Det hele startede i 1962

Her kan du se de seneste nyheder fra redaktionen:

 • Vandtårnet er ikke åbent den 27. november
  Aflysning Den planlagte mulighed for at komme op i tårnet fredag den 27. november er aflyst. Vi glæder os til at byde gæster velkommen i 2021, hvor første åbningsdag bliver lørdag den 3. april (påske). Kl. 11.00 – 13.00.
 • AFLYSNING. Turen til Fyn må aflyses.
  Så skete det igen. Vi må aflyse turen til Vestfyn. Restriktionerne der nu er indført og gældende i første omgang til slutningen af november umuliggør turen. Alle, som  har indbetalt for turen, vil få beløbet retur. Vor kasserer Hanne Stampe Jensen vil tage kontakt til hver enkelt. Men vi giver ikke op så let. Vi er allerede i gang med planlægningen, så turen kan gennemføres, når det igen bliver forår. Herom mere i medlemsbladet i januar og her på hjemmesiden.
 • Referat fra bestyrelsesmøde 15. september 2020 efter årsmødet.
  BESTYRELSESMØDE  Dato: tirsdag den 15. september 2020 kl. 21.00 Sted: Taastrup Idrætscenter, Parkvej, 2630 Taastrup   Bestyrelsen Lisa Møldrup Ulriksen formand Ole Gram næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Bodil Munck bestyrelsesmedlem   Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Per Andersson bestyrelsesmedlem Fredy Olsen gæst   Afbud: Birgit Stubbe  suppleant                           Dagsorden: Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer. Valg af næstformand. Valg af sekretær. Foreningens adresse. Adgang til læsning af mails sendt via hjemmesiden. Valg af udvalg: Vandtårnet, arkiv, turudvalget, foredragsudvalget, bladudvalget, årsskrift, Blaakildegaard, Hjemmesiden og Kroppedal. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder. Eventuelt    Referat:        1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer Per ...
 • Referat fra årsmødet 15. september 2020
  ÅRSMØDE  Dato: tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.30 Sted: Taastrup Idrætscenter, Parkvej, 2630 Taastrup                       Dagsorden: Valg af mødeleder Bestyrelsens beretning Regnskab Budget og fastsættelse af kontingent Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Valg Indkomne forslag Eventuelt   Der var 30 stemmeberettigede medlemmer, som deltog i årsmødet.   Referat:  Valg af mødeleder Bestyrelsen havde opfordret Jens Christophersen til at varetage opgaven som mødeleder. Årsmødet godkendte dette. Indledningsvis kunne Jens konstatere, at årsmødet var indkaldt med den krævede varsel på 2 uger. Bestyrelsens beretning. Ole Gram gennemgik bestyrelsens beretning, som alle medlemmer har ...
 • Referat fra bestyrelsesmøde 15. september 2020
  BESTYRELSESMØDE  Dato: tirsdag den 15. september 2020 kl. 18.00 Sted: Taastrup Idrætscenter, Parkvej, 2630 Taastrup  Bestyrelsen Ole Gram næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Bodil Munck bestyrelsesmedlem   Fredy Olsen bestyrelsesmedlem Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant   Afbud: Jørn Jordan-Knudsen formand Birgit Stubbe  suppleant    Dagsorden: Godkendelse af referater fra 26. juni 2020 Meddelelser fra formanden Regnskab Foredragsudvalget Turudvalget Vandtårnsudvalget Frivillighedsdag Blaakildegaard Hjemmesiden Årsmøde 2020 Kroppedal Årsskrift Bladudvalg Vision Eventuelt   Referat:  1    Godkendelse af referater fra 26. juni 2019.  Referatet blev godkendt.   Meddelelser fra formanden. Formanden havde modtaget mails med retningslinjer for brug af kommunens lokaler i forbindelse med corona-restriktionerne. Mails er videresendt til alle bestyrelsesmedlemmer.   3   Regnskab Regnskab blev uddelt ...
 • Referat af bestyrelsesmøde 26. juni 2020
