Det hele startede i 1962

Her kan du se de seneste nyheder fra redaktionen:

 • Aflysning og udsættelse af alle arrangementer i marts måned
  Covid-19 smitten og de deraf følgende restriktioner umuliggør gennemførsel af planlagte aktiviteter i marts og april måned. Årsmøde 2021 flyttes til tirsdag den 27. april. Mødet starter kl. 19.30 og afholdes på Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup. Dagsorden følger den tidligere i januar bladet udsendte. Historie Cafe. Historie Cafeen med med Michael Ziegler, udsættes til onsdag den 5. maj, Taastrup kulturcenter, lokale 3, spisning. Kl. 18.30 Foredraget om dyrlæge Erik Eriksen ved Lise Wied Kirkegaard udsættes til tirsdag den 8. juni. Taastrup kulturcenter, lokale ...
 • Historie Cafe’. Foredrag om dyrlæge Erik Eriksen den 16. marts.
  Vi har fundet en ny dato, hvor vi håber, at Covid-19 restriktionerne er lempet så meget, at Lise Wied Kirgegaards fortælling om dyrlæge Erik Eriksen kan gennemføres. Det bliver tirsdag den 16. marts. Taastrup kulturcenter, lokale 3, kaffe.   Dyrlæge Erik Eriksens erindringer fortalt til Lise Wied Kirkegaard. Der skydes – men ikke med skarpt er titlen på en bog, som blev resultatet af mødet med Erik Eriksen. Bogen er netop udkommet i november 2020. Lise mødte første gang dyrlæge Erik Eriksen i forbindelse med en researchopgave i ...
 • AFLYSNING! Historie Cafe’ den 10. februar
  Vi må aflyse Historie Cafeen den 10. februar, da restriktionerne i forbindelse med forsamlingsantallet er forlænget til udgangen af februar. Der arbejdes på at finde en ny dato, hvor vi kan høre Lise Wied Kirkegaard fortælle om dyrlæge Erik Eriksen.
 • Årets første blad er på vej..
  Bladet blev på 16 sider. Fra indholdet kan nævnes: Formanden har ordet. Året der gik…  Ole var med fra starten. Flot pris til Jørn. Ny årgang for foreningens blad. Mere om Espen. Ibsensvej. Bogen om dyrlæge Erik Eriksen. Kommende arrangementer, Historie Café, årsmøde og forårstur.
 • Frøken Ignora bor alene i et vandtårn.
  Vi viste ikke at frøken Ignora kunne bo i et vandtårn. Det viste eleverne fra 2.A og 2.B i Lilleskolen i Ishøj. De var på besøg den 17. september 2020. De 39 elever ville se hvordan et vandtårn så ud, og om man kunne bo der. Efterfølgende har vandtårnsudvalget modtaget denne hilsen: 2.A og 2.B besøger Taastrup Vandtårn Begge anden klasser på Ishøj Landsby Skole har i september læst flere af bøgerne om pigen “Frøken Ignora, som bor alene i et vandtårn. Der ...
 • Historie Cafe’en har første arrangement den 10. februar
  Glæd dig til et par spændende fortællinger i Historie Cafe’en. Den 10. februar  kl. 18.30  Lise Wied Kirkegaard,     Taastrup kulturcenter, lokale 3, kaffe. Dyrlæge Erik Eriksens erindringer fortalt til Lise Wied Kirkegaard. Der skydes – men ikke med skarpt er titlen på en bog, som blev resultatet af mødet med Erik Eriksen. Bogen er netop udkommet i november 2020. Lise mødte første gang dyrlæge Erik Eriksen i forbindelse med en researchopgave i 2012, men hendes store interesse og sikre fornemmelse for ...
 • Dyrlæge Erik Eriksens erindringer
  fortalt til Lise Wied Kirkegaard. Der skydes – men ikke med skarpt er titlen på bogen, som netop er udkommet i november 2020. Lise mødte første gang dyrlæge Erik Eriksen i forbindelse med en researchopgave i 2012, men hendes store interesse og sikre fornemmelse for såvel den gode historie som mennesket bag sendte hende retur til Eriksen for at få de utrolige fortællinger om folk og fæ nedskrevet til eftertiden. Specielt den første del af bogen har mange beretninger med relation ...
 • Glædelig jul og godt nytår
  2020 har været et usædvanligt år. Planlægning af aktiviteter har ofte blot ført til aflysning, når restriktioner i forbindelse med Covid-19 pandemien umuliggjorde gennemførsel af arrangementerne. Med ønsket og håbet om, at 2021 bliver mere normalt, og vi igen kan mødes, ønskes alle Glædelig jul og godt nytår.
 • AFLYSNING. Historie Cafe’en aflyst 7. december
  Vi må desværre aflyse det berammede arrangement med Hanne Danielsen på grund af pålagt karantæne. Det var det, som ikke måtte ske. Men Covid-19 virus kom også i dette tilfælde til at styre begivenhederne. Så snart vi har overblik over situationen, vil vi melde ud med, hvornår arrangementet kan gennemføres en gang i 2021.
 • Vandtårnet er ikke åbent den 27. november
  Aflysning Den planlagte mulighed for at komme op i tårnet fredag den 27. november er aflyst. Vi glæder os til at byde gæster velkommen i 2021, hvor første åbningsdag bliver lørdag den 3. april (påske). Kl. 11.00 – 13.00.
 • AFLYSNING. Turen til Fyn må aflyses.
  Så skete det igen. Vi må aflyse turen til Vestfyn. Restriktionerne der nu er indført og gældende i første omgang til slutningen af november umuliggør turen. Alle, som  har indbetalt for turen, vil få beløbet retur. Vor kasserer Hanne Stampe Jensen vil tage kontakt til hver enkelt. Men vi giver ikke op så let. Vi er allerede i gang med planlægningen, så turen kan gennemføres, når det igen bliver forår. Herom mere i medlemsbladet i januar og her på hjemmesiden.
 • Referat fra bestyrelsesmøde 15. september 2020 efter årsmødet.
  BESTYRELSESMØDE  Dato: tirsdag den 15. september 2020 kl. 21.00 Sted: Taastrup Idrætscenter, Parkvej, 2630 Taastrup   Bestyrelsen Lisa Møldrup Ulriksen formand Ole Gram næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Bodil Munck bestyrelsesmedlem   Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant Per Andersson bestyrelsesmedlem Fredy Olsen gæst   Afbud: Birgit Stubbe  suppleant                           Dagsorden: Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer. Valg af næstformand. Valg af sekretær. Foreningens adresse. Adgang til læsning af mails sendt via hjemmesiden. Valg af udvalg: Vandtårnet, arkiv, turudvalget, foredragsudvalget, bladudvalget, årsskrift, Blaakildegaard, Hjemmesiden og Kroppedal. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder. Eventuelt    Referat:        1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer Per ...

*****************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
##after='2016/01/01'

[layout show=”2″]
[layout show=”2″]
[layout show=”2″]