Nyt fra foredragsudvalget

 • Ole med Paraplyen

  Vi hørte hverken om klare stjerner eller den yndige fe. Men fik en rigtig god og levende fortælling om Paraplyen.

  Ole Nilsson, daglig leder af Cafe Paraplyen, indledte med en kort fortælling om sin vej til Taastrup. Efter en håndværker uddannelse kom en uddannelse som socialpædagog. Gennem mange år har Ole Nilsson arbejdet med mennesker på kanten af samfundet, blandt andet psykisk sårbare, misbrugere, mennesker uden for arbejdsmarkedet og med særlige behov. Da stillingen som leder i Cafe Paraplyen blev ledig, var det Ole som overtog stillingen.

  KODAK Digital Still Camera

  Cafe paraplyen er en del af KFUM’s sociale arbejde, og det daglige virke udføres i nært samarbejde med Høje-Taastrup Kommune. Fællesskab, omsorg og rummelighed var nogle af de ord vi hørte mange gange. Cafeen besøges da også af rigtig mange. Nogle er stamgæster, andre kommer der kun en gang imellem. Alle er lige velkomne og der er ingen aldersgrænse.

  Der er kun tre medarbejdere på lønningslisten. Og det siger sig selv, at de få ikke kan klare alle opgaverne med bespisning, de mange kreative tilbud, rådgivning og samtaler. I den ”faste stab” er der da også ca. 50 frivillige, uden hvis hjælp det i

  KODAK Digital Still Camera

  kke var muligt.

  Ole Nilsson sluttede af med at fortælle om det seneste initiativ, Café Paraplyen er i fuld gang med etableringen af en erhvervsklub. Erhvervsklubbens formål er at udbrede kendskabet til og aktivt støtte op om Café Paraplyen Taastrups fortsatte drift og udvikling. Og naturligvis en opfordring til at alle var velkomne i Paraplyen, som gæst eller som frivillig.

  En stor tak til Ole for en levende fortælling.

  Continue reading →
 • Med vandrestøvler i Historie Cafe’

  Ikke mange havde vel vist hvor meget udstyr der skal med på vandreturen.

  Det fik alle deltagere et godt billede af, da Jørgen Rygaard levende og med humor fortalte om sit liv og mange bjergvandringer og marcher.

  Opvokset i den centrale del af København, hvor han i en ung alder blev spejder og lagde den første kim til glæden ved vandreture i naturen. Senere gav en ferietur til Østrig mulighed for en vandretur op i højderne. Nu var interessen og glæden ved at bestige bjerge skabt. Det er blevet til mange bjergvandringer sidenhen, til de højeste bjerge i bl.a. Kaukasus og Afrika.

  Og så de mange marcher på Hærvejen, i Nejmegen og mange andre steder. Det er blevet til rigtig mange kilometer igennem årene. Jørgen er naturligvis også med når ”Tåspidserne” har sine ugentlige træningsture her i lokalområdet.

  Som sagt, det kan kræve en del udstyr at vandre i naturen. Foruden det rigtige fortøj og regnslag, så havde Søren medbragt ca. 30 kg udstyr. Der var alt fra frysetørret mad til en lun sovepose. Og det hele blev rundet af med en demonstration af, hvor let det er at lave et hyggeligt sted at sove ved hjælp at et regnslag en snor og et træ. Træet var i dagens anledning erstattet af et kosteskaft.

  Continue reading →
 • Hedeboegnens vikinger var bønder.

  I årets første Historie Cafe’ fortalte Mads Thernø, Kroppedal Museum, om de mennesker som boede på Hedeboegnen, før den blev til Vestegnen.

  Før Vikingetiden var der også et velstående samfund, hvilket gravfund fra både Bronzealder og Jernalder beviser. Fund fra Vikingetiden har givet et godt indtryk af samfundet på den tid. Det var hovedsageligt et bondesamfund. Gårdene lå

  spredt med hver sin storfamilie. De krigsivrige vikinger, som blev berygtet og berømte dengang og nu, er der ikke fundet mange tegn efter i de mange grave. I en grav lå en stor mand, som kan have tjent som kriger. Den store gravplads ved Snuppekorsgård med 120 grave fra år 750 -850 er da også fra den første del af Vikingetiden, hvor Danmark endnu ikke var fasttømret som et kongerige.

  Mads Thernø sluttede af med en opfordring til at besøge udstillingen om vikingerne på Kroppedal Museum.

  Det blev en rigtig interessant aften, hvor der naturligvis også var til til hyggeligt samvær,  for de fremmødte.

  Continue reading →
 • Historie Cafe’ med nye spændende foredrag

  Allerede den 14. februar er det første arrangement.

  Onsdag den 14. februar kl. 18.30, Taastrup Kulturcenter, lokale 3. Historie Cafe’ med spisning.

  Mads Thernø fortæller om vikingerne på Vestegnen.
  Få km. fra Kroppedal Museum ligger gravpladsen ved Snubbekorsgård. Museets arkæologer udgravede området tilbage i 2007, fordi Høje Taastrup kommune ville lave en række brøndgravninger netop der. Gravpladsen viste sig at rumme 120 grave, både brandgrave og jordfæstegrave, og er dermed en af Sjællands største civile gravpladser fra vikingetiden.  Pladsen havde været anvendt i godt 100 år fra ca. år 750 til 850. – dvs. den tidligste del af vikingetiden. Men hvem var de mennesker, der for godt 1200 år siden blev lagt til hvile her? Hvordan var deres liv og hvem var deres leder?

  Det forsøger museumsdirektør Mads Thernøe at give et svar på i sit foredrag om Vikingerne på Vestegnen.

   

  Onsdag den 13. marts kl. 18.30. Taastrup Kulturcenter, lokale 3. Historie Cafe’ med kaffe.

  Vi kan glæde os til at høre Jørgen Rygaard fortælle  om sin opvækst, spejdertid, værnepligt, uddannelse og mange adresser på vej mod Sengeløse.
  Arbejdsliv med mange timer og deraf følgende begrænset lokal kontakt indtil 2010, hvor jeg forlod arbejdsmarkedet. Herefter deltagelse i forberedelse og oprydning ved Sommerfest og Loppemarkled.

  Bjergvandring og marcher er blevet Jørgen Rygaards store passion: I Østrig 1990, Kaukasus 1991 og .92, Hærvejsmarch i 1992 og Nijmegen i 2000.

  ”Efter Nijmegen i 2000 blev jeg fanget af marchkulturen og har herefter gået stort set alle de marcher tiden har tilladt.” Vigtigheden af at have det rette udstyr, påklædning og ikke mindst den nødvendige træning.

   

   Onsdag den 17. april kl. 18.30. Taastrup Kulturcenter, lokale 3. Historie Cafe’ med spisning.

  Ole Nilsson, leder af d et sociale værested Café Paraplyen i Taastrup.
  Vi kan glæde os til at høre om Oles fortælling:

  “Café Paraplyen         – fordommene og de mange muligheder   

  Der er mange fordomme om et sted som Café Paraplyen, og det er ikke småting jeg høre når jeg kommer rundt og fortæller om Café Paraplyen og fællesskabet.

  Vi er langt mere end en café der hver dag tilbereder hjemmelavet mad af høj kvalitet og et væld af aktiviteter, for vi tilbyder også gældsrådgivning, bisidderordning, Hele Danmarks Familieklub, Stop Madspild Paraplyen, Social Drive Out, og alt det løse, på vores helt egen måde J

  Jeg vil i mit oplæg invitere jer bagom facaden, og fortælle hvad der gemme sig og hvordan vi arbejder og udvikler  vores helt særlige tilbud, og det er ikke kedeligt.”

   

   

  Tilmelding til arrangementerne skal ske til:

  Foreningens kasserer, Hanne Stampe Jensen

  Tilmeld helst pr. mail jensenhannestampe@gmail.com eller med kontaktformularen på foreningens hjemmeside. Husk at angive medlemsnummer. Eller på tlf. 4243 9606.

  For arrangementer med spisning er deltagerprisen er kr. 125,- for foreningens medlemmer og kr. 150,- for gæster.

  For arrangementer med kaffe er deltagerprisen kr. 50,- for foreningens medlemmer og kr. 75,- for gæster.

  Tilmelding er først bindende efter indbetaling af deltagerbeløbet på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.

  Sidste tilmelding er en uge før arrangementet. Der er begrænset deltagerantal, som fastsættes efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, ved alle arrangementerne.

  Continue reading →
 • Rig og fattig i det “gamle” Taastrup

  Årets sidste foredrag i Historie Cafeen gav et godt indtryk af Taastrup i mellemkrigsårene.

  Det var arkivar Lars Spatzek fra Blaakildegaard, der fortalte om Taastrups udvikling fraden første del af nittenhundredetallet. Beretningen blev belyst med tal fra folketællinger, hvor indkomster og formuer var indberettet. Den gang var der meget stor forskel på indkomsten hos landarbejderen og de erhvervsdrivende. Det var ikke dårligt at være en af byens førende købmænd. De store købmandsgårde og den begyndende industri, var med til at udvikle Taastrup.

  Imellem byens spidser og sognerådet var der ikke altid enighed. Derfor blev der startet nogle initiativer udemo sognerådet. Det var bl.a Børnehjælpsdagen, som skaffede penge til børnefamilier uden store indkomser og opførelsen af Ønskevillaen på Søndermarksvej, der blev sat som hovedgevinst i et lotteri, som skulle skaffe penge til opførelsen af en teknisk skole.

  Det blev en spændende beretning for de mange fremmødte deltagere, der også fik tid til hyggelig indbyrdes snak .

  Continue reading →
 • Historie Cafe’ med gode oplevelser

  Den 6. september havde vi set frem til at høre Carsten Johansen fortælle om DDR. Men en sygemelding dagen før satte foredragsudvalget på en opgave. Det var for sent at aflyse og ikke nemt at finde en ny foredragsholder. Noget måtte ske. I bestyrelsen har der længe været tanker om ”snakke møder”, hvor deltagerne ud fra et givet emne kunne tale om ”gamle dage”. Her blev en mulighed for at prøve ideen.

  I stedet for foredraget nød alle den gamle Taastrup film fra 1962. Og det kaldte virkeligt minder frem, hvorefter snakken gik livligt blandt det fremmødte. Så selv om aftenen forløb helt anderledes end planlagt, blev det en god aften. Det må prøves igen.

