Referat fra årsmødet 2023

 ÅRSMØDE   Dato: mandag den 13. marts 2023 kl. 19.30
Sted: Taastrup Kulturcenter, 2630 Taastrup

På årsmødet deltog 43 medlemmer.

Formanden bød alle velkommen, og fortalte, at vi i år havde vendt bøtten, så præsentationen af kommende arrangementer ville ske inden selve årsmødet.

Årsagen var planerne om en sommertur til Bornholm i samarbejde med Panter rejser, hvorfra Carsten Johansen skulle fortælle om turen.

Carsten Johansen kom dog ikke til mødet, hvorfor Lisa Ulriksen måtte lave en kort information om turen. Det blev lovet, at en folder med beskrivelse af turen vil blive lagt på hjemmesiden d. 14. marts, og at folderen vil blive vedlagt medlemsbladet for april.

 

Årsmødet

Dagsorden:

 1. Valg af mødeleder
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Budget og fastsættelse af kontingent
 5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
 6. Valg
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

 Referat:

 Valg af mødeleder

 Bestyrelsen havde opfordret Birgit Larsen, formand for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening.

Hun blev enstemmigt valgt og kunne efter at have takket for valget, konstatere at indkaldelse til årsmødet var blevet udsendt rettidigt.

2 Bestyrelsens beretning.

Formanden gav bestyrelsens beretning. Se bilag til dette referat.

Beretningen blev godkendt.

 3   Regnskab

Kasserer Hanne Stampe Jensen gennemgik regnskabet for 2022, der var uddelt til alle mødedeltagere.Regnskabet udviste et underskud på kr. 5.812.61.

Der blev spurgt til medlemstallet, som på datoen for årsmødet var 210.

Regnskabet blev godkendt.

 1. Budget og fastsættelse af kontingent.

Budgettet for 2023 var ligeledes uddelt til mødedeltagerne. Bestyrelsen anbefalede uændret kontingent for 2023.

Budgettet blev godkendt.

 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Bestyrelsen havde ingen forslag til vedtægtsændringer.

 1. Valg.

På valg var:

 • Hanne Stampe Jensen, kasserer (valg for to år)
 • Inge Sørensen, bestyrelsesmedlem (valg for to år)
 • Ole Gram, bestyrelsesmedlem                       (valg for to år)
 • Ledig post; bestyrelsesmedlem (valg for to år)
 • Ib Sandahl, suppleant (valg for et år)
 • Ledig post; suppleant (valg for et år)
 • Flemming Ougaard, bilagskontrollant  (valg for to år)
 • Jørgen Thorsen.
  Bilagskontrollantsuppleant (valg for et år)

Til de ledige poster foreslog bestyrelsen:

               Helle Rasmussen og Vibeke Strøm        

Alle fik genvalg og de af bestyrelsen foreslåede kandidater blev valgt til de ledige poster.

 1. Indkomne forslag.

Der var ikke modtaget forslag.

 1. Eventuelt.

Der blev spurgt til, om bestyrelsen havde tænkt på muligheder for at spare på porto til distribution af medlemsblade, når portoen skyldtes manglende mulighed for bladuddelerne at komme til postkassen bag en låst hoveddør.

Spørgsmålet har været drøftet løbende i bestyrelsen, uden at der kan peges på en god løsning. Det er trods alt stadig ganske få adresser inden for kommunen hvor problemet findes. En større omkostning til porto skyldes forsendelser til medlemmer, som bor andre kommuner eller landsdele.

Formanden orienterede kort om, at bestyrelsens E-mail adresser er fjernet fra hjemmesiden. Det skyldes kriminel misbrug af adresserne. E-mail adresserne vil fortsat fremgå i medlemsbladet. Kontakt til foreningen via hjemmesiden kan ske under fanebladet Foreningen, hvor man finder ”Skriv til foreningen”.

Fra et medlem blev der opfordret til at benytte Facebook siden ”Alle os i Taastrup” til orientering om foreningens arrangementer.

                                  

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                                                   Mødet sluttede kl.21.00

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsen, Referater. Bogmærk permalinket.