Det hele startede i 1962

 

 • Medlemsblad oktober 2020

  Så er medlemsbladet nr. 4, 2020 oktober på vej.

  I bladet kan du bl.a. læse om

  årsmødet, bestyrelsen og udvalg,

  Espen, der har givet navn til vej, bebyggelse og institution,

  Forårs-/juleturen

  Historie Caféen,

   

   

  Continue reading →

 • Medlemsblad juli 2020

  Medlemsbladet  juli 2020-Årgang36-nr.3 er nu på vej til alle medlemmer.

  Fra indholdet kan nævnes:

     Årsmødet 2020

     Ludvig Hegner var noget ved musikken

     Forårsturen går til Vestfyn

     Smuttur til Historiestien i Hedehusene

  Continue reading →

 • Årsskrift 2019

  Årsskrift 2019 er nu på vej ud til alle medlemmer.

  Det var i bestyrelsen besluttet, at Årsskrift 2019 skulle være færdig til præsentation på årsmødet, der nu er udsat. Og færdigt blev det.

  For redaktionen af årsskriftet har det været et konstruktivt og fornøjeligt arbejde, at udarbejde det.

  Fra indholdet kan nævnes:

  “Beretning 2019” Jørn Jordan-Knudsen
  “Sparebøssen fra Reerslev” Ib Sandahl
  “Bønder og husmænd i Sengeløse” Anna Larsen
  ”Ole Larsen. Den rødøjede dreng fra Taastrup Valby” Britta Hansen
  ” Milepæle og andre vejsten fra Høje Taastrup kommune” Ib Sandahl

   

  God fornøjelse med læsningen.

  Hvis nogen ønsker at købe årsskriftet er prisen kr. 75,-. Hertil skal lægges evt. porto kr. 40,-.

  Kontakt: Send mail med oplysning om navn og leveringsadresse til peter.mose@privat.tele.dk

  Continue reading →

 • Medlemsblad april 2020

  Medlemsbladet april 2020 er nu på vej til alle medlemmer.

  Glæd jer til bl.a. at læse artiklen om Ejnar Mortensen Hove.

  Continue reading →

 • Medlemsblad januar 2020

  Så er medlemsbladet januar 2020 på vej.

  Indhold:

  Formanden har ordet.

  Indkaldelse til årsmøde 2020.

  Still going Strong, om Strongvej

  Foredrag om Genforeningen 1920

  Fortællerhjørnet, vinter 2020

  Taastrup Vandtårn

  Juleturen 2019

   Quiz vinder oktober.

   Baglommen.

  Continue reading →

 • Årsskrift 2015-2016-2017-2018

  Så lykkedes det efter mange uforudsete udfordringer at færdiggøre årsskriftet for årene 2015 til 2018.

  Det er nu på vej ud til alle medlemmer, som kan glædes sig til læsning af nogle gode artikler og historier:

  Beretning 2015-2016-2017-2018                    Jørn Jordan-Knudsen

  L.A. Ring                                                            Trine May Knutzen

  “Den fordømte slesviger”                               Martin Hansen

  ”Stadsmarked i Roskilde”                              Anna Larsen

  ”Fødselshjælp på Sengeløse egnen”                Anna Larsen

  ”Mindesmærker om 2. Verdenskrig 

  i Høje-Taastrup Kommune”                           Ib Sandahl

  Årsskriftet er denne gang i samme format som medlemsbladet.

  Hvis nogen ønsker at købe ekstra eksemplarer af årsskriftet er prisen kr. 50,- .

  Continue reading →

 • Mail om nyheder på hjemmesiden

  Fremover vil der blive sendt en E-mail hver gang der er nye indlæg på foreningens hjemmeside.
  Efter et stort arbejde af vor webmaster, Bjarne Larsen, er det nu muligt, at der automatisk sendes en E-mail med information om den seneste nyhed.
  Alle medlemmer af foreningen som har oplyst en mail adresse vil modtage nyhedsmailen. Og de, der har tilmeldt sig nyhedsmail via hjemmesiden, vil ligeledes modtage nyhedsmailen.
  Når dette indlæg udgives, sendes den første mail.
  Mailen indeholder link til nyhedsarkivet og til den seneste nyhed på hjemmesiden.

   

  Nederst i mailen er der via et link mulighed for at stoppe modtagelse af nyhedsmailen.

  Continue reading →

 • Haralds Bro indviet

  Fredag den 13. september blev vikingebroen over Store Vejleå indviet og døbt.
  Flere hundrede havde fundet vejen til det imponerende bygningsværk, som det har taget tre år at færdiggøre. Ud over de fastansatte håndværkere på byggeriet har mange frivillige bidraget med et stort arbejde og mange timer. Ikke mindst mange skoleelever. Det var da også elever fra skoler i Høje-Taastrup og Albertslund, som bar de to sidste planker på plads.

