Det hele startede i 1962

 

På årsmødet den 21. marts blev kontingentet for 2019 fastsat til kr. 150,- for enlige og kr.250,- for par.            Altså ingen stigning igen i år.

Kontingentet skal være betalt senest den 1. juni. Det kan ske ved bankoverførsel, eller direkte til foreningens kasserer. Kontaktoplysningerne finder du i medlemsbladet.

Bankoverførsel er sikkert det nemmeste for de fleste. Beløbet skal overføres til foreningens konto i Arbejdernes Landsbank, Taastrup afdeling.

Reg. nr. 5333    konto nr. 024 2689.

I feltet ”meddelelse til beløbsmodtager” skrives medlemsnummeret og kontingent 2019.

(124, kontingent 2019)

Hvor finder jeg mit medlemsnummer?

På bagsiden af medlemsbladet sidder en label med medlemsnummer, navn, adresse m.m. Medlemsnummeret finder du i øverste venstre hjørne.

      

 

 

 

 

 

Betal allerede nu. Så risikerer du ikke at glemme betalingen på et senere tidspunkt.

Kommunen har krav til at vide, hvem der er medlemmer i vor forening.

Har du/I et medlemskab for par, skal begge navne være på adresselabelen.  Mangler det ene navn, så oplys det til vor kasserer, gerne pr. E-mail.

Hvis et medlemskab ønskes ændret fra enkeltmedlem til par, skal kassereren have oplyst det 2. navn.

Ændres et medlemskabet for par til enkeltmedlem, skal kassereren ligeledes have oplyst, hvilket navn, der skal fjernes fra medlemskabet.

Hvis vi ikke kan give oplysning om hvem, der er medlemmer i foreningen, vil vore muligheder, for at søge om økonomisk støtte til foreningens drift og til visse arrangementer, bortfalde.

  • Bogen om Barfredshøj 27. juli 2021
    Mie Bernhagen og Lise Heeno (red.): Minder fra Barfredshøj. En proprietærgård på Vestegnen Udgivet af Thorslunde-Ishøj lokalhistoriske Forening 2018. 120 s. Ill. I JOURNALEN nr. 2 2019, der udgives af Dansk Lokalhistorisk Forening, har Niels Mortensen givet denne anmeldelse af bogen: Barfredshøj er en proprietærgård på ca. tønder 300 land, beliggende mellem landsbyerne Torslunde og […]
  • Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2021 6. juli 2021
      BESTYRELSESMØDE  Dato: onsdag den 28. april 2021 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet, Snerlehaven 26, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Lisa Møldrup Ulriksen formand Bodil Munck næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Ole Gram bestyrelsesmedlem   Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Birgit Stubbe suppleant   Afbud: Per Andersson bestyrelsesmedlem    Dagsorden: Godkendelse af […]