  Den 4. oktober var det så Stig Nielsen, som levende fortalte om sine minder fra Taastrup med udgangspunkt i det mangeårige hjem på Solhøj, og historien om Thorsbro Vandværk og Thorsbro Vandværk Museumsforening.

  Det blev virkelig en fornøjelig og interessant aften for de mere end 40, som havde meldt sig til Historie Cafeen. De billeder og fortællinger, som Stig havde valgt, satte virkelig minderne i gang hos mange, og gav ny viden til andre.

  Jytte Klamer og Bjarne Larsen fik taget nogle fine billeder under Stig Nielsens fortælling.

   

  Continue reading →
 • Spændende fortællinger i Historie Cafeen.

  Så kan man igen glæde sig til nogle gode fortællinger i Historie Cafeen.

  Onsdag den 6. september vil Carsten Johansen fra Panter Rejser fortælle om DDR, landet som forsvandt da Muren faldt i 1989. Carsten har fra sit arbejde i rejsebranchen mange års oplevelser og viden, som han vil dele ud af.

  Historie Café med spisning

   

   

  Onsdag den 4. oktober er det Stig Nielsen som fortæller historie fra sit lange liv, som altid har haft udgangspunkt fra hjemmet Solhøj.

  Vi kommer til at høre fortællinger om Firmaet : H.K. Kristiansen & Søn, Første Pølsevogn i Taastrup, Risby radio, Else Lund,  Møgmanden, Slagter Kragh, Nielsen Taastrup cykelimport, Sjøgreen, Ella Kofoed, Søndergaard, Gartner Kristoffer Nielsen på Rolighedsvej og sikkert mange flere. Gartnerier, Høje Taaastrup, Kraghave er områder der har betydet meget for egnen,  Måske får vi svar på nogle spørgsmål: Hvor kommer Gadevang og Olufsborg fra? Og hvor holdt Fouragehandler Dilling firmaet til? Vi kommer naturligvis også til at høre om Thorsbro Vandværk.

  Stig har i mange år været engageret i Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening og Thorsbro Vandværks Museumsforening.

  Historie Cafe’ med kaffe.

   

  Mandag den 6. november skal vi høre fortælling om Taastrup i voksenalderen

  I forlængelse af foredraget om 00erne, vil arkivleder Lars Spatzek fortælle om byens udvikling i primært mellemkrigsårene. Alt fra det første rigtige rådhus, handelslivet, virksomheder, skoler, Børnehjælpsdagen og ikke mindst de første anslag til den Vestegn, man kender i dag, alt sammen med kilder og fotos.

  Foto: Byrådssalen i den oprindelige udgave fra 1930erne

  Historie Cafe’ med spisning.

   Historie Cafeen afholdes i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle  12, lokale 3,
  med start kl. 18.30.

   Tilmelding til arrangementerne skal ske senest en uge før de enkelte arrangementer til:

  Bodil Munck, bodil.munck@webspeed.dk eller tlf. 4051 0707.

  Deltagerbetaling er kr. 125,- for arrangementer med spisning og kr. 50,- for arrangementer med kaffe.

              Prisen er for medlemmer af foreningen. For gæster er beløbet kr. 150,- hhv. kr. 75,-.

  Tilmelding er først bindende efter indbetaling af deltagerbeløbet på foreningens konto

  1. nr. 5333 – 0242689.

  Der er begrænset deltagerantal, som fastsættes efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer ved alle arrangementerne.

   

  Continue reading →
 • Fuldt hus til vinterens sidste Historie Cafe’

  Historie Cafeen med Erik Dahl blev et tilløbsstykke.

  De mange tilhørere fik en flot fortælling om Erik Dahls interesse og engagement i Taastrups historie. Det store arbejde med at færdiggøre  Peter Schweitzers optegnelser om bygningerne på Køgevej ( Taastrup Hovedgade) har resulteret i, at alle nu kan gå ind på Arkiv.dk og studere resultatet.
  Hvis du vil vide mere om bygningerne på Køgevej, så find A2000 på Arkiv.dk, eller klik her. Klik derefter på + i ruden “Yderligere indhold”.

   

  Senest er Erik gået i gang med dokumenterne om og fra Taastrup Kommuneforening. Et spændende arbejde, som alle fik en smagsprøve på.

  Planlægningen af efterårets Historie Cafe’ er allerede igang, og datoerne kan ses i Kalender.

   

  Continue reading →
 • Igen en god fortælling i Historie cafe’

  Det blev naturligvis til en del pølsesnak,

  for det var Tina Phil, som fortalte om sit liv og ikke mindst om hendes livsværk; pølsevognen på Taastrup Hovedgade.

  Tina fortalte med stor energi og glæde, der afspejlede den tilgang hun altid har haft til at nå fastsatte mål. At etablere en pølsevogn gav mange udfordringer. Først skulle man have en stadeplads, så en vogn,- og den gang skulle der være hjul under, så den kunne køres hjem efter lukketid-, og der skulle laves aftaler med leverandører. Alt det kom på plads for nu mere en 33 år siden. For at sikre sig en god forretning og kundekreds, må man kunne tilbyde noget ekstra. Og det har Tina forstået i alle år. Et af mange beviser herpå var titlen om ”Danmarks bedste pølser”.

   

  Også TV og Radio har været forbi pølsevognen flere gange. Et bevis på, at der er noget særligt ved pølsevognen på Taastrup Hovedgade.

  Et par gange har det været ved at være slut med pølsevognen på hjørnet af Taastrup Hovedgade og Dorphs Alle. Første gang, da stadepladstilladelsen udløb. Der var ikke den store interesse fra kommunens side til en forlængelse. Pladsen kunne måske bruges til noget andet, og pølsevognen pyntede ikke i bybilledet. Det lykkedes dog Tina at få borgmester Michael Zieglers accept af en forlængelse af tilladelsen tre måneder ad gangen.

  Men en ulykke kommer sjældent alene. En dag stod pølsevognen i brand, da en overhedningssikring i en friturekoger havde svigtet. For Tina var det vigtigt, at forretningen kunne fortsætte, så allerede dagen efter branden var en lejet pølsevogn på plads.

  Branden gav dog mulighed for at tænke på fremtiden. En ny pølsevogn, der passede bedre ind til de omkringliggende bygninger og den renoverede hovedgade måtte kunne tilfredsstille kommunens ønsker. Derfor har vi stadig Tinas Pølser på sin stadeplads. Og vel nok Danmarks flotteste pølsevogn, og helt uden hjul. Så den bliver der nok i mange år endnu.

  Foruden pølsevognen i Taastrup driver Tina pølsevogn i Vallensbæk og i Torslunde.


  Stor tak Til Tina Phil

  Det var en rigtig god og underholdende fortælling, som Tina gav de fremmødte tilhørere.

  Continue reading →
 • Flot fortælling om Hedelands Veteranbane

  Det blev en rigtig god aften i Historie Cafeen, da Claus Nielsen fortalte.

  Indledningsvis fortalte Claus Nielsen om sit eget liv og om baggrunden for passionen for industribaner. Allerede som meget ung i 1983, 13 år gammel, begyndte hans arbejde som frivillig ved banen. I dag er han formand i foreningen, som driver veteranbanen.

  Hedelands Veteranbane blev indviet i 1977. dengang med kun få hundrede meter spor, to vogne og to lokomotiver. Nu råder banen over en 5 km lang strækning i Hedeland med tilhørende stoppesteder og haller til vedligeholdele og opmagasinering af de ca. 50 lokomotiver, der dog ikke alle er driftsklare, og vogne nok til to togstammer. Det har været en rivende udvikling, som kun har kunnet lade sig gøre ved frivillig hjælp af foreningens mange medlemmer.

  Hvert år tager ca. 20.000 rejsende en tur med veterantoget.

  Banens historie starter allerede i 1974, da nogle folk med interesse for smalsporede industribaner satte sig sammen og stiftede Industribaneklubben. Den første opgave blev at finde et sted, hvor en lille smalsporet bane kunne anlægges. Det lykkedes da Høje-taastrup Kommune i 1975 tilbød klubben arealer i Hedeland ved Hedehusgården.

  Claus Nielsen sluttede af med at se lidt ud i fremtiden, hvor to 50 års jubilæer venter, for hhv. foreningen i 2024 og banen i 2027. Og den kommende forlængelse af banen til Hedeland Vinterrasse.


  Stor tak fra Lisa Ulriksen for den gode fortælling

  I pausen med spisning gik snakken livligt blandt alle tilhørerne.  

  Læs mere om Hedelands Veteranbane på www.ibk.dk

  Foto: Bjarne Larsen og Peter Mose

  Continue reading →
 • Aflysning af Historie Cafe’ den 12. oktober.

  Historie Cafe’ den 12. oktober 2022 med Lisbeth Holm, ejer af cafeen Moems i Hedehusene. må vi desværre aflyse.

  Alle, som har betalt for deltagelse, vil få indbetalt beløb refunderet.

  Husk også de øvrige arrangementer i resten af året. Se i kalenderen.

  Continue reading →
 • Historie Cafe’ efterår 2022

   Historie Cafeen er klar med efterårets arrangementer. Og der er stadig ledige pladser.

  Den 7. september 2022 kl. 18. 30 Per Leo Jepsen, tidl. Kriminalbetjent. Arrangementet afholdes i Taastrup Kulturcenter, Lokale 3, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup, og er med spisning.

  Per Leo Jepsen vil fortælle om sit spændende liv i kriminalpolitiet. De opklarede og de ikke opklarede sager. Per er som mange andre blevet ramt af kræft, og han vil også fortælle om sit liv med kræftsygdommen.

  Foto Gert Jensen

   

   

   

  Den 12. oktober 2022 kl. 18.30 Lisbeth Holm, ejer af cafeen Moems i Hedehusene. foredraget afholdes i hendes cafe til kaffe og kage.

  I den hyggelige cafe i det gamle pakhus på Hedehusene station vil Lisbeth fortælle om ideen bag cafeen og hvad der fik hende til at sige farvel til et job som marketingchef og vælge et helt anderledes erhverv som selvstændig cafeejer.

                                                                                                                                                  Foto Lisbeth Jansen

   

  Den 16. november 2022 kl. 18.30 Arkivleder Lars Spatzek. Afholdes i Taastrup Kulturcenter, Lokale 3, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup. Arrangementet er med spisning.

  Da Taastrup blev til Hovedstadens Forstad…….

