Det hele startede i 1962

 

På årsmødet den 21. marts blev kontingentet for 2019 fastsat til kr. 150,- for enlige og kr.250,- for par.            Altså ingen stigning igen i år.

Kontingentet skal være betalt senest den 1. juni. Det kan ske ved bankoverførsel, eller direkte til foreningens kasserer. Kontaktoplysningerne finder du i medlemsbladet.

Bankoverførsel er sikkert det nemmeste for de fleste. Beløbet skal overføres til foreningens konto i Arbejdernes Landsbank, Taastrup afdeling.

Reg. nr. 5333    konto nr. 024 2689.

I feltet ”meddelelse til beløbsmodtager” skrives medlemsnummeret og kontingent 2019.

(124, kontingent 2019)

Hvor finder jeg mit medlemsnummer?

På bagsiden af medlemsbladet sidder en label med medlemsnummer, navn, adresse m.m. Medlemsnummeret finder du i øverste venstre hjørne.

      

 

 

 

 

 

Betal allerede nu. Så risikerer du ikke at glemme betalingen på et senere tidspunkt.

Kommunen har krav til at vide, hvem der er medlemmer i vor forening.

Har du/I et medlemskab for par, skal begge navne være på adresselabelen.  Mangler det ene navn, så oplys det til vor kasserer, gerne pr. E-mail.

Hvis et medlemskab ønskes ændret fra enkeltmedlem til par, skal kassereren have oplyst det 2. navn.

Ændres et medlemskabet for par til enkeltmedlem, skal kassereren ligeledes have oplyst, hvilket navn, der skal fjernes fra medlemskabet.

Hvis vi ikke kan give oplysning om hvem, der er medlemmer i foreningen, vil vore muligheder, for at søge om økonomisk støtte til foreningens drift og til visse arrangementer, bortfalde.

  • Borgmesteren fortalte i Historie Cafeen. 11. oktober 2021
    Der var kun plads til 40 personer i lokalet, hvor alle hørte Michael Ziegler fortælle om sit liv i Taastrup og opgaven som borgmester i Høje-Taastrup kommune. Michael Ziegler fortalte levende og åbenhjertigt om sin barndom, opvækst og liv, der med undtagelse af fire år altid har været med adresse i Taastrup. De fire år […]
  • Medlemsblad nr. 4, oktober 2021 er på vej 7. oktober 2021
    Så er årets sidste udgave af medlemsbladet på vej. Indhold 2 Formanden har ordet 3 Årsmøde med 28 deltagere 4 Frivillighedsdage i Taastrup og Hedehusene 6 Brinchs Have 9 Kommende arrangementer, Historie Café, årsmøde og juletur 11 Bestyrelse og udvalg 12 Baglommen: Kalender   Klik på nedenstående og læs bladet. Medlemsblad oktober 2021