Referat fra bestyrelsesmøde 15. september 2020

BESTYRELSESMØDE

 Dato: tirsdag den 15. september 2020 kl. 18.00

Sted: Taastrup Idrætscenter, Parkvej, 2630 Taastrup

 Bestyrelsen

Ole Gram næstformand

Hanne Stampe Jensen kasserer

Bodil Munck bestyrelsesmedlem

 

Fredy Olsen bestyrelsesmedlem

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen sekretær

Ib Sandahl suppleant

 

Afbud:

Jørn Jordan-Knudsen formand

Birgit Stubbe  suppleant

 

 Dagsorden:

 1. Godkendelse af referater fra 26. juni 2020
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Regnskab
 4. Foredragsudvalget
 5. Turudvalget
 6. Vandtårnsudvalget
 7. Frivillighedsdag
 8. Blaakildegaard
 9. Hjemmesiden
 10. Årsmøde 2020
 11. Kroppedal
 12. Årsskrift
 13. Bladudvalg
 14. Vision
 15. Eventuelt
 •  

Referat:

 1    Godkendelse af referater fra 26. juni 2019. 

Referatet blev godkendt.

 

 1. Meddelelser fra formanden.

Formanden havde modtaget mails med retningslinjer for brug af kommunens lokaler i forbindelse med corona-restriktionerne. Mails er videresendt til alle bestyrelsesmedlemmer.

 

3   Regnskab

Regnskab blev uddelt og gennemgået. Til dato er der kun 3 – 4 medlemmer med kontingentrestance. 

4   Foredragsudvalget

Bodil orienterede kort om de planlagte ”Historie Café” arrangementer.

5   Turudvalget

Forårs-/juleturen gennemføres som planlagt, dog er max deltagerantal begrænset til 50 jf. de aktuelle råd fra sundhedsmyndighederne.

Smutturen til Historiestien i Hedehusene blev gennemført med 14 deltagere.

Der er Pt. ikke planlagt yderligere ture.

6   Vandtårnsudvalget

Vandtårnets fødselsdag d. 5. september blev et tilløbsstykke med 103 besøgende.

Den 17. september kommer to 2.klasser fra Ishøj Lilleskole på besøg. I alt 39 elever og 4 lærere.

  7  Frivillighedsdag

Frivillighedsdagen var blevet aflyst i både Taastrup og i Hedehusene.
  8  Blaakildegaard

Ib arbejder med indretning af Spejderarkivet. Han har søgt optagelse i landsorganisationen for spejderarkiver.

Ib har skrevet en artikel om Th. Lange i Hedeposten. Den er bragt i maj måned.

  9  Hjemmesiden

Intet at bemærke om hjemmesiden. Lisa mente dog ikke at modtage nyhedsmails. Peter undersøger om der er fejl.

  10 Årsmøde 2020

Jens Christophersen, som var inviteret med til mødet, blev orienteret om bestyrelsens forslag og om valget til bestyrelsen.

  11 Kroppedal

Intet nyt. Repræsentantskabsmødet er fortsat udsat.

  12 Årsskrift

Arbejdet med Årsskrift 2020 skrider planmæssigt frem. Der er afsat kr. 18.000 til produktion.

  13 Bladudvalg

Oktober udgaven af medlemsbladet er under udarbejdelse. Forventes at kunne gå i trykken, når de sidste tekster er færdige efter årsmødet.

  14 Vision

Arbejdet med vision udsættes til kommende møder.

 15 Eventuelt

Intet til dette punkt.

 

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                                                   Mødet sluttede kl. 19.15

 

Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøde kl. 19.30 Derefter bestyrelsesmøde

 

Bestyrelsesmøderne afholdes på Snerlehaven, 2630 Taastrup. Dog afholdes bestyrelsesmøderne i forbindelse med årsmødet på Taastrup Idrætscenter, Parkvej, 2630 Taastrup.

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.