Årsmøde 2021 den 14. september 2021

 

ÅRSMØDE

 Dato: tirsdag den 14. september 2021 kl. 19.30

Sted: Medborgerhuset, 2630 Taastrup

                      Dagsorden:

 1. Valg af mødeleder
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Budget og fastsættelse af kontingent
 5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
 6. Valg
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

 Der var 28 stemmeberettigede medlemmer, som deltog i årsmødet.

  

Referat:

 Valg af mødeleder

Bestyrelsen havde opfordret Jens Christophersen til at varetage opgaven som mødeleder. Årsmødet godkendte dette.

Indledningsvis kunne Jens konstatere, at årsmødet var indkaldt med det krævede varsel på 2 uger.

 1. Bestyrelsens beretning.

 Lisa Møldrup Ulriksen gennemgik bestyrelsens beretning, som alle medlemmer har modtaget i Årsskrift 2020.

Beretningen blev godkendt.

 1. Regnskab

Regnskabet var udleveret til samtlige mødedeltagere. Hanne gennemgik regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

 1. Budget og fastsættelse af kontingent.

 Budget for 2021 blev gennemgået.

Hanne orienterede om bestyrelsens beslutning om uændret kontingent i 2021. Udsættelsen af årsmødet fra marts til september er årsagen til dette.

Denne beslutning og budgettet blev godkendt.

 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Der var ingen forslag til ændringer af vedtægterne.

 1. Valg

På valg var:

Lisa Møldrup Ulriksen, formand                                   (villig til genvalg for 2 år)

Hanne Stampe Jensen, kasserer                                     (villig til genvalg for 2 år)

Ole Gram, bestyrelsesmedlem                                     (villig til genvalg for 2 år)

Inge Sørensen, bestyrelsesmedlem                              (villig til genvalg for 2 år)

Birgit Stubbe som suppleant til bestyrelsen                (villig til genvalg for 1 år)

Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant                          (modtog ikke genvalg)

Jørgen Thorsen, bilagskontrollantsuppleant                (villig til genvalg for 1 år)

Alle, der var villige til genvalg, blev genvalgt.

Til ny bilagskontrollant foreslog årsmødet Birthe Povelsen, som takkede for valget.

Ib Sandahl, suppleant til bestyrelsen, var fejlagtigt ikke nævnt i indkaldelsen til årsmødet. Ib var villig til genvalg, og fortsætter derfor som hidtil.

 1.   Indkomne forslag

                      Bestyrelsen havde modtaget to forslag.

 1:

Fra et medlem har vi modtaget forslag om, at referater offentliggøres på hjemmesiden

hurtigt efter at mødet er afholdt.

I dag offentliggøres referater først når de er godkendt på det førstkommende

bestyrelsesmøde.

                      I bestyrelsen var der ikke opbakning til forslaget. Årsmødet accepterede bestyrelsens holdning.

 2:

Fra et andet medlem har vi modtaget forslag om, at medlemmer af foreningen betaler kr. 30,- for årsskriftet.

Og at ikke- medlemmer skal betale kr. 60,-.

Årsmødet kan vedtage andre beløb.

Forslaget vedrører kun det aktuelle års udgivelse. Ældre numre kan sælges til en af bestyrelsen fastsat pris.

Årsmødet fandt forslaget rimeligt. Bestyrelsen foreslog derfor, at beløbet blev indregnet i kontingentet.

Det blev godkendt af Årsmødet.

 1. Eventuelt

Bestyrelsen benyttede lejligheden til endnu en gang at opfordre alle medlemmer til at oplyse en E-mail adresse. En mødedeltager foreslog, at der i medlemsbladet kom en opfordring til, at medlemmer, som ikke havde en E-mail adresse, lavede en aftale med et familiemedlem eller god nabo, der kunne tilmelde sig nyhedsbrevene fra foreningens hjemmeside.

Der var spørgsmål til hvorfor foreningen ikke havde en stand d. 28. august på Hovedgaden på Frivillighedsdagen.

Foreningens telt stod ved vandtårnet, hvis fødselsdag blev fejret samtidigt. Da det ikke havde været muligt at skaffe mandskab til to adskilte aktiviteter denne dag, var man enedes med Frivillighedsdagen om, at Frivillighedsstanden kunne placeres ved vandtårnet. Den følgende lørdag deltog foreningen også i Frivillighedsdagens arrangement i Hedehusene.

Årsmødet sluttede med, at Lisa udtalte en tak til Jens Christophersen for aftenens indsats som mødeleder.

 

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                          Mødet sluttede kl. 20.15

Godkendt oktober 2021

_____________________________                                                                     _____________________________

Formand, Lisa M. Ulriksen                                                                                                   Bodil Munck

_____________________________                                                                     _____________________________

Hanne Stampe Jensen                                                                                                          Peter Mose Nielsen

_____________________________                                                                     _____________________________

Inge Sørensen                                                                                                                         Ole Gram

_____________________________                                                                                                       

Per Andersson                                                                                                                                                    

Dette indlæg blev udgivet i Referater og tagget , . Bogmærk permalinket.