Det hele startede i 1962

Årsmødet 2016 afholdes i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup, 17. marts kl. 19.00.

Kulturcenteret

Dagsorden:

 1. Valg af mødeleder
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Budget og fastsættelse af kontingent
 5. Valg
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt

Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab er trykt i medlemsbladet januar/februar 2016.

Ad pkt. 5:

 •                    Jørn Jordan-Knudsen, formand                    Villig til genvalg, 2 år
 •                    Peter Mose Nielsen, best. medl.                   Villig til genvalg, 2 år
 •                    Henning Bering-Bryld, best. medl.                Modtager ikke genvalg
 •                    Maj-Britt Christophersen, best. medl.           Modtager ikke genvalg
 •                    Kaj Jørgensen, suppleant                            Villig til genvalg, 1 år
 •                    Ib Sandahl, suppleant                                 Villig til genvalg, 1 år
 •                    Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant           Villig til genvalg, 2 år
 •                    Carsten Junker, suppl. bilagskontrollant      Villig til genvalg, 1 år

Ad pkt. 6: Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest en uge før årsmødet.

Efter årsmødet byder foreningen på kaffe og kage. og der gives et kort foredrag om den kommende forårstur. Der åbnes for tilmelding til forårsturen efter årsmødet.

Velkommen til årsmødet.

 • Medlemsblad april 2022 12. april 2022
  Så er medlemsbladet for april 2022 på vej. Bladet er denne gang på 16 sider. Fra indholdet kan nævnes: Årsmøde med 28 deltagere Kontingentbetaling for 2022 Farvel til Ole Maler Find fra Baldersbrønde Mere om sogneråd og rådhuse => Medlemsblad april 2022  
 • Omvisning på Roskilde Kloster 7. april 2022
  Smuttur til Roskilde Kloster Søndag den 29. maj kl. 10.45. Vi mødes foran Roskilde Kloster, Sankt Peders Stræde 8, Roskilde, Vi får en guidet rundvisning i de historiske bygninger. På rundvisningerne ser man Riddersalen, Den Røde Stue, Brahestuen og Klosterkirken. Hvis vejret tillader starter rundvisningerne med en kort tur gennem klosterets have. Foto: Roskilde Kloster. […]