Referat fra bestyrelsesmøde 7. oktober 2019

 

BESTYRELSESMØDE

 Dato: mandag den 7. oktober 2019 kl. 19.00

Sted: Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup

 

 Bestyrelsen

Jørn Jordan-Knudsen formand

Ole Gram næstformand

Hanne Stampe Jensen kasserer

Fredy Olsen bestyrelsesmedlem

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen sekretær

Ib Sandahl suppleant

 

Afbud:

Bodil Munck bestyrelsesmedlem

Birgit Stubbe  suppleant

  Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra 8. juli 2019
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Regnskab
 4. Foredragsudvalget
 5. Turudvalget
 6. Vandtårnsudvalget
 7. Blaakildegaard
 8. Hjemmesiden
 9. Årsmøde 2020, valg, forslag fra medlem Kristian Jensen
 10. Kroppedal
 11. Årsskrift
 12. Bladudvalg
 13. Vision
 14. Eventuelt

 Referat:

 1. Godkendelse af referat fra 8. juli 2019.

Referatet blev godkendt.

 2. Meddelelser fra formanden.

Jørn har deltaget i receptioner for afgående direktør Lene Torrild, Kroppedal, og for afgående foreningskonsulent Bo Petersen, Høje- Taastrup Kommune. Sidstnævnte flytter til Aabenraa.

Frivillighedsdagene gik godt. Der var stor interesse for foreningen, men der blev ikke tegnet nye medlemmer.

Indvielsen af den nye bro mellem Kroppedal og Vikingelandsbyen i Risby var et stort tilløbsstykke.

Der har i weekenden d. 28. – 29. sept. været afholdt Kulturkonference med deltagere fra hele landet. Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup var værter for dette arrangement. Der var arrangeret foredrag, udflugt til Hedeland, Kroppedal og Haralds Bro. Samt orientering om HOPE projektet og koncert i Medborgerhuset med orkestret HOPE, der består af elever fra den nye sammenlagte Ole Rømer skole (Selsmoseskolen og Gadehaveskolen).

3.   Regnskab.

Hanne orienterede om, at hun nu har været i telefonisk kontakt med næsten alle medlemmer, som ikke havde betalt kontingent rettidigt.

På baggrund af de indkomne tilbagemeldinger fra berørte medlemmer, tilbød Hanne at udarbejde et ”dokument”, som kunne være en erstatning for tidligere tiders giro-blanketter.  Dokumentet fremsendes som indstik i medlemsbladet.

Regnskabet følger budgettet. Kopi fremsendes til bestyrelsen med dette referat.

 4.   Foredragsudvalget

Alle billetter til efterårets Fortællerhjørnet er væk. Biblioteket betragter Fortællerhjørnet som den største succes blandt alle deres arrangementer.

Der er d.d. tilmeldt 45 personer til foredraget d. 22. oktober med Tove Udsholt’s foredrag ”Flugten til Sverige”.

Der er intet nyt om mulighed for arrangement på Veteranbanen i Hedehusene.

Udvalget afholder møde inden for kort tid for at planlægge forårets arrangementer.

5.   Turudvalget

Juleturen er planlagt. Den går i år til den koptiske kirke, hvor også kaffen indtages.

Der arbejdes stadig med en smuttur til Kroppedal for at se udstillingen ”Hver dag en kamp” og få en guidet fortælling om udstillingen. Mads Thernøe har været imødekommen overfor en evt. rabat på entre og rundvisning for foreningens medlemmer. Et besøg vil først kunne gennemføres i 2020.

Forårsturen er igen vanskelig at få til at hænge sammen på Kr. Himmelfartsdag. Det har ikke været muligt af finde egnet spisested p.g.a. konfirmationer. Og det har også været umuligt at få bindende tilsagn om muligheden for besøg på Tranekær.

Derfor foreslog udvalget, at forårsturen i 2020 gennemføres dagen før Kr. Himmelfartsdag. Det tilsluttede den øvrige bestyrelse sig.

Der afholdes snarest møde i udvalget for planlægning af forårsturen.

6.  Vandtårnsudvalget

Der var 144 besøgende i tårnet d. 31. august, hvor fødselsdagen blev fejret. Der var mange børn.

Der er nu indkøbt nye borde og stole, som får permanent plads i tårnet. 3 borde samt et cafe bord med tilhørende stole. Der kan dog være behov for mere. Fredy undersøger om der fortsat står noget på Blaakildegaard.

