Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2021

 

BESTYRELSESMØDE

 Dato: onsdag den 28. april 2021 kl. 18.00

Sted: Mødelokalet, Snerlehaven 26, 2630 Taastrup

 

 Bestyrelsen

Lisa Møldrup Ulriksen formand

Bodil Munck næstformand

Hanne Stampe Jensen kasserer

Ole Gram bestyrelsesmedlem

 

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen sekretær

Ib Sandahl suppleant

Birgit Stubbe suppleant

 

Afbud:

Per Andersson bestyrelsesmedlem

 

 Dagsorden:

 1. Godkendelse af referater fra 20.10.2020
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Regnskab
 4. Foredragsudvalget
 5. Turudvalget
 6. Vandtårnsudvalget
 7. Blaakildegaard
 8. Hjemmesiden
 9. Kroppedal
 10. Årsskrift
 11. Bladudvalg
 12. Vision
 13. Eventuelt (Kontingent – Dansk Lokalhistorisk Forening)

 

Referat:

 1    Godkendelse af referater fra 20. oktober 2020.

 Referatet blev godkend

2   Meddelelser fra formanden.

Formanden bød velkommen og udtrykte glæde over, at det efter et halvt år igen var muligt at afholde bestyrelsesmøde.

Alt var klart og planlagt til afholdelse af årsmøde d. 18. maj. Men de fortsatte restriktioner for max. antal forsamlede personer indendørs giver for få medlemmer mulighed for at deltage på årsmødet. Derfor blev det besluttet at udsætte årsmødet til d. 7. september.

Der er modtaget invitation til repræsentantskabsmøde på Kroppedal. Mødet afholdes efter flere udsættelser d. 31maj. Formanden og Peter Mose deltager.

Der blev givet ros for resultatet med Årsskrift 2020.

3   Regnskab

Regnskab for 2020 og 2021 til dato blev uddelt og gennemgået.

Der er modtaget foreningsstøtte fra Kulturelt samråd og fra §79 fonden. På udgiftssiden er der fundet ubetalt regning og rykkergebyrer i foreningens E-box, som Hanne nu har tilgang til.

 4   Foredragsudvalget

Ole gav en kort præsentation af Greve Lokalhistoriske Forenings blad nr. 182. Et flot værk på 36 sider. Ole har scannet bladet og sendt et link, så alle i bestyrelsen har mulighed for at se det.

Corona restriktionerne har givet mange ændringer af planlagte arrangementer i ”Historie Café”. Foredraget d. 8. juni forventes at blive gennemført.

Bodil orienterede kort om sin liste med mulige emner til fremtidens arrangementer. Ved planlægning skal deadline for medlemsbladet tages i betragtning.

5   Turudvalget

Forårs-/juleturen gennemføres som planlagt, dog er max deltagerantal begrænset til 50 jf. de aktuelle råd fra sundhedsmyndighederne. Med baggrund i de til dato få tilmeldinger til Forårs-/juleturen, blev økonomien for den drøftet. Det blev besluttet, at der skal gøres alt for at få så mange som muligt med på turen. (Hjemmeside, Lokalavisen, invitation til Ældresagen.)

Der er Pt. ikke planlagt yderligere ture.

6   Vandtårnsudvalget

 1. maj bliver første åbningsdag i år, hvis de lokale nedlukninger i Taastrup Nykirke sogn ophæves30.april.

Der er endnu ikke udarbejdet vagtplan for resten af året.

     Blaakildegaard

Ingen nye informationer om mulige aktiviteter på Blaakildegaard.

Ib informerede om, at Spejdermuseet på gården er blevet tilsluttet Sammenslutningen af FDF- og Spejdermuseer i Danmark.

 8   Hjemmesiden

Hjemmesiden er nu en sikker https adresse.

Apriludgaven er som forsøg lagt i PDF format på hjemmesiden.

Ib oplyste, at E-mail adresser på medlemmerne lå tilgængeligt på hjemmesiden.

Det er d. 29. april undersøgt. Adresserne var anført uden @ og uden tilhørende ejerskab. De er nu fjernet.