  I starten af det 20. århundrede fik landets ældste stationsby fart på. Langs Taastrup Hovedgade blev der anlagt store købmandshandler, og byen fik med fabrikant Hugo Dorph en kæmpe manufaktur industri. Arkivleder Lars Spatzek vil fortælle om byens historie med kildemateriale fra Høje-Taastrup Sogneråd, der sammen med byens spidser udviklede hele området til det Taastrup, vi kender i dag.

  Kildematerialet er afgørende for at forstå byens udvikling og baggrunden for de beslutninger, man den dag i dag stadig kan se tydelige spor efter.

  I forbindelse med arbejdet på en større artikel til en publikation om Hovedstadens forsyningshistorie, har arkivlederen også set på Taastrup Kommunalforenings protokol fra perioden. Det viser sig, at foreningen fik en afgørende betydning i Høje-Taastrup Kommunes historie. Foredraget dykker ned i eksempler på forslag, som senere politisk bliver besluttet. Personsammenfald, egne interesser, ja kommunalforeningen fik meget ”skudt i skoene”. Vi ser på, hvad kilderne i virkeligheden fortæller.

   

   

  Tilmelding til arrangementerne skal ske til:

   

  Ole Gram                            Tlf. 2449 1729 eller ole1gram@gmail.com

  Deltagerbetaling er kr. 125,- for arrangementer med spisning og kr. 50,- for arrangementer med kaffe.

  Prisen er for medlemmer af foreningen. For gæster er beløbet kr. 150,- hhv. kr. 75,-.

  Continue reading →
 • Historie Cafe’ den 20. april.

  Jørgen Nielsen vil fortælle om Roskilde Kro.

  Det er den 20. april 2022 kl. 18.30 

  Lokalhistorikeren Jørgen Nielsen har i 2018 udgivet en bog med titlen “Roskilde Kro – 500 år ved landevejen”. Hvis nogen kan historien om Roskilde Kro, så er det Jørgen Nielsen, der denne aften vil del ud af sin viden.

  De første skriftlige kilder, som omtaler kroen, er fra 1558. Den gang lå kroen ved Snubbekorsvej hvor den krydser Store Vejleå. Da man i 1766 begyndte at anlægge den nye hovedvej (kongevej) imellem København og Roskilde, var det også starten på at kroen ville miste sin indtægt. I 1773 blev det tilladt og muligt at opføre en ny kro, hvor Store Vejleå krydsede den nye hovedvej. Det bliver virkeligt spændende at høre hele historien.

  Arrangementet afholdes i Taastrup Idrætshaller, Selskabslokalerne, Parkvej 78, 2630 Taastrup.

  Tilmelding til arrangementerne skal ske til:

  Ole Gram                            Tlf. 2449 1729 eller ole1gram@gmail.com

  Deltagerbetaling er kr. 125,- for arrangementer med spisning

  Prisen er for medlemmer af foreningen. For gæster er beløbet kr. 150,-

  Tilmelding er først bindende efter indbetaling af deltagerbeløb. Gerne på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.

  Der er begrænset deltagerantal, som fastsættes efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, ved alle arrangementerne.

   

  Continue reading →
 • Historie Cafe’ med overraskelse

  Årets første Historie Cafe’ bød på en overraskelse, da det var første gang et maleri af L.A.Ring blev vist offentligt.

  Trine May Knudzen fortalte levende med udgangspunkt i kunstmaler L.A.Ring billeder med motiver fra Fløng, Baldersbrønde, Hedehusene og Høje Taastrup. Med sig havde Trine en gæst. Det var Kaj, som var ejer af et L.A.Ring maleri fra 1907. Et arvestykke fra Kajs bedsteforældre.  Det var første gang maleriet blev vist offentligt. På billedet ses en ung pige forlade Fløng kirkegård. På mang e måder et modstykke til hans billede fra 1904, “På kirkegården i Fløng”, hvor en ældre kone sidder på en bænk inde på kirkegården.

   

  Der var naturligvis mange spørgsmål, og snakken gik lystigt imens kaffen blev nydt. En rigtig god oplevelse for de godt 30, som var mødt til arrangementet.
  Hvis du ikke allerede har læst Trine May Knudzens artikel “Stemningslandskab eller rendyrket realisme” i Årsskrift 2015 – 2018, så kan det anbefales.

  Klik på billederne og se dem i større udgave.
  Foto: Bjarne Larsen.

   

  Continue reading →
 • Historie Cafeen åbner den 9. februar.

  Den 9. februar 2022 kl. 18.30           Trine May Knutzen vil fortælle om L.A.Ring.

  I Årsskrift 2015 – 2018 fik vi en forsmag på Trines viden om L.A.Rings værker og liv under overskriften ”Stemningsbilleder eller rendyrket realisme”.

  Trine May Knutzen, cand.mag. i nordisk filologi og kunsthistorie, bliver årets første gæst i Historie Cafeen. Vi kan se frem til et spændende foredrag om kunstmaleren L.A.Ring (1854 – 1933), som i en årrække boede i Baldersbrønde og lavede talrige malerier fra landsbyen og fra Hedehusene.

  Der serveres kaffe og kage.

   

   

   

  Historie Cafeen afholdes i Taastrup Kulturcenter, lokale 3.

  Tilmelding til de enkelte arrangementer kan ske til:

  Bodil Munck                       Tlf. 4051 0707 eller bodil.munck@webspeed.dk

  Ole Gram                            Tlf. 2449 1729 eller ole1gram@gmail.com

  Deltagerbetaling er  kr. 50,- for arrangementer med kaffe.

  Prisen er for medlemmer af foreningen. For gæster er beløbet  kr. 75,-.

  Tilmelding er først bindende efter indbetaling af deltagerbeløb. Gerne på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.

  Der er begrænset deltagerantal, som fastsættes efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, ved alle arrangementerne.

   

  Sæt også kryds ved den 20. april 2022 kl. 18.30               Jørgen Nielsen vil fortælle om Roskilde Kro.

  Lokalhistorikeren Jørgen Nielsen har i 2018 udgivet en bog med titlen “Roskilde Kro – 500 år ved landevejen”.

  Continue reading →
 • Fin afslutning på årets arrangementer.

  Med de tre arrangementer i november måned blev det en fin afslutning på årets arrangementer, som har været påvirket af de mange restriktioner på grund af Covid-19.

  Mange var aflysningerne og ændringerne i planlægningen.  Heldigvis hjalp de mange tiltag for at begrænse Covid-19, så sommeren og efteråret blev næsten med normale tilstande. Vi fik gang i Historie Cafeen igen, vandtårnet kunne åbne fra juni, årsmødet blev afholdt i september og endelig kunne vi gennemføre turen til Fyn i november.

  Foredraget med Mie Bernhagen den 17. november.

  Mie Bernhagen udpeger Barfredshøjs beliggenhed imellem Gjeddesdal og Thorslundevej. Foto, Per Andersson

  På årets sidste Historie Cafe’ kunne tilhørerne nyde Mie Bernhagens personlige og levende fortælling om livet på en af egnens store gårde, proprietærgården Barfredshøj. Mie er selv opvokset på gården og har derfor en megen stor viden om livet på og omkring gården og dens historie.

  Det hele blev levendegjort med mange billeder fra livet på Barfredshøj med særlig vægt på tiden fra 1908 – 1973, hvor fam. Hansen ejede gården. Det var et helt lille samfund for sig, man var selvforsynende, og de mange ansatte kerede sig om hinanden. Det var i denne periode, landbruget mekaniseredes, og man gik fra de store folkehold med hestekræfter til maskiner og meget få ansatte i driften. Folk flyttede til byerne og mange blev ansat på fabrikkerne, en helt ny livsstil så dagens lys i de år.

   

   

   

   

  Juleturen til Odense Domkirke og Humlemagasinet på Vestfyn den 25. november.

  Tekst og foto: Peter Mose

  Endelig kunne turen til Fyn gennemføres. I år med færre deltagere end de foregående mange ture. For de der var med, blev det en god tur. Med den forholdsvis tidlige start fra Hedehusene og Taastrup var det dejligt, at Sengeløse Minibusser havde brygget kaffe, som blev nydt til et friskt rundstykke. Snart var vi på Storebæltsbroen, hvor skyerne dog lå så lavt, at det ikke var muligt at se toppen af de 254 meter høje pyloner. Det var efterårsvejr.

  En detalje fra altertavlen

  Lis Andreasen fortalte spændende og levende om kirken.

  I krypten hvor Knud den hellige kunne beskues.

   

   

   

  Det flotte scenetæppe i Harndrup Forsamlingshus

  I Odense Domkirke blev vi efter lidt ventetid lukket ind. Her blev vi modtaget af tidligere kirkeværge Lis Andreasen. Dejligt med en engageret fortæller. Vi fik historien om den pragtfulde altertavle, som nær var blevet brændt, byklokken som blev til kirkeklokke, og de to små knogler fra Knud den Hellige, som ikke måtte blive til relikvier i den katolske kirke. Timen, der var afsat til vort besøg, gik alt for hurtigt, men kirken skulle resten af dagen bruges til filmoptagelser, og vi skulle nå vort næste mål, Harndrup Forsamlingshus, hvor frokosten ventede.  

   

  Efter frokosten var solen kommet på himmelen, og de fleste nød den korte gåtur igennem Harndrup til Humlemagasinet. Her blev vi modtaget af Peder Pedersen, der fortalte om Humlemagasinets historie og om udstillingerne. Og der var sandeligt nok at se på. De flot dækkede juleborde, Humlemuseet og den lille afdeling med minder om Sigfred Pedersen. Bag den store butik, som naturligvis nu solgte fine, sjove og fantastiske ting til julestuen og -træet, fandt man det historiske Dukkemuseum. De flotte dukker, der er nøjagtige kopier af historiske personer, er lavet Kirsten Günther Eriksen fra Kerteminde, imponerede alle. Med de mange indtryk var det fint at afslutte i den hyggelige cafe, hvor Humlemagasinets egen kage med navnet Prinsesse Marie lagkage blev nydt til kaffen.

  Så var det tid til hjemrejsen. Mørket faldt på, og nogle fik en velfortjent blund, mens andre talte lavmælt sammen imens bussen kørte østover.

   

  Black Friday i Vandtårnet den 26. november.

  Tekst og foto: Peter Mose

  Juletræet blev tændt præcist kl. 17.00 på Domhuspladsen. Snart efter kom de første, som ville se byen fra toppen af tårnet. Efter planen skulle tårnet først åbnes kl. 18.00, og nisserne var endnu ikke kommet helt på plads. Men med glade og forventningsfulde børn, så var det bare at sige: ”Nu åbner vi”.

