Blaakildegaard Byhistorisk Samling og Arkiv

Her kan du se de seneste nyheder fra redaktionen:

 • Taastrup vandtårn åbner tidligst 2. maj Taastrup Vandtårn Corona- virus.  På grund af den verserende virus, vil Vandtårnet i lighed med andre kulturelle arrangementer ikke åbne før tidligst den 2 maj. Det gælder både vores faste åbningsdage, første lørdag i hver måned fra marts og til og med oktober, og besøg af grupper, som heller ikke kunne komme  i tårnet, før Høje Taastrup Kommune giver os tilladelse til at holde åben. Vi vil komme med oplysningerne både i Taastrup Avis og på vores hjemmeside, når vi igen åbner tårnet. Hilsen ...
 • Aflysning af marts måneds fortællerhjørne. Marts måneds fortællerhjørne d. 25. marts, hvor provst Søren Nolsøe ville fortælle, er aflyst som følge af de begrænsninger, som truslen fra  coronavirussen gør. Vi glæder os til at fortsætte rækken af Fortællehjørner i efteråret.
 • Aflysning af årsmødet den 19. marts. Med baggrund i de anbefalinger som sundhedsmyndighederne og Høje-Taastrup Kommune har givet, aflyses  årsmødet, som var berammet til den 19. marts 2020. Bestyrelsen havde naturligvis set frem til årsmødet, men finder det korrekt at udskyde årsmødet til et senere tidspunkt, hvor sundhedsmyndighederne melder at risikoen for smitte med Coronainfluensa er minimeret. Der vil blive udsendt ny indkaldelse til årsmødet, når en ny dato er fastlagt.  
 • Fortællerhjørnet igen en god oplevelse for tilhørerne Ole Søndergård fortalte levende om sit lange virke i Taastrup. Og gav en fin fortælling om sine oldeforældre, bedsteforældre og forældre, der havde rødder i mange forskellige egne af landet.  De mange foreninger, som Ole har være engageret i, fik vi også hørt om , både i historisk perspektiv og Oles egne oplevelser. Også denne gang var alle 50 pladser på Taastrup Bibliotek udsolgt. Se nedenstående billeder fra Fortællerhjørnet den 26. februar 2020. Alle foto Bjarne Larsen.
 • Det var to gode fortællinger. Der var fulde huse til Axel Johansens foredrag om Genforeningen og til Else Triers beretning på Fortællerhjørnet. Den 21. januar var det Axel Johansen fra Museum Sønderjylland som levende fortalte om Genforeningen 1920. Hvorfor grænsen til Tyskland blev der hvor den er, og hvad det har haft af betydning for udviklingen og livet nord og syd for grænsen. Det blev en god aften for alle tilhørere, der fik historien om Genforeningen fortalt set med nutidens øjne. På Fortællerhjørnet den 29. januar ...
 • Ny foredragsholder på Fortællerhjørnet den 29. januar 2020 Else Trier bliver fortæller på Fortællerhjørnet d. 29. januar 2020. Ole Holm, som skulle have været fortæller , har måttet melde forfald på grund af sygdom. Else Trier, der om nogen kender Høje-Taastrup , og som har skrevet mange værker om historien og udviklingen i kommunen, har med kort varsel sagt ja til at vær fortæller d. 29. januar. Else Trier, der er cand. mag. i dansk og historie, bosatte sig i 1977 i Høje Taastrup Kommune og fik her sine to børn. ...
 • Referat fra bestyrelsesmøde 7. oktober 2019   BESTYRELSESMØDE  Dato: mandag den 7. oktober 2019 kl. 19.00 Sted: Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup    Bestyrelsen Jørn Jordan-Knudsen formand Ole Gram næstformand Hanne Stampe Jensen kasserer Fredy Olsen bestyrelsesmedlem Inge Sørensen bestyrelsesmedlem Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem Peter Mose Nielsen sekretær Ib Sandahl suppleant   Afbud: Bodil Munck bestyrelsesmedlem Birgit Stubbe  suppleant   Dagsorden: Godkendelse af referat fra 8. juli 2019 Meddelelser fra formanden Regnskab Foredragsudvalget Turudvalget Vandtårnsudvalget Blaakildegaard Hjemmesiden Årsmøde 2020, valg, forslag fra medlem Kristian Jensen Kroppedal Årsskrift Bladudvalg Vision Eventuelt  Referat:  1. Godkendelse af referat fra 8. juli 2019. Referatet blev godkendt.  2. Meddelelser fra formanden. Jørn har deltaget i ...
 • Årsmøde 2020   Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde torsdag d. 19. marts 2020 kl. 19.30 i Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup   Dagsorden: Valg af mødeleder Bestyrelsens beretning Regnskab Budget og fastsættelse af kontingent Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Valg Indkomne forslag Eventuelt Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet og kan desuden ses nedenfor; bilag 1. Ad pkt. 5: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra et medlem, der mener det er nødvendigt med en tydeliggørelse af, hvorledes de enkelte medlemmer er stemmeberettigede. Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter §5 kan ses nedenfor; ...
 • Medlemsblad januar 2020 Så er medlemsbladet januar 2020 på vej. Indhold: Formanden har ordet. Indkaldelse til årsmøde 2020. Still going Strong, om Strongvej Foredrag om Genforeningen 1920 Fortællerhjørnet, vinter 2020 Taastrup Vandtårn Juleturen 2019  Quiz vinder oktober.  Baglommen.
 • FORTÆLLERHJØRNET I FORÅRET.   Ole Holm lægger for og kommer i fortællerhjørnet 29. januar 2020. Ole kommer fra Valby og flyttede med sin familie til Sengeløse i 1967. Han har en uddannelse som kontorassistent og har handlet med metaller hele sit arbejdsliv. Senere blev han direktør for organisationen Jern og Stål. Hans skolegang foregik i Valby. Mange fritidsinteresser: Badminton og spejder. Har i 23 år været og er stadig redaktør og udgiver af bladet Sengeløseposten.         Ole Søndergaard kan vi møde i februars fortællerhjørne d. 26. februar. Han ...
 • FOREDRAG OM GENFORENINGEN Tirsdag d. 21. januar 2020 holder vi foredrag i Kulturcentret, Poppel Allé 12, Taastrup. Vi starter kl. 18 med at spise og der vil være 2 stk. luksussmørrebrød pr. person samt en øl eller vand samt kaffe/the senere på aftenen. Prisen er kr. 110,-. Beløbet skal indbetales til kassereren umiddelbart efter tilmeldingen. Kl. 19 begynder foredraget med Axel Johnsen om genforeningen. Sønderjyllands genforening i 1920 var kulminationen på den folkelige kamp, som de danske sønderjyder med H.P. Hanssen i spidsen havde ført siden ...
 • Juleturen blev en stor oplevelse Årets juletur gik til Den Koptiske Kirke på Taastrup Hovedgade. Det blev en stor oplevelse for de 31, der havde tilmeldt sig arrangementet. Kirkens indre imponerede og de levende fortællinger vi fik om Den Koptiske Kirke, kopternes historie og livet i koptiske trossamfund gav alle deltagerne ny viden og en god oplevelse. Fader Mousa fortalte på koptisk og Mimi oversatte. De to havde vist prøvet det før. de gjorde det godt og engageret. Der blev også givet en prøve på de meget ...

*****************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
##after='2016/01/01'

[layout show=”2″]
[layout show=”2″]
[layout show=”2″]