Nyt fra bladudvalget

 

 • Medlemsbladet april 2024

  Så er medlemsblad nr. 2 årgang 45, april 2024 på vej.

  I bladet kan du læse om
  årsmødet, forårsturen, dobbeltmordet i Klovtofte
  og om arrangementerne i Historie Cafe’.

  I bladet er der også en reminder om kontingentbetaling.

  God fornøjelse med læsning, enten på papir eller her på hjemmesiden. Klik på linket under billedet.

  Færdigt blad april 2024

  Continue reading →
 • Medlemsbladet januar 2024 er på vej

  Så er det første medlemsblad i år udgivet og på vej til alle medlemmer.

  Fra indholdet kan vi nævne:

  – Indkaldelse til årsmødet 2024.
  – Bartholinerne og Vridsløsemagle.
  – Vi søger en omdeler.
  – Kommende Arrangementer.

  God fornøjelse med læsning. Følg dette link. Blad januar 2024

   

  Continue reading →
 • Arkivernes dag 2023

  Vi markerer udgivelsen af Årsskrift 2022 på arkivernes dag lørdag den 11. november.

  Der er åbent på arkivet imellem kl. 11.00 og 14.00.

  I anledning af udgivelsen af årsskriftet byder foreningen på et lille glas.

  Har du spørgsmål til arkivet, eller er du bare nyssgerrig, så kom på besøg.
  Arkivet rummer en unik samling, der fortæller om områdets historie, primært fra foreninger, institutioner, næringsdrivende og borgere i kommunen. Samlingen rummer også mange lokale genstande. I øjeblikket har vi udstillet malerier af L.A. Ring og keramik fra de mange virksomheder, der benyttede leret i den lokale undergrund.  

  Continue reading →
 • Medlemsbladet oktober 2023

  Så er medlemsbladet Årgang 44, nr. 4, oktober 2023 på vej til alle medlemmer.

  Måske har du allerede modtaget det, eller vil det dukke op i løbet af de kommende dage.

  I bladet kan du bl.a. læse om 

  – Det har vi oplevet indtil nu…
  – Flot boggave
  – Balders hest fandt brønden
  – Kommende arrangementer

  Blad oktober 2023

  Og på Baglommen se datoerne for alle planlagte arrangementer frem til foråret 2024.
  Du finder også datoerne i kalenderen her på hjemmesiden. Klik her

   

   

   

  Sammen med bladet følger igen en flot boggave fra Kurt Nielsen til alle medlemmer.

  Continue reading →
 • Medlemsbladet for juli 2023 er på vej

  Så er medlemsbladet for juli 2022 på vej til alle medlemmer.

  Du kan læse om forårsturen til Oplevelsescenter NYVANG, de mange besøgende i vandtårnet, Erik Dalberg og kommende arrangementer.

  Blad juli 2023

  Klik på linket og læs bladet.

   

  I medlemsbladet har vi endnu en gang lavet en lille reminder om betaling af årskontingent.
  Tak til alle de, som har betalt. Sammen med medlemsbladet har de også modtaget Årsskrift 2022.I årsskriftet er der fortællinger om trolde og høje, historien om skolebrønden i Fløngb og et stort værk, som viser hvor mange spejdere der deltog i Spejdrnes Lejr 2022 i Hedeland.

  Årsskrift 2022 kan ved henvendelse til foreningen købes for kr. 100,-. Hertil skal lægges eventuel porto.

  Continue reading →
 • Medlemsblad april 2023

  Medlemsbladet for april 2023 er destriburet til alle i begyndelsen af april.

  Fra indholdet kan nævnes:
     Husk at betale kontingent
     Smalspor og pølsevogn i Historie Cafe’
     Røverisk mord ved Hedehusene

  Bladet kan læses her, hvis du ikke har modtaget det. Blad april

   

  Continue reading →
 • Medlemsblad januar 2023

  Medlemsbladet for januar 2023 er nu distribueret.

