Det hele startede i 1962

 

Formand:
Lisa Møldrup Ulriksen
Stenbuen 10, 2640 Hedehusene
Tlf: 51894500
lisamulriksen@gmail.com
Vandtårnsudvalget:
Ole Gram og Per Andersson.
Kasserer:
Hanne Stampe Jensen
Sankt Bendts Alle 14, 2630 Taastrup
jensenhannestampe@gmail.com
Tlf. 42439606Foreningens bankkonto Reg.nr.: 5333  konto.nr.: 0242689
Arkivudvalg:
Ib Sandahl.
Næstformand:
Bodil Munck
Parkvej 36, 1.-tv, 2630 Taastrup
Tfl.
Turudvalget:
Lisa Møldrup Ulriksen og Inge Sørensen
Bestyrelsesmedlem:
Ole Gram
Højgårdstoften 12, 2630 Taastrup
Tlf. 4399 1721  –  mobil 2449 1729
ole1gram@gmail.com
Foredragsudvalget:
Ole Gram og Birgit Stubbe
Bestyrelsesmedlem:
Inge Sørensen
Snerlehaven 69, 2630 Taastrup
Tlf: 4029 0203
ingesnerle69@gmail.com
Bladudvalg:
Redaktør af medlemsbladet: Lisa M. Ulriksen
Redaktion; hele bestyrelsen.
Korrektur: Bodil Munck
Bestyrelsesmedlem:
Per Andersson
Satserup 5239
SE – 242 95 Hørby, Sverige
Tlf. 5128 0027
panda@dukamail.dk
Årsskrift:
Ib Sandahl og Peter Mose
Bestyrelsesmedlem:
Peter Mose Nielsen
Pile Alle 34, 2630 Taastrup
Tlf: 2168 5790
peter.mose@privat.tele.dk
Sommerfestudvalget:
Arrangementer på Blaakildegaard

Inge Sørensen og hele bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlem:
Ingen valgt. Vi søger en til posten.
Repræsentanter Kroppedal:
Peter Mose Nielsen.
Suppleant:
Ib Sandahl
Folemarksvej 66, 2605 Brøndby
Tlf. 4345 4910
Sandahls@privat.dk
Bilagskontrollant:
Birthe Povelsen
Jernbane Alle 54, 2630 Taastrup
Tlf. 4399 7018 –  mobil 29897018
Birthe.ougaard@hotmail.com
Suppleant:
Birgit Stubbe
Slettetoften 34, 2630 Taastrup
Tlf. 2366 3902
slet34@tdcadsl.dk 
Bilagskontrollant:
Flemming Ougaard
Hedevej 32, Fløng, 2640 Hedehusene
Tlf. 6088 4708 – mobil 3220 2826
flemming@ougaard.dk
  Bilagskontrollantsuppleant:
Jørgen Thorsen
Højgårdstoften 56, 2630 TaastrupTlf. 2734 4890

 

 

  • Medlemsblad juli 2022 og Årsskrift 2021 27. juni 2022
    Så er medlemsbladet for juli 2022 på vej til alle medlemmer. Med medlemsbladet følger denne gang også Årsskrift 2021 og en flot bog om postvæsnet i Taastrup.     I medlemsbladet kan du læse om smutturen til Roskilde Kloster, om en gammel jomfru i Sengeløse og om de kommende arrangementer i sommer og efteråret. Og […]
  • Fin rundvisning på Roskilde Kloster 3. juni 2022
    Søndag den 29. maj var der smuttur til Roskilde kloster. Og det blev en god oplevelse. Der var sol over Roskilde da portneren på klosteret, Jan Olesen, bød os velkommen på gårdspladsen. Her fik vi fortællingen om klosterets historie, fra Sortebrødre kloster i 1231, der efter reformationen blev bygget om til herregård i 1565. I […]