Blaakildegaard Byhistorisk Samling og Arkiv

Her kan du se de seneste nyheder fra redaktionen:

 • Smuttur til Museet ved Vridsløselille Statsfængsel Kom i fængsel. Der er stadig få pladser på smutturen. Søndag den 30. september er der mulighed for at besøge Museet ved Vridsløselille Statsfængsel. Tag med på denne smuttur, hvor vi får en omvisning i museet. Og fortællinger om fængslet, der har været en del af Vestegnens historie. Der er ikke adgang til selve fængslet, der i dag ikke huser fanger. Og dets fremtid og eventuelle anvendelse er ikke fastlagt. Vi mødes kl. 14.50 foran hovedporten, der hvor Egon Olsen kommer ud i ...
 • Fortællerhjørnet, efterår 2018 Fortællerhjørnet fortsætter i samarbejde med Taastrup Bibliotek med tre arrangementer i efteråret.   Tilmelding og “køb” af billetter skal ske på biblioteket eller på bibliotekets hjemmeside. Klik her. Og find det aktuelle Fortællerhjørne. Onsdag d. 26. september kl. 15.00-17.00. Knud Anker Iversen. Knud Anker Iversen blev født i 1952 i Aagaard (mellem Kolding og Vejle). Efter folkeskolen tog han en HF. Er seminarieuddannet folkeskolelærer fra Tvindseminariet i 1976. Som nyuddannet lærer startede han i Høje-Taastrup kommune som skolelærer på Selsmoseskolen, hvor han arbejdede i ...
 • Foreningen var med på frivillighedsdagene 2018 Foreningen var med på frivillighedsdagene i Hedehusene og i Taastrup. Som andre aktive foreninger viste foreningen flaget på de to frivillighedsdage den 25. august i Hedehusene og den 1. september i Taastrup. Vejret var godt begge dage og mange besøgte boderne, og det blev til mange gode samtaler om foreningens arbejde. På billederne ses Kristian Rohde Jensen og Fredy Olsen, der var i Hedehusene og Jørn Jordan-Knudsen og Ole Gram, der var i Taastrup.  
 • Taastrup Vandtårn 110 år Vores 110 års fødselsdag den 1. september, blev fejret med rigtig mange besøgende i Vandtårnet, ialt var der 139 gæster oppe og nyde udsigten, og der var rigtig god sigt på dagen, så vi kunne se rigtigt langt og klart. En del børn var også mødt frem, da vi kastede karameller ud fra toppen. Flere nød også en kop kaffe ved bordene, så det blev en rigtig god dag. Vi har stadig to åbningsdage tilbage i denne sæson. Så kom og nyd den ...
 • Referat af bestyrelsesmøde 6. juni 2018 BESTYRELSESMØDE  Dato: onsdag den 6. juni 2018 kl. 19.00 Sted: Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Jørn Jordan-Knudsen formand Ole Gram næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Bodil Munck bestyrelsesmedlem   Fredy Olsen bestyrelsesmedlem Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen bestyrelsesmedlem Ib Sandahl suppleant Margit Scharling Fohlmann  suppleant   Afbud:         Mødet var oprindeligt planlagt til afholdelse den 30. maj, men blev flyttet, da der var sammenfald med repræsentantskabsmøde på Kroppedal. Dagsorden: Godkendelse af referater fra 21. marts 2018, fra møderne før og efter årsmødet. Konstituering. Meddelelser fra formanden. Regnskab. Foredragsudvalget. Regnskab. Vandtårnsudvalget. Bladudvalg. Årsskrift. Arkivudvalg (Blaakildegaard) Hjemmeside. Kroppedal. Eventuelt. Referat:   1    Godkendelse af referater fra 21. marts 2018, fra møderne ...
 • Mindesten for falden modstandsmand genindviet. Ved en højtidelighed på årsdagen for drabet på Verner Emil Sørensen blev mindestenen over ham genindviet, efter at den er flyttet til en nyanlagt mindelund. Verner Emil Sørensen blev dræbt den 29. august 1944 under et mislykket forsøg på, at tage våben fra et tog, som blev standset ved Kraghave. En deling fra Hjemmeværnet gav en flot ramme om arrangementet. Der var taler af formanden for Frihedskampens Mindefond Christian Eugen-Olsen og af borgmester Michael Ziegler. Den 29. august var også årsdagen for sammenbruddet ...
 • Genindvielse af mindestenen over Verner Emil Sørensen Mindesten over Verner Emil Sørensen Der er genindvielse af mindestenen onsdag d. 29. august 2018 kl. 17.00 Mindestenen over modstandsmanden Verner Emil Sørensen, der blev dræbt af tyskerne ved Kraghave blokpost d. 29. august 1944 under en aktion for at skaffe våben, er nu blevet flyttet fra det sted, hvor den oprindelig var placeret midt ude mellem baneskinnerne. Ved DSB’s hjælp er stenen nu blevet flyttet væk fra selve baneterrænet. Modstandsgruppen havde forsøgt at stoppe et tog medførende våben, men der var ...
 • Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. marts. Møde før årsmødet. BESTYRELSESMØDE  Dato: onsdag den 21. marts 2018 kl. 18.00 Sted: Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup    Bestyrelsen   Jørn Jordan-Knudsen formand Ole Gram næstformand Jens Damsgaard kasserer Christian Friis Damgaard sekretær     Birgit Maria Lorenzen bestyrelsesmedlem Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Lisa Møldrup Ulriksen  bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen bestyrelsesmedlem        Ib Sandahl suppleant Margit Scharling Fohlmann  suppleant   Afbud: Jens, Maria, Ib og Margit   Dagsorden:   Godkendelse af referat fra 11. januar 2018 Meddelelser fra formanden Regnskab, inkl. orientering om stikprøvekontrol årsregnskab 2016 Eventuel vedtægtsændring af §4 efter krav fra kommunen Valg: Kasserer Jens Damsgaard går pga. sygdom, ingen kandidat fundet. Ny kasserer skal vælges for 1 ...
 • Referat fra årsmødet 21. marts 2018 Referat af Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forenings årsmøde  Onsdag den 21. marts 2018 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup. kl. 19.30  Dagsorden: Valg af mødeleder Bestyrelsens beretning Regnskab Budget og fastsættelse af kontingent Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Valg Indkomne forslag Eventuelt    Valg af mødeleder: Aksel Kramer blev valgt. Aksel Kramer takkede for valget og konstaterede at årsmødet var lovligt indvarslet, idet han havde modtaget årsmødeindkaldelsen rettidigt via medlemsbladets februar-nummer. Mødeleder henledte medlemmernes opmærksomhed på en ændring af punkt 5 i den udsendte dagsorden, idet bestyrelsen nu fremkommer med et ændringsforslag.   Bestyrelsen ...
 • Referat fra bestyrelsesmøde den 21. marts. Efter årsmødet.   BESTYRELSESMØDE  Dato: onsdag den 21. marts 2018 kl. 21.00 Sted: Kulturcenteret, Poppel Alle, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Jørn Jordan-Knudsen formand Ole Gram næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Bodil Munck bestyrelsesmedlem     Fredy Olsen bestyrelsesmedlem Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen bestyrelsesmedlem     Afbud:   Ib Sandahl suppleant Margit Scharling Fohlmann  suppleant       Dagsorden: Velkomst til nye medlemmer Nedsættelse af udvalg: Foredragsudvalg b. Turudvalg c. Vandtårnsudvalg d. Bladudvalg e. Årsskrift f. Hjemmesiden g. Kroppedal h. Blaakildegaard Eventuelt   Referat: Velkomst til nye medlemmer De nye medlemmer af bestyrelsen Hanne Stampe Jensen, Bodil Munck og Fredy Olsen blev budt velkommen af Jørn Jordan-Knudsen. Hanne Stampe Jensen er foreningens fremtidige kasserer.   Nedsættelse af udvalg: Udvalgsposterne blev fordelt ...
 • Vandtårnets fødselsdag den 1. september. Besøg i Taastrup Vandtårn Kom og vær med vi fejrer tårnets 110 års fødselsdag           Lørdag den 1. september kl. 10-16. Der vil være borde og stole på pladsen foran tårnet. Der kan købes vafler, kaffe og the, og der er saftevand til børnene. Vi kaster karameller ud fra tårnets top kl. 12 og 14 Samtidig er der høstfest og frivillighedsdage på Hovedgaden.                                                               Så kom og hjælp os med at få en god dag, med mange besøgende, der kan nyde den flotte udsigt ...
 • Husk at betale kontingent inden 1. juni. Kontingentet for 2018 skal være betalt inden d. 1. juni jf. vore vedtægter: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kontingentet fastlægges på årsmødet. Kontingentet skal være betalt senest d. 1. juni. Betaling skal ske ved netbank, giroindbetaling, på posthus eller direkte hos kassereren senest 1. juni hvert år. Kontingentet er kr. 15o,- for enkelt person og kr. 250,- et par. Foreningens bankkonto: Reg. nr. 5333    konto nr. 024 2689 Husk at angive navn og gerne medlemsnummer.

*****************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
##after='2016/01/01'

[layout show=”2″]
[layout show=”2″]
[layout show=”2″]