  Fra indholdet i bladet kan nævnes:

  Indkaldelse til årsmøde 2023
  Billeder fra de sidste aktiviteter i 2022
  Historien om M.W.Gjøe og Reerslev skole

  God fornøjelse med læsning
  .Januar 2023

  Continue reading →
 • Hjemmesiden har skiftet udseende.

  Hjemmesideværten one.com har opdateret PHP for htlokalhistorisk.dk fra version 7.4 til 8.0. 

  Det har betydet, at foreningens hjemmeside har ændret udseende.
  Men ellers er det stadig de samme oplysninger der kan findes på siden og de samme steder.

  Klik på billedet

  Continue reading →
 • Medlemsblad oktober 2022 og jubilæumsskrift

  Medlemsbladet for oktober burde nu være leveret til alle medlemmer.

  Med medlemsbladet fulgte der også denne gang et ekstra skrift; Jubilæumsbogen i anledning af foreningens 60 års jubilæum.

  I medlemsbladet har vi bl.a. valgt at fortælle om turen til Lolland og Falster i august, historien om huset på Taastrup Hovedgade/Køgevej 74 og om kommende arrangementer. -> Læs bladet her!

  Jubilæumsbogen er blevet på hele 136 sider. Foreningens historie er naturligvis omtalt.

   

  Jubilæet falder også sammen med et andet jubilæum;    

                                                   det er 175 år siden jernbanen kom til Taastrup og Hedehusene, og der kom en kro og en postholdergård til Taastrup, og samme år som Hakkemose teglværk startede op. Det har givet stof til de mange sider.

  Jubilæet markeres den 12. november, der er Arkivernes Dag på Blaakildegaard. Der er åbent fra kl. 11.00 til 14.00. Vi starter med en reception, hvor vi håber at mange af foreningens medlemmer vil deltage.

  Continue reading →
 • Personliste til bogen “POSTVÆSNET I TAASTRUP”

  Sammen med medlemsbladet i juli fik alle medlemmer et eksemplar af Kurt Nielsens bog om postvæsnet i Taastrup.

  Fra greve Lokalhistoriske Forening har vi modtaget en personliste. Et flot supplement til bogen.

  Listen gengives på dette link: PDF kopi af listen. Navneliste, Postvæsnet i Taastrup

   

  Continue reading →
 • Medlemsblad juli 2022 og Årsskrift 2021

  Så er medlemsbladet for juli 2022 på vej til alle medlemmer.

  Med medlemsbladet følger denne gang også Årsskrift 2021 og en flot bog om postvæsnet i Taastrup.

   

   

  I medlemsbladet kan du læse om smutturen til Roskilde Kloster, om en gammel jomfru i Sengeløse
  og om de kommende arrangementer i sommer og efteråret.
  Og desværre må vi også bringe en reminder om betaling af kontingent. Læs bladet her.

   

   

   

   

  Årsskrift 2021 har et par fine artikler om kunstværker med lokalhistorisk betydning:  En registrering af de mange kunstværker som pryder Blåkildegård bebyggelsen, udført af Finn Carlsen. Og fortælling om Jens Harald Quistgaard, som stod bag keramik fra Sengeløse.
  Hedehus Kro kunne fejre 140 års fødselsdag og Lars Spatzek ser lidt ind i arkivets fremtid.
  Årsskriftet sælges i år for kr. 50,-.

   

  Bogen om Postvæsnet i Taastrup er skrevet af Kurt Nielsen, og bogen er en gave fra ham til alle foreningens medlemmer.
  Kurt Nielsen kender vi som en omhyggelig og god skribent om lokalhistoriske emner, bl. a. værket om gartnerier i Høje-Taastrup
  Kommune.
  Med en stor tak til Kurt Nielsen for den flotte gave vil vi ønske alle god fornøjelse med læsning af bogen.

  Continue reading →
 • Medlemsblad april 2022

  Så er medlemsbladet for april 2022 på vej.

  Bladet er denne gang på 16 sider. Fra indholdet kan nævnes:

  • Årsmøde med 28 deltagere
  • Kontingentbetaling for 2022
  • Farvel til Ole
  • Maler Find fra Baldersbrønde
  • Mere om sogneråd og rådhuse
  • => Medlemsblad april 2022

   

  Continue reading →
 • Medlemsblad, januar 2022

  Årets første medlemsblad er udsendt.

