Det hele startede i 1962

Endeligt kunne vi igen mødes i Historie Cafe.

Covid-19 smitten og de deraf følgende restriktioner umuliggør gennemførsel af planlagte aktiviteter i marts og april måned.

Det var meldingen tidligere på året. Heldigvis blev smittetrykket gradvis mindre og mange er blevet vaccineret. Så den 8. juni kunne vi endelig igen slå dørene op til en Historie Cafe. Lise Wied Kirkegaard fortalte levende om dyrlæge Erik Eriksens og om hvorledes det var lykkedes at få nedskrevet hans erindringer og udgivet dem i bogform.

Tilhørerne fik en fin aften hvor det sociale samvær indrammede en rigtig god fortælling.

Vi fortalte mere om bogen i januar. Følg dette link:

Læs evt. mere om erindringsbogen om dyrlæge Erik Eriksen i medlemsbladet, januar 2021.

  • Bogen om Barfredshøj 27. juli 2021
    Mie Bernhagen og Lise Heeno (red.): Minder fra Barfredshøj. En proprietærgård på Vestegnen Udgivet af Thorslunde-Ishøj lokalhistoriske Forening 2018. 120 s. Ill. I JOURNALEN nr. 2 2019, der udgives af Dansk Lokalhistorisk Forening, har Niels Mortensen givet denne anmeldelse af bogen: Barfredshøj er en proprietærgård på ca. tønder 300 land, beliggende mellem landsbyerne Torslunde og […]
  • Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2021 6. juli 2021
      BESTYRELSESMØDE  Dato: onsdag den 28. april 2021 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet, Snerlehaven 26, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Lisa Møldrup Ulriksen formand Bodil Munck næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Ole Gram bestyrelsesmedlem   Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Birgit Stubbe suppleant   Afbud: Per Andersson bestyrelsesmedlem    Dagsorden: Godkendelse af […]