Referat af bestyrelsesmøde 5. september 2018

BESTYRELSESMØDE

 Dato: onsdag den 5. september 2018 kl. 19.00

Sted: Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup

 

 Bestyrelsen

 

Jørn Jordan-Knudsen formand

Ole Gram næstformand

Hanne Stampe Jensen kasserer

Bodil Munck bestyrelsesmedlem

 

 

Fredy Olsen bestyrelsesmedlem

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen bestyrelsesmedlem

 

Afbud:

 

Ib Sandahl suppleant

Margit Scharling Fohlmann  suppleant

 

 

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referater fra 6. juni 2018.
 2. Meddelelser fra formanden.
 3. Regnskab
 4. Foredragsudvalget.
 5. Turudvalget
 6. Vandtårnsudvalget.
 7. Bladet
 8. Årsskrift.
 9. Blaakildegaard.
 10. Hjemmesiden
 11. Kroppedal.
 12. Eventuelt.

Referat:

 

1    Godkendelse af referater fra 6. juni 2018.

 Referatet blev godkendt efter rettelse af et par slåfejl.

2.   Meddelelser fra formanden.

 • Der er ingen, der har meldt sig med svar på QUIZZen i det seneste medlemsblad, selv om det vides, at flere kender svaret.
 • Genindvielsen af mindestenen over Verner Emil Sørensen blev en flot begivenhed med hjemmeværnsfolk og taler af formanden for Frihedskampens Mindefond Christian Eugen Olsen og borgmester Michael Ziegler. Der var kransenedlæggelse og foreningen nedlagde en buket blomster. Efter højtideligheden inviterede Høje-Taastrup Kommune alle til en reception på rådhuset.
 • Frivillighedsdagen gik godt både i Hedehusene og i Taastrup. Der blev ikke tegnet nye medlemmer. Boderne var godt besøgt og der var mange gode samtaler.
 • Der har været besøg fra Herfølge Lokalhistoriske Forening. De besøgte Blaakildegaard, hvor de blev vist rundt på arkivet og i udstillingerne af Ole, Jørn og Kim Urplante.

3   Regnskab

Hanne uddelte regnskab pr. 31. august.

Der mangler fortsat kontingentbetaling for en stor del af medlemmerne. Det blev derfor bestemt, at der med det førstkommende medlemsblad leveres et rykkerbrev til de medlemmer, som ikke har betalt.

Hanne og Jørn er ansvarlig for ordlyden i brevet.

Kommer der ingen betaling eller anden tilbagemelding, må vi betragte medlemmet som udmeldt.

Fra 2017 resterer fortsat restancer på i alt kr. 2500,-. Beløbet må betragtes som tab.

Den nylig offentliggjorte privatlivspolitik blev gennemgået. Der er ikke anledning til ændringer.

Peter udsender ny opdateret hjælpedokument til alle bestyrelsesmedlemmer.

4   Foredragsudvalget

Fortællerhjørnet fortsætter i samarbejde med Biblioteket. De kommende fortællere er Søren D. Sørensen, Knud Anker Iversen og Lars Spatzek. Arrangementerne afholdes den sidste onsdag i september, oktober og november.

Der er endnu ikke fastsat noget dato for foredrag i efteråret.

5   Turudvalget.

Den kommende smuttur til museet ved Vridsløselille er d. 30. september. Der er plads til 20 deltagere på turen.

Juleturen er d. 30. november og går til Køge Kirke. Det blev igen bekræftet, at foreningen giver et tilskud til kaffen på Køge Museum.

7   Vandtårnsudvalget.

På tårnets 110 års fødselsdag var der 139 besøgende. Ikke helt så mange, som der var håbet på. Især var der meget færre børn end tidligere år. Det betød også, at der var rigeligt med karameller til de fremmødte børn. Der blev tilbudt kaffe/te, saftevand og småkager. P.g.a. mandskabsmangel var der ikke salg af vafler i år.

Fredy udtrykte skuffelse over, at der mangler svar på mange af de mails, han sender.

Fredy har fået åbningsdagene nævnt i den månedlige aktivitetskalender i Taastrup Avis. Og fået foreningens aktiviteter nævnt i det af Kommunen oprettede aktivitetskatalog. Dette har allerede givet resultat, da fire 6. klasser fra Herstedvester Skole ønsker at besøge vandtårnet.

Efter besøg af et medlem af Thorsbro Fotoklub arbejdes der med mulige planer for en fotoudstilling i tårnet i foråret 2019.

7   Bladet.

Augustnummeret er endnu ikke klart, og Junker har først tid til at hjælpe om en uge.

Det gav anledning til kritiske bemærkninger fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der ikke fandt den nuværende situation omkring udgivelsen af bladet holdbar.

Bladet er for mange af vore medlemmer den eneste kontakt, de har til foreningen. Derfor må det sikres, at udgivelsesterminerne overholdes.

Man enedes om følgende: Jørn tager en snak med Junker om de fremførte synspunkter. Peter undersøger omkostningerne ved indkøb af en PC og nødvendige programmer for vi selv kan lave bladet. På det kommende bestyrelsesmøde fremlægges resultatet, så der kan tages en beslutning for hvorledes bladet kan laves fremover.

8   Årsskrift.

Intet nyt. Der arbejdes stadig med illustrationer, da de, der var, ikke var af god nok kvalitet. Asger melder tilbage.

9   Arkivudvalg. (Blaakildegaard)

Arkivernes Dag bliver d. 10. november i år. Kl. 10.00 – 14.00.

Bodil, Jørn, Fredy, Ole og Peter har givet tilsagn om at deltage.

 1. Hjemmesiden.

Peter efterlyste tekster og informationer, som bør lægges på hjemmesiden.

11   Kroppedal.

Den nuværende udstilling 99 x VSTGN er nu lukket, og vil bliv erstattet af en ny udstilling i 2019.

Kroppedal Museum er midlertidigt lukket i perioden 5. august 2018 – 1. marts 2019 pga. ombygning m.m.

Det er stadig muligt at bestille skole-omvisninger i Ole Rømer-udstillingen. Kontakt museumsinspektør Lars Occhionero: lars.occhionero@kroppedal.dk

13   Eventuelt.

Fredy havde fået spørgsmål om, hvad husene på et billede fra Baldersbrønde blev brugt til; skole? Jørn fik en kopi af billede, for at lade spørgsmålet gå videre.

Ole efterlyste de gamle Taastrup film. Mente den ældste var slettet fra YouTube. Efter mødet er linkene på vor hjemmeside kontrolleret. De virker alle.

 

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                                                   Mødet sluttede kl. 21.45

 

Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

Onsdag 7. nov. 2018

kl. 19-21

Onsdag 16. januar 2019

kl. 19-21

 

Torsdag 21. marts 2019 kl. 18-19

Årsmøde kl. 19.30 Derefter bestyrelsesmøde

Dette indlæg blev udgivet i Referater og tagget , . Bogmærk permalinket.