  Selv om vejret ikke var det bedste, fandt mere end 40 voksne og børn vej til tårnet. Det blev dermed en fin afslutning på foreningens arrangementer i 2021.

  Tilbage er kun at ønske alle medlemmer og deres familie

  Glædelig Jul og Godt Nytår.

  Continue reading →
 • Husk Coronapasset

  Så blev coronapasset aktuelt igen.

  Her skal man vise coronapas fra fredag den 12. november:

  • Nattelivet
  • Indendørs serveringssteder

  Herudover skal der tjekkes coronapas til arrangementer og aktivitet med over 200 deltagere indendørs og 2000 deltagere udendørs.
  Dette gælder for følgende på erhvervsområdet:

  • Bade- og legelande
  • Forlystelsesparker, spillehaller og kasinoer
  • Konferencer, foredrag, messer og dyrskuer

   Husk derfor at medbringe gyldigt coronapas til foredraget i
   Historie Cafeen d. 17. november og på juleturen d. 25. november.

   Alle øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndighederne vil blive fulgt ved foreningens arrangementer.

  Continue reading →
 • Borgmesteren fortalte i Historie Cafeen.

  Der var kun plads til 40 personer i lokalet, hvor alle hørte Michael Ziegler fortælle om sit liv i Taastrup og opgaven som borgmester i Høje-Taastrup kommune.

  Foto Ole Gram

  Den første valgplakat. Foto Per Andersson.

  Michael Ziegler fortalte levende og åbenhjertigt om sin barndom, opvækst og liv, der med undtagelse af fire år altid har været med adresse i Taastrup. De fire år udenfor byen skyldtes at hans far fik en opgave i Bruxelles for det daværende EF. Interessen for politik var vakt tidligt, og allerede inden ingeniørstudiet var færdigt, blev han i 1989, som den yngste, medlem af byrådet. Og i 2006 blev han valgt som borgmester. En post han har bestredet lige siden.

  Det var en meget personlig beretning vi fik om de glæder og udfordringer, som borgmesterposten giver. Og i en kommune i rivende udvikling, både med nye boligområder og erhverv, er der altid en fyldt kalender og lange arbejdsdage.

  Til afslutning fortalte Michael Ziegler om planerne for udviklingen af kommunen i de kommende år. Specielt de nye boligområder i Høje Taastrup C og Nærheden spiller en stor rolle. Begge områder ligger nær en station, der bygges højt og tæt, og der bliver en blanding af boliger, erhverv og serviceinstitutioner, så der døgnet rundt vil være liv. Andre steder, bl.a. på den grund hvor det nuværende rådhus ligger, er tænkt udlagt til lav bebyggelse, parcel- eller rækkehuse. Parallelt med nybyggerierne vil en del af de utidssvarende boliger, som Taastrupgård og Blåkildegård, bliver erstattet af andet byggeri.  I løbet af få år vil der være over 60.000 indbyggere i kommunen. Så der er nok af opgaver at tage fat på for borgmester og byråd.

  Foto Ole Gram

   

  Foto Per Andersson

   

   

  Foto Ole Gram

   

   

   

  Det blev en rigtig god aften. En stor tak fra foreningens formand, Lisa M. Ulriksen.

   

  Continue reading →
 • Efteråret i Historie Cafeen

  Historie Cafe’

  Den 6. oktober 2021   kl. 18.30           Michael Ziegler, Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle, Lokale 3, spisning.

  Civilingeniør, borgmester, KL-chefforhandler, veteranbils-fan, katteelsker og sommerhusejer. Michael Ziegler har mange facetter og interesser, og han er frem for alt en mand, der sætter sit aftryk på verden omkring ham. Med sine snart 15 år som borgmester er dette aftryk især sket lokalt i Høje-Taastrup.

   

  Den meget populære borgmester har oplevet både medvind, modvind og sidevind i sit politiske arbejde, og han vil til foredraget fortælle om de generelle fremtidsplaner for kommunen. Han vil komme ind på nogle af de store byudviklingsprojekter, som har præget hans periode som borgmester. Herunder hvilke tanker der er for infrastruktur og sammenhæng med den øvrige del af kommunen, og bevarelsen af de mange skønne grønne områder og hyggelige landsbyer.

   

   

   

   

  Den 17. november  kl. 18.30               Mie Bernhagen,  Taastrup kulturcenter, lokale 4, kaffe.

  Mie vil fortælle om livet, menneskene og arbejdet på Barfredshøj med småhistorier og anekdoter fra 50’erne og 60’erne – en helt anden tid, hvor sådan en gård var et samfund for sig selv, man var selvforsynende og mættede mange munde daglig.

  Der var et klart hieraki, men til trods for det, og den lange vej fra den lille mand med huen i hånden op til den fine proprietær, forstod proprietærparret at træde til, når der var hjælp behov .

  Fælles for landbolivet dengang var, at man levede med og tog sig af hinanden.

  Kun få kender Barfredshøj så godt som Mie, der i 2018 stod bag bogen ” Minder fra Barfredshøj. En proprietærgård på Vestegnen”. Læs mere om bogen her på hjemmesiden.

  Tidligere tilmeldinger til Historie Cafeen vil fortsat være gældende. Har man ikke mulighed for at deltage på de nye datoer, kan evt. betaling refunderes.

  Tilmelding til de enkelte arrangementer kan ske til:

  Bodil Munck                       Tlf. 4051 0707 eller bodil.munck@webspeed.dk

  Ole Gram                            Tlf. 2449 1729 eller ole1gram@gmail.com

  Deltagerbetaling er kr. 125,- for arrangementer med spisning og kr. 50,- for arrangementer med kaffe.

  Prisen er for medlemmer af foreningen. For gæster er beløbet kr. 150,- hhv. kr. 75,-.

  Tilmelding er først bindende efter indbetaling af deltagerbeløb. Gerne på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.

  Der er begrænset deltagerantal, som fastsættes efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, ved alle arrangementerne.

   

  Continue reading →
 • Historie Cafeen igen åben

  Endeligt kunne vi igen mødes i Historie Cafe.

  Covid-19 smitten og de deraf følgende restriktioner umuliggør gennemførsel af planlagte aktiviteter i marts og april måned.

  Det var meldingen tidligere på året. Heldigvis blev smittetrykket gradvis mindre og mange er blevet vaccineret. Så den 8. juni kunne vi endelig igen slå dørene op til en Historie Cafe. Lise Wied Kirkegaard fortalte levende om dyrlæge Erik Eriksens og om hvorledes det var lykkedes at få nedskrevet hans erindringer og udgivet dem i bogform.

  Tilhørerne fik en fin aften hvor det sociale samvær indrammede en rigtig god fortælling.

  Vi fortalte mere om bogen i januar. Følg dette link:

  Læs evt. mere om erindringsbogen om dyrlæge Erik Eriksen i medlemsbladet, januar 2021.

  Continue reading →
 • Dyrlæge Erik Eriksens erindringer. Historie Cafe’en den 8. juni.

  Nu kan vi igen høre spændende fortællinger i Historie Cafe’en

  Den 8. juni  kl. 18.30 ,  Taastrup kulturcenter, Lokale 3, kaffe.

  Dyrlæge Erik Eriksens erindringer fortalt til Lise Wied Kirkegaard.

  Lise mødte første gang dyrlæge Erik Eriksen i forbindelse med en researchopgave i 2012, men hendes store interesse og sikre fornemmelse for såvel den gode historie som mennesket bag sendte hende retur til Eriksen for at få de utrolige fortællinger om folk og fæ nedskrevet til eftertiden. Specielt den første del af bogen har mange beretninger med relation til vor lokalhistorie.

  Der skydes – men ikke med skarpt er titlen på en bog, som blev resultatet af mødet med Erik Eriksen. Bogen er  udkommet i november 2020. Læs mere om bogen Der skydes – men ikke med skarpt i januar bladet eller her.

  Der er stadig ledige pladser. Tilmelding til:

  Bodil Munck                       bodil.munck@webspeed.dk   Tlf. 4051 0707

  Ole Gram                            ole1gram@gmail.com       Tlf. 2449 1729

  Deltagerbetaling er kr. 125,- for arrangementer med spisning og kr. 50,- for arrangementer med kaffe.

  Prisen er for medlemmer af foreningen. For gæster er beløbet kr. 150,- hhv. kr. 75,-.

  Tilmelding er først bindende efter indbetaling af deltagerbeløb. Gerne på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.

  Eventuelle ændringer af mødested vil blive meddelt på foreningens hjemmeside.

  Sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges ved alle arrangementet. Læs aktuelle retningslinjer her.

   

  Continue reading →
 • Aflysning og udsættelse af alle arrangementer i marts måned

  Covid-19 smitten og de deraf følgende restriktioner umuliggør gennemførsel af planlagte aktiviteter i marts og april måned.

  Årsmøde 2021 flyttes til tirsdag den 27. april.

  Mødet starter kl. 19.30 og afholdes på Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup.

  Dagsorden følger den tidligere i januar bladet udsendte.

  Historie Cafe.

  Historie Cafeen med med Michael Ziegler, udsættes til onsdag den 5. maj, Taastrup kulturcenter, lokale 3, spisning. Kl. 18.30

  Foredraget om dyrlæge Erik Eriksen ved Lise Wied Kirkegaard udsættes til tirsdag den 8. juni. Taastrup kulturcenter, lokale 3, kaffe. Kl. 18.30 

  Tidligere tilmeldinger til Historie Cafeen vil fortsat være gældende. Har man ikke mulighed for at deltage på de nye datoer, kan evt. betaling refunderes.

  Læs mere om arrangementerne her.

  Sådan håndterer vi coronavirus i Esbjerg Kommune

  Ved alle arrangementer vil myndighedernes retningslinjer blive fulgt.

   

   

   

  Continue reading →
 • Historie Cafe’. Foredrag om dyrlæge Erik Eriksen den 16. marts.

  Vi har fundet en ny dato, hvor vi håber, at Covid-19 restriktionerne er lempet så meget, at Lise Wied Kirgegaards fortælling om dyrlæge Erik Eriksen kan gennemføres.

  Det bliver tirsdag den 16. marts. Taastrup kulturcenter, lokale 3, kaffe.

   

  Dyrlæge Erik Eriksens erindringer fortalt til Lise Wied Kirkegaard. Der skydes – men ikke med skarpt er titlen på en bog, som blev resultatet af mødet med Erik Eriksen. Bogen er netop udkommet i november 2020.

