Referat af bestyrelsesmøde 26. juni 2020

BESTYRELSESMØDE

 Dato: fredag den 26. juni 2020 kl. 10.00

Sted: Pile Alle 34, 2630 Taastrup

 Bestyrelsen

Ole Gram næstformand

Hanne Stampe Jensen kasserer

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem

 

Peter Mose Nielsen sekretær

Bodil Munck bestyrelsesmedlem

Fredy Olsen bestyrelsesmedlem

 

Afbud:

Jørn Jordan-Knudsen formand

Birgit Stubbe  suppleant

Ib Sandahl suppleant

  Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra 16. juni 2020
  2. Fortællehjørnet. Hvilke tiltag bør foreningen overveje.
  3. Eventuelt

 Referat: 

  • Godkendelse af referat fra 16. juni 2020

Referatet blev godkendt.

  1. Fortællehjørnet.

 

Mødet indkaldtes med baggrund i de oplysninger der er givet vedr. aftale om afholdelse af efterårets Fortællehjørne.

Bodil har været i kontakt med Heidi Grønbæk Hartvigsen, som bibliotekets kontaktperson for Fortællerhjørnet. Heidi har oplyst, at Taastrup Bibliotek har indgået aftale med Jørn om at arrangere Fortællerhjørnet i resten af året. Vor forening er således ikke længere samarbejdspartner i forbindelse med Fortællerhjørnet.

Samme dag som dette møde afholdtes blev Bibliotekets hjemmeside opdateret med oplysninger om efterårets Fortællerhjørner. Af disse fremgår det, at Fortællerhjørnet arrangeres i samarbejde med Tidl. Formand for Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening.

Set i lyset af ovenstående vurderede samtlige mødedeltagere, at formanden ikke havde levet op til ordlyden i foreningens vedtægter, hvor der i §6 står, at Formanden leder og repræsenterer foreningen og skal i alle måder varetage dens interesser.

Endvidere har formanden bevidst eller ubevidst via bibliotekets hjemmeside signaleret, at han nu er tidligere formand for foreningen.

Derfor besluttedes det, at Ole som næstformand overtager ledelsen af foreningen frem til det berammede årsmøde.

Ole tager i god tid inden årsmødet kontakt til Jørn for at få overdraget arkivalier og andet materiale som tilhører foreningen.

Bestyrelsens beretning, som fremlægges på årsmødet udarbejdes af Ole med hjælp af den samlede bestyrelse.

Jørn har i sin tid som formand lagt et stort arbejde i foreningen. Derfor skal han også have en velfortjent afgang i forbindelse med årsmødet. Lisa og Peter er ansvarlig for at arrangere dette.

Foredragsudvalget skal arbejde på at gennemføre foredragsaftener, der kan kombineres med spisning eller kaffe.

  1. Eventuelt

Første åbningsdag i vandtårnet bliver d. 1. august. Der vil være begrænsning på antal besøgende i tårnet samtidigt. Fredys ønske om opsætning af håndvask kan ikke gennemføres. Det er oplyst på møde med Lars Spatzek. Der skal være håndsprit til alle besøgende og vagter.

Vandtårnets fødselsdag fejres d. 5. september. Samme dag har biblioteket et arrangement for børn fra kl. 10.00 – 10.45.

Lisa og Peter, som har aftalt møde med Lars Spatzek d. 30. juni, drøfter fødselsdagsarrangementet med ham; Kaffe, karameller mm.

På mødet med Lars oplyste han, at der maximalt må være 5 gæster og en vagt i tårnet på samme tid. Og at der ikke må kastes karameller ud fra tårnet. Det er i orden at servere kaffe og saftevand, når det serveres i engangskrus eller -bægre. Lars leverer gerne kaffe. 

 

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                   Mødet sluttede kl. 12.00

 

Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

  Tirsdag15. september

Kl. 18.00

Årsmøde kl. 19.30

.Tirsdag 12. januar 2021. kl. 18.00  

.

 

Bestyrelsesmøderne afholdes på Mødelokalet, Snerlehaven 2630 Taastrup. Dog afholdes bestyrelsesmøderne i forbindelse med årsmødet på Taastrup Idrætscenter, Parkvej, 2630 Taastrup.

 

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.