Blaakildegaard Byhistorisk Samling og Arkiv

Her kan du se de seneste nyheder fra redaktionen:

 • Ny foredragsholder på Fortællerhjørnet den 29. januar 2020 Else Trier bliver fortæller på Fortællerhjørnet d. 29. januar 2020. Ole Holm, som skulle have været fortæller , har måttet melde forfald på grund af sygdom. Else Trier, der om nogen kender Høje-Taastrup , og som har skrevet mange værker om historien og udviklingen i kommunen, har med kort varsel sagt ja til at vær fortæller d. 29. januar. Else Trier, der er cand. mag. i dansk og historie, bosatte sig i 1977 i Høje Taastrup Kommune og fik her sine to børn. ...
 • Referat fra bestyrelsesmøde 7. oktober 2019   BESTYRELSESMØDE  Dato: mandag den 7. oktober 2019 kl. 19.00 Sted: Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Jørn Jordan-Knudsen formand Ole Gram næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Fredy Olsen bestyrelsesmedlem Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant   Afbud: Bodil Munck bestyrelsesmedlem Birgit Stubbe  suppleant   Dagsorden: Godkendelse af referat fra 8. juli 2019 Meddelelser fra formanden Regnskab Foredragsudvalget Turudvalget Vandtårnsudvalget Blaakildegaard Hjemmesiden Årsmøde 2020, valg, forslag fra medlem Kristian Jensen Kroppedal Årsskrift Bladudvalg Vision Eventuelt  Referat:  1. Godkendelse af referat fra 8. juli 2019. Referatet blev godkendt.  2. Meddelelser fra formanden. Jørn har deltaget i ...
 • Årsmøde 2020   Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde torsdag d. 19. marts 2020 kl. 19.30 i Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup   Dagsorden: Valg af mødeleder Bestyrelsens beretning Regnskab Budget og fastsættelse af kontingent Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Valg Indkomne forslag Eventuelt Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet og kan desuden ses nedenfor; bilag 1. Ad pkt. 5: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra et medlem, der mener det er nødvendigt med en tydeliggørelse af, hvorledes de enkelte medlemmer er stemmeberettigede. Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter §5 kan ses nedenfor; ...
 • Medlemsblad januar 2020 Så er medlemsbladet januar 2020 på vej. Indhold: Formanden har ordet. Indkaldelse til årsmøde 2020. Still going Strong, om Strongvej Foredrag om Genforeningen 1920 Fortællerhjørnet, vinter 2020 Taastrup Vandtårn Juleturen 2019  Quiz vinder oktober.  Baglommen.
 • FORTÆLLERHJØRNET I FORÅRET.   Ole Holm lægger for og kommer i fortællerhjørnet 29. januar 2020. Ole kommer fra Valby og flyttede med sin familie til Sengeløse i 1967. Han har en uddannelse som kontorassistent og har handlet med metaller hele sit arbejdsliv. Senere blev han direktør for organisationen Jern og Stål. Hans skolegang foregik i Valby. Mange fritidsinteresser: Badminton og spejder. Har i 23 år været og er stadig redaktør og udgiver af bladet Sengeløseposten.         Ole Søndergaard kan vi møde i februars fortællerhjørne d. 26. februar. Han ...
 • FOREDRAG OM GENFORENINGEN Tirsdag d. 21. januar 2020 holder vi foredrag i Kulturcentret, Poppel Allé 12, Taastrup. Vi starter kl. 18 med at spise og der vil være 2 stk. luksussmørrebrød pr. person samt en øl eller vand samt kaffe/the senere på aftenen. Prisen er kr. 110,-. Beløbet skal indbetales til kassereren umiddelbart efter tilmeldingen. Kl. 19 begynder foredraget med Axel Johnsen om genforeningen. Sønderjyllands genforening i 1920 var kulminationen på den folkelige kamp, som de danske sønderjyder med H.P. Hanssen i spidsen havde ført siden ...
 • Juleturen blev en stor oplevelse Årets juletur gik til Den Koptiske Kirke på Taastrup Hovedgade. Det blev en stor oplevelse for de 31, der havde tilmeldt sig arrangementet. Kirkens indre imponerede og de levende fortællinger vi fik om Den Koptiske Kirke, kopternes historie og livet i koptiske trossamfund gav alle deltagerne ny viden og en god oplevelse. Fader Mousa fortalte på koptisk og Mimi oversatte. De to havde vist prøvet det før. de gjorde det godt og engageret. Der blev også givet en prøve på de meget ...
 • Fortællerhjørnet med fortællinger fra Færøerne og Gasa Jørn Boelsmand Nielsen Gav gode fortællinger fra Færøerne, hvor han er født, Gasa hvor han var FN-soldat og Kvægtorvet, hvor han var arbejdede en stor del af sit liv. Jørn viste mange billeder fra de tre steder, og han havde medbragt en del effekter, som gav fortællingen ekstra værdi for de mange, som var kommet til årets sidste fortællerhjørne. Se de mange billeder nedenfor. Planlægningen af fortællerhjørnet i januar, februar og marts 2020 er allerede igang i samarbejde med Taastrup Bibliotek. Det ...
 • Nisserne kravler på vandtårnet Så er nisserne igen ved at kravle op ad tårnet, som de har gjort de seneste år. Black Friday markerer vi, at nisserne har indtaget tårnet. Der er adgang til vandtårnet fra kl. 18.00 til 20.00. Så kom og se nisserne og nyd byens lys fra tårnets top.
 • Årsskrift 2015-2016-2017-2018 Så lykkedes det efter mange uforudsete udfordringer at færdiggøre årsskriftet for årene 2015 til 2018. Det er nu på vej ud til alle medlemmer, som kan glædes sig til læsning af nogle gode artikler og historier: Beretning 2015-2016-2017-2018                    Jørn Jordan-Knudsen L.A. Ring                                                            Trine May Knutzen “Den fordømte slesviger”                               Martin Hansen ”Stadsmarked i Roskilde”                              Anna Larsen ”Fødselshjælp på Sengeløse egnen”                Anna Larsen ”Mindesmærker om 2. Verdenskrig  i Høje-Taastrup Kommune”                           Ib Sandahl Årsskriftet er denne gang i samme format som medlemsbladet. Hvis nogen ønsker at købe ekstra eksemplarer af ...
 • Spændende foredrag af Tove Udsholt En spændende aften med en særdeles veloplagt og levende foredragsholder. Tove Udsholt fotalte om sit spændende liv – både fra barndommen og besættelsesårene; men også fra ungdommen og hendes senere år. En fortælling der fuldstændig fangede alles opmærksomhed, og en foredragsaften hvor tiden gik alt for hurtigt. Klik på billederne for at se dem i stor størrelse. Foto Jytte Klamer og Bjarne Larsen
 • Arkivernes Dag gav mange besøgende på Blaakildegaard Der kom mere end 120 gæster til Arkivernes Dag 2019. Ikke mindst den gode forhåndsomtale i Lokalavisen havde bidraget til det store rykind. Årets tema var Køgevejens historie, den nuværende Taastrup Hovedgade. Og der er nok ingen tvivl om, at det først og fremmest var nysgerrighed efter at se Køgevejs-projektet, der trak mange besøgende. I anledning af offentliggørelsen af historien på Arkiv.dk var Jette Johannesen og Erik Dahl til stede på arkivet og viste eksempler på arbejdet samt det omfattende kildemateriale. Alle projektdeltagere havde ...

*****************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
##after='2016/01/01'

[layout show=”2″]
[layout show=”2″]
[layout show=”2″]