Referat fra bestyrelsesmøde den 13. marts. Møde efter årsmødet.

 BESTYRELSESMØDE  Dato: mandag den 13. marts 2023 kl. 21.00
Sted: Taastrup Kulturcenter, 2630 Taastrup

 Bestyrelsen

 

Lisa Møldrup Ulriksen formand

Ole Gram bestyrelsesmedlem

Bodil Munck næstformand

Hanne Stampe Jensen kasserer

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

 

 

Peter Mose Nielsen sekretær

Ib Sandahl suppleant

Per Andersson bestyrelsesmedlem

Vibeke Strøm suppleant

Helle Rasmussen bestyrelsesmedlem

 

 

 

 Mødet startede med en velkomst til de nye medlemmer af bestyrelsen.

Dagsorden:

  1. Konstituering af udvalg og tillidsposter
  2. Eventuelt

Referat: 

  1. Konstituering af udvalg og tillidsposter

 Lisa ønskede lidt rokering i udvalgene og mere samarbejde imellem udvalgene, hvor det kan være formålstjenligt, ligesom hun ønskede en ansvarlig for kontakt til foreninger vi samarbejder med.

Opgaverne blev fordelt således:

Foredragsudvalget:   

Bodil Munck, Vibeke Strøm, Helle Rasmussen og Ole Gram.

Ole Gram får opgaverne med information om arrangementer i Historie Cafe’ i Kultunaut samt optagelse af foredragene.

Turudvalget:

Lisa M. Ulriksen og Inge Sørensen.

Bladudvalget:

Hele bestyrelsen. Redaktion Ib Sandahl og Peter Mose Nielsen. Ansvarshavende redaktør Lisa M. Ulriksen.

Vandtårnsudvalget:

Ole Gram og Per Andersson

Ole fik også ansvaret for kontakt til Frivillighedsdagen.

Arkivudvalget:

Ib Sandahl

Blaakildegaard arrangementer:

Inge Sørensen

Kroppedal:

Lisa meddelte, at hun i fremtiden pga. sit arbejde ikke har tid til at varetage bestyrelsesposten i Kroppedal Museumsforening. Der er enighed om, at vor forening bør være repræsenteret i bestyrelsen for Kroppedal Museumsforening.

En anden må overtage posten. Ingen meldte sig umiddelbart, hvorfor alle blev bedt om at tænke over ønsket frem til det næste bestyrelsesmøde.

Hjemmesiden:

Peter Mose Nielsen

2  Eventuelt

Det blev aftalt at årets bestyrelsesmøder afholdes i kulturcenteret, Poppel Alle, med start kl. 18.00. Peter reserverer lokale. Også til de kommende Historie Cafe’.            

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                                                   Mødet sluttede kl.22.00

 

Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

2023

Mandag d. 8. maj

Mandag. d. 10. juli

Mandag d. 11. september

Mandag d. 13. november

 

2024

Mandag d. 8. januar

Mandag d. 11. marts

kl. 18.00 møde
før årsmødet

kl. 19.30 Årsmøde

Kl.21.00 møde efter årsmøde

 

 

 

Bestyrelsesmøderne afholdes foreløbigt i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle, 2630 Taastrup.

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.