  Lise mødte første gang dyrlæge Erik Eriksen i forbindelse med en researchopgave i 2012, men hendes store interesse og sikre fornemmelse for såvel den gode historie som mennesket bag sendte hende retur til Eriksen for at få de utrolige fortællinger om folk og fæ nedskrevet til eftertiden. Specielt den første del af bogen har mange beretninger med relation til vor lokalhistorie.

  Lise Wied Kirkegaard (f. 1963) er uddannet jurist og har en Master i Professionel Kommunikation. Lises første bog, Frans Marcher – en jagtlegende fortæller, udkom i 2018.

  Læs mere om bogen Der skydes – men ikke med skarpt i januar bladet eller her.

  Tilmelding til  arrangementet kan ske til:

  Bodil Munck                       bodil.munck@webspeed.dk   Tlf. 4051 0707

  Ole Gram                            ole1gram@gmail.com       Tlf. 2449 1729

  Deltagerbetaling er kr.  kr. 50,- for arrangementer med kaffe.

  Prisen er for medlemmer af foreningen. For gæster er beløbet kr. 75,-.

  Tilmelding er først bindende efter indbetaling af deltagerbeløb. Gerne på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.

  Eventuelle ændringer af mødested vil blive meddelt på foreningens hjemmeside.

  Der er begrænset deltagerantal, som fastsættes efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, ved alle arrangementerne.

  Continue reading →
 • AFLYSNING! Historie Cafe’ den 10. februar

  Vi må aflyse Historie Cafeen den 10. februar, da restriktionerne i forbindelse med forsamlingsantallet er forlænget til udgangen af februar.

  Der arbejdes på at finde en ny dato, hvor vi kan høre Lise Wied Kirkegaard fortælle om dyrlæge Erik Eriksen.

  Continue reading →
 • Historie Cafe’en har første arrangement den 10. februar

  Glæd dig til et par spændende fortællinger i Historie Cafe’en.

  Den 10. februar  kl. 18.30  Lise Wied Kirkegaard,     Taastrup kulturcenter, lokale 3, kaffe.

  Dyrlæge Erik Eriksens erindringer fortalt til Lise Wied Kirkegaard. Der skydes – men ikke med skarpt er titlen på en bog, som blev resultatet af mødet med Erik Eriksen. Bogen er netop udkommet i november 2020.

  Lise mødte første gang dyrlæge Erik Eriksen i forbindelse med en researchopgave i 2012, men hendes store interesse og sikre fornemmelse for såvel den gode historie som mennesket bag sendte hende retur til Eriksen for at få de utrolige fortællinger om folk og fæ nedskrevet til eftertiden. Specielt den første del af bogen har mange beretninger med relation til vor lokalhistorie.

  Lise Wied Kirkegaard (f. 1963) er uddannet jurist og har en Master i Professionel Kommunikation. Lises første bog, Frans Marcher – en jagtlegende fortæller, udkom i 2018.

  Læs mere om bogen Der skydes – men ikke med skarpt i januar bladet eller her.

   

   

   

  Den 7. april 2021   kl. 18.30           Michael Ziegler,      Taastrup kulturcenter, lokale 3, spisning.

  Civilingeniør, borgmester, KL-chefforhandler, veteranbils-fan, katteelsker og sommerhusejer. Michael Ziegler har mange facetter og interesser, og han er frem for alt en mand, der sætter sit aftryk på verden omkring ham. Med sine snart 15 år som borgmester er dette aftryk især sket lokalt i Høje-Taastrup.

  Den meget populære borgmester har oplevet både medvind, modvind og sidevind i sit politiske arbejde, og han vil til foredraget fortælle om de generelle fremtidsplaner for kommunen. Han vil komme ind på nogle af de store byudviklingsprojekter, som har præget hans periode som borgmester. Herunder hvilke tanker der er for infrastruktur og sammenhæng med den øvrige del af kommunen, og bevarelsen af de mange skønne grønne områder og hyggelige landsbyer.

   

  Tilmelding til de enkelte arrangementer kan ske til:

  Bodil Munck                       bodil.munck@webspeed.dk   Tlf. 4051 0707

  Ole Gram                            ole1gram@gmail.com       Tlf. 2449 1729

  Deltagerbetaling er kr. 125,- for arrangementer med spisning og kr. 50,- for arrangementer med kaffe.

  Prisen er for medlemmer af foreningen. For gæster er beløbet kr. 150,- hhv. kr. 75,-.

  Tilmelding er først bindende efter indbetaling af deltagerbeløb. Gerne på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.

  Eventuelle ændringer af mødested vil blive meddelt på foreningens hjemmeside.

  Der er begrænset deltagerantal, som fastsættes efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, ved alle arrangementerne.

  Continue reading →
 • AFLYSNING. Historie Cafe’en aflyst 7. december

  Vi må desværre aflyse det berammede arrangement med Hanne Danielsen på grund af pålagt karantæne.

  Det var det, som ikke måtte ske. Men Covid-19 virus kom også i dette tilfælde til at styre begivenhederne.

  Så snart vi har overblik over situationen, vil vi melde ud med, hvornår arrangementet kan gennemføres en gang i 2021.

  Continue reading →
 • Historie Caféen en succes

  Agnete Dollerup fortalte levende om sit indholdsrige liv på den første Historie Café, som Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening arrangere.

  Med 24 tilhører var alle pladser besat i lokalet på Taastrup Kulturcenter. Under Agnetes fortælling lyttede alle med stor interesse på hendes beretning om et meget spændende liv, som i næsten et halvt århundrede har være her i Høje-Taastrup Kommune.

  I kaffepausen gik snakken livligt blandt alle fremmødte. I Historie Caféen er hyggeligt samvær en vigtig del af arrangementet.

  Den 7. december bliver der mulighed for at lytte til Hanne Danielsen, der er direktør i Grennesminde. Og efter nytår afholdes endnu to Historie Caféer, hvor fortællerne er Klaus Torsbjerg Møller og Michael Ziegler.

  Det er Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forenings håb, at mange vil komme og lytte til de spændende fortællinger. Tilmelding er dog nødvendig til foreningen.
  Læs også “Historie Café”

  Continue reading →
 • Kom med til den første Historie Café

  Torsdag den 1. oktober kl. 18.30 har du mulighed for at være med til, at starte Historie Caféen.

  Agnete Dollerup fortæller om sit spændende liv.

  Det sker i Taastrup Kulturcenter. Poppel Alle 12.

  Der serveres kaffe til alle.

  Deltagerbetaling er  kr. 50,- for arrangementer med kaffe.

  Prisen er for medlemmer af foreningen. For gæster er beløbet kr. 75,-.

  Tilmelding er først bindende efter indbetaling af deltagerbeløb. Gerne på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.

  Tilmelding til de enkelte arrangementer kan ske til:

  Bodil Munck                                 bodil.munck@webspeed.dk   Tlf. 4051 0707

  Ole Gram                                       ole1gram@gmail.com              Tlf. 2449 1729

  Eventuelle ændringer af mødested vil blive meddelt på foreningens hjemmeside.

  Læs mere om de kommende Historie Caféer her.

  Continue reading →
 • Historie Café

  I Historie Caféen skal vi lytte til mennesker med spændende historier og samtidig nyde en kop kaffe eller lidt god mad.

  Vi har planlagt de fire første arrangementer i denne vintersæson og inviteret nogle personer til at fortælle deres historie om deres liv og gøren i Høje-Taastrup.

  Den 1. oktober 2020         kl. 18.30 21.00   Agnete Dollerup,          

   Taastrup kulturcenter,  store sal, kaffe

  Et pigebarn blev født – Det skete under D-day’s ‘Operation Overlord’ den første del af landgangen og bombetogterne fra de Allieredes side mod Hitlertyskland i Nordmandiet !

  Det var under Tysklands besættelse af Danmark og det meste af Europa

  Et pigebarn blev født søndag d. 11. juni 1944 på Frøkenerne Rosendahls Fødeklinik på Virum Torv, i Virum Sogn, Sokkelund Herred.

  Hun blev døbt i Virum Kirke og fik navnet Agnete Ellen Arp-Hansen.

  • Stamtavlen på fædrene side går helt tilbage til Kirkebøgernes start.

  På et tidspunkt i 1600 tallet, er der sørøverier i fjorden oppe under Norge med en hængning fra Galgebakken i Oslo til følge – det var en skidt karl, der her plettede anegalleriet.

  • Hun fik malergrej af sine kunstnerforældre på sin 4 års fødselsdag incl. staffeli, linolie og terpentin på firekantede glasflasker, der udsendte de skønneste dufte ! Nok en ‘sniffer’
  • Agnetes Mor fik en tragisk og smertefuld død efter 4 års sygdom med Leukæmi (hun ville ikke dø fra sin lille datter) og lange hospitalsophold på Usserød Sygehus og Hillerød Amtssygehus.
  • Agnete skiftede skole 11 gange på og tog til sidst Realeksamen fra Kaalund Kloster Kostskole i Kalundborg.
  • Allerede nu tegner der sig et liv med kreativitet, action, drama og spænding…..

   

  – Jeg glæder mig til at skulle fortælle om en del af mit liv

  De allerbedste hilsener Agnete Dollerup

   

   

  Den 7. december 2020    kl. 18.30   Hanne Danielsen,        

   Taastrup kulturcenter, lokale 3, spisning

  Hanne Danielsen, direktør, Grennesminde, har ”rørt” ved mange brancher. Bl.a. været TV vært, arbejdet for Nordisk Film og senere direktør for TV2 New Business Areas. Var medproducent af ”Robinson Ekspedionen”, og

  har været på togt med Nordkaperen. I 2012 blev Hanne Danielsen direktør i Fonden Grennessminde.

  Den 7. december kommer hun i Taastrup Kulturcenter og fortæller om sit spændende virke.

   

   

   

  Efter nytår kan vi glæde os til…

  Den 10. februar 2021       Klaus Torsbjerg Møller, Taastrup kulturcenter, lokale 3, kaffe

  Den 7. april 2021              Michael Ziegler,               Taastrup kulturcenter, lokale 3, spisning

   

  Der er begrænset deltagerantal, som fastsættes efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, ved alle arrangementerne.

  Tilmelding til de enkelte arrangementer kan ske til:

  Bodil Munck                                 bodil.munck@webspeed.dk   Tlf. 4051 0707

  Ole Gram                                       ole1gram@gmail.com              Tlf. 2449 1729

  Deltagerbetaling er kr. 125,- for arrangementer med spisning og kr. 50,- for arrangementer med kaffe.

