd

Kl. 12.00            Frokost på Koldinghus.

                             Rundvisning i 2 grupper (max. 25 pr. gruppe).

Kl. 13.15            Guidet rundvisning for første gruppe.

Kl. 13.30            Guidet rundvisning for anden gruppe.

Kl. 15.00            Afgang fra Koldinghus.

Kl. 18.00            Ankomst Taastrup/Hedehusene.

 

Prisen er kr. 395,- pr. person. Tilmelding er først bindende når

betaling er foretaget direkte til kassereren eller ved indsættelse af

beløbet på konto nr. 5333 – 0242689.

Tilmelding kan ske fra d. 16. marts til d. 14. maj.

til foreningens turudvalg:

Inge Sørensen, 4399 3803 eller ingemsoerensen@hotmail.com

Christian Friis Damgaard 4399 8137 eller Chrdamgaard@live.dk

Peter Mose Nielsen 2168 5790 eller peter.mose@privat.tele.dk

Tilmeld gerne pr. E-mail.

 

Lidt historie om Koldinghus

Grænsen mellem kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig var omkring midten af 1200 tallet lagt fast ved Kolding fjord, Kolding å og Kongeåen. Ved dette betydningsfulde overgangssted anlagde Erik Glipping (1259-86) i 1268 det første Koldinghus som værn af rigets sydgrænse.

1536 besteg Christian 3. (1536-59) den danske trone efter en blodig borgerkrig, Grevens Fejde. Koldinghus havde mistet sin betydning som borg. Kongen ombyggede 1550 borgen til et renæssanceslot og det blev det første rent civile slot i Danmark, en forgænger for Frederik 2.s pragtslot Kronborg, og næst efter Københavns Slot var Koldinghus det mest benyttede danske kongeslot i Christian 3.s tid.

Som dreng og ung mand – fra 1583 til 1593 – opholdt Christian 4. sig i lange perioder på Koldinghus med en lille hofstat. Her boede han med sin skolemester. Da han i 1596 var blevet kronet, ombyggede Christian 4. Koldinghus som sit første store byggeprojekt i årene omkring 1600.

Anledningen var en brand i nordfløjens køkken i 1597. Fløjen genopførtes, men samtidig iværksatte Christian 4. en større ombygning, der skulle give slottet den endnu så karakteristiske profil, nemlig Kæmpetårnet

Efter enevældens indførelse i 1660 blev Danmarks konger fast bosiddende i København og Nordsjælland. Kun sjældent bevægede man sig over til Jylland. Alligevel blev Koldinghus efter 1600-årenes krige mod Tyskland og Sverige og de dermed følgende ødelæggelser opretholdt som det sidste kongelige slot i Jylland. I 1711 flyttede Frederik 4. for nogle måneder ind på Koldinghus. Der var udbrudt en voldsom pest i København, og alle, der kunne, flygtede fra hovedstaden.

Frederik 4. søgte nu at bringe Koldinghus i overensstemmelse med barokkens krav til arkitekturen om orden og regularitet. Størstedelen af renæssancens gavle og kviste fjernedes. Etagerne udjævnedes, og slottet fik nye vinduer anbragt i vandrette bånd.

Brand og ruin.  Natten mellem 29. og 30. marts 1808 udbrød den brand, der på to dage lagde slottet øde. Danmark havde søgt at holde sig udenfor det store europæiske opgør, Napoleonskrigene, men 1807 overfaldt englænderne København og bortførte den danske flåde. Den danske regering søgte ind i en alliance med Frankrig, hvis kejser Napoleon 1. sendte en hærenhed på godt 30.000 franske og spanske soldater til Danmark.

Den 29. marts, medens marskal Bernadotte opholdt sig på slottet, udbrød der brand i skorstenen til vagtstuens kamin, og inden man helt blev klar over situationens alvor, havde ilden så godt fat, at den ikke lod sig bekæmpe med held. Man indskrænkede sig til at redde mest muligt af slottets indbo. Der gik ingen menneskeliv tabt ved katastrofebranden. På brandens anden dag styrtede en del af Kæmpetårnet ned og knuste slotskirken nedenunder.

Koldinghus blev efterladt som en sodsværtet ruin. Og henlå sådan i næsten 100 år. Genopbygning af vestfløjen begyndes under 1. verdenskrig. I begyndelsen af 1930´erne truede resterne af Kæmpetårnet med at synke i grus, men det lykkedes at skaffe midler til genopførelse af tårnet. Derpå indtrådte en lang pause i genopbygningsarbejdet på grund af verdenskrig og lavkonjunktur. Først i 1970´erne iværksattes den endelige og fuldstændige restaurering af Koldinghus.

Den restaurering, som er gennemført under ledelse af arkitekterne Inger og Johannes Exner, bevarer ruinen som et stærkt virkende historisk monument. Restaureringen blev tildelt EUROPA NOSTRA-prisen i 1993.

Koldinghus og de mange udstillinger. Det Koldinghus vi skal besøge er i sig selv et studie værd. De imponerende bygninger og sale, der hver især giver besøgeren en oplevelse.

Og så er der de mange samlinger og udstillinger som huset rummer. Læs meget mere her.

Og lige nu er særudstillingen HIMMELSTEN  aktuel.

H.K.H. Prins Henriks samling af orientalsk jadekunst

H.K.H. Prins Henrik har hele sit liv samlet på orientalsk jadekunst.

Samlingen står til daglig på Fredensborg Slot, Amalienborg og Château de Cayx,

og tæller over flere tusinde genstande. Prins Henrik vil selv introducere samlingen gennem små kortfilm.

 

 

 

 

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Turudvalg og tagget . Bogmærk permalinket.