Det hele startede i 1962

 

Formand:
Lisa Møldrup Ulriksen
Stenbuen 10, 2640 Hedehusene
Tlf: 51894500
lisamulriksen@gmail.com
Vandtårnsudvalget:
Ole Gram og Per Andersson.
Kasserer:
Hanne Stampe Jensen
Sankt Bendts Alle 14, 2630 Taastrup
jensenhannestampe@gmail.com
Tlf. 42439606Foreningens bankkonto Reg.nr.: 5333  konto.nr.: 0242689
Arkivudvalg:
Ib Sandahl.
Næstformand:
Bodil Munck
Parkvej 36, 1.-tv, 2630 Taastrup
Tfl. 40510707
bodil.munck@webspeed.dk
Turudvalget:
Lisa Møldrup Ulriksen og Inge Sørensen
Bestyrelsesmedlem:
Ole Gram
Højgårdstoften 12, 2630 Taastrup
Tlf. 4399 1721  –  mobil 2449 1729
ole1gram@gmail.com
Foredragsudvalget:
Ole Gram,  Bodil Munck og Birgit Stubbe
Bestyrelsesmedlem:
Inge Sørensen
Snerlehaven 69, 2630 Taastrup
Tlf: 4029 0203
ingesnerle69@gmail.com
Bladudvalg:
Redaktør af medlemsbladet: Lisa M. Ulriksen
Redaktion; hele bestyrelsen.
Korrektur: Bodil Munck
Bestyrelsesmedlem:
Per Andersson
Satserup 5239
SE – 242 95 Hørby, Sverige
Tlf. 5128 0027
panda@dukamail.dk
Årsskrift:
Ib Sandahl og Peter Mose
Bestyrelsesmedlem:
Peter Mose Nielsen
Pile Alle 34, 2630 Taastrup
Tlf: 2168 5790
peter.mose@privat.tele.dk
Sommerfestudvalget:
Arrangementer på Blaakildegaard

Inge Sørensen og hele bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlem:
Ingen valgt. Vi søger en til posten.
Repræsentanter Kroppedal:
Peter Mose Nielsen.
Suppleant:
Ib Sandahl
Folemarksvej 66, 2605 Brøndby
Tlf. 4345 4910
Sandahls@privat.dk
Bilagskontrollant:
Birthe Povelsen
Jernbane Alle 54, 2630 Taastrup
Tlf. 4399 7018 –  mobil 29897018
Birthe.ougaard@hotmail.com
Suppleant:
Birgit Stubbe
Slettetoften 34, 2630 Taastrup
Tlf. 2366 3902
slet34@tdcadsl.dk 
Bilagskontrollant:
Flemming Ougaard
Hedevej 32, Fløng, 2640 Hedehusene
Tlf. 6088 4708 – mobil 3220 2826
flemming@ougaard.dk
  Bilagskontrollantsuppleant:
Jørgen Thorsen
Højgårdstoften 56, 2630 TaastrupTlf. 2734 4890

 

 

  • Historie Cafeen åbner den 9. februar. 17. januar 2022
    Den 9. februar 2022 kl. 18.30           Trine May Knutzen vil fortælle om L.A.Ring. I Årsskrift 2015 – 2018 fik vi en forsmag på Trines viden om L.A.Rings værker og liv under overskriften ”Stemningsbilleder eller rendyrket realisme”. Trine May Knutzen, cand.mag. i nordisk filologi og kunsthistorie, bliver årets første gæst i Historie Cafeen. Vi kan se […]
  • Fin afslutning på årets arrangementer. 28. november 2021
    Med de tre arrangementer i november måned blev det en fin afslutning på årets arrangementer, som har været påvirket af de mange restriktioner på grund af Covid-19. Mange var aflysningerne og ændringerne i planlægningen.  Heldigvis hjalp de mange tiltag for at begrænse Covid-19, så sommeren og efteråret blev næsten med normale tilstande. Vi fik gang […]