Blaakildegaard Byhistorisk Samling og Arkiv

Her kan du se de seneste nyheder fra redaktionen:

 • Forårsturen Kr. himmelfartsdag den 30. maj 2019 Tag med til Skjoldungernes Land Igen i år inviteres foreningens medlemmer til deltagelse i forårsturen den 30. maj, Kristi Himmelfartsdag. Den 9. Juli 1941 foretoges Sommerudflugt til Lejre og Ledreborg. Man samledes på Hestebjerg, hvor Direktør Arthur Fang holdt et Foredrag om ”Oldtidens Lejre og dets Minder”. Derefter gik man ad Markvejen forbi Mysselhøj Til Restaurationen Herthadalen, hvor medbragt frokost spistes. Senere spadserede man til, Ledreborg Slot, hvor Riddersalen og de tilstødende Gemakker i Hovedbygningen samt Familiesalen i østre Pavillon blev ...
 • Godkendt referat fra bestyrelsesmødet d. 16. januar 2019   BESTYRELSESMØDE  Dato: onsdag den 16. januar 2019 kl. 19.00 Sted: Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Jørn Jordan-Knudsen formand Ole Gram næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Bodil Munck bestyrelsesmedlem   Fredy Olsen bestyrelsesmedlem Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant   Afbud:   Margit Scharling Fohlmann  suppleant        Dagsorden:   Godkendelse af referater fra 7. november 2018. Meddelelser fra formanden. Regnskab Foredragsudvalg Turudvalg Vandtårnsudvalget. Bladet Årsskrift. 8a.  Blaakildegaard. Arkivet. Årsmødet 2019, på valg er: Hanne, Ole, Lisa og Inge. Hjemmesiden Kroppedal Eventuelt   Referat:   1    Godkendelse af referater fra 7. november 2018. Referatet blev godkendt.   2    Meddelelser fra formanden. QUIZZen i det seneste medlemsblad blev blev vundet af Birgit Larsen. Svaret var ...
 • Sæsonåbning 2019 i Taastrup Vandtårn Så starter en ny sæson i Vandtårnet første åbningsdag er Lørdag den 6. april kl 11,00- 13,00. Vi håber at også mange vil besøge os i år. Sidste år var der 534 gæster, som så udsigten fra toppen. Vi holder åben den første lørdag i hver måned kl. 11,00-13,00 , frem til og med oktober. 1. juni er åbningstiden udvidet fra kl. 10,00 til 14,00, da der er kulturuge på Taastrup Hovedgade. 31. august er der åbent fra kl. 10,00 til 16,00, da vi ...
 • Årsmødet 2019 Der afholdes årsmøde torsdag d. 21. marts 2019 kl. 19.30 i Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup. Dagsorden:    1. Valg af mødeleder    2. Bestyrelsens beretning    3. Regnskab    4. Budget og fastsættelse af kontingent    5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer    6. Valg    7. Indkomne forslag    8. Eventuelt   Ad. pkt. 3.    Regnskab og budget: Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening                 Regnskab 1/1 – 31/12- 2018                       Regnskab Budget  Afvigelse Budget        2018 2018 2018 2019   INDTÆGTER             Kontingenter   25.840 26.600 760 27.000   Historiske ture   27.300 20.500 -6.800 20.000   Turudvalget evt. ekstratur 0 0 0 0   Foredrag   4.180 13.000 8.820 5.000   Div. Arrangementer   0 0 0 0   Foreningsstøtte Høje-Taastrup Kommune 14.811 3.000 -11.811 10.000   Kassedifference   986 0 -986 0   Renter   0 0 0 0   Salg af årsskrifter mm.   551 1.000 449 1.000                 Indtægter i alt   73.668 64.100 -9.568 63.000                 UDGIFTER             Historiske ture   28.948 23.500 -5.448 23.000   Turudvalget evt. ekstratur 2.220 0 -2.220 0   Foredrag   8.697 19.000 10.303 10.000   Div. Arrangementer   320 0 -320 0   Vandtårnet   136 0 -136 500   Trykning af blade   7.500 8.000 500 16.000   Årsmøde og bestyrelsesmøder 1.446 1.500 54 1.500   Kontorartikler, EDB m.v. 1.287 4.000 2.713 3.000   Porto   1.482 1.000 -482 1.500   Hjemmeside   470 0 -470 500   Repræsentation   1.109 0 -1.109 1.500   Gebyrer til bank   473 500 27 500   Kontingenter   1.132 240 -892 600                 Udgifter i alt   55.219 57.740 2.521 72.100                                             Overskud ...
 • Medlemsbladet, februar 2019 Februarnummeret er nu på vej ud. Du kan glæde dig til at læse om kommende gæster i Fortællerhjørnet, Forårsturen 2019 og Årsmødet 2019 med mere.   Der kan gå op til en uge før postomdelte medlemsblade når alle.
