Referat fra bestyrelsesmøde den 21. marts. Efter årsmødet.

 

BESTYRELSESMØDE

 Dato: onsdag den 21. marts 2018 kl. 21.00

Sted: Kulturcenteret, Poppel Alle, 2630 Taastrup

 

 Bestyrelsen

Jørn Jordan-Knudsen formand

Ole Gram næstformand

Hanne Stampe Jensen kasserer

Bodil Munck bestyrelsesmedlem

 

 

Fredy Olsen bestyrelsesmedlem

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen bestyrelsesmedlem

 

 

Afbud:

 

Ib Sandahl suppleant

Margit Scharling Fohlmann  suppleant

 

 

 

Dagsorden:

 1. Velkomst til nye medlemmer
 2. Nedsættelse af udvalg:
  Foredragsudvalg
  b. Turudvalg
  c. Vandtårnsudvalg
  d. Bladudvalg
  e. Årsskrift
  f. Hjemmesiden
  g. Kroppedal
  h. Blaakildegaard
 3. Eventuelt

 

Referat:

 1. Velkomst til nye medlemmer

De nye medlemmer af bestyrelsen Hanne Stampe Jensen, Bodil Munck og Fredy Olsen blev budt velkommen af Jørn Jordan-Knudsen.

Hanne Stampe Jensen er foreningens fremtidige kasserer.

 

 1. Nedsættelse af udvalg:

Udvalgsposterne blev fordelt således:

 1. Foredragsudvalg: Ole Gram, Jørn Jordan-Knudsen og Bodil Munck.
 2. Turudvalg: Inge Sørensen, Lisa Møldrup Ulriksen og Peter Mose Nielsen.
 3. Vandtårnsudvalg: Fredy Olsen.
 4. Bladudvalg: Carsten Junker og Jørn Jordan-Knudsen (Redaktør).
 5. Årsskrift: Jørn Jordan-Knudsen.
 6. Hjemmesiden: Peter Mose Nielsen
 7. Kroppedal: Jørn Jordan-Knudsen, Ole Gram og Peter Mose Nielsen (Suppleant).
 8. Blaakildegaard: Ib Sandahl

 

 1. Eventuelt

Deadline for næste udgave af medlemsbladet er 2. maj 2018.03.22

Alle blev opfordret til at komme med tekster til bladet. Peter Mose laver artikel om Hedehus-Teglværket.

 

Peter Mose opdaterer foreningsfolder og indmeldelsesblanket.

 

 

Mødet sluttede kl. 22.15

Referent:  Peter Mose

 

Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

Onsdag 30. maj 2018

kl. 19-21

 

Onsdag 5. sept. 2018

kl. 19-21

Onsdag 7. nov. 2018

kl. 19-21

Onsdag 16. januar 2019

kl. 19-21

 

Torsdag 21. marts 2019  kl. 18-19

Årsmøde kl. 19.30 Derefter bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøderne afholdes på Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup. Dog afholdes bestyrelsesmøderne i forbindelse med årsmødet på Kulturcenteret, Poppel Alle, 2630 Taastrup.

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsen Internt, Referater og tagget . Bogmærk permalinket.