Årsmøde 2023


Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde

mandag den 13. marts 2023 kl. 19.30 i Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup


Dagsorden:
   1. Valg af mødeleder
   2. Bestyrelsens beretning
   3. Regnskab
   4. Budget og fastsættelse af kontingent
   5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
   6. Valg
   7. Indkomne forslag
   8. Eventuelt


Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet og kan desuden ses her Regnskab2022-ubudget

Ad pkt. 6: På valg er:
Hanne Stampe Jensen, kasserer (valg for to år)
Inge Sørensen, bestyrelsesmedlem (valg for to år)
Ole Gram, bestyrelsesmedlem (valg for to år)
Ledig post; bestyrelsesmedlem (valg for to år)
Ib Sandahl, suppleant (valg for et år)
Ledig post; suppleant (valg for et år)
Flemming Ougaard, bilagskontrollant (valg for to år)
Jørgen Thorsen. Bilagskontrollantsupple ant (valg for et år)

Ad pkt. 7: Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 1 uge før årsmødet.
Som det fremgår af ovenstående, er der ledige poster i bestyrelsen.
De poster skal
besættes for at opfylde foreningens vedtægter. Der må være medlemmer som vil deltage i bestyrelsesarbejdet. Har du mulighed og interesse, så kontakt et af de nuværende med
lemmer af bestyrelsen, der kan fortælle mere om opgaverne.

Efter årsmødet byder foreningen på kaffe og kage. Efterfølgende bliver der en kort orientering om kommende arrangementer og om forårstur og tur til Bornholm.


Kontingent for 2023
Skal først betales efter årsmødet, dog senest 1. juni.

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsen og tagget , . Bogmærk permalinket.