9   Kroppedal

Repræsentantskabsmødet afholdes 31. maj. Lisa og Peter deltager, og vil forsøge at få svar på, hvordan vort forhold og samarbejde med Kroppedal bliver fremover.

 

 10 Årsskrift

Årsskriftet er nu uddelt til alle medlemmer. Omkostningerne til layout og trykning blev som i 2020 kr. 16.360,-.

På de 80 sider er der medtaget megen tekst, hvorfor tekststørrelsen er blevet det mindste, og derfor vanskelig at læse for mange.

Årsskrift 2021 vil efter planen skulle udgives i april 2022. Det er også året for foreningens 60 års jubilæum, Taastrup Station fylder 175 år, Taastrup Nykro/Medborgerhuset 175 år og Posthus 175 år (Gav navn til Taastrup ). Det bør markeres med et jubilæumsskrift.

Et forslag blev, at årsskrift 2021 blev mindre omfattende, max 40 sider, med udgivelse i april. Jubilæumsskriftet kan så udgives i oktober, hvor foreningen har jubilæum.

 11 Bladudvalg

Samarbejdet med Jt-gruppen, der nu er blevet en del af Addbrand Denmark A/S, fungerer stadig fint. April udgaven har fået et lidt ændret layout på for- og bagside. Foreningens navn fremstår nu tydeligere.

Porto er en betydelig del af udgifterne i forbindelse med distributionen af bladet. På grund af aflåste døre til opgange, hvor postkasserne er placeret, har det i et antal tilfælde været nødvendigt at postbesørge blade og årsskrift. Det drejer sig på nuværende tidspunkt om fire adresser i 2630. Derudover postomdeles 20 blade til modtagere udenfor kommunen.

En af vore uddelere er flyttet. Ole har pt. overtaget hans andel. Inge gav tilsagn om at hjælpe med uddeling. Ole og Peter ser på evt. ændring af uddelerruter inden juli.

 12 Vision

Arbejdet med vision udsættes til kommende møder.

 13 Eventuelt

Kontingent.

Med de nuværende kontingenter og aktiviteter vil der blive tæret på foreningens kapital med ca. kr. 10.000,- pr. år. I 2022 skal der være mulighed for at markere foreningens jubilæum, og der er ønske om også fremover at kunne tilbyde foredrag og studieture på højt niveau.

Derfor er der i bestyrelsen enighed om, at en forhøjelse af kontingenter er nødvendigt. Og det indstilles til godkendelse på årsmødet, at kontingentet fra 2022 bliver på kr. 200,- hhv. kr. 350,-.

Medlemskab af Dansk Lokalhistorisk Forening?

Foreningen har tidligere været medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening. Hvorfor medlemskabet er ophørt vides ikke. Det blev derfor foreslået, at vi igen indmelder os i foreningen, og dermed kan få hjælp og støtte til bl.a. udgivelse af årsskrifter. Kontingentet til foreningen vil blive i størrelsesordenen kr. 1.100,-.

Indmeldelse blev vedtaget. Peter tager nødvendig kontakt.

Omkostninger ved ”privat” brug af printer.

I forbindelse med redaktionen af årsskriftet har redaktionen slidt godt på egne printere. Der blev derfor spurgt om mulighed for godtgørelse af forbrugt blæk og papir.

Bestyrelsen fandt det rimeligt, at der kunne ydes godtgørelse for køb af farvepatroner på op til kr. 500,-, ved fremsendelse af dokumentation til kassereren.

2½ Mil sten

Ib fortalte om den flotte renovering af arealet omkring 2½ mil stenen på Taastrup Hovedgade.

Foredrag af Allan Overgaard

Ib informerede også om, at menighedsrådsformand Allan Overgaard skal holde et foredrag om sin oldefar C. N. Overgaard en dag i maj. Der foreligger ingen yderligere informationer.

Reception for årsskrift 2020.

Normalt afholdes en reception ved udgivelsen af et årsskrift. Det foreslås derfor, at en sådan arrangeres på Blaakildegaard d. 22. juni kl. 14.00 – 16.00. Ib foretager det nødvendige.

 

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                     

Dette indlæg blev udgivet i Referater og tagget . Bogmærk permalinket.