Det hele startede i 1962

Årsmødet 2016 afholdes i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup, 17. marts kl. 19.00.

Kulturcenteret

Dagsorden:

 1. Valg af mødeleder
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Budget og fastsættelse af kontingent
 5. Valg
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt

Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab er trykt i medlemsbladet januar/februar 2016.

Ad pkt. 5:

 •                    Jørn Jordan-Knudsen, formand                    Villig til genvalg, 2 år
 •                    Peter Mose Nielsen, best. medl.                   Villig til genvalg, 2 år
 •                    Henning Bering-Bryld, best. medl.                Modtager ikke genvalg
 •                    Maj-Britt Christophersen, best. medl.           Modtager ikke genvalg
 •                    Kaj Jørgensen, suppleant                            Villig til genvalg, 1 år
 •                    Ib Sandahl, suppleant                                 Villig til genvalg, 1 år
 •                    Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant           Villig til genvalg, 2 år
 •                    Carsten Junker, suppl. bilagskontrollant      Villig til genvalg, 1 år

Ad pkt. 6: Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest en uge før årsmødet.

Efter årsmødet byder foreningen på kaffe og kage. og der gives et kort foredrag om den kommende forårstur. Der åbnes for tilmelding til forårsturen efter årsmødet.

Velkommen til årsmødet.

 • Bogen om Barfredshøj 27. juli 2021
  Mie Bernhagen og Lise Heeno (red.): Minder fra Barfredshøj. En proprietærgård på Vestegnen Udgivet af Thorslunde-Ishøj lokalhistoriske Forening 2018. 120 s. Ill. I JOURNALEN nr. 2 2019, der udgives af Dansk Lokalhistorisk Forening, har Niels Mortensen givet denne anmeldelse af bogen: Barfredshøj er en proprietærgård på ca. tønder 300 land, beliggende mellem landsbyerne Torslunde og […]
 • Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2021 6. juli 2021
    BESTYRELSESMØDE  Dato: onsdag den 28. april 2021 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet, Snerlehaven 26, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Lisa Møldrup Ulriksen formand Bodil Munck næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Ole Gram bestyrelsesmedlem   Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Birgit Stubbe suppleant   Afbud: Per Andersson bestyrelsesmedlem    Dagsorden: Godkendelse af […]