  Fra indholdet.
    Formanden har ordet
    Årsmøde 2022
    Juleturen til Vestfyn
    Vejen med navn efter Taastrups Matador
    Kommende arrangementer, Historie Cafe’, årsmøde og vandtårn.

  Færdigt blad jan 2022

   

  Bemærk, at der i bladet er indlagt en seddel med rettelser til til tre arrangementer:

  Årsmødet den 15. marts afholdes i Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, lokale 1. kl. 19.30.
  Historie Cafe’ den 20. april med Jørgen Nielsen afholdes i Taastrup Idræts Center, Parkvej 78, Selskabslokalerne, kl. 18.30.
  Forårsturen er flyttet til august. Der følger mere information.

  Continue reading →
 • Medlemsblad nr. 4, oktober 2021 er på vej

  Så er årets sidste udgave af medlemsbladet på vej.

  Indhold

  2 Formanden har ordet
  3 Årsmøde med 28 deltagere
  4 Frivillighedsdage i
  Taastrup og Hedehusene
  6 Brinchs Have
  9 Kommende arrangementer,
  Historie Café, årsmøde
  og juletur
  11 Bestyrelse og udvalg
  12 Baglommen: Kalender

   

  Klik på nedenstående og læs bladet.

  Medlemsblad oktober 2021

  Continue reading →
 • Bogen om Barfredshøj

  Mie Bernhagen og Lise Heeno (red.):
  Minder fra Barfredshøj.
  En proprietærgård på Vestegnen
  Udgivet af Thorslunde-Ishøj lokalhistoriske
  Forening 2018. 120 s. Ill.

  I JOURNALEN nr. 2 2019, der udgives af Dansk Lokalhistorisk Forening, har Niels Mortensen givet denne anmeldelse af bogen:

  Barfredshøj er en proprietærgård på ca. tønder 300 land, beliggende mellem landsbyerne Torslunde og Rerslev
  i Ishøj Kommune. Gården er etableret i 1715, men bogen beskæftiger sig næsten udelukkende med perioden mellem
  1908, hvor det unge nygifte par, proprietær Christen Hansen og hustruen Paula, rykkede ind på gården,
  og 1973, hvor Christen Hansen dør.
  Det er en periode, hvor landbruget gennemgår en stærk udvikling og forvandling, der også ramte Barfredshøj.
  Bogen er først og fremmest baseret på interviews med efterkommere af folk, der har været tilknyttet til proprietærgården.
  Og de har været gode til at huske og fortælle. De skildrer et lille samfund på ca. 40 personer, voksne og
  børn, der boede og arbejdede på Barfredshøj, der var et alsidigt landbrug med kvæg- og kornavl m.m. Proprietærparret
  var naturligvis øverst i hierarkiet, og historierne om dem fylder godt i bogen, men der fortælles også
  om de mange andre, der var knyttet til proprietærgården, og som spillede en vigtig rolle i driften af den store gård.
  Læseren får et fint indblik i de mange arbejdsopgaver, de ansatte udførte på gården. Bl.a. indeholder bogen en interessant
  gennemgang af årets gang på gården i 1950’erne, der viser de mange store og små opgaver, der skulle udføres
  i løbet af året for at få driften til at fungere. Der er skildringer af dagliglivet hos forvalteren og fodermesteren,
  fortalt af børnene i de to familier, af landvæsenseleverne, der fandtes på næsten alle større gårde, og af det sociale
  liv på gården, hvor proprietæren og fruen nok holdt sig for sig selv, men også på god patriarkalsk vis tog sig af
  de ansattes ve og vel.

