Det hele startede i 1962

 

På årsmødet den 21. marts blev kontingentet for 2019 fastsat til kr. 150,- for enlige og kr.250,- for par.            Altså ingen stigning igen i år.

Kontingentet skal være betalt senest den 1. juni. Det kan ske ved bankoverførsel, eller direkte til foreningens kasserer. Kontaktoplysningerne finder du i medlemsbladet.

Bankoverførsel er sikkert det nemmeste for de fleste. Beløbet skal overføres til foreningens konto i Arbejdernes Landsbank, Taastrup afdeling.

Reg. nr. 5333    konto nr. 024 2689.

I feltet ”meddelelse til beløbsmodtager” skrives medlemsnummeret og kontingent 2019.

(124, kontingent 2019)

Hvor finder jeg mit medlemsnummer?

På bagsiden af medlemsbladet sidder en label med medlemsnummer, navn, adresse m.m. Medlemsnummeret finder du i øverste venstre hjørne.

      

 

 

 

 

 

Betal allerede nu. Så risikerer du ikke at glemme betalingen på et senere tidspunkt.

Kommunen har krav til at vide, hvem der er medlemmer i vor forening.

Har du/I et medlemskab for par, skal begge navne være på adresselabelen.  Mangler det ene navn, så oplys det til vor kasserer, gerne pr. E-mail.

Hvis et medlemskab ønskes ændret fra enkeltmedlem til par, skal kassereren have oplyst det 2. navn.

Ændres et medlemskabet for par til enkeltmedlem, skal kassereren ligeledes have oplyst, hvilket navn, der skal fjernes fra medlemskabet.

Hvis vi ikke kan give oplysning om hvem, der er medlemmer i foreningen, vil vore muligheder, for at søge om økonomisk støtte til foreningens drift og til visse arrangementer, bortfalde.

  • Medlemsblad april 2022 12. april 2022
    Så er medlemsbladet for april 2022 på vej. Bladet er denne gang på 16 sider. Fra indholdet kan nævnes: Årsmøde med 28 deltagere Kontingentbetaling for 2022 Farvel til Ole Maler Find fra Baldersbrønde Mere om sogneråd og rådhuse => Medlemsblad april 2022  
  • Omvisning på Roskilde Kloster 7. april 2022
    Smuttur til Roskilde Kloster Søndag den 29. maj kl. 10.45. Vi mødes foran Roskilde Kloster, Sankt Peders Stræde 8, Roskilde, Vi får en guidet rundvisning i de historiske bygninger. På rundvisningerne ser man Riddersalen, Den Røde Stue, Brahestuen og Klosterkirken. Hvis vejret tillader starter rundvisningerne med en kort tur gennem klosterets have. Foto: Roskilde Kloster. […]