Det hele startede i 1962

På årsmødet den 17. marts 2016 blev dette spørgeskema uddelt til deltagerne.

Spørgeskema for hjemmesideSamtidigt blev det muligt at give sin mening og ideer til kende via besvarelse på hjemmesiden.

Der kommet i alt 35 besvarelser, hvorfor resultatet må anses for at være repræsentativt for foreningens medlemsskare.

Et stort flertal finder at forårsturen (83%), foredrag (77%) og juleturen (57%) er vigtigt. Så de aktiviteter skal vi naturligvis fortsætte med.

Under en tredjedel finder sommerfest på Blåkildegaard og fødselsdagsfest for Vandtårnet for vigtigt.

Blandt de mulige nye tiltag er der stor interesse for studieture til lokale historiske steder (69%) og fortællerdage (54%). Det vil der blive arbejdet på at gennemføre.

Der var ikke mange, som fandt det vigtigt med flere arrangementer på Blaakildegaard. Måske under påvirkning af de nuværende forhold på gården.

 

 

 

Der er også kommet mange gode forslag til foredrag og studieture:

 • Der var måske en mulighed for et foredrag om udviklingen af Hedeland, som kunne følges op af en travetur i området.
 • Besøg i Vikingelandsbyen med Risby-tæppet.
 • Stationsbyen Taastrup 1847 FF.
 • Lokalforvaltningernes historie; skoler, gas-el-vand, skarn og skrot, genbrug mv.
 • Historisk maddag med f.eks. Bi Skaarup. Historiske kostumer og historiske frisurer,
  f.eks. Maria Antoinettes påvirkning af adelige i Danmark.
 • Hertugen af Wellington til hest gennem byen 1807. “Copenhagen” var navnet på hans ynglingshest
  i slaget ved Waterloo.
 • Foredrag om Ole Rømer, evt. på Kroppedal med en, der kan gennemgå hans liv og gerninger.
 • Vandretur på arealet hvor Hedehusene Teglværk lå.
 • Lade “ældre borger fortælle, evt. Axel Hartmann

 

Se også kalenderen for årets aktiviteter.

 • Bogen om Barfredshøj 27. juli 2021
  Mie Bernhagen og Lise Heeno (red.): Minder fra Barfredshøj. En proprietærgård på Vestegnen Udgivet af Thorslunde-Ishøj lokalhistoriske Forening 2018. 120 s. Ill. I JOURNALEN nr. 2 2019, der udgives af Dansk Lokalhistorisk Forening, har Niels Mortensen givet denne anmeldelse af bogen: Barfredshøj er en proprietærgård på ca. tønder 300 land, beliggende mellem landsbyerne Torslunde og […]
 • Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2021 6. juli 2021
    BESTYRELSESMØDE  Dato: onsdag den 28. april 2021 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet, Snerlehaven 26, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Lisa Møldrup Ulriksen formand Bodil Munck næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Ole Gram bestyrelsesmedlem   Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Birgit Stubbe suppleant   Afbud: Per Andersson bestyrelsesmedlem    Dagsorden: Godkendelse af […]