  Efter 2. Verdenskrig fik denne livsform sit dødsstød. Mekaniseringen først med traktorer og senere også mejetærskere reducerede
  folkeholdet, og da proprietær Hansen, der nu var 79 år gammel, i 1961 solgte besætningen af malkekøer og koncentrerede
  sig om korn- og frøavl, var der kun brug for nogle få ansatte.
  En epoke i dansk landbrug var forbi. I 1972 overgik Barfredshøj til proprietærparrets to sønner, og i 1989
  blev gården solgt til ejeren af naboherregården
  Gjeddesdal, som den i sin tid var udstykket fra.

  Bogen om Barfredshøj giver et godt indblik i en vigtig periode af dansk landbrugs historie, og den kan læses
  med udbytte af alle, der interesserer sig for emnet. Den er velillustreret med rigtig mange gode billeder, som
  bl.a. fortællerne kunne levere. Billederne står flot, og der er kun en anke fra en, der godt kan lide store billeder,
  hvor man kan se detaljerne: De fleste billeder er alt for små! Det er naturligvis et spørgsmål om økonomi, men
  ærgerligt er det nu …
  Niels Mortensen

  Continue reading →
 • Årsskriftet blev markeret ved reception på Blaakildegaard.

  Så blev det markeret.

  Det var planlagt mange gange, men aflyst og udsat lige så mange gange. Nu kunne vi sammen med en mindre skare markere at foreningen har udgivet årsskrifter i 2019 og 2020.

  Til receptionen var alle, som har bidraget med tekster til årsskrifterne naturligvis inviteret. Det var dog ikke alle, som havde mulighed for at deltage. I samtale med et par af forfatterne var det glædeligt at blive lovet mere stof i fremtiden.

  Gæsterne blev budt velkommen af foreningens formand Lisa M. Ulriksen, som også takkede alle, der har bidraget til at årsskrifterne kunne udgives.

  Der ventes på gæsterne

  Årsskriftkage

  Sommervejret satte receptionen i det rette lys.

  Redaktion og forfattere; Britta Hansen, Ib Sandahl, Hans Peter Hansen, Lars Spatzek og Peter Mose. Foto: Pernille Rohde, Lokalavisen Taastrup.

  Forfatterne fortalte om deres artikler. Foto Bjarne Larsen

  Foto. Bjarne Larsen

  Continue reading →
 • Medlemsblad nr. 3, juli 2021 er på vej

  Juli-udgaven af medlemsbladet blev igen på 16 sider, med dette indhold:

                   Formanden har ordet.

                 Husk at betale kontingent.

               Endeligt kunne vi igen mødes i Historie Cafe.

                   H. P. Olsens Vænge.

                  Så blev det markeret. Reception for årsskrifter.

                  Om få år er det glemt.

                 Kommende arrangementer, Historie Café, årsmøde og juletur.

                   Bestyrelse og udvalg.

                  Baglommen: Kalender.

  Læs bladet PDF af juli 2021

  I bladet er indlagt en seddel med oplysning om, at arrangementet i Historie Cafeen med borgmester Michael Ziegler har fået ny dato, der er den 6. oktober.
  Og vi må flytte til Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle, lokale 3.

  Continue reading →
 • Medlemsblad april 2021 og årsskrift 2020

  Så er medlemsbladet nr. 2, april 2021 på vej.

  I bladet kan du bl.a. læse om Axeltorv og de kommende arrangementer.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  April udgave af blad

  Bladet kan læses ved at klikke på linket ovenfor.

  Med bladet følger et eksemplar af Årsskrift 2020.

  Det har igen i år været et spændende arbejde at redigere årsskriftet, der byder på interessante beretninger om livet og borgere i Høje-Taastrup Kommune.

  Layout og format er som for Årsskrift 2019. Vi ønsker alle god fornøjelse med at læsning.

  Ønsker man ekstra eksemplarer, eller kender man en, som ønsker et eksemplar, kan det købes for kr. 75,- ved henvendelse til redaktørerne eller til foreningen ved et foreningsarrangement.

  Tidligere årsskrifter kan så længe lager haves også købes.

  Til prisen skal lægges evt. porto kr. 44,-.

   

   

  [post-views]

  Continue reading →
 • Årets første blad er på vej..

  Bladet blev på 16 sider. Fra indholdet kan nævnes:

  Formanden har ordet.

