Referat fra bestyrelsesmøde 15. september 2020 efter årsmødet.

BESTYRELSESMØDE

 Dato: tirsdag den 15. september 2020 kl. 21.00

Sted: Taastrup Idrætscenter, Parkvej, 2630 Taastrup

 

Bestyrelsen

Lisa Møldrup Ulriksen formand

Ole Gram næstformand

Hanne Stampe Jensen kasserer

Bodil Munck bestyrelsesmedlem

 

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen sekretær

Ib Sandahl suppleant

Per Andersson bestyrelsesmedlem

Fredy Olsen gæst

 

Afbud:

Birgit Stubbe  suppleant

 

 

                      Dagsorden:

 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.
 2. Valg af næstformand.
 3. Valg af sekretær.
 4. Foreningens adresse. Adgang til læsning af mails sendt via hjemmesiden.
 5. Valg af udvalg: Vandtårnet, arkiv, turudvalget, foredragsudvalget, bladudvalget, årsskrift, Blaakildegaard, Hjemmesiden og Kroppedal.
 6. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder.
 7. Eventuelt

 

 Referat: 

      1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Per blev budt velkommen i bestyrelsen. Han har tidligere være medlem af bestyrelsen tilbage i halvfemserne.

 1. Valg af næstformand.

Ole Gram ville gerne afgive sin titel som næstformand. I stedet blev der peget på Bodil Munck, som blev valgt.

 1. Valg af sekretær

Peter Mose fortsætter som sekretær.

 1. Foreningens adresse. Adgang til læsning af mails sendt via hjemmesiden..

Det er aftalt med Lars Spatzek, at foreningens adresse kan flyttes til Blaakildegaard. Adressen bliver Skolevej 54, 2630 Taastrup.

Peter indkøber og opsætter postkasse. Alle, som ønsker det får en nøgle.

Lisa, Bodil og Peter skal have adgang til læsning af mails sendt via hjemmesiden.

Der tages kontakt til Bjarne Larsen for nødvendige tiltag.

Da mange henvendelser til foreningen via hjemmesiden rettelig skulle gå til Arkivet, Lars Spatzek, blev det besluttet, at teksten på hjemmesiden ændres, så teksten Blaakildegaard Byhistorisk Samling og Arkiv fjernes.

 1. Valg af udvalg: Vandtårnet, arkiv, turudvalget, foredragsudvalget, bladudvalget, årsskrift, Blaakildegaard, Hjemmesiden og Kroppedal.

Udvalgsposterne blev fordelt således:

          Vandtårnet; Ole Gram. Fredy Olsen vil også fremover være tilknyttet vandtårnet.

          Arkiv; Ib Sandahl.

          Turudvalget; Lisa Ulriksen, Peter Mose og Per Andersson.

          Foredragsudvalget; Bodil Munck, Birgit Stubbe og Ole Gram.

           Bladudvalget; Den samlede bestyrelse, Lisa Ulriksen bliver ansvarshavende redaktør og Peter Mose ansvarlig for produktion.

          Årsskrift; Ib Sandahl og Peter Mose.

         Blaakildegaard*; Inge Sørensen.

         Hjemmesiden; Peter Mose.

        Kroppedal; Lisa Ulriksen og Peter Mose.

                      *Udvalget arbejder med arrangementer på Blaakildegaard.

 1. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde er planlagt tirsdag d. 12. januar 2021. Årsmøde med tilhørende bestyrelsesmøder blev fastlagt til tirsdag d. 23. marts 2021.

Bestyrelsesmødet d. 12. januar afholdes i mødelokalet, Snerlehaven, 2630 Taastrup, Der startes med fællesspisning kl. 18.00.

Til årsmødet reserveres snarest et egnet lokale. Evt. Taastrup Idrætscenter. Hvem bestiller???

Efter behov kan formanden indkalde til supplerende møder.

 1. Eventuelt

                      Der var ingen emner under dette punkt.

 

 

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                          Mødet sluttede kl. 22.15

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.