  Prisen er for medlemmer af foreningen. For gæster er beløbet kr. 150,- hhv. kr. 75,-.

  Tilmelding er først bindende efter indbetaling af deltagerbeløb. Gerne på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.

  Eventuelle ændringer af mødested vil blive meddelt på foreningens hjemmeside.

   

  Continue reading →
 • Aflysning af marts måneds fortællerhjørne.

  Marts måneds fortællerhjørne d. 25. marts, hvor provst Søren Nolsøe ville fortælle, er aflyst som følge af de begrænsninger, som truslen fra  coronavirussen gør.

  Vi glæder os til at fortsætte rækken af Fortællehjørner i efteråret.

  Continue reading →
 • Fortællerhjørnet igen en god oplevelse for tilhørerne

  Ole Søndergård fortalte levende om sit lange virke i Taastrup.

  Og gav en fin fortælling om sine oldeforældre, bedsteforældre og forældre, der havde rødder i mange forskellige egne af landet. 

  De mange foreninger, som Ole har være engageret i, fik vi også hørt om , både i historisk perspektiv og Oles egne oplevelser.

  Også denne gang var alle 50 pladser på Taastrup Bibliotek udsolgt.

  Se nedenstående billeder fra Fortællerhjørnet den 26. februar 2020. Alle foto Bjarne Larsen.

  Continue reading →
 • Det var to gode fortællinger.

  Der var fulde huse til Axel Johansens foredrag om Genforeningen og til Else Triers beretning på Fortællerhjørnet.

  Den 21. januar var det Axel Johansen fra Museum Sønderjylland som levende fortalte om Genforeningen 1920. Hvorfor grænsen til Tyskland blev der hvor den er, og hvad det har haft af betydning for udviklingen og livet nord og syd for grænsen. Det blev en god aften for alle tilhørere, der fik historien om Genforeningen fortalt set med nutidens øjne.

  På Fortællerhjørnet den 29. januar var det Else Trier, der med udgangspunkt i sine bøger om historien i Høje-Taastrup Kommune og Blåkildegård, der fortalte om sit liv og virke i Taastrup. Det blev som altid med Else Trier til en spændende fortælling, der gav alle tilhører en god oplevelse.

  Alle foto Bjarne Larsen. Klik på billederne for at se dem i stor udgave.

  Continue reading →
 • Ny foredragsholder på Fortællerhjørnet den 29. januar 2020

  Else Trier bliver fortæller på Fortællerhjørnet d. 29. januar 2020.

  Ole Holm, som skulle have været fortæller , har måttet melde forfald på grund af sygdom.

  Else Trier, der om nogen kender Høje-Taastrup , og som har skrevet mange værker om historien og udviklingen i kommunen, har med kort varsel sagt ja til at vær fortæller d. 29. januar.

  Else Trier, der er cand. mag. i dansk og historie, bosatte sig i 1977 i Høje Taastrup Kommune og fik her sine to børn. I 1980 blev hun ansat på Vestegnen HF og VUC, som dengang hed Taastrup Forberedelseskursus. Som historielærer og mor til to voksede interessen for kommunens historie langsom frem. Historieundervisningen i Danmarkshistorie blev jo unægtelig sjovere, når man kunne gå ud og ”røre” den. Dertil skulle hendes to børn jo vide, hvilken historie der lå bag den jord, de betrådte. Da Else Trier var vokset op i en forstad til Odense og havde boet i København i sin studietid, måtte hun sætte sig ind i Høje-Taastrup Kommunes Historie. I første omgang fik hun i 1988-90 lov til at tilbyde et HF- historiehold, hvor der det første år var fokus på Høje-Taastrup Kommunes historie. I begyndelsen af 1990’erne fulgte en foredragsrække om Høje Taastrup Kommunes historie sammen med den daværende leder af Byhistorisk Samling. Det var her, tanken om en bog om Høje Taastrup voksede frem. I 1993 udgav kommune hendes bog Høje-Taastrup Kommune i fortid og nutid.

  Else Trier vil denne eftermiddag fortælle om højdepunkter fra hendes arbejde med lokalhistorie. Hun vil herunder kort komme ind på arbejdet med andre pjecer om lokale emner, hun har skrevet og om arbejdet med hendes bog om Ishøj, Ishøj, den grønne port til København før og nu fra 1998. Foredraget er gratis. Man kan hente billetter på biblioteket eller bestille dem via bibliotekets hjemmeside.

   

  Continue reading →
 • FORTÆLLERHJØRNET I FORÅRET.

   

  Ole Holm lægger for og kommer i fortællerhjørnet 29. januar 2020. Ole kommer fra Valby og flyttede med sin familie til Sengeløse i 1967. Han har en uddannelse som kontorassistent og har handlet med metaller hele sit arbejdsliv. Senere blev han direktør for organisationen Jern og Stål. Hans skolegang foregik i Valby.

  Mange fritidsinteresser: Badminton og spejder. Har i 23 år været og er stadig redaktør og udgiver af bladet Sengeløseposten.

   

   

   

   

  Ole Søndergaard kan vi møde i februars fortællerhjørne d. 26. februar.

  Han blev født i 1930 på Vesterbro.

  Familien kom til Torslunde, da han var 9 år, gik i skole i Taastrup på Taastrup Realskole. Senere blev han student fra Roskilde Katedralskole og læste til skolelærer. Han var i hele sit arbejdsliv ansat i Københavns kommunes skolevæsen.

  I sin fritid blev han hurtigt aktiv i Taastrup, først som spejderleder i mere end 25 år. Han var ligeledes aktiv i idrætten og var badmintonformand i en årrække. Senere blev han formand for TIK, hvor han er endt som æresmedlem.

  Han er også aktiv i Lokalhistorisk arkivs kulturudvalg.

                                               I 2003 startede han foreningen Hedebo Slægtsforskere. Han vil fortælle om sit liv i Taastrup og med de forskellige aktiviteter.

   

  Marts måneds fortællerhjørne d. 25. marts får besøg af provst Søren Nolsøe.  Søren er født i Hellerup, senere flyttede familien til Måløv, hvor han gik i skole. Han er student fra Niels Steensens Gymnasium på Østerbro. Han tænkte først på at blive ingeniør, men det endte med at være teologstudiet, der fangede ham. Han blev færdiguddannet i 2008 og i 2009 blev han ansat ved Rønnevang kirke som præst.  I 2017 gik Steffen Andresen af som provst og flyttede til København. Rønnevang kirkes menighedsråd, provstiudvalget og Helsingør stifts biskop blev enige om, at indstille Søren Nolsøe til stillingen som ny provst. Han blev dermed den yngste provst i Danmark.

  En provst bruger ca. halvdelen af sin arbejdstid på administration og den anden halvdel til kirkeligt arbejde.

   

   

  Alle fortællerhjørnerne foregår på Taastrup bibliotek den sidste onsdag i måneden fra kl. 15-17. Husk at reservere gratis billet enten på biblioteket eller via bibliotekets hjemmeside.

   

   

  Continue reading →
 • FOREDRAG OM GENFORENINGEN

  Tirsdag d. 21. januar 2020 holder vi foredrag i Kulturcentret, Poppel Allé 12, Taastrup.

  Vi starter kl. 18 med at spise og der vil være 2 stk. luksussmørrebrød pr. person samt en øl eller vand samt kaffe/the senere på aftenen. Prisen er kr. 110,-. Beløbet skal indbetales til kassereren umiddelbart efter tilmeldingen.

  Kl. 19 begynder foredraget med Axel Johnsen om genforeningen.

  Sønderjyllands genforening i 1920 var kulminationen på den folkelige kamp, som de danske sønderjyder med H.P. Hanssen i spidsen havde ført siden 1880-erne. Alligevel blev årene 1918-20 nogle af de mest barske i dansk politisk historie. De danske sønderjyder ville have en afstemningsgrænse, andre ville have en historisk grænse ved Dannevirke, og endnu andre ville i det mindste have Flensborg med til Danmark. Det blev en bitter strid med flere tabere end vindere. Men det hele var glemt, da Christian X red over Kongeåen ind i det genvundne land d. 9. juli 1920. Eller var det? Foredrager handler dels om, hvordan vi fik den grænse, vi kender i dag, dels om den lange og delvis smertefulde vej frem til vore dages fred og afspænding.

  Axel Johnsen er født 1970, historiker og ph.d. med speciale i Sønderjyllands nyere historie og forholdet mellem Danmark og grænselandet. Han er aktuel med bogen Grænsen, folket og staten. Grænseforeningens historie 1920-2020.

   

   

  Tilmelding senest d. 16. januar:

  Jørn Jordan-Knudsen, tlf. 2461 6268

  Ole Gram, tlf. 2449 1729

  Bodil Munck, tlf. 4051 0707

  Continue reading →
 • Fortællerhjørnet med fortællinger fra Færøerne og Gasa

  Jørn Boelsmand Nielsen Gav gode fortællinger fra Færøerne, hvor han er født, Gasa hvor han var FN-soldat og Kvægtorvet, hvor han var arbejdede en stor del af sit liv.

  Jørn viste mange billeder fra de tre steder, og han havde medbragt en del effekter, som gav fortællingen ekstra værdi for de mange, som var kommet til årets sidste fortællerhjørne. Se de mange billeder nedenfor.

  Planlægningen af fortællerhjørnet i januar, februar og marts 2020 er allerede igang i samarbejde med Taastrup Bibliotek. Det bliver sidste onsdag i de nævnte måneder.

   

  Foto Bjarne Larsen. Billederne fra Færøerne, Gasa og Kvægtorvet er fotograferet fra de billeder Jørn Boelsmand viste. Alle billeder klikbare, så de kan ses i større udgave.

  Continue reading →
 • Spændende foredrag af Tove Udsholt

  En spændende aften med en særdeles veloplagt og levende foredragsholder.
  Tove Udsholt fotalte om sit spændende liv – både fra barndommen og besættelsesårene; men også fra ungdommen og hendes senere år.
  En fortælling der fuldstændig fangede alles opmærksomhed, og en foredragsaften hvor tiden gik alt for hurtigt.

  Klik på billederne for at se dem i stor størrelse. Foto Jytte Klamer og Bjarne Larsen

  Continue reading →
 • Flugten til Sverige. Foredrag den 22. oktober

  Tirsdag d. 22. oktober 2019 holder vi igen foredragsaften med fællesspisning før foredraget.