  Året der gik…

   Ole var med fra starten.

  Flot pris til Jørn.

  Ny årgang for foreningens blad.

  Mere om Espen.

  Ibsensvej.

  Bogen om dyrlæge Erik Eriksen.

  Kommende arrangementer, Historie Café, årsmøde og forårstur.

  Continue reading →
 • Dyrlæge Erik Eriksens erindringer

  fortalt til Lise Wied Kirkegaard. Der skydes – men ikke med skarpt er titlen på bogen, som netop er udkommet i november 2020.

  Lise mødte første gang dyrlæge Erik Eriksen i forbindelse med en researchopgave i 2012, men hendes store interesse og sikre fornemmelse for såvel den gode historie som mennesket bag sendte hende retur til Eriksen for at få de utrolige fortællinger om folk og fæ nedskrevet til eftertiden. Specielt den første del af bogen har mange beretninger med relation til vor lokalhistorie.

  Erik Eriksens familien kom fra Frydekær, hvor farfaderen var engageret landmand. Han fik blandt andet arrangeret, at flere af gårdene på egnen slog sig sammen i et tærskeselskab med indkøb af et stort tærskeværk, som bønderne flyttede rundt, så de kunne tærske for folk. Eriksen fortæller om mellemkrigsårene som en tid, hvor det var svært at holde sammen på noget og hvor også landbruget havde trange kår. Faderen overtog Annasminde, som han havde held til at gøre til en mønstergård, indtil motorvejsbyggeriet efterhånden havde taget så meget af jorden, at det blev umuligt at drive landbrug.

  Fortællingerne omfatter både gårdmandslivet med karle og piger og landsbyen Baldersbrønde med beskrivelser af blandt andre sognefoged H.P. Olsen, den københavnske forsikringsmand August Neumann, fordrukne Murer-Peter, Møller Anton, mekaniker Christian Olsen og Niels Post. Fra landsbyens ‘sociale afdeling’ fortælles – ud over Pibe-Valde og Peter Spillemand – om Fattighusets  familier med de mange børn.

  Fra skoletiden på Hedehusene Centralskole og sidenhen Taastrup Borger- og Realskole og gymnasietiden på Roskilde Katedralskole fortæller Eriksen også meget detaljeret om navngivne lærere og deres adfærd og undervisning efter datiden pædagogiske principper – eller nok snarere mangel på samme. Eriksen beretter om bylivet i Hedehusene og familiens indkøbsture til Roskilde, hvor moderen handlede trikotage hos Hans G. Pedersen, mens far og søn blev beklædt i Monopol (“Bøndernes Paradis”); byturene sluttede gerne med besøg på Schmidts Conditori, inden det igen gik hjemad med damptoget fra Roskilde til stationen i Hedehusene.

  Årene under 2. Verdenskrig med de kolde vintre, manglen på brændsel, sabotagen mod tyskerne og overlærer Bakmans tab af sønnen Cato er beskrevet, ligeså faderens sygdom og behandling på Sankt Maria Hospital i Roskilde. Eriksens beretning om datidens behandling af farbror Hans, der var mongol, er særligt gribende. I disse Coronatider har det i øvrigt været tankevækkende at gengive Eriksens korte historie om såvel moderens håndtering af den spanske syge efter 1. Verdenskrig, hvor hun blot var en ung pige, og forældrenes frygt for de årlige polioepidemier under 2. Verdenskrig.  

  ”Et langt liv i dyrenes tjeneste” er den ultrakorte beskrivelse af dyrlæge Erik Eriksens meritter. I den udvidede version viser det sig, at interessen for de vilde dyr blev grundlagt allerede i barndommen, hvor Eriksen trofast fulgte med i radioen, når ZOO’s direktør, Axel Reventlow, tonede frem ”Foran burene”. Undervisningen på Landbohøjskolen efterfulgt af soldatertiden i Lægekorpset og siden tiden som nyuddannet dyrlæge i landpraksis er farverige fortællinger om en længst svunden tid og tilløbet til dyrlægelivet, som for alvor tog fart, da Eriksen i 1959 blev ansat som videnskabelig assistent på Ambulatorisk Klinik, Landbohøjskolen.

