Referat fra bestyrelsesmøde 13. marts 2023. Møde før årsmødet

BESTYRELSESMØDE  Dato: mandag den 13. marts 2023 kl. 18.00
Sted: Taastrup Kulturcenter, 2630 Taastrup

 Bestyrelsen

Lisa Møldrup Ulriksen formand

Ole Gram bestyrelsesmedlem

Bodil Munck næstformand

Hanne Stampe Jensen kasserer

 

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen sekretær

Ib Sandahl suppleant

Per Andersson bestyrelsesmedlem

 

 

 

 

 På mødet deltog også Birgit Larsen, formand for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening, da hun var blevet opfordret til at være ordstyrer ved årsmødet.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidst.
  2. Meddelelser fra formanden
  3. Årsmødet
  4. Eventuelt

Referat:

  1. Godkendelse af referat fra sidst

 Referat fra bestyrelsesmøde 9. januar 2023 blev godkendt.

  1. Meddelelser fra formanden.

 Lisa orienterede kort om, at hun ønskede at afstå bestyrelsesposten i Kroppedal         Museumsforening. Hun mener der fortsat bør være en repræsentant fra vor forening i bestyrelsen for Kroppedal Museumsforening. Emnet drøftes på mødet efter årsmødet. Se referat fra dette.

 3   Årsmødet

Præsentationen med agenda for årsmødet blev gennemgået og et par småting blev tilrettet.
Lisa ville gerne have haft Bestyrelsens beretning med som tekst i præsentationen. 

4    Eventuelt

Ingenting til referatet.

              

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                                                   Mødet sluttede kl.19.00

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.