Det hele startede i 1962

 

Formand:
Lisa Møldrup Ulriksen
Stenbuen 10, 2640 Hedehusene
Tlf: 51894500
lisamulriksen@gmail.com
Vandtårnsudvalget:
Ole Gram.
Kasserer:
Hanne Stampe Jensen
Sankt Bendts Alle 14, 2630 Taastrup
jensenhannestampe@gmail.com
Tlf. 42439606Foreningens bankkonto Reg.nr.: 5333  konto.nr.: 0242689
Arkivudvalg:
Ib Sandahl.
Næstformand:
Bodil Munck
Parkvej 36, 1.-tv, 2630 Taastrup
Tfl. 40510707
bodil.munck@webspeed.dk
Turudvalget:
Lisa Møldrup Ulriksen, Per Andersson og Peter Mose.
Bestyrelsesmedlem:
Ole Gram
Højgårdstoften 12, 2630 Taastrup
Tlf. 4399 1721  –  mobil 2449 1729
ole1gram@gmail.com
Foredragsudvalget:
Ole Gram,  Bodil Munck og Birgit Stubbe
Bestyrelsesmedlem:
Inge Sørensen
Snerlehaven 69, 2630 Taastrup
Tlf: 4029 0203
ingemsoerensen@hotmail.com
Bladudvalg:
Redaktør af medlemsbladet: Lisa M. Ulriksen
Redaktion; hele bestyrelsen.
Korrektur: Bodil Munck
Bestyrelsesmedlem:
Per Andersson
Satserup 5239
SE – 242 95 Hørby, Sverige
Tlf. 5128 0027
panda@dukamail.dk
Årsskrift:
Ib Sandahl og Peter Mose
Bestyrelsesmedlem:
Peter Mose Nielsen
Pile Alle 34, 2630 Taastrup
Tlf: 2168 5790
peter.mose@privat.tele.dk
Sommerfestudvalget:
Arrangementer på Blaakildegaard

Inge Sørensen og hele bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlem:
Ingen valgt. Vi søger en til posten.
Repræsentanter Kroppedal:
Lisa M. Ulriksen og Peter Mose.
Suppleant:
Ib Sandahl
Folemarksvej 66, 2605 Brøndby
Tlf. 4345 4910
Sandahls@privat.dk
Bilagskontrollant:
Lisbeth Steffensen
Lindevangshusene 104, 2630 Taastrup
Tlf. 4399 0733 – mobil 2180 4742
frusteff@steffensen.mail.dk
Suppleant:
Birgit Stubbe
Slettetoften 34, 2630 Taastrup
Tlf. 2366 3902
slet34@tdcadsl.dk 
Bilagskontrollant:
Flemming Ougaard
Hedevej 32, Fløng, 2640 Hedehusene
Tlf. 6088 4708 – mobil 3220 2826
flemming@ougaard.dk
  Bilagskontrollantsuppleant:
Ingen valgt. Vi søger en til posten.

 

 

  • Bogen om Barfredshøj 27. juli 2021
    Mie Bernhagen og Lise Heeno (red.): Minder fra Barfredshøj. En proprietærgård på Vestegnen Udgivet af Thorslunde-Ishøj lokalhistoriske Forening 2018. 120 s. Ill. I JOURNALEN nr. 2 2019, der udgives af Dansk Lokalhistorisk Forening, har Niels Mortensen givet denne anmeldelse af bogen: Barfredshøj er en proprietærgård på ca. tønder 300 land, beliggende mellem landsbyerne Torslunde og […]
  • Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2021 6. juli 2021
      BESTYRELSESMØDE  Dato: onsdag den 28. april 2021 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet, Snerlehaven 26, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Lisa Møldrup Ulriksen formand Bodil Munck næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Ole Gram bestyrelsesmedlem   Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Birgit Stubbe suppleant   Afbud: Per Andersson bestyrelsesmedlem    Dagsorden: Godkendelse af […]