  Der var indvielsestaler af Klaus Mynzberg, der var projektleder på broprojektet, af Nationalmuseets direktør Rane Willerslev og af Henrik Lehmann Andersen, direktør for Nordea-fonden, som har bidraget med et meget stort beløb.
  Da de sidste nagler var slået i, blev broen døbt i mjød af Mads Thernøe, museumschef for Kroppedal Museum: ”Haralds Bro”.

   

  Elever fra Høje-Taastrup og Albertslund bar de sidste planker på plads.

  Fåreklipning.

  Hornblæsning og sang for at give broen en god fremtid.

   

  Eleverne fra Høje-Taastrup Kommune.

   

  Alle foto klikbare. Peter Mose

   

  Continue reading →

 • Medlemsbladet for oktober, nr. 4 2019

  Så er medlemsbladet for juli, nr. 3 2019 på vej ud.

  Du kan glæde dig til at læse om Haralds Bro. Charlotte fra Hedehusene, Efterårets arrangementet og meget mere.

  Continue reading →

 • Medlemsblad juli 2019

  Så er medlemsbladet for juli, nr. 3 2019 på vej ud.

  Du kan glæde dig til at læse om forårsturen, Flugten til Sverige, Fortællerhjørnet i efteråret, Da børnehaven kostede 2,25 om måneden med mere.

  Continue reading →

 • Medlemsbladet, april 2019

  Aprilnummeret af medlemsbladet er nu på vej ud.

  Du kan glæde dig til at læse om Kontingentbetaling, referat fra årsmødet, Den Hvide Neger, Søndertoften og Højgårdstoften,  Forårsturen 2019 og kalenderen for aktiviteterne i vandtårnet med mere.

  Der kan gå op til en uge før postomdelte medlemsblade når alle.

  Continue reading →

 • Medlemsbladet, februar 2019

  Februarnummeret er nu på vej ud.

  Du kan glæde dig til at læse om kommende gæster i Fortællerhjørnet, Forårsturen 2019 og Årsmødet 2019 med mere.

   

  Der kan gå op til en uge før postomdelte medlemsblade når alle.

  Continue reading →

 • Medlemsbladet, november 2018

  November nummeret af medlemsbladet er nu på vej.

  Du kan glæde dig til at læse om Foredrag med fællesspisning med Museumsinspektør Kristian Bruhn, mere om Juleturen 2018, Black Friday i Vandtårnet og meget mere.

   

  Der kan gå op til en uge før postomdelte medlemsblade når alle.

  Continue reading →

 • Medlemsbladet, september 2018

  September nummeret af medlemsbladet er nu på vej.

  Du kan glæde dig til at læse om Juleturen 2018, Fortællerhjørnet, Arkivernes dag, genindvielsen af mindestenen over Verner Emil Sørensen, Millioner af teglsten, foredrag i november om Tunestillingen og meget mere.

   

   

  Der kan gå op til en uge før postomdelte medlemsblade når alle.

  Continue reading →

 • E-mail adresser

  Vi savner jeres E-mail adresse.

  Hvorfor så det? Ja, for så kan vi hurtigt komme ud med meddelelser til jer. Det kunne være vi pludseligt havde fået mulighed for at deltage i et arrangement. Eller vi har måttet ændre på et allerede planlagt arrangement. Og det kunne også med tiden være muligt for os at sende jer et nyhedsbrev, – lidt oftere end det trykte blad udsendes nu.

  I dag er det trykte blad, som udkommer fire gange om året, mediet hvor vi informerer om foreningens aktiviteter. Og vi har naturligvis også vor hjemmeside, der i store træk afspejler informationerne i bladet. Men erfaringen har vist, at ikke mange benytter hjemmesiden så ofte, at den kan sikre en hurtig information til alle.

  Vi kunne naturligvis også vælge, at sende et brev med det røde postbud. Men han er blevet langsom og dyr. Så den løsning kan kun bruges undtagelsesvis.

  Giv os derfor jeres E-mail adresse. Måske har vi den. Det kan kontrolleres her på siden, hvor alle kendte mail adresser er listet op. Vi har erstattet @ med andet tegn, så søgemaskiner ikke nemt kan aflæse jeres adresse.

  Hvis din mail adresse mangler, så send en mail til peter.mose@privat.tele.dk. Husk at opgive navn og adresse.

  Tak for jeres hjælp til en bedre kommunikation.

