Referat fra bestyrelsesmøde den 21. marts. Før årsmødet.

BESTYRELSESMØDE

 Dato: torsdag den 21. marts 2019 kl. 18.00

Sted: Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle, 2630 Taastrup

 

 Bestyrelsen

 

Jørn Jordan-Knudsen formand

Ole Gram næstformand

Hanne Stampe Jensen kasserer

Bodil Munck bestyrelsesmedlem

 

 

Fredy Olsen bestyrelsesmedlem

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen sekretær

Ib Sandahl suppleant

 

Afbud:

 

Margit Scharling Fohlmann  suppleant

 

 

 

 Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af referater fra 16. januar 2019
  2. Meddelelser fra formanden
  3. Regnskab
  4. Vedtægtsændring
  5. Valg:
  •  

Forslag til suppleant til bestyrelsen: Birgit Stubbe, 1 år

Suppleant bilagskontrollant: Ingen forslag, 1 år

  1.  

Referat:

 

1    Godkendelse af referater fra 16. januar 2019.

 

Referatet blev godkendt.

 

 

  1. Meddelelser fra formanden.

 

Formanden havde talt med Aksel Kramer og foreslog ham som bestyrelsens emne til mødeleder på årsmødet. Det blev bakket op af den øvrige bestyrelse.

 

3   Regnskab

Siden sidste møde var der kun sket ganske få posteringer.

Kopi af det underskrevne regnskab fremsendes med dette referat.

Det blev aftalt, at Hanne uddelte stemmesedler ved indgangen til årsmødet. Samtidigt skulle det kontrolleres, at alle fremmødte havde betalt kontingent for 2018.

 

               4   Vedtægtsændring

Den udarbejdede ændringstekst til §7 blev endnu en gang gennemgået. Der var ikke anledning til rettelser.

5   Valg

Formanden havde endnu en gang talt med Birgit Stubbe, der fortsat var villig til valg som suppleant for bestyrelsen. Birgit var dog forhindret i at deltage på årsmødet.

Formanden havde ligeledes fået mundtligt tilsagn fra billagskontrollanterne Lisbeth Steffesen, og Flemming Ougaard. Begge var forhindrede i at deltage på årsmødet.

Det havde ikke været muligt at finde et emne til den ledige plads som suppleant, bilagskontrollant.

6   Eventuelt

Flere medlemmer af bestyrelsen fremsatte ønske om, at indkaldelsen til årsmødet blev sendt pr. E-mail til bestyrelsen.

 

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                                                   Mødet sluttede kl. 19.00

 

Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøde kl. 19.30 Derefter bestyrelsesmøde

 

Bestyrelsesmøderne afholdes på Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup. Dog afholdes bestyrelsesmøderne i forbindelse med årsmødet på Kulturcenteret, Poppel Alle, 2630 Taastrup.

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.