Blaakildegaard Byhistorisk Samling og Arkiv

Her kan du se de seneste nyheder fra redaktionen:

 • Referat fra bestyrelsesmøde den 16. juni 2020 BESTYRELSESMØDE  Dato: tirsdag den 16. juni 2020 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet, Snerlehaven 26, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Ole Gram næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem   Peter Mose Nielsen sekretær Bodil Munck bestyrelsesmedlem Fredy Olsen bestyrelsesmedlem Ib Sandahl suppleant   Afbud: Jørn Jordan-Knudsen formand Birgit Stubbe  suppleant      Dagsorden: Godkendelse af referat fra 16. april 2020 Meddelelser fra formanden Regnskab Foredragsudvalget Turudvalget Vandtårnsudvalget Frivillighedsdag Blaakildegaard Hjemmesiden Årsmøde 2020. Kroppedal Årsskrift Bladudvalg Vision Eventuelt   Referat:  1. Godkendelse af referat fra 16. april 2020 Referatet blev godkendt. Der var modtaget en bemærkning til teksten i pkt. 2. Alle ...
 • Referat fra bestyrelsesmøde de 16. april 2020 BESTYRELSESMØDE  Dato: torsdag den 16. april 2020 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet, Snerlehaven 26, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Ole Gram næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer   Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Bodil Munck bestyrelsesmedlem   Afbud: Jørn Jordan-Knudsen formand Birgit Stubbe  suppleant Fredy Olsen bestyrelsesmedlem Ib Sandahl suppleant    Dagsorden: Godkendelse af referat fra 13. januar 2020 Meddelelser fra formanden Regnskab Foredragsudvalget Turudvalget Vandtårnsudvalget Frivillighedsdag Blaakildegaard Hjemmesiden Årsmøde 2020. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder. Kroppedal Årsskrift Bladudvalg Vision Eventuelt   Referat:  1.  Godkendelse af referat fra 13.januar 2020 Referatet blev godkendt. Meddelelser fra formanden. Der var ingen meddelelser fra formanden. Normalt ...
 • Smuttur til Historiestien i Hedehusene Tag med på smuttur til Historiestien i Hedehusene. Tirsdag den 25. august kan vi lytte til arkivar Lars Spatzek, der vil gøre os klogere på den historiske udvikling i Hedehusene når vi vandrer ad Historiestien i Kulturparken. Den 20. juni 2015 blev den nye kulturpark indviet. Landskab og beplantning flyder sammen med byens historie og kulturliv og skaber oplevelser, der fortæller Hedehusenes spændende historie – bl.a. med en kultursti, som slynger sig gennem parken. Kulturparken er den første bypark i Danmark, der ...
 • Årsmødet afholdes den 15. september 2020 i Taastrup Idræts Center Årsmøde 2020 Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde tirsdag d. 15. september 2020 kl. 19.30 i Selskabslokalerne, Taastrup Idrætscenter, Parkvej 78, 2630 Taastrup. Dagsorden: Valg af mødeleder Bestyrelsens beretning Regnskab Budget og fastsættelse af kontingent Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Valg Indkomne forslag Eventuelt   Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet og kan desuden ses på nederst på denne side. Ad pkt. 5: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra et medlem, der mener det er nødvendigt med en tydeliggørelse af, hvorledes de enkelte medlemmer er stemmeberettigede. Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens ...
 • Medlemsblad juli 2020 Medlemsbladet  juli 2020-Årgang36-nr.3 er nu på vej til alle medlemmer. Fra indholdet kan nævnes:    Årsmødet 2020    Ludvig Hegner var noget ved musikken    Forårsturen går til Vestfyn    Smuttur til Historiestien i Hedehusene