  Aftenens foredragsholder er Tove Udsholt, der vil komme og fortælle om, hvordan det var at være jødisk barn under krigen og om flugten til Sverige.

  Tove Udsholt blev født i 1940 i København. Hendes bedsteforældre var troende jøder, som var flygtet fra Rusland i 1897 under en voldsom pogrom. Toves mor var ikke særligt religiøs, men en jødisk herkomst var nok for at komme i nazisternes søgelys.

   

  Tove og hendes mor gemte sig på et loft i Gilleleje sammen med mange andre jøder og ventede på, at de kunne flygte til Sverige.

  Toves oplevelser minder på mange måder om, hvad andre gemte børn har oplevet. Efter krigen var deres liv vendt på hovedet og mange kom aldrig til at føle sig hjemme i deres oprindelige familie.

  Mødet begynder kl. 18.00, hvor der serveres 2 stk. luksussmørrebrød inkl. 1 øl eller vand og senere på aftenen kaffe/the. Prisen er kr. 100,-, som betales ved tilmelding.

   

  Tilmelding skal ske senest d. 9. oktober 2019 til:

  Jørn Jordan-Knudsen:              tlf. 2461 6268

  Ole Gram:                                     tlf. 2449 1729

  Bodil Munck:                               tlf. 4051 0707

  Birgit Stubbe:                              tlf. 2366 3902

  Foreningens konto er:  5333    024 2689

  Billedet lånt fra Dansk Institut for Internationale Studier, Folkedrab.dk

  Continue reading →
 • Fortællerhjørnet efterår 2019

  Vi fortsætter med at høre Taastrup borgere fortælle om deres liv og virke, når der igen indbydes til Fortællerhjørnet , som arrangeres i samarbejde med Taastrup Bibliotek.

  Der er gratis adgang, men begrænset deltagerantal, hvorfor der skal “købes” billet. Det kan enten gøres på Bibliotekets hjemmeside, eller på biblioteket.

   

  25.09.19       Gerhard Ryding. “Mit kiv som Samler”.

  Gerhard Ryding

  Læs mere om Gerhard Ryding og tilmelding til arrangementet på bibliotekets hjemmeside:

  https://bibliotek.htk.dk/arrangementer/foredrag-debat/fortaellerhjoernet-gerhard-ryding-mit-liv-som-samler

   

   

   

   

   

   

  30.10.19     Jeanne Steen Christensen Og hendes far Ernst Steen-Nielsen. “Frisørmestrene”.

   

  Læs mere om Jeanne Steen Christensen og tilmelding til arrangementet på bibliotekets hjemmeside:

  https://bibliotek.htk.dk/arrangementer/foredrag-debat/fortaellerhjoernet-jeanne-steen-christensen-og-ernst-steen-nielsen

   

   

   

   

   

   

   

  27.03.19     Jørn Boelsmand Nielsen. “Udstationeret i Gasa”.

   

   

  Læs mere om Jørn Boelsmand Nielsen og tilmelding til arrangementet på bibliotekets hjemmeside:

  https://bibliotek.htk.dk/arrangementer/foredrag-debat/fortaellerhjoernet-joern-boelsmand-nielsen-udstationeret-i-gaza

   

   

   

   

   

  Alle foto lånt fra Taastrup Biblioteks hjemmeside.

  Continue reading →
 • Fortællerhjørnet blev et tilløbsstykke.

   

  Der var totalt udsolgt og mange på

   

  venteliste til de tre første fortællerhjørner i år.
  Og det var da også virkelig interessante beretninger som Ejner Madsen, Jeanne Steen Christensen og Mie Bernhagen gav de fremmødte.

  I efteråret tager vi hul på en ny runde med tre nye fortællere. Vi glæder os til at kunne fortælle mere om, hvem der kommer i fortællerhjørnet, i de kommende numre af bladet.

   

   

   

  Mie Bernhagen nævnte Den hvide Neger, og blev opfordret til at give nogle flere oplysninger om denne ”berømte” og interessante person, som i mange år var Taastrup borger. Materialet er så omfattende, at der det kræver et helt foredrag for sig selv, at berette om Olaf Hans Jørgen 0lsen, som hans borgerlige navn var.

  Mie har i stedet givet os oplysninger om et link til en hjemmeside, hvor man kan læse meget og måske hele historien om Den hvide Neger.:

  Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie udgiver tidsskrifter, som alle er tilgængelige på foreningens hjemmeside. I disse 3 tidsskrifter er der artikler om delikventen: 2012:2, 2013:1 & 2013:2.

  Linket til  2012:2 er https://genealogi.dk/index.php/tidsskrift/2010-2019/2012-2.html

  Linket til 2013:1 er https://genealogi.dk/index.php/tidsskrift/2010-2019/2013-1.html

  Linket til 2013:2 er https://genealogi.dk/index.php/tidsskrift/2010-2019/2013-2.html

   

  God fornøjelse med læsningen.

  Foto fra Fortællerhjørnet, Bjarne Larsen.

  Continue reading →
 • Fortællerhjørnet 2019

  Igen i år kan vi glæde os til at høre Taastrup borgere fortælle om deres liv og virke, når der igen indbydes til Fortællerhjørnet , som arrangeres i samarbejde med Taastrup Bibliotek.

  Der er gratis adgang, men begrænset deltagerantal, hvorfor der skal “købes” billet. Det kan enten gøres på Bibliotekets hjemmeside, eller på biblioteket.

  30.01.19       Ejner Madsen

   

   

  Læs mere om Ejner Madsen og tilmelding til arrangementet på bibliotekets hjemmeside:

  https://bibliotek.htk.dk/arrangementer/foredrag-debat/fortaellerhjoernet-ejner-madsen

   

   

   

   

   

  27.02.19     Jeanne Steen Christensen

   

  Læs mere om Jeanne Steen Christensen og tilmelding til arrangementet på bibliotekets hjemmeside:

  https://bibliotek.htk.dk/arrangementer/foredrag-debat/fortaellerhjoernet-jeanne-steen-christensen

   

   

   

   

   

   

   

  27.03.19     Mie Bernhagen

   

   

  Læs mere om Mie Bernhagen og tilmelding til arrangementet på bibliotekets hjemmeside:

  https://bibliotek.htk.dk/arrangementer/foredrag-debat/fortaellerhjoernet-mie-bernhagen

   

   

   

   

   

  Alle foto lånt fra Taastrup Biblioteks hjemmeside.

  Continue reading →
 • På kanten af krig

  Tunestillingen var det længste forsvarsværk i Danmark under 1. Verdenskrig.

  Med sine 23 km fra Roskilde Fjord til Køge Bugt var forsvarsværket næsten dobbelt så langt som Vestvolden, der på det tidspunkt allerede var forældet. Kanoner havde gennemgået en hurtig udvikling op mod 1. Verdenskrig, så de kunne nemt ramme København, hvis de stod udenfor Vestvolden. Derfor måtte et forsvarsværk omkring København være på meget større afstand.

  Museumsinspektør, Ph.d. Kristian Bruhn fortalte levende om bygningen af Tunestillingen og baggrunden  for Danmarks holdning til de krigsførende lande, ikke mindst Tyskland og England.

  Traditionen tro indledes aftenen med fællesspisning, inden foredraget ”På kanten af krig, Danmark, 1. Verdenskrig, 1914 – 1918”. De mange fremmødte fik en god og lærerig aften om begivenheder, der nu ligger 100 år tilbage. Hvis man vil have genopfrisket nogle af de mange oplysninger, kan et studie af Mosede Ford hjemmeside anbefales:  https://danmark1914-18.dk/rum/tunestillingen

   

  Foreningens formand takker Kristian Bruhn for et lærerigt foredrag. Alle foto Bjarne Larsen

  Mødet indledtes med fællesspisning.

  Continue reading →
 • Tunestillingen. Foredrag med spisning.

  Tunestillingen og forsvaret af Sjælland under 1. verdenskrig

  Under 1. verdenskrig stod på Sjælland den største hær, Danmark nogensinde har haft. I 1915 påbegyndtes Tunestillingen – ”Sjællands Dannevirke” – som gennemskar landskabet fra Køge Bugt over Tune til Roskilde Fjord. I dag er skyttegravene væk, og det er næsten kun Mosede Batteri, der endnu kan ses i landskabet. Foredraget vil beskrive stillingen, hvordan den påvirkede livet på Sjælland og indbyggerne i lokalsamfundet, samt tankerne bag opførelsen. Det store spørgsmål er, om det hele var forgæves, eller om det netop var invasionsforsvaret, der præventivt forhindrede et angreb på Sjælland og en besættelse af Danmark.

  Ph.d. Kristian Bruhn, museumsinspektør, Mosede Fort, Danmark 1914-18.

   

  Alt dette kan du høre Kristian Bruhn fortælle om den 16. november kl 18.00.

  I Kulturcenteret, Poppel Alle 12, lokale 3.

  Vi begynder med spisning. Denne gang smørrebrød med en øl eller vand, samt kaffe og the i pausen.

  Foredraget starter kl. 19.00.

  Prisen er kr. 100,-. Hvis man ikke ønsker at deltage i spisningen er prisen kr. 50.-.

  Tilmelding skal ske senest den 5. november 2018 til foredragsudvalget:

  Bodil Munck.                Tlf. 4051 0707

  Ole Gram.                   Tlf. 2449 1729

  Jørn Jordan-Knudsen. Tlf 2461 6268

   

   

  Continue reading →
 • Fortællerhjørnet, efterår 2018

  Fortællerhjørnet fortsætter i samarbejde med Taastrup Bibliotek med tre arrangementer i efteråret.

   

  Taastrup Bibliotek

  Tilmelding og “køb” af billetter skal ske på biblioteket eller på bibliotekets hjemmeside. Klik her. Og find det aktuelle Fortællerhjørne.

  Onsdag d. 26. september kl. 15.00-17.00. Knud Anker Iversen.

  Knud Anker Iversen

  Knud Anker Iversen blev født i 1952 i Aagaard (mellem Kolding og Vejle). Efter folkeskolen tog han en HF. Er seminarieuddannet folkeskolelærer fra Tvindseminariet i 1976. Som nyuddannet lærer startede han i Høje-Taastrup kommune som skolelærer på Selsmoseskolen, hvor han arbejdede i 20 år.

  Begyndte allerede på Selsmoseskolen at interessere sig for miljø og han fik sat bistader op ved skolen.

  Så kom han i forbindelse med Jytte Abildstrøm, som var formand for en miljøfond. Sidder i dag i bestyrelsen for denne fond sammen med Jytte Abildstrøm.