Fredy søger et skab, som kan opstilles i tårnet, til opbevaring af blade, årsskrifter, termokander m.m..

Lokalavisen er meget imødekommende med at bringe omtale af arrangementerne i tårnet.

7.  Blaakildegaard

Ib informerede om, at Arkivernes dag i år afholdes d. 9. november. Kl. 11.00 – 15.00. Der er ikke meddelt noget tema i år. Derfor foreslås det at lave tema om Ole Rømer, da det er 375 år siden han blev født. Eller om L.A.Ring.

Foreløbig har Ib, Kim og Fredy meldt, at de deltager på dagen. Der mangler dog stadig mandskab. De der kan hjælpe, skal kontakte Ib.

8.  Hjemmesiden

Der er for tiden passende med nyt stof til hjemmesiden.

Peter har fået en forespørgsel om vi fortsat er interesserede i at kunne udsende nyhedsbrev til medlemmerne.

Der er enighed om, at det er fremtiden med elektronisk information til medlemmerne. Men kun en begrænset del af medlemmerne har opgivet en mail-adresse.

Peter tager kontakt til Bjarne Larsen, for at få klarhed over mulighederne. Også om funktionen med mail til interessere om opdateringer på hjemmesiden.

9.  Årsmøde 2020, valg, forslag fra medlem Kristian Jensen

 Årsmødet 2020: Bestyrelsesmedlemmerne Jørn, Bodil, Peter, Fredy, suppleanterne Birgit og Ib, samt billagskontrollant Lisbeth og suppleant Jørgen er på valg.

Forslag fra Kristian Jensen: Med baggrund i tvivl om hvorledes de enkelte medlemmer var stemmeberettigede ved årsmødet, blev en tydeliggørelse af dette foreslået.

Tvivlen er opstået da betingelserne for medlemskab blev ændret fra at være et medlemskab gældende for en husstand til at være medlemskab for navngivne personer. Enten som medlemskab for en enkel person, eller som medlemskab for par af to navngivne personer.

Efter ønske fra et stort antal medlemmer blev kontingentet tilpasset de nye betingelser. Kr. 150,- for enkeltmedlemmer og kr. 250,- for par.

Medlemmer i et par modtager kun et blad. Med de nuværende priser koster et blad kr. 25,- .

Der er i bestyrelsen enighed om, at ordlyden i vedtægternes §4 Medlemskab, skal ændres, så det tydeligt fremgår at hver navngiven person har samme rettigheder, herunder stemmeret. Forslag skal være udarbejdet inden bestyrelsesmødet i januar 2020.

10  Kroppedal

Mads Thernøe er udnævnt til Konstitueret Museumschef.

Udstillingen ”Hver dag en kamp” om vikingerne er stadig aktuel.

11  Årsskrift

Årsskrift 2015 – 18 er næsten færdigt. Hvis alt går efter planen kan det være klar til distribution ultimo november.

Indholdet til årsskrift 2019 er næsten klart.

12  Bladudvalg

Oktober udgaven af medlemsbladet blev også på 12 sider. Trykning gik også denne gang hurtigt, så bladet var færdigt til udbringning lige omkring 1. oktober.

I det kommende nummer, januar 2020, skal indkaldelse til årsmøde, regnskab mm være klart.

13  Vision

Der blev taget hul på drøftelserne om visionerne for foreningens fremtid. To emner pressede på:

Ønsket om et lokale, som vi kan kalde ”vort”.

Det blev besluttet, at der endnu en gang tages kontakt til Lars Spatzek på Blaakildegaard. Jørn aftaler møde med Lars. Såfremt denne henvendelse ikke føre til et resultat, overvejes henvendelse til borgmesteren direkte.

Hvordan får vi flere yngre medlemmer?

Der blev kun kort tid til dette emne, og ingen konklusion. Lisa’s forslag om et Visions udvalg nåede heller ikke at blive drøftet.

 

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                   Mødet sluttede kl. 22.15

Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

  Mandag d. 13. januar 2020 kl. 19.00 Torsdag d. 19. marts 2020 kl. 18.00. Møde før årsmødet.

Kl. 19.30 årsmøde.

 

Torsdag d. 19. marts ca.kl.21.30 møde efter årsmødet.

 

Bestyrelsesmøderne afholdes på Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup. Dog afholdes bestyrelsesmøderne i forbindelse med årsmødet på Kulturcenteret, Poppel Alle, 2630 Taastrup.

Dette indlæg blev udgivet i Referater og tagget . Bogmærk permalinket.