Det hele startede i 1962

BESTYRELSESMØDE

 Dato: tirsdag den 14. september 2021 kl. 21.00

Sted: Medborgerhuset, 2630 Taastrup

 Bestyrelsen

Lisa Møldrup Ulriksen formand

Bodil Munck næstformand

Hanne Stampe Jensen kasserer

Ole Gram bestyrelsesmedlem

 

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen sekretær

Per Andersson bestyrelsesmedlem

Ib Sandahl suppleant

Birgit Stubbe suppleant

 

Afbud:

 

 Dagsorden:

 1. Godkendelse af referater fra 22.06.2021
 2. Konstituering af bestyrelsen. Udvalgsposter mm.
 3. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder
 4. Kommende arrangementer
 5. Eventuelt

Referat:

 1.   Godkendelse af referater fra 22. juni 2021.

 Referatet blev godkendt.

2.   Konstituering af bestyrelsen. Udvalgsposter mm.

Lisa Møldrup Ulriksen genvalgtes på årsmødet og fortsætter som formand.

Bodil Munck fortsætter som næstformand.

Hanne Stampe Jensen genvalgtes på årsmødet og fortsætter som kasserer.

Peter Mose Nielsen fortsætter som sekretær.

Udvalgsposterne blev fordelt således:

Foredragsudvalg: Bodil Munck, Birgit Stubbe og Ole Gram.

Turudvalg: Lisa Møldrup Ulriksen og Inge Sørensen. (Peter Mose hjælper efter udvalgets ønske.)

Vandtårnsudvalget: Ole Gram og Per Andersson.

Bladudvalg: Bestyrelsen. Ansvarlig redaktør Lisa Møldrup Ulriksen. Peter Mose kontakt til trykkeri og ansvarlig for distribution.

Årsskrift: Ib Sandahl og Peter Mose.

Arkivudvalg: Ib Sandahl.

Blaakildegaard: Inge Sørensen.

Kroppedal: Peter Mose.

3.   Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder 2022 blev fastlagt således:

Mandag d. 17. januar kl. 18.00. Snerlehaven, 2630 Taastrup.

Tirsdag d. 15. marts kl. 18.00. Kulturcenteret, 2630 Taastrup. Samme dag afholdes årsmødet kl. 19.30. Bestyrelsesmøder før og efter årsmødet.

Mandag d. 13. juni kl. 18.00. Mødested endnu ikke fastlagt.

Mandag d. 12. september kl. 18.00. Mødested endnu ikke fastlagt.

 

4.   Kommende arrangementer

I 2022 er følgende arrangementer planlagt på nuværende tidspunkt:

Foredragsudvalget:

Onsdag d. 9. februar, Historie Cafe’ med Trine May Knutzen, som fortæller om L.A.Ring.

Onsdag d. 20. april, Historie Cafe’. Endnu ikke tilsagn fra en foredragsholder.

Turudvalget:

Onsdag d. 25. maj, forårstur. Planlægning under opstart.

5.   Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                                                   Mødet sluttede kl. 22.00

 

Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

Mandag d. 17. januar

Kl. 18.00

Tirsdag d. 15. marts

kl. 18.00. Møde før årsmødet kl. 19.30.

Kl. 21.00 møde efter årsmødet.

Mandag d. 13. juni

Kl. 18.00

Mandag d. 12. september

 

 • Medlemsblad april 2022 12. april 2022
  Så er medlemsbladet for april 2022 på vej. Bladet er denne gang på 16 sider. Fra indholdet kan nævnes: Årsmøde med 28 deltagere Kontingentbetaling for 2022 Farvel til Ole Maler Find fra Baldersbrønde Mere om sogneråd og rådhuse => Medlemsblad april 2022  
 • Omvisning på Roskilde Kloster 7. april 2022
  Smuttur til Roskilde Kloster Søndag den 29. maj kl. 10.45. Vi mødes foran Roskilde Kloster, Sankt Peders Stræde 8, Roskilde, Vi får en guidet rundvisning i de historiske bygninger. På rundvisningerne ser man Riddersalen, Den Røde Stue, Brahestuen og Klosterkirken. Hvis vejret tillader starter rundvisningerne med en kort tur gennem klosterets have. Foto: Roskilde Kloster. […]