Det hele startede i 1962

Margrethe Schovsbo er trådt ud af bestyrelsen grundet sygdom.
I stedet er vores suppleant Ib Sandahl indtrådt i bestyrelsen.
Vi ønsker ham velkommen.