Det hele startede i 1962

Covid-19 smitten og de deraf følgende restriktioner umuliggør gennemførsel af planlagte aktiviteter i marts og april måned.

Årsmøde 2021 flyttes til tirsdag den 27. april.

Mødet starter kl. 19.30 og afholdes på Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup.

Dagsorden følger den tidligere i januar bladet udsendte.

Historie Cafe.

Historie Cafeen med med Michael Ziegler, udsættes til onsdag den 5. maj, Taastrup kulturcenter, lokale 3, spisning. Kl. 18.30

Foredraget om dyrlæge Erik Eriksen ved Lise Wied Kirkegaard udsættes til tirsdag den 8. juni. Taastrup kulturcenter, lokale 3, kaffe. Kl. 18.30 

Tidligere tilmeldinger til Historie Cafeen vil fortsat være gældende. Har man ikke mulighed for at deltage på de nye datoer, kan evt. betaling refunderes.

Læs mere om arrangementerne her.

Sådan håndterer vi coronavirus i Esbjerg Kommune

Ved alle arrangementer vil myndighedernes retningslinjer blive fulgt.

 

 

 

  • Bogen om Barfredshøj 27. juli 2021
    Mie Bernhagen og Lise Heeno (red.): Minder fra Barfredshøj. En proprietærgård på Vestegnen Udgivet af Thorslunde-Ishøj lokalhistoriske Forening 2018. 120 s. Ill. I JOURNALEN nr. 2 2019, der udgives af Dansk Lokalhistorisk Forening, har Niels Mortensen givet denne anmeldelse af bogen: Barfredshøj er en proprietærgård på ca. tønder 300 land, beliggende mellem landsbyerne Torslunde og […]
  • Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2021 6. juli 2021
      BESTYRELSESMØDE  Dato: onsdag den 28. april 2021 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet, Snerlehaven 26, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Lisa Møldrup Ulriksen formand Bodil Munck næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Ole Gram bestyrelsesmedlem   Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Birgit Stubbe suppleant   Afbud: Per Andersson bestyrelsesmedlem    Dagsorden: Godkendelse af […]