Referat af bestyrelsesmøde 21. marts 2019, efter årsmødet.

BESTYRELSESMØDE

 Dato: torsdag den 21. marts 2019 kl. 22.00

Sted: Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle, 2630 Taastrup

 

 Bestyrelsen

Jørn Jordan-Knudsen formand

Ole Gram næstformand

Hanne Stampe Jensen kasserer

Bodil Munck bestyrelsesmedlem

 

Fredy Olsen bestyrelsesmedlem

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen sekretær

Ib Sandahl suppleant

 

Afbud:

 Birgit Stubbe  suppleant

 

 

 

 Dagsorden:

  1. Velkomst til ny suppleant.
  2. Valg af næstformand.
  3. Valg af sekretær.
  4. Valg af udvakg: Vandtårnet, arkivet, turudvalget, foredragsudvalget, bladudvalget, årsskrift, Blaakildegaard, hjemmesiden og Kroppedal..
  5.  

Referat:

 

  • Velkomst til ny suppleant.

Birgit Stubbe havde meldt afbud, og kunne derfor kun bydes velkommen på afstand.

 

  1. Valg af næstformand.

Ole Gram blev valgt til at fortsætte på posten.

3   Valg af sekretær.

Peter Mose blev valgt til at fortsætte på posten.

 4   Valg af udvalg:

Vandtårnet.

Fredy Olsen blev valgt til at fortsætte på posten.

Arkivet.

Ib Sandahl og Jørn Jordan-Knudsen fortsætter i udvalget.

Turudvalget.

Også turudvalgets medlemmer fortsætter; Inge Sørensen, Lisa Møldrup Ulriksen og Peter Mose.

Foredragsudvalget.

Bodil Munck, Ole Gram og Jørn Jordan-Knudsen fortsætter. Birgit Stubbe opfordres på det kommende bestyrelsesmøde til også at indgå i udvalget.

Bladudvalget.

Består fremover af den samlede bestyrelse. Alle leverer materiale til bladet.

Jørn Jordan-Knudsen vil fortsat stå som ansvarlig redaktør. Peter Mose indsamler al materiale, og videregiver dette til JT-Gruppen, som fremover står for layout og trykning. Bodil Munck læser korrektur.

Der er enighed om, at blades format og layout ikke skal ændres.

Deadlines for udgivelserne blev foreslået til 8. april, 8. juli og 7 oktober. Det blev vedtaget. Som konsekvens af dette blev det foreslået, at kommende bestyrelsesmøder blev afholdt på samme datoer. I januar 2020 d. 13. Alle dage er mandage.

Årsskrift.

Ib Sandahl fortsætter, og Peter Mose indtræder i udvalget. Jørn Jordan-Knudsen har ønsket at træde ud af udvalget.

Blaakildegaard.

Der var enighed om, at der pt. ikke er behov for et sådant udvalg. Som alternativ inviteres Lars Spatzek til på et bestyrelsesmøde, at give en orientering om fremtidig renovering af Blaakildegaard.

Hjemmesiden.

Peter Mose fortsætter med at passe hjemmesiden.

Kroppedal.

Jørn Jordan-Knudsen og Ole Gram varetager kontakten til Kroppedal.

5   Eventuelt.

Lisa Møldrup Ulriksen spurgte til opfølgning af det/de visionsmøder vi havde for år tilbage.

Jørn Jordan-Knudsen blev opfordret til at tage en bisidder med, når han på vegne af foreningen deltog i møder mm. Det kunne være et medlem fra et udvalg, hvor emnet var relevant.

 

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                                                   Mødet sluttede kl. 22.15

 

Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

 

Mandag d. 8. april kl. 19.00.

Mandag d. 8. juli kl. 19.00

 

Mandag d. 7. oktober kl. 19.00.

Mandag d. 13. januar 2020 kl. 19.00

 

Torsdag d. 19. marts 2020 kl. 18.00. Møde før årsmødet.

Kl. 19.30 årsmøde.

 

Torsdag d. 19. marts ca.kl.21.30 møde efter årsmødet.

 

Bestyrelsesmøderne afholdes på Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup. Dog afholdes bestyrelsesmøderne i forbindelse med årsmødet på Kulturcenteret, Poppel Alle, 2630 Taastrup.

 

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.