Blaakildegaard Byhistorisk Samling og Arkiv

Her kan du se de seneste nyheder fra redaktionen:

 • Flugten til Sverige. Foredrag den 22. oktober Tirsdag d. 22. oktober 2019 holder vi igen foredragsaften med fællesspisning før foredraget. Aftenens foredragsholder er Tove Udsholt, der vil komme og fortælle om, hvordan det var at være jødisk barn under krigen og om flugten til Sverige. Tove Udsholt blev født i 1940 i København. Hendes bedsteforældre var troende jøder, som var flygtet fra Rusland i 1897 under en voldsom pogrom. Toves mor var ikke særligt religiøs, men en jødisk herkomst var nok for at komme i nazisternes søgelys.   Tove og hendes ...
 • Fortællerhjørnet efterår 2019 Vi fortsætter med at høre Taastrup borgere fortælle om deres liv og virke, når der igen indbydes til Fortællerhjørnet , som arrangeres i samarbejde med Taastrup Bibliotek. Der er gratis adgang, men begrænset deltagerantal, hvorfor der skal “købes” billet. Det kan enten gøres på Bibliotekets hjemmeside, eller på biblioteket.   25.09.19       Gerhard Ryding. “Mit kiv som Samler”. Læs mere om Gerhard Ryding og tilmelding til arrangementet på bibliotekets hjemmeside: https://bibliotek.htk.dk/arrangementer/foredrag-debat/fortaellerhjoernet-gerhard-ryding-mit-liv-som-samler             30.10.19     Jeanne Steen Christensen Og hendes far Ernst Steen-Nielsen. “Frisørmestrene”.   Læs mere om Jeanne Steen Christensen og ...
 • Referat fra bestyrelsesmøde 8. april 2019 BESTYRELSESMØDE  Dato: mandag den 8. april 2019 kl. 19.00 Sted: Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Ole Gram næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Bodil Munck bestyrelsesmedlem Fredy Olsen bestyrelsesmedlem Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Birgit Stubbe  suppleant   Afbud: Jørn Jordan-Knudsen formand   Dagsorden: Godkendelse af referater fra 21. marts 2019 Meddelelser fra formanden Regnskab Foredragsudvalget Turvalget Vandtårnsudvalget Blaakildegaard Hjemmesiden Kroppedal Årsskrift Bladudvalg Eventuelt   Referat:  Godkendelse af referater fra 21. marts 2019. Referat fra bestyrelsesmøde inden årsmødet; referatet blev godkendt. Referat fra årsmødet; referatet blev godkendt. Referat fra bestyrelsesmødet efter årsmødet; referatet blev ...
 • Medlemsblad juli 2019 Så er medlemsbladet for juli, nr. 3 2019 på vej ud. Du kan glæde dig til at læse om forårsturen, Flugten til Sverige, Fortællerhjørnet i efteråret, Da børnehaven kostede 2,25 om måneden med mere.
 • Vellykket forårstur Selv om vejret ikke var det bedste på Kr. himmelfartsdag, og afgangen fra Taastrup blev forsinket, så blev det en god tur for deltagerne. En misforståelse hos buschaufføren gav en forsinket afgang fra Taastrup station og nogle kolde fødder hos mange. Turens første mål, Ledreborg Slot, blev dog nået med kun 10 minutters forsinkelse. Her fik vi en rundvisning i slottet og levende fortælling om dets historie og den imponerende malerisamling af de to guider. Man kunne virkeligt fornemme historiens sus ...
 • Medlemsbladet, april 2019 Aprilnummeret af medlemsbladet er nu på vej ud. Du kan glæde dig til at læse om Kontingentbetaling, referat fra årsmødet, Den Hvide Neger, Søndertoften og Højgårdstoften,  Forårsturen 2019 og kalenderen for aktiviteterne i vandtårnet med mere. Der kan gå op til en uge før postomdelte medlemsblade når alle.
 • Så er det tid for betaling af kontingent.   På årsmødet den 21. marts blev kontingentet for 2019 fastsat til kr. 150,- for enlige og kr.250,- for par.            Altså ingen stigning igen i år. Kontingentet skal være betalt senest den 1. juni. Det kan ske ved bankoverførsel, eller direkte til foreningens kasserer. Kontaktoplysningerne finder du i medlemsbladet. Bankoverførsel er sikkert det nemmeste for de fleste. Beløbet skal overføres til foreningens konto i Arbejdernes Landsbank, Taastrup afdeling. Reg. nr. 5333    konto nr. 024 2689. I feltet ”meddelelse til beløbsmodtager” skrives medlemsnummeret og kontingent 2019. (124, ...