  Uanset om dyrlægen gik stuegang i Zoologisk Have, var i Østen efter vilde dyr, på isbjørne- og moskusokse- ekspeditioner i Grønland eller meget andet, havde dyrenes behov førsteprioritet. ”Han er Danmarks første dr. Skyd,” skrev medierne med henvisning til Eriksens arbejde med at udvikle skånsomme metoder til bedøvelse af vilde dyr. Eriksens behandling af dyrene, som gjorde ham både efterspurgt og afholdt blandt zoologiske haver og dyreparker, bragte som sidegevinst de mest utrolige historier med sig – heriblandt løvens kejsersnit på Odense Sygehus, aflivningen af Tembo, Zoologisk Haves store afrikanske hanelefant, håndteringen af ulvene til optagelserne af filmen Ulvetid efter Helle Stangerups roman og mange, mange flere.

  Lise Wied Kirkegaard (f. 1963) er uddannet jurist og har en Master i Professionel Kommunikation.

  Bogen er på 348 sider. Kan bl.a. købes i Bog & Ide, både i butikkerne og på nettet. Eller i netbutikken gucca.dk. Den kan også købes som E-bog fra tales.dk eller saxo.com .

  Continue reading →
 • Medlemsblad oktober 2020

  Så er medlemsbladet nr. 4, 2020 oktober på vej.

  I bladet kan du bl.a. læse om

  årsmødet, bestyrelsen og udvalg,

  Espen, der har givet navn til vej, bebyggelse og institution,

  Forårs-/juleturen

  Historie Caféen,

   

   

  Continue reading →
 • Medlemsblad juli 2020

  Medlemsbladet  juli 2020-Årgang36-nr.3 er nu på vej til alle medlemmer.

  Fra indholdet kan nævnes:

     Årsmødet 2020

     Ludvig Hegner var noget ved musikken

     Forårsturen går til Vestfyn

     Smuttur til Historiestien i Hedehusene

  Continue reading →
 • Årsskrift 2019

  Årsskrift 2019 er nu på vej ud til alle medlemmer.

  Det var i bestyrelsen besluttet, at Årsskrift 2019 skulle være færdig til præsentation på årsmødet, der nu er udsat. Og færdigt blev det.

  For redaktionen af årsskriftet har det været et konstruktivt og fornøjeligt arbejde, at udarbejde det.

  Fra indholdet kan nævnes:

  “Beretning 2019” Jørn Jordan-Knudsen
  “Sparebøssen fra Reerslev” Ib Sandahl
  “Bønder og husmænd i Sengeløse” Anna Larsen
  ”Ole Larsen. Den rødøjede dreng fra Taastrup Valby” Britta Hansen
  ” Milepæle og andre vejsten fra Høje Taastrup kommune” Ib Sandahl

   

  God fornøjelse med læsningen.

  Hvis nogen ønsker at købe årsskriftet er prisen kr. 75,-. Hertil skal lægges evt. porto kr. 40,-.

  Kontakt: Send mail med oplysning om navn og leveringsadresse til peter.mose@privat.tele.dk

  Continue reading →
 • Medlemsblad april 2020

  Medlemsbladet april 2020 er nu på vej til alle medlemmer.

  Glæd jer til bl.a. at læse artiklen om Ejnar Mortensen Hove.

  Continue reading →
 • Medlemsblad januar 2020

  Så er medlemsbladet januar 2020 på vej.

  Indhold:

  Formanden har ordet.

  Indkaldelse til årsmøde 2020.

  Still going Strong, om Strongvej

  Foredrag om Genforeningen 1920

  Fortællerhjørnet, vinter 2020

  Taastrup Vandtårn

  Juleturen 2019

   Quiz vinder oktober.

   Baglommen.

  Continue reading →
 • Årsskrift 2015-2016-2017-2018

  Så lykkedes det efter mange uforudsete udfordringer at færdiggøre årsskriftet for årene 2015 til 2018.