 • Kalender for arrangementer i 2019 Denne kalender vil blive opdateret med datoer for kommende arrangementer. Planlagte arrangementer: 2019 Onsdag d. 30. januar        Fortællerhjørnet. Ejner Madsen. 15.00 – 17.00, Taastrup Bibliotek Onsdag d. 27. februar      Fortællerhjørnet. Jeanne Steen Christensen. 15.00 – 17.00, Taastrup Bibliotek Torsdag d. 21. marts         Årsmøde. Taastrup Kulturcenter kl. 19.30 Onsdag d. 27 marts         Fortællerhjørnet. Mie Bernhagen. 15.00 – 17.00, Taastrup Bibliotek Lørdag d. 6. april              Vandtårnet åbent 11.00 – 13.00 Lørdag d. 4. maj               Vandtårnet åbent 11.00 – 13.00 Torsdag d. 30. maj           Forårstur til Ledreborg og Tadre Mølle Lørdag d. 1. ...
 • Referat af bestyrelsesmøde 7. november 2018 Bestyrelsen Jørn Jordan-Knudsen formand Ole Gram næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Bodil Munck bestyrelsesmedlem   Fredy Olsen bestyrelsesmedlem Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Afbud:  Margit Scharling Fohlmann  suppleant       Dagsorden: Godkendelse af referater fra 5. september 2018. Meddelelser fra formanden. Regnskab Foredragsudvalg Turudvalg Vandtårnsudvalget. Bladet Årsskrift. Valg af bestyrelse 2019, på valg er: Hanne, Ole, Lisa og Inge. Hjemmesiden Kroppedal Eventuelt Referat:  1    Godkendelse af referater fra 5. september 2018.  Referatet blev godkendt. 2     Meddelelser fra formanden. QUIZZen i det seneste medlemsblad blev løst af flere læsere af bladet. Vinder af præmien, en flaske rødvin, blev vundet af Lillian Møller Nielsen. Høje-Taastrup Kommunes ...
 • Fortællerhjørnet 2019 Igen i år kan vi glæde os til at høre Taastrup borgere fortælle om deres liv og virke, når der igen indbydes til Fortællerhjørnet , som arrangeres i samarbejde med Taastrup Bibliotek. Der er gratis adgang, men begrænset deltagerantal, hvorfor der skal “købes” billet. Det kan enten gøres på Bibliotekets hjemmeside, eller på biblioteket. 30.01.19       Ejner Madsen     Læs mere om Ejner Madsen og tilmelding til arrangementet på bibliotekets hjemmeside: https://bibliotek.htk.dk/arrangementer/foredrag-debat/fortaellerhjoernet-ejner-madsen           27.02.19     Jeanne Steen Christensen   Læs mere om Jeanne Steen Christensen og tilmelding til arrangementet på bibliotekets ...
 • Året 2018 i Vandtårnet Taastrup Vandtårn 2018.   Det blev endnu en flot sæson i Vandtårnet, i alt 534 har besøgt tårnet i 2018, deriblandt skoleklasser, spejdertropper, journalist og fotografer. Men nu er nisserne gået til ro og kan sove i 11 måneder. Vi har haft besøg af en journalist og fotograf, som skrev en stor artikel i Roskilde Dagblad den 10. juli, vi havde besøg af fire skoleklasser fra Herstedvester skole, som havde temauge om vandets historie, vi havde ligeledes besøg af en spejdertrop som ville lave ...
 • Ekstra åbent i vandtårnet den 16. december På søndag den 16. december er der endnu engang mulighed for at se nisserne i vandtårnet og nyde udsigten fra det. Fra kl. 12.00 og nogle timer frem vil der være adgang til tårnet. Og som altid er der mulighed for, at få lidt fortælling om Taastrup før i tiden med baggrund i de mange gamle fotografier, som er i vandtårnet.
 • Billeder fra juleturen 2018 til Køge Kirke. Køge og Køge kirke var absolut et besøg værd. Formanden for menighedsrådet ved Sankt Nicolai Kirke, Christian Damgaard, bød velkommen og fortalte om kirken og dens historie. Og for de, der havde mod på det, var det muligt at tage turen ad vindeltrappen op til klokkerne i tårnet. Der var mange ting at studere i kirken, så den afsatte time gik meget hurtigt. Kaffen blev indtaget på det nærliggende museum for kunst i det offentlige rum, KØS. Tidligere kendt som Kunstmuseet Køge ...
 • På kanten af krig Tunestillingen var det længste forsvarsværk i Danmark under 1. Verdenskrig. Med sine 23 km fra Roskilde Fjord til Køge Bugt var forsvarsværket næsten dobbelt så langt som Vestvolden, der på det tidspunkt allerede var forældet. Kanoner havde gennemgået en hurtig udvikling op mod 1. Verdenskrig, så de kunne nemt ramme København, hvis de stod udenfor Vestvolden. Derfor måtte et forsvarsværk omkring København være på meget større afstand. Museumsinspektør, Ph.d. Kristian Bruhn fortalte levende om bygningen af Tunestillingen og baggrunden  for Danmarks holdning ...

*****************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
##after='2016/01/01'

[layout show=”2″]
[layout show=”2″]
[layout show=”2″]