 • Årsskrift 2019 Årsskrift 2019 er nu på vej ud til alle medlemmer. Det var i bestyrelsen besluttet, at Årsskrift 2019 skulle være færdig til præsentation på årsmødet, der nu er udsat. Og færdigt blev det. For redaktionen af årsskriftet har det været et konstruktivt og fornøjeligt arbejde, at udarbejde det. Fra indholdet kan nævnes: “Beretning 2019” Jørn Jordan-Knudsen “Sparebøssen fra Reerslev” Ib Sandahl “Bønder og husmænd i Sengeløse” Anna Larsen ”Ole Larsen. Den rødøjede dreng fra Taastrup Valby” Britta Hansen ” Milepæle og andre vejsten fra Høje Taastrup kommune” Ib ...
 • Medlemsblad april 2020 Medlemsbladet april 2020 er nu på vej til alle medlemmer. Glæd jer til bl.a. at læse artiklen om Ejnar Mortensen Hove.
 • Referat fra bestyrelsesmøde 13. januar 2020 BESTYRELSESMØDE  Dato: mandag den 13. januar 2020 kl. 19.00 Sted: Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Jørn Jordan-Knudsen formand Ole Gram næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Fredy Olsen bestyrelsesmedlem Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Bodil Munck bestyrelsesmedlem   Afbud: Birgit Stubbe  suppleant      Dagsorden:   Godkendelse af referat fra 7. oktober 2019 Meddelelser fra formanden Regnskab Foredragsudvalget Turudvalget Vandtårnsudvalget Frivillighedsdag Blaakildegaard Hjemmesiden Årsmøde 2020 Kroppedal Årsskrift Bladudvalg Vision Eventuelt   Referat   1  Godkendelse af referat fra 7. oktober 2019. Referatet blev godkendt. 2  Meddelelser fra formanden. Fra Kulturelt Samråd blev der informeret om, at skulptur, ...
 • Taastrup vandtårn åbner tidligst 2. maj Taastrup Vandtårn Corona- virus.  På grund af den verserende virus, vil Vandtårnet i lighed med andre kulturelle arrangementer ikke åbne før tidligst den 2 maj. Det gælder både vores faste åbningsdage, første lørdag i hver måned fra marts og til og med oktober, og besøg af grupper, som heller ikke kunne komme  i tårnet, før Høje Taastrup Kommune giver os tilladelse til at holde åben. Vi vil komme med oplysningerne både i Taastrup Avis og på vores hjemmeside, når vi igen åbner tårnet. Hilsen ...
 • Aflysning af marts måneds fortællerhjørne. Marts måneds fortællerhjørne d. 25. marts, hvor provst Søren Nolsøe ville fortælle, er aflyst som følge af de begrænsninger, som truslen fra  coronavirussen gør. Vi glæder os til at fortsætte rækken af Fortællehjørner i efteråret.
 • Aflysning af årsmødet den 19. marts. Med baggrund i de anbefalinger som sundhedsmyndighederne og Høje-Taastrup Kommune har givet, aflyses  årsmødet, som var berammet til den 19. marts 2020. Bestyrelsen havde naturligvis set frem til årsmødet, men finder det korrekt at udskyde årsmødet til et senere tidspunkt, hvor sundhedsmyndighederne melder at risikoen for smitte med Coronainfluensa er minimeret. Der vil blive udsendt ny indkaldelse til årsmødet, når en ny dato er fastlagt.  
 • Fortællerhjørnet igen en god oplevelse for tilhørerne Ole Søndergård fortalte levende om sit lange virke i Taastrup. Og gav en fin fortælling om sine oldeforældre, bedsteforældre og forældre, der havde rødder i mange forskellige egne af landet.  De mange foreninger, som Ole har være engageret i, fik vi også hørt om , både i historisk perspektiv og Oles egne oplevelser. Også denne gang var alle 50 pladser på Taastrup Bibliotek udsolgt. Se nedenstående billeder fra Fortællerhjørnet den 26. februar 2020. Alle foto Bjarne Larsen.

*****************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
##after='2016/01/01'

[layout show=”2″]
[layout show=”2″]
[layout show=”2″]