  Det er nu på vej ud til alle medlemmer, som kan glædes sig til læsning af nogle gode artikler og historier:

  Beretning 2015-2016-2017-2018                    Jørn Jordan-Knudsen

  L.A. Ring                                                            Trine May Knutzen

  “Den fordømte slesviger”                               Martin Hansen

  ”Stadsmarked i Roskilde”                              Anna Larsen

  ”Fødselshjælp på Sengeløse egnen”                Anna Larsen

  ”Mindesmærker om 2. Verdenskrig 

  i Høje-Taastrup Kommune”                           Ib Sandahl

  Årsskriftet er denne gang i samme format som medlemsbladet.

  Hvis nogen ønsker at købe ekstra eksemplarer af årsskriftet er prisen kr. 50,- .

  Continue reading →
 • Mail om nyheder på hjemmesiden

  Fremover vil der blive sendt en E-mail hver gang der er nye indlæg på foreningens hjemmeside.
  Efter et stort arbejde af vor webmaster, Bjarne Larsen, er det nu muligt, at der automatisk sendes en E-mail med information om den seneste nyhed.
  Alle medlemmer af foreningen som har oplyst en mail adresse vil modtage nyhedsmailen. Og de, der har tilmeldt sig nyhedsmail via hjemmesiden, vil ligeledes modtage nyhedsmailen.
  Når dette indlæg udgives, sendes den første mail.
  Mailen indeholder link til nyhedsarkivet og til den seneste nyhed på hjemmesiden.

   

  Nederst i mailen er der via et link mulighed for at stoppe modtagelse af nyhedsmailen.

  Continue reading →
 • Haralds Bro indviet

  Fredag den 13. september blev vikingebroen over Store Vejleå indviet og døbt.
  Flere hundrede havde fundet vejen til det imponerende bygningsværk, som det har taget tre år at færdiggøre. Ud over de fastansatte håndværkere på byggeriet har mange frivillige bidraget med et stort arbejde og mange timer. Ikke mindst mange skoleelever. Det var da også elever fra skoler i Høje-Taastrup og Albertslund, som bar de to sidste planker på plads.

  Der var indvielsestaler af Klaus Mynzberg, der var projektleder på broprojektet, af Nationalmuseets direktør Rane Willerslev og af Henrik Lehmann Andersen, direktør for Nordea-fonden, som har bidraget med et meget stort beløb.
  Da de sidste nagler var slået i, blev broen døbt i mjød af Mads Thernøe, museumschef for Kroppedal Museum: ”Haralds Bro”.

   

  Elever fra Høje-Taastrup og Albertslund bar de sidste planker på plads.

  Fåreklipning.

  Hornblæsning og sang for at give broen en god fremtid.

   

  Eleverne fra Høje-Taastrup Kommune.

   

  Alle foto klikbare. Peter Mose

   

  Continue reading →
 • Medlemsbladet for oktober, nr. 4 2019

  Så er medlemsbladet for juli, nr. 3 2019 på vej ud.

  Du kan glæde dig til at læse om Haralds Bro. Charlotte fra Hedehusene, Efterårets arrangementet og meget mere.

  Continue reading →
 • Medlemsblad juli 2019

  Så er medlemsbladet for juli, nr. 3 2019 på vej ud.

  Du kan glæde dig til at læse om forårsturen, Flugten til Sverige, Fortællerhjørnet i efteråret, Da børnehaven kostede 2,25 om måneden med mere.

  Continue reading →
 • Medlemsbladet, april 2019

  Aprilnummeret af medlemsbladet er nu på vej ud.

  Du kan glæde dig til at læse om Kontingentbetaling, referat fra årsmødet, Den Hvide Neger, Søndertoften og Højgårdstoften,  Forårsturen 2019 og kalenderen for aktiviteterne i vandtårnet med mere.

  Der kan gå op til en uge før postomdelte medlemsblade når alle.

  Continue reading →
 • Medlemsbladet, februar 2019

  Februarnummeret er nu på vej ud.

  Du kan glæde dig til at læse om kommende gæster i Fortællerhjørnet, Forårsturen 2019 og Årsmødet 2019 med mere.