  I 1994 begynder han i forskellige forretningslokaler på Taastrup Hovedgade at opbygge det, der i dag er blevet til Miljø- og Energicentret. Afdøde borgmester Anders Bak hjalp til med at skaffe de lokaler, Miljøcentret nu bor i i Høje-Taastrup.

  Har været koordinator for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp i Høje-Taastrup i ca. 20 år.

  Onsdag d. 31. oktober kl. 15.00-17.00. Søren D. Sørensen.

  Søren D. Sørensen

  Søren er født i landsbyen Janderup i Varde kommune i 1943.

  Han gik ud af skolen efter 7. klasse, blev landbrugsmedhjælper, indtil han var gammel nok til at kunne aftjene sin værnepligt og det gjorde han i Livgarden, hvor han efter sigende kan mange anekdoter om kong Frederik IX.

  Efter militærtiden tilbragte han ½ år på idrætshøjskolen i Sønderborg, søgte derefter ind på Politiskolen og blev efterfølgende ansat i politiet, hvor han arbejdede i 47 år.

  Sin fritid har han delt mellem byrådsarbejde, hvor han i 28 år repræsenterede partiet Venstre i Høje-Taastrup Kommune og hvervet som fodbolddommer.

  Vi er mange, som har set Søren piske afsted på cykel, først den ene vej i pænt tøj og efter en lynomklædning den modsatte vej, men nu i den sorte fodbolddommerdragt.

  Onsdag d. 28. november kl. 15.00-17.00. Lars Sparzek.

  Lars Spatzek

  Lars er født i 1964, barn af en far, der bl.a. var fisker, styrmand, søofficer og endte som viceskoleinspektør. Hans mor var ansat på kontor i KTAS, hvor Lars også i sin studietid havde feriejob som kontorbud.

  Har gået på Sankt Annæ Gymnasium og har sunget i Københavns Drengekor, under sin uddannelse var han bl.a. kirkesanger, så stemmen fejler ikke noget.

  Lars er bankuddannet, merkonom i organisation og ledelse. Har arbejdet på Planetariet og været leder af Rundetårn og har siden 1.2.1993 været ansat på Byhistorisk Arkiv og Samling på Blaakildegaard, de sidste mange år som leder af arkivet.

  Alle foto lånt fra Taastrup Biblioteks hjemmeside.

  Continue reading →
 • Fortællerhjørnet med Laurids Christensen gentages den 18. april

  Der har i år været meget stor interesse for fortællerhjørnet på Taastrup Bibliotek. Billetterne til det kommende arrangement med Laurids Christensen er udsolgt.

  For de, der ikke fik billetter , bliver der endnu en mulighed, da det lykkedes at kunne gentage arrangementet den 18. april.

  Der er ikke flere billetter.

  Continue reading →
 • Fortællerhjørnet på Taastrup Bibliotek

  Så er en ny omgang af Fortællerhjørnet sat igang.

  Det er spændende historier som bliver fortalt af personer med et langt liv i vor kommune.

  Allerede onsdag d. 31. januar kan vi glæde os til at lytte til at Inger Mangor fortæller.

  Og onsdag d. 28. februar er det Laurids Christensen, der vil fortælle om sine oplevelser.

  Begge dage sker det på Taastrup Bibliotek, Taastrup Hovedgade 86, kl. 15.00 – 17.00.

  Der er gratis adgang, men man skal “købe” billetter på Taastrup Bibliotek eller via bibliotekets hjemmeside. Følg linket ved at klikke på fortællernes navne.

  Continue reading →
 • Fortællerdage på Taastrup Bibliotek, vinter 2017

  Kom og hør, hvad 3 fortællere kan berette om deres liv og arbejde.

   

  Ruth Trier: Onsdag den 25. januar 2017 fra kl. 15.00 til 17.00.

  Ruth Trier kommer fra Kerteminde-egnen, blev student i 1954, er uddannet folkeskolelærer fra Blaagaard Seminarium i Gladsaxe og kom til Høje-Taastrup fra Grønland og vil bl.a. fortælle om sin tid som skolelærer på Charlotteskolen i Hedehusene. Ruth Trier har også undervist på en skole i Grønland. Ruth har gennem årerne været en person, der har deltaget i det offentlige liv og er bl.a. formand for Kulturelt Samråd, hvor hun sidder i kunstudvalget. Ruth er også formand for kunst foreningen Humlen i Hedehusene.

   

  Kaj Larsen: Onsdag den 22. februar 2017 fra kl. 15.00 til 17.00.

  Kaj Larsen kommer fra området mellem Køge og Ringsted og er uddannet som tømrer og har siden læst til ingeniør.

  Kaj har i sin tid som tømrer bl.a. været med til at bygge Stevns Fortet. Siden har han været ansat på Carlsberg som ingeniør.

  Han har gennem mange år været meget interesseret i at videofilme. Kaj har filmet mange af de arrangementer, som Lokalhistorisk forening har lavet gennem tiden. Mange film har været vist på Blaakildegaard.

   

  John Kehler: Onsdag den 29. marts 2017 fra kl. 15.00 til 17.00.

  John Kehler er uddannet kommis og boede i København, men har siden prøvet mange ting i sit liv. John har været indenfor salg af småkager, paller med mere.

  Alt dette sluttede dog, da han i 1983 købte en grusgrav i Sengeløse for en pris af 2 øl. Siden købte han mere jord, så der kunne udvindes mere grus.

  I ca. 1992 flyttede John og hans hustru først til Vadsby og senere Sengeløse og boede dér indtil 2014.

   

  Fortællerdagene afholdes på Taastrup Bibliotek, Taastrup Hovedgade 86. Husk tilmelding, der allerede nu kan gøres til alle tre fortællerdage. Se vejledning her.

  Continue reading →
 • Fortællerdage på Taastrup Bibliotek, husk tilmelding.

  Onsdag den 28. september afholdes den første af tre Fortællerdage på Taastrup Bibliotek. Såfremt man vil deltage, kan tilmelding ske på bibliotekets hjemmeside 14 dage før. Billetter kan også hentes på biblioteket.

  Vi prøver noget nyt. Tre medlemmer af foreningen vil lave nogle korte indlæg om deres liv og oplevelser i Høje-Taastrup Kommune. Det skal være starten på en dialog, hvor alle deltagere kan komme med deres bidrag og spørgsmål. Derfor er det beregnet, at 15 – 20 personer kan deltage på de enkelte arrangementer.

  Alle tre arrangementer afholdes på Taastrup Bibliotek, Taastrup Hovedgade 86, kl. 14 – 16.

  De tre Fortællerdage:

  Onsdag den 28. september. Henning Graversen indleder mødet.

  Henning Graversen

  Onsdag den 26. oktober. Arne Lundgaard indleder mødet.

  Arne Lundgaard

  Onsdag den 30 november. Jørgen Thomsen indleder mødet.

  Jørgen Junker Thomsen

  Continue reading →
 • Stem på Årets Historiske Bog 2015

  Kan du huske Pia Fris Laneth fortælle om ”Da kvinderne fik valgret”?

  2015

  Nu er hendes bog blevet færdig og er nomineret som en af fem kandidater til Årets Historiske Bog 2015.

  Bogen er allerede blevet kåret som årets bog af Information.

  Vil du være med til at stemme på hvilken bog, der skal vinde titlen for Årets Historiske Bog 2015, så følg dette link: http://www.historie-online.dk/nyt/boger/aaretsbog/bogstem_2015.htm

  Continue reading →
 • Godt nytår. Husk tilmelding til foredraget d. 17. februar.

   Fra bestyrelsen ønskes alle medlemmer et godt nytår.

  Årets første arrangement er foredraget den 17. februar om vor kommunes udvikling igennem 5 årtier fortalt af vicestadsingeniør Claudio Pannicelli.

  broNykirke

  Taastrup og Høje-Taastrup kommune har igennem de sidste 5 årtier gennemgået en fantastisk udvikling. Et par stationsbyer imellem København og Roskilde og nogle landsbyer, som i dag udgør en moderne forstadskommune. Claudio vil vise billeder og fortælle om denne udvikling.

   

  Foredraget afholdes i Kulturcenteret, hvor vi starter med at spise stegt flæsk med persillesovs kl. 18.00. Ønsker du ikke stegt flæsk, kan der bestilles smørebrød i stedet. Pris inkl. kaffe/the kr. 110,-.

  Hvis du gerne vil høre foredraget, der starter kl. 19.00, men ikke ønsker at deltage i spisningen, kan du deltage for kr. 50,- inkl. kaffe/the.

  Husk at tilmelde dig inden den 10. februar til enten: Ole Gram, tlf. 4399 1721, Christian Friis Damgaard tlf. 4399 8137 eller Jørn Jordan-Knudsen, tlf. 2461 6268.

  Betaling for arrangementet skal indbetales på foreningens konto nr. 5333 0242689.

  Continue reading →
 • Rundvisning i Taastrup Nykirke

  hsf-kollage7-aKOM OG SE TAASTRUP NYKIRKE INDEFRA.

  Foredraget/rundvisningen bliver afholdt onsdag den 11. september i Taastrup Nykirke, Taastrup Hovedgade 32, kl. 13-15, hvor formand for Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening, Jørn Jordan-Knudsen, vil fortælle om Taastrup Ny Kirke, som er opført i 1907.

  Jørn har haft sin gang i kirken i mange år, da hans far, graver Svend Aage Knudsen, var ansat der i 38 år.

   

  Hvis der skulle komme en kirkelig tjeneste i vejen, vil der bli­ve fortalt om kirkegården og lavet en vandring der.

  Billetter (gratis) til rundvisningen kan afhentes på Taastrup bibliotek, Taastrup Hovedgade fra d. 4. september.

  Continue reading →
 • Den Transsibiriske Jernbane.

  P1060367Nikolaj Witte fortæller om sin tur med den transsibiriske jernbane og viser smukke lysbilleder fra turen.

  Tid:       Onsdag d. 13. november 2013, kl. 19.15 – 21.15
  Sted:     Hedehusene bibliotek.

  Continue reading →
 • Modelbiler.

  Formand for Høje-Taastrup Lokalhistoriske forening, Jørn Jordan-Knudsen, fortæller om sin samling af modelbiler og sit arbejdsliv.

  Tid:         Onsdag d. 9.oktober 2013,  kl. 15-17
  Sted:       Taastrup Bibliotek, “salen”.

  Continue reading →