Det hele startede i 1962

Reformer!
Bestyrelsen arbejder på at forny foreningen og dens aktiviteter, herunder f. eks. Høstfesten.
Høstfesten har været et dejligt aktiv i 25 år, men nu kommer der færre og færre, og økonomien kan slet ikke følge med.
Flere foreninger, herunder også kommunen og Hovedgaden holder nu også Høstfester, som vi skal konkurrere med.
Skal vi forsætte – og det synes vi da, vi skal – må der nye initiativer til, og her håber vi på medlemmernes kreativitet. I det hele taget skal der ske en ændring af aktiviteterne, så de kan fange de yngre generationer.
Der er mange unge, der gerne vil kende historien om deres forældres og bedsteforældres tid og liv. Jeg taler ikke om Kristian d. 4.’des tid, men om tiden fra deres forældres og bedsteforældres ungdom, som jo er baggrunden for deres liv.

Men hvordan gør vi?

Vi vil også gerne kende forholdene i vores omegn.
Det er fint, at kende Sønderjyllands historie, men som lokalhistorisk forening må vi først og fremmest arbejde med vores egen fortid.
Der er stadig mange i byen, der kan fortælle om livet og tildragelser fra dengang.

Kom frem af busken og vær med til at kortlægge Taastrups historie – herunder selvfølgelig Sengeløse; Fløng, Hedehusene og Reerslev.
Historierne ligger og venter på jeres (medlemmernes) initiativ.

Vi skal have diskussionerne om disse emner frem på Årsmødet og have dem diskuteret dér.

Mere om reformer.
Bestyrelsen har på det sidste været ude og kikke på andre lokalhistoriske foreninger, og på hvordan de fungerer. I de fleste foreninger er medlemmerne meget mere involverede i arbejdet og meget mere engagerede.
Her arbejder periodiske grupper, som arbejder med et bestemt område. (Interessegrupper)
På denne måde når man langt dybere ned i lokalsamfundenes historie.
Er det noget for os ?
Vær positive og stil jer så til rådighed for arbejdet. Vi diskuterer videre på årsmødet.

Årsskriftet synger sin svanesang.
Vi kan ikke skaffe økonomi. Ved jubilæet sidste år fik vi lovet 25000,-kr- fra en bank.
Denne bank har nu tilsyneladende lukket for udbetalingen med den begrundelse, at årsskriftet jo ikke kom til jubilæet, og al forklaring om forsinkelse, bliver tilsyneladende ikke godkendt. De artikler årsskriftet skulle indeholde ligger klar og vil på en eller anden måde komme til medlemmernes kendskab.

  • Bogen om Barfredshøj 27. juli 2021
    Mie Bernhagen og Lise Heeno (red.): Minder fra Barfredshøj. En proprietærgård på Vestegnen Udgivet af Thorslunde-Ishøj lokalhistoriske Forening 2018. 120 s. Ill. I JOURNALEN nr. 2 2019, der udgives af Dansk Lokalhistorisk Forening, har Niels Mortensen givet denne anmeldelse af bogen: Barfredshøj er en proprietærgård på ca. tønder 300 land, beliggende mellem landsbyerne Torslunde og […]
  • Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2021 6. juli 2021
      BESTYRELSESMØDE  Dato: onsdag den 28. april 2021 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet, Snerlehaven 26, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Lisa Møldrup Ulriksen formand Bodil Munck næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Ole Gram bestyrelsesmedlem   Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Birgit Stubbe suppleant   Afbud: Per Andersson bestyrelsesmedlem    Dagsorden: Godkendelse af […]