  BESTYRELSESMØDE  Dato: fredag den 26. juni 2020 kl. 10.00 Sted: Pile Alle 34, 2630 Taastrup  Bestyrelsen Ole Gram næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem   Peter Mose Nielsen sekretær Bodil Munck bestyrelsesmedlem Fredy Olsen bestyrelsesmedlem   Afbud: Jørn Jordan-Knudsen formand Birgit Stubbe  suppleant Ib Sandahl suppleant   Dagsorden: Godkendelse af referat fra 16. juni 2020 Fortællehjørnet. Hvilke tiltag bør foreningen overveje. Eventuelt  Referat:  Godkendelse af referat fra 16. juni 2020 Referatet blev godkendt. Fortællehjørnet.   Mødet indkaldtes med baggrund i de oplysninger der er givet vedr. aftale om afholdelse af efterårets Fortællehjørne. Bodil har været i kontakt med ...
 • Husk tilmelding til turen til Vestfyn
  TUREN ER AFLYST !!! d.24.oktober pm Turen går til Fyn Der er stadig pladser på turen til Vestfyn. Den går  til Humlemagasinet, og den bliver også årets juletur. Vi gør alt for at overholde alle anbefalinger omkring Covid-19. Der er håndsprit alle steder, også i bussen. Vi bærer mundbind i bussen og ved besøgt i Humlemagasinet. I bussen vil der være mindst 10 ubesatte sæder.   Humlemagasinet på Vestfyn byder altid på spændende udstillinger og arrangementer, så det er derfor helt naturligt, at målet for ...
 • Historie Caféen en succes
  Agnete Dollerup fortalte levende om sit indholdsrige liv på den første Historie Café, som Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening arrangere. Med 24 tilhører var alle pladser besat i lokalet på Taastrup Kulturcenter. Under Agnetes fortælling lyttede alle med stor interesse på hendes beretning om et meget spændende liv, som i næsten et halvt århundrede har være her i Høje-Taastrup Kommune. I kaffepausen gik snakken livligt blandt alle fremmødte. I Historie Caféen er hyggeligt samvær en vigtig del af arrangementet. Den 7. december bliver der mulighed ...
 • Kom med til den første Historie Café
  Torsdag den 1. oktober kl. 18.30 har du mulighed for at være med til, at starte Historie Caféen. Agnete Dollerup fortæller om sit spændende liv. Det sker i Taastrup Kulturcenter. Poppel Alle 12. Der serveres kaffe til alle. Deltagerbetaling er  kr. 50,- for arrangementer med kaffe. Prisen er for medlemmer af foreningen. For gæster er beløbet kr. 75,-. Tilmelding er først bindende efter indbetaling af deltagerbeløb. Gerne på foreningens konto nr. 5333 – 0242689. Tilmelding til de enkelte arrangementer kan ske til: Bodil Munck                                 bodil.munck@webspeed.dk   Tlf. 4051 0707 Ole Gram                                       ole1gram@gmail.com              ...
 • Medlemsblad oktober 2020
  Så er medlemsbladet nr. 4, 2020 oktober på vej. I bladet kan du bl.a. læse om årsmødet, bestyrelsen og udvalg, Espen, der har givet navn til vej, bebyggelse og institution, Forårs-/juleturen Historie Caféen,    
 • Årsmødet 2020
  PÅ ÅRSMØDE VALGTES NY FORMAND. Og foreningen får ny adresse.  Årsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.30 Sted: Taastrup Idrætscenter, Parkvej, 2630 Taastrup  Dagsorden: Valg af mødeleder Bestyrelsens beretning Regnskab Budget og fastsættelse af kontingent Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Valg Indkomne forslag Eventuelt   Der var 30 stemmeberettigede medlemmer, som deltog i årsmødet.  Referat:   Valg af mødeleder Bestyrelsen havde opfordret Jens Christophersen til at varetage opgaven som mødeleder. Årsmødet godkendte dette. Indledningsvis kunne Jens konstatere, at årsmødet var indkaldt med den krævede varsel på 2 uger. ...
 • Historie Café
  I Historie Caféen skal vi lytte til mennesker med spændende historier og samtidig nyde en kop kaffe eller lidt god mad. Vi har planlagt de fire første arrangementer i denne vintersæson og inviteret nogle personer til at fortælle deres historie om deres liv og gøren i Høje-Taastrup. Den 1. oktober 2020         kl. 18.30 21.00   Agnete Dollerup,            Taastrup kulturcenter,  store sal, kaffe Et pigebarn blev født – Det skete under D-day’s ‘Operation Overlord’ den første del af landgangen og bombetogterne fra de Allieredes ...

*****************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
##after='2016/01/01'

[layout show=”2″]
[layout show=”2″]
[layout show=”2″]