   

  Der kan gå op til en uge før postomdelte medlemsblade når alle.

  Continue reading →
 • Medlemsbladet, november 2018

  November nummeret af medlemsbladet er nu på vej.

  Du kan glæde dig til at læse om Foredrag med fællesspisning med Museumsinspektør Kristian Bruhn, mere om Juleturen 2018, Black Friday i Vandtårnet og meget mere.

   

  Der kan gå op til en uge før postomdelte medlemsblade når alle.

  Continue reading →
 • Medlemsbladet, september 2018

  September nummeret af medlemsbladet er nu på vej.

  Du kan glæde dig til at læse om Juleturen 2018, Fortællerhjørnet, Arkivernes dag, genindvielsen af mindestenen over Verner Emil Sørensen, Millioner af teglsten, foredrag i november om Tunestillingen og meget mere.

   

   

  Der kan gå op til en uge før postomdelte medlemsblade når alle.

  Continue reading →
 • E-mail adresser

  Vi savner jeres E-mail adresse.

  Hvorfor så det? Ja, for så kan vi hurtigt komme ud med meddelelser til jer. Det kunne være vi pludseligt havde fået mulighed for at deltage i et arrangement. Eller vi har måttet ændre på et allerede planlagt arrangement. Og det kunne også med tiden være muligt for os at sende jer et nyhedsbrev, – lidt oftere end det trykte blad udsendes nu.

  I dag er det trykte blad, som udkommer fire gange om året, mediet hvor vi informerer om foreningens aktiviteter. Og vi har naturligvis også vor hjemmeside, der i store træk afspejler informationerne i bladet. Men erfaringen har vist, at ikke mange benytter hjemmesiden så ofte, at den kan sikre en hurtig information til alle.

  Vi kunne naturligvis også vælge, at sende et brev med det røde postbud. Men han er blevet langsom og dyr. Så den løsning kan kun bruges undtagelsesvis.

  Giv os derfor jeres E-mail adresse. Måske har vi den. Modtager du nyhedsmail hver gang der er nyheder her på foreningens hjemmeside, så har vi din E-mail adresse.

  Hvis din mail adresse mangler, så send en mail til peter.mose@privat.tele.dk. Husk at opgive navn og evt. medlemsnummer.

  Tak for jeres hjælp til en bedre kommunikation.

   

   

  Continue reading →
 • Årsmødet 2018 afholdes onsdag d. 21. marts.

  I medlemsbladet november 2017 er der i kalenderen på side 10 anført en forkert dato for årsmødet i 2018.
  Den rigtige dato er

  onsdag d. 21. marts.

  Continue reading →
 • Medlemsbladet Oktober 2016 – Årgang 32 – nr. 3

  Der har indsneget sig et par fejl i medlemsbladet.

  1. Mødet med Morten Bødskov om letbane. Mødet foregår i Kulturcentret torsdag d. 23. november kl. 18.00 – 22.00

  2. Arkivernes dag er IKKE fredag d. 11.november., men lørdag d. 12. november.

  Se iøvrigt kalenderen her.   (Åbner nyt faneblad)

  Continue reading →
 • Årsskrift

  Nyt årsskrift planlægges, i anden form end tidligere.
  Nærmere oplysninger kommer senere / Redaktøren

  Continue reading →
 • Medlemsblad

  Medlemsblad nr. 4 er udkommet.
  Næste blad har deadline 15-01-2016

  Continue reading →
 • Årsskriftet 2013.
  Årsskrift 2011.

  Årsskrift 2011.

   

  Årsskriftet 2013 er under udarbejdelse.
  Dog er det endnu ikke afklaret, hvordan det bliver udgivet, idet foreningen ikke har kunnet finde en sponsor til at få det trykt.
  Men det vil blive udgivet under en eller anden form.

   

   

   

  Continue reading →
 • Medlemsbladet Årgang 29 Nr. 4

  Næste nummer af bladet udkommer primo november 2013.

  Deadline: 15. oktober 2013.

  Continue reading →