Det hele startede i 1962

Igen i år afholdtes årsmødet i Medborgerhuset.

Efter velkomst af foreningens formand, Lisa M. Ulriksen, kunne man gå til mødets dagsorden, som første punkt har valg af dirigent Bestyrelsen havde foreslået Birgit Larsen, som blev enstemmigt valgt.

Efter at formanden havde aflagt beretning for 2021, blev det tid til regnskab og budget for 2022. Herunder fastsættelse af kontingent. Inden budget og kontingent kunne godkendes, var der en del debat om omkostningerne til trykning af årsskrift og medlemsblade. Der blev bl.a. fremsat ønske om, at få årsskriftet i samme bogformat som for år tilbage. Andre mulige besparelser i forbindelse med distributionen af blade og årsskrift blev drøftet, bl.a. muligheden for at udgive bladet udelukkende elektronisk.

Debatten mundede dog ud i, at bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2022 blev vedtaget. Kontingent for 2022 er således kr. 200,- for enkeltmedlemskab og kr. 300,- for par.

Husk at betale inden 1. juni ved overførsel af beløbet til foreningens konto: Reg. nr. 5333 konto nr. 0242689.

Alle som var på valg blev genvalgt. Det er stadig ikke lykkedes at finde nogen, som vil opstille og tage den stadig ledige plads i bestyrelsen.

Der var i år ikke modtaget forslag til behandling på årsmødet. Under eventuelt blev muligheden for at udgive medlemsbladet elektronisk endnu en gang drøftet. Konklusionen blev dog at blad og årsskrift forbliver i deres nuværende form. Bestyrelsen undersøger muligheder for besparelser ved trykning.

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 20.50.

Foto Per Andersson

  • Medlemsblad april 2022 12. april 2022
    Så er medlemsbladet for april 2022 på vej. Bladet er denne gang på 16 sider. Fra indholdet kan nævnes: Årsmøde med 28 deltagere Kontingentbetaling for 2022 Farvel til Ole Maler Find fra Baldersbrønde Mere om sogneråd og rådhuse => Medlemsblad april 2022  
  • Omvisning på Roskilde Kloster 7. april 2022
    Smuttur til Roskilde Kloster Søndag den 29. maj kl. 10.45. Vi mødes foran Roskilde Kloster, Sankt Peders Stræde 8, Roskilde, Vi får en guidet rundvisning i de historiske bygninger. På rundvisningerne ser man Riddersalen, Den Røde Stue, Brahestuen og Klosterkirken. Hvis vejret tillader starter rundvisningerne med en kort tur gennem klosterets have. Foto: Roskilde Kloster. […]