Det hele startede i 1962

 

BESTYRELSESMØDE

 Dato: onsdag den 21. marts 2018 kl. 21.00

Sted: Kulturcenteret, Poppel Alle, 2630 Taastrup

 

 Bestyrelsen

Jørn Jordan-Knudsen formand

Ole Gram næstformand

Hanne Stampe Jensen kasserer

Bodil Munck bestyrelsesmedlem

 

 

Fredy Olsen bestyrelsesmedlem

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen bestyrelsesmedlem

 

 

Afbud:

 

Ib Sandahl suppleant

Margit Scharling Fohlmann  suppleant

 

 

 

Dagsorden:

 1. Velkomst til nye medlemmer
 2. Nedsættelse af udvalg:
  Foredragsudvalg
  b. Turudvalg
  c. Vandtårnsudvalg
  d. Bladudvalg
  e. Årsskrift
  f. Hjemmesiden
  g. Kroppedal
  h. Blaakildegaard
 3. Eventuelt

 

Referat:

 1. Velkomst til nye medlemmer

De nye medlemmer af bestyrelsen Hanne Stampe Jensen, Bodil Munck og Fredy Olsen blev budt velkommen af Jørn Jordan-Knudsen.

Hanne Stampe Jensen er foreningens fremtidige kasserer.

 

 1. Nedsættelse af udvalg:

Udvalgsposterne blev fordelt således:

 1. Foredragsudvalg: Ole Gram, Jørn Jordan-Knudsen og Bodil Munck.
 2. Turudvalg: Inge Sørensen, Lisa Møldrup Ulriksen og Peter Mose Nielsen.
 3. Vandtårnsudvalg: Fredy Olsen.
 4. Bladudvalg: Carsten Junker og Jørn Jordan-Knudsen (Redaktør).
 5. Årsskrift: Jørn Jordan-Knudsen.
 6. Hjemmesiden: Peter Mose Nielsen
 7. Kroppedal: Jørn Jordan-Knudsen, Ole Gram og Peter Mose Nielsen (Suppleant).
 8. Blaakildegaard: Ib Sandahl

 

 1. Eventuelt

Deadline for næste udgave af medlemsbladet er 2. maj 2018.03.22

Alle blev opfordret til at komme med tekster til bladet. Peter Mose laver artikel om Hedehus-Teglværket.

 

Peter Mose opdaterer foreningsfolder og indmeldelsesblanket.

 

 

Mødet sluttede kl. 22.15

Referent:  Peter Mose

 

Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

Onsdag 30. maj 2018

kl. 19-21

 

Onsdag 5. sept. 2018

kl. 19-21

Onsdag 7. nov. 2018

kl. 19-21

Onsdag 16. januar 2019

kl. 19-21

 

Torsdag 21. marts 2019  kl. 18-19

Årsmøde kl. 19.30 Derefter bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøderne afholdes på Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup. Dog afholdes bestyrelsesmøderne i forbindelse med årsmødet på Kulturcenteret, Poppel Alle, 2630 Taastrup.

 • Bogen om Barfredshøj 27. juli 2021
  Mie Bernhagen og Lise Heeno (red.): Minder fra Barfredshøj. En proprietærgård på Vestegnen Udgivet af Thorslunde-Ishøj lokalhistoriske Forening 2018. 120 s. Ill. I JOURNALEN nr. 2 2019, der udgives af Dansk Lokalhistorisk Forening, har Niels Mortensen givet denne anmeldelse af bogen: Barfredshøj er en proprietærgård på ca. tønder 300 land, beliggende mellem landsbyerne Torslunde og […]
 • Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2021 6. juli 2021
    BESTYRELSESMØDE  Dato: onsdag den 28. april 2021 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet, Snerlehaven 26, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Lisa Møldrup Ulriksen formand Bodil Munck næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Ole Gram bestyrelsesmedlem   Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Birgit Stubbe suppleant   Afbud: Per Andersson bestyrelsesmedlem    Dagsorden: Godkendelse af […]