Det hele startede i 1962

Torsdag den 21. september kl. 14.00.

Bemærk ny dato!

I udstillingen 99xVSTGN fortæller Kroppedal Museum et stykke overset danmarkshistorie fra Københavns Vestegn. Fra istidsjægernes nomadefærd for 15.000 år siden til Vestegnen som moderne og mangfoldigt forstadsland. Skabt i samarbejde med Vestegnens borgere, går udstillingens 99 genstande og historier på jagt efter den vestegn’ske identitet.

Deltagerne på turen vil få en guidet tur i udstillingen og uddybende fortælling om de 99 genstande fra Vestegnen.

Mødested: Kroppedal Museum, Kroppedals Allé 3, 2630 Taastrup.

Har du ikke mulighed for egen transport til museet, så vil vi i det omfang det er muligt, arrangere transport.

Tilmelding senest lørdag d. 26 til

Peter Mose, 21685790, peter.mose@privat.tele.dk

Inge Sørensen, 4399 3803 eller ingemsoerensen@hotmail.com

Christian Friis Damgaard 4399 8137 eller Chrdamgaard@live.dk

Tilmeld gerne pr. E-mail.

  • Bogen om Barfredshøj 27. juli 2021
    Mie Bernhagen og Lise Heeno (red.): Minder fra Barfredshøj. En proprietærgård på Vestegnen Udgivet af Thorslunde-Ishøj lokalhistoriske Forening 2018. 120 s. Ill. I JOURNALEN nr. 2 2019, der udgives af Dansk Lokalhistorisk Forening, har Niels Mortensen givet denne anmeldelse af bogen: Barfredshøj er en proprietærgård på ca. tønder 300 land, beliggende mellem landsbyerne Torslunde og […]
  • Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2021 6. juli 2021
      BESTYRELSESMØDE  Dato: onsdag den 28. april 2021 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet, Snerlehaven 26, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Lisa Møldrup Ulriksen formand Bodil Munck næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Ole Gram bestyrelsesmedlem   Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Birgit Stubbe suppleant   Afbud: Per Andersson bestyrelsesmedlem    Dagsorden: Godkendelse af […]