 • Årsmødet 2019 Der var 38 deltagere, repræsenterende 32 medlemskaber på årsmødet.   Bestyrelsen foreslog Aksel Kramer som mødeleder. Han blev enstemmigt valgt. Aksel Kramer indledte, efter tak for valget, med at konstatere at mødet var lovligt indvarslet, idet han havde modtaget februar nummeret af medlemsbladet i god tid inden indkaldelsesfristen på to uger. Referatet fra årsmødet, som kan læses under fanebladet “REFERATER” giver indblik i bestyrelsens beretning, valg til bestyrelsen, vedtagne vedtægtsændringer mm. Bestyrelsen 2019 Består af: Ib Sandahl, Peter Mose Nielsen, Inge Sørensen, Jørn Jordan-Knudsen, Bodil ...
 • Referat af bestyrelsesmøde 21. marts 2019, efter årsmødet. BESTYRELSESMØDE  Dato: torsdag den 21. marts 2019 kl. 22.00 Sted: Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Jørn Jordan-Knudsen formand Ole Gram næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Bodil Munck bestyrelsesmedlem   Fredy Olsen bestyrelsesmedlem Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant   Afbud:  Birgit Stubbe  suppleant        Dagsorden: Velkomst til ny suppleant. Valg af næstformand. Valg af sekretær. Valg af udvakg: Vandtårnet, arkivet, turudvalget, foredragsudvalget, bladudvalget, årsskrift, Blaakildegaard, hjemmesiden og Kroppedal..   Referat:   Velkomst til ny suppleant. Birgit Stubbe havde meldt afbud, og kunne derfor kun bydes velkommen på afstand.   Valg af næstformand. Ole Gram blev valgt til at fortsætte ...
 • Referat fra årsmødet 2019   ÅRSMØDE  Dato: torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.30 Sted: Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle, 2630 Taastrup  Dagsorden:   Valg af mødeleder Bestyrelsens beretning Regnskab Budget og fastsættelse af kontingent Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Valg Indkomne forslag Eventuelt Der var 38 deltagere, repræsenterende 32 medlemskaber på årsmødet.   Referat:   1    Valg af mødeleder.   Bestyrelsen foreslog Aksel Kramer som mødeleder. Han blev enstemmigt valgt. Aksel Kramer indledte, efter tak for valget, med at konstatere at mødet var lovligt indvarslet, idet han havde modtaget februar nummeret af medlemsbladet i god tid inden indkaldelsesfristen på to uger.   Bestyrelsens beretning.   Jørn Jordan-Knudsen fremlagde bestyrelsens ...
 • Referat fra bestyrelsesmøde den 21. marts. Før årsmødet. BESTYRELSESMØDE  Dato: torsdag den 21. marts 2019 kl. 18.00 Sted: Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle, 2630 Taastrup    Bestyrelsen   Jørn Jordan-Knudsen formand Ole Gram næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Bodil Munck bestyrelsesmedlem     Fredy Olsen bestyrelsesmedlem Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant   Afbud:   Margit Scharling Fohlmann  suppleant        Dagsorden:   Godkendelse af referater fra 16. januar 2019 Meddelelser fra formanden Regnskab Vedtægtsændring Valg:   Forslag til suppleant til bestyrelsen: Birgit Stubbe, 1 år Suppleant bilagskontrollant: Ingen forslag, 1 år   Referat:   1    Godkendelse af referater fra 16. januar 2019.   Referatet blev godkendt.     Meddelelser fra formanden.   Formanden havde talt med Aksel Kramer og foreslog ham som ...
 • Fortællerhjørnet blev et tilløbsstykke.   Der var totalt udsolgt og mange på   venteliste til de tre første fortællerhjørner i år. Og det var da også virkelig interessante beretninger som Ejner Madsen, Jeanne Steen Christensen og Mie Bernhagen gav de fremmødte. I efteråret tager vi hul på en ny runde med tre nye fortællere. Vi glæder os til at kunne fortælle mere om, hvem der kommer i fortællerhjørnet, i de kommende numre af bladet.       Mie Bernhagen nævnte Den hvide Neger, og blev opfordret til at give nogle flere oplysninger ...

*****************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
##after='2016/01/01'

[layout show=”2″]
[layout show=”2″]
[layout show=”2″]