Blaakildegaard Byhistorisk Samling og Arkiv

Her kan du se de seneste nyheder fra redaktionen:

 • Husk at betale kontingent inden 1. juni. Kontingentet for 2018 skal være betalt inden d. 1. juni jf. vore vedtægter: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kontingentet fastlægges på årsmødet. Kontingentet skal være betalt senest d. 1. juni. Betaling skal ske ved netbank, giroindbetaling, på posthus eller direkte hos kassereren senest 1. juni hvert år. Kontingentet er kr. 15o,- for enkelt person og kr. 250,- et par. Foreningens bankkonto: Reg. nr. 5333    konto nr. 024 2689 Husk at angive navn og gerne medlemsnummer.
 • Vejen til Vikingerne. Bro og  vej til vikingerne  søndag den 3. juni kl. 13 – 16. Vikingelandsbyen, Ledøjevej 35, Albertslund. Alle er velkomne til at deltage i det flotte arrangement, hvor der er gratis adgang. Se det flotte program:            Klik på billederne for at få et større billede.
 • Forårstur med dejlige oplevelser. Traditionen tro blev årets forårstur gennemført på Kr. Himmelfartsdag. Og igen i det flotteste forårsvejr, der gav deltagerne fuldt udbytte af besøgene på Sofiero Slot og i Ängelholm. Der var uventet lang ventetid ved færgen i Helsingør. Mange andre ville en tur til Sverige. Så med et kvarters forsinkelse ankom vi til Sofiero Slot, hvor vi fik en varm velkomst og en fantastisk omvisning i og fortælling om det flotte haveanlæg omkring slottet. En overdådighed af farver fra bede og træer, ...
 • Referat af bestyrelsesmødet d. 11. januar 2018 BESTYRELSESMØDE  Dato: torsdag den 11. JANUAR 2018 kl. 19.00 Sted: Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup    Bestyrelsen   Jørn Jordan-Knudsen formand Ole Gram næstformand Jens Damsgaard kasserer Christian Friis Damgaard sekretær     Birgit Maria Lorenzen bestyrelsesmedlem Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Lisa Møldrup Ulriksen  bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen bestyrelsesmedlem        Ib Sandahl suppleant Margit Scharling Fohlmann  suppleant   Afbud: Margit, Maria, Jens   Dagsorden: Godkendelse af referat fra møde den 30. november 2017 Meddelelser fra formanden Årsberetning 2017 Regnskab, årsregnskab? Foredragsudvalget Turudvalget Vandtårnsudvalget Bladudvalget, deadline næste blad er 15. januar. Arkivudvalget Årsskrift Hjemmesiden Kroppedal Bestyrelse: herunder årsmøde med årsberetning og årsregnskab samt valg af to nye bestyrelsesmedlemmer, da Maria og Christian har meddelt, at ...
 • Fortællerhjørnet med Laurids Christensen gentages den 18. april Der har i år været meget stor interesse for fortællerhjørnet på Taastrup Bibliotek. Billetterne til det kommende arrangement med Laurids Christensen er udsolgt. For de, der ikke fik billetter , bliver der endnu en mulighed, da det lykkedes at kunne gentage arrangementet den 18. april. Der er ikke flere billetter.
 • HISTORISKE DAGE 2018 Det er nu blevet en årlig begivenhed, at der afholdes Historiske Dage i Øksnehallen på Halmtorvet   I år den 10. – 11. marts. 4 scener, 65 udstillere og 130 events. Der er noget for enhver med interesse for historien. Se mere om det store program på arrangementets hjemmeside. http://www.historiske-dage.dk/  
 • E-mail adresser Vi savner jeres E-mail adresse. Hvorfor så det? Ja, for så kan vi hurtigt komme ud med meddelelser til jer. Det kunne være vi pludseligt havde fået mulighed for at deltage i et arrangement. Eller vi har måttet ændre på et allerede planlagt arrangement. Og det kunne også med tiden være muligt for os at sende jer et nyhedsbrev, – lidt oftere end det trykte blad udsendes nu. I dag er det trykte blad, som udkommer fire gange om året, mediet hvor ...
 • Lars Spatzek fejrede 25 år på Blåkildegaard Den 1. februar var en mærkedag for Lars Spatzek, der kunne fejre sit 25 års jubilæum som arkivar på Byhistorisk Samling og Arkiv, Høje-Taastrup. Dagen blev markeret med reception på Blåkildegaard, hvor udstillingslokalet dannede ramme omkring de mange, der var mødt op for at gratulere Lars. I talerne af Borgmester Michael Ziegler, museumschef Lars Buus, administrationschef Lene Torrild, begge Kroppedal Museum, samt Lokalhistorisk Forenings formand Jørn Jordan-Knudsen fik Lars den tak og ros, som hans arbejde og engagement i de mange år ...
 • Fortællerhjørnet på Taastrup Bibliotek Så er en ny omgang af Fortællerhjørnet sat igang. Det er spændende historier som bliver fortalt af personer med et langt liv i vor kommune. Allerede onsdag d. 31. januar kan vi glæde os til at lytte til at Inger Mangor fortæller. Og onsdag d. 28. februar er det Laurids Christensen, der vil fortælle om sine oplevelser. Begge dage sker det på Taastrup Bibliotek, Taastrup Hovedgade 86, kl. 15.00 – 17.00. Der er gratis adgang, men man skal “købe” billetter på Taastrup Bibliotek eller via ...
 • Referater fra bestyrelsesmøder Referat fra bestyrelsesmødet d. 30. november 2017. Referat fra bestyrelsesmødet d. 11. januar 2018
 • Referat fra bestyrelsesmøde d. 30. november 2017 Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening R e f e r a t Godkendt 2018.01.11 med en enkelt rettelse til pkt. 7 BESTYRELSESMØDE  Dato: torsdag den 30. november 2017 kl. 19.00 Sted: Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Jørn Jordan-Knudsen formand Ole Gram næstformand Jens Damsgaard kasserer Christian Friis Damgaard sekretær     Birgit Maria Lorenzen bestyrelsesmedlem Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Lisa Møldrup Ulriksen  bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen bestyrelsesmedlem        Ib Sandahl suppleant Margit Scharling Fohlmann  suppleant   Afbud: Birgit Maria   Dagsorden: Godkendelse af referat fra møde den 5. oktober 2017 Meddelelser fra formanden Regnskab Foredragsudvalget Turudvalget Vandtårnsudvalget Bladudvalget Arkivudvalget Årsskrift Hjemmesiden Kroppedal Bestyrelse Eventuelt Referat: Godkendelse af referat fra møde den 5. oktober 2017 Referater blev godkendt med få  rettelser ...
 • Nytårs souljazz-koncert i Taastrup Nykirke Traditionen tro afholdtes årets nytårs souljazz-koncert i Taastrup Nykirke den 7. januar 2018. <-klik Se kirkens hjemmeside – klik på overskriften herunder: Søndag den 7. januar kl. 14 var der souljazz-koncert med bobler, kaffe og kransekage The Boogaloo Brothers anført af kirkens præster Anders “Boogaloo” Nilsen på sax og Thomas L. Vedel på trommer. De har et alsidigt repertoire og et formål om at spille funky jazz til den lyse morgen.Denne gang var arrangementet rykket ind i kirken, da tilslutningen sidste år ...

*****************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
##after='2016/01/01'

[layout show=”2″]
[layout show=”2″]
[layout show=”2″]