Det hele startede i 1962

 

Formand:
Lisa Møldrup Ulriksen
Stenbuen 10, 2640 Hedehusene
Tlf: 51894500
lisamulriksen@gmail.com
Vandtårnsudvalget:
Ole Gram.
Kasserer:
Hanne Stampe Jensen
Sankt Bendts Alle 14, 2630 Taastrup
jensenhannestampe@gmail.com
Tlf. 42439606

Foreningens bankkonto Reg.nr.: 5333  konto.nr.: 0242689

Arkivudvalg:
Ib Sandahl.
Næstformand:
Bodil Munck
Parkvej 36, 1.-tv, 2630 Taastrup
Tfl. 40510707
bodil.munck@webspeed.dk
Turudvalget:
Lisa Møldrup Ulriksen, Per Andersson og Peter Mose.
Bestyrelsesmedlem:
Ole Gram
Højgårdstoften 12, 2630 Taastrup
Tlf. 4399 1721  –  mobil 2449 1729
ole1gram@gmail.com
Foredragsudvalget:
Ole Gram,  Bodil Munck og Birgit Stubbe
Bestyrelsesmedlem:
Inge Sørensen
Snerlehaven 69, 2630 Taastrup
Tlf: 4399 3803
ingemsoerensen@hotmail.com
Bladudvalg:
Redaktør af medlemsbladet: Lisa M. Ulriksen
Redaktion; hele bestyrelsen.
Korrektur: Bodil Munck
Bestyrelsesmedlem:
Per Andersson
Satserup 5239
SE – 242 95 Hørby, Sverige
Tlf. 5128 0027
panda@dukamail.dk
Årsskrift:
Ib Sandahl og Peter Mose
Bestyrelsesmedlem:
Peter Mose Nielsen
Pile Alle 34, 2630 Taastrup
Tlf: 2168 5790
peter.mose@privat.tele.dk
Sommerfestudvalget:
Arrangementer på Blaakildegaard

Inge Sørensen og hele bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlem:
Ingen valgt. Vi søger en til posten.
Repræsentanter Kroppedal:
Lisa M. Ulriksen og Peter Mose.
Suppleant:
Ib Sandahl
Folemarksvej 66, 2605 Brøndby
Tlf. 4345 4910
Sandahls@privat.dk
Bilagskontrollant:
Lisbeth Steffensen
Lindevangshusene 104, 2630 Taastrup
Tlf. 4399 0733 – mobil 2180 4742
frusteff@steffensen.mail.dk
Suppleant:
Birgit Stubbe
Slettetoften 34, 2630 Taastrup
Tlf. 2366 3902
slet34@tdcadsl.dk 
Bilagskontrollant:
Flemming Ougaard
Hedevej 32, Fløng, 2640 Hedehusene
Tlf. 6088 4708 – mobil 3220 2826
flemming@ougaard.dk
  Bilagskontrollantsuppleant:
Ingen valgt. Vi søger en til posten.

 

 

  • Der er opstået en fejl, feedet er sandsynligvis nede. Prøv igen senere.