Det hele startede i 1962

 

BESTYRELSESMØDE

 Dato: onsdag den 21. marts 2018 kl. 21.00

Sted: Kulturcenteret, Poppel Alle, 2630 Taastrup

 

 Bestyrelsen

Jørn Jordan-Knudsen formand

Ole Gram næstformand

Hanne Stampe Jensen kasserer

Bodil Munck bestyrelsesmedlem

 

 

Fredy Olsen bestyrelsesmedlem

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen bestyrelsesmedlem

 

 

Afbud:

 

Ib Sandahl suppleant

Margit Scharling Fohlmann  suppleant

 

 

 

Dagsorden:

 1. Velkomst til nye medlemmer
 2. Nedsættelse af udvalg:
  Foredragsudvalg
  b. Turudvalg
  c. Vandtårnsudvalg
  d. Bladudvalg
  e. Årsskrift
  f. Hjemmesiden
  g. Kroppedal
  h. Blaakildegaard
 3. Eventuelt

 

Referat:

 1. Velkomst til nye medlemmer

De nye medlemmer af bestyrelsen Hanne Stampe Jensen, Bodil Munck og Fredy Olsen blev budt velkommen af Jørn Jordan-Knudsen.

Hanne Stampe Jensen er foreningens fremtidige kasserer.

 

 1. Nedsættelse af udvalg:

Udvalgsposterne blev fordelt således:

 1. Foredragsudvalg: Ole Gram, Jørn Jordan-Knudsen og Bodil Munck.
 2. Turudvalg: Inge Sørensen, Lisa Møldrup Ulriksen og Peter Mose Nielsen.
 3. Vandtårnsudvalg: Fredy Olsen.
 4. Bladudvalg: Carsten Junker og Jørn Jordan-Knudsen (Redaktør).
 5. Årsskrift: Jørn Jordan-Knudsen.
 6. Hjemmesiden: Peter Mose Nielsen
 7. Kroppedal: Jørn Jordan-Knudsen, Ole Gram og Peter Mose Nielsen (Suppleant).
 8. Blaakildegaard: Ib Sandahl

 

 1. Eventuelt

Deadline for næste udgave af medlemsbladet er 2. maj 2018.03.22

Alle blev opfordret til at komme med tekster til bladet. Peter Mose laver artikel om Hedehus-Teglværket.

 

Peter Mose opdaterer foreningsfolder og indmeldelsesblanket.

 

 

Mødet sluttede kl. 22.15

Referent:  Peter Mose

 

Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

Onsdag 30. maj 2018

kl. 19-21

 

Onsdag 5. sept. 2018

kl. 19-21

Onsdag 7. nov. 2018

kl. 19-21

Onsdag 16. januar 2019

kl. 19-21

 

Torsdag 21. marts 2019  kl. 18-19

Årsmøde kl. 19.30 Derefter bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøderne afholdes på Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup. Dog afholdes bestyrelsesmøderne i forbindelse med årsmødet på Kulturcenteret, Poppel Alle, 2630 Taastrup.

 • Medlemsblad april 2022 12. april 2022
  Så er medlemsbladet for april 2022 på vej. Bladet er denne gang på 16 sider. Fra indholdet kan nævnes: Årsmøde med 28 deltagere Kontingentbetaling for 2022 Farvel til Ole Maler Find fra Baldersbrønde Mere om sogneråd og rådhuse => Medlemsblad april 2022  
 • Omvisning på Roskilde Kloster 7. april 2022
  Smuttur til Roskilde Kloster Søndag den 29. maj kl. 10.45. Vi mødes foran Roskilde Kloster, Sankt Peders Stræde 8, Roskilde, Vi får en guidet rundvisning i de historiske bygninger. På rundvisningerne ser man Riddersalen, Den Røde Stue, Brahestuen og Klosterkirken. Hvis vejret tillader starter rundvisningerne med en kort tur gennem klosterets have. Foto: Roskilde Kloster. […]