   

  2630nielsÅgmail.com

  akselkramerÅgmail.com

  amargospetersenÅposttele.dk

  anettegreisenÅgmail.com

  annie.fritsÅny-post.dk

  annie.m.kristiansenÅgmail.com

  anniÅweblinks.dk

  arlyolsenÅgmail.tele.com

  arneÅlaerkeborg.dk

  asejarlÅgmail.com

  b.dolbergÅyoumail.dk

  bbroensÅwebspeed

  BengtssonÅyoumail.dk

  bentlaÅprivat.dk

  birteogmogensÅgmail.com

  bjarneÅbhlarsen.dk

  bjerreÅdlgmail.dk

  bodil.munckÅwebspeed.dk

  ChrdamgaardÅlive.dk

  christensen-abcÅhotmail.com

  connieiversenÅgmail.com

  edÅhvidesten.dk

  elinorÅjørgensen.mail.dk

  fkclarkfeldtÅoutlook.dk

  flemming47Ågmail.com

  flemmingÅougaard.dk

  frennungÅgmail.com

  frusteffÅsteffensen.dk

  h.graversenÅmail.dk

  habauÅdbmail,dk

  hannkrisÅgmail.com

  hansdreyer8Åmail.dk

  haogÅogmaskiner.dk

  hberingÅwebnetmail.dk

  hegowiÅyoumail.dk

  igkjaerÅprivat.dk

  ingemsoerensenÅhotmail.com

  ingeÅfotograf-aasmul.dk

  janneÅsebbe.dk

  jdamÅmail.dk

  jensalnorÅyahoo.dk

  jensine.fupÅgmail.com

  jensine.fupÅgmail.com

  jensÅklarskovpetersen.dk

  jette.johannesenÅmail.tele.dk

  john52Åwebspeed.dk

  jordanknudsenÅlive.dk

  jytte.klamerÅgmail.com

  kaj-larsenÅkabelmail.dk

  karin.mey.2Ågmail.com

  Kirsten.KehlerÅgmail.com

  kirstenlouaÅgmail.com

  kispedkÅyahoo.dk

  lilje55Ålive.dk

  lisaÅcascasgruppen.dk

  lisb.pedÅgmail.com

  lise.t.hansenÅgmail.com

  lisijhansenÅgmail.com

  loka.madsenÅgmail.com

  mailÅottojakobsen.dk

  majÅougaard.dk

  mallufogÅhotmail.com

  mogenskirkeskovpedersenÅgmail.com

  mogenskirkeskovpedersenÅgmail.com

  Ole1gramÅgmail.com

  pandaÅdukamail.dk

  paulsÅpc.dk

  peter.moseÅprivat.tele.dk

  peterÅe-henriksen.dk

  planterengrosÅmail.dk

  pogaÅwebspeed.dk

  pogaÅwebspeed.dk

  povl.eriksenÅmail.dk

  rustrand2Ågmail.com

  sandahlsÅprivat.dk

  shanelarsenÅmail.dk

  stjÅpost.tele.dk

  stopherÅdbmail.dk

  Sv.klamerÅmail.dk

  svcÅlsc-privat.dk

  thkirkeskovÅgmail.com

  tlc.aatoftenÅgmail.com

  tovepederÅgmail.com

  aagaaÅlive.dk

  Continue reading →

 • Årsmødet 2018 afholdes onsdag d. 21. marts.

  I medlemsbladet november 2017 er der i kalenderen på side 10 anført en forkert dato for årsmødet i 2018.
  Den rigtige dato er

  onsdag d. 21. marts.

  Continue reading →

 • Medlemsbladet Oktober 2016 – Årgang 32 – nr. 3

  Der har indsneget sig et par fejl i medlemsbladet.

  1. Mødet med Morten Bødskov om letbane. Mødet foregår i Kulturcentret torsdag d. 23. november kl. 18.00 – 22.00

  2. Arkivernes dag er IKKE fredag d. 11.november., men lørdag d. 12. november.

  Se iøvrigt kalenderen her.   (Åbner nyt faneblad)

  Continue reading →

 • Årsskrift

  Nyt årsskrift planlægges, i anden form end tidligere.
  Nærmere oplysninger kommer senere / Redaktøren

  Continue reading →

 • Medlemsblad

  Medlemsblad nr. 4 er udkommet.
  Næste blad har deadline 15-01-2016

  Continue reading →

 • Årsskriftet 2013.

  Årsskrift 2011.

  Årsskrift 2011.

   

  Årsskriftet 2013 er under udarbejdelse.
  Dog er det endnu ikke afklaret, hvordan det bliver udgivet, idet foreningen ikke har kunnet finde en sponsor til at få det trykt.
  Men det vil blive udgivet under en eller anden form.

   

   

   

  Continue reading →

 • Medlemsbladet Årgang 29 Nr. 4

  Næste nummer af bladet udkommer primo november 2013.

  Deadline: 15. oktober 2013.

  Continue reading →