Blaakildegaard Byhistorisk Samling og Arkiv

 logo1HØJE-TAASTRUP
LOKALHISTORISK FORENING.

Foreningens adresse er formandens:
Jørn Jordan-Knudsen
Røjlevangen 34 – 2630 Taastrup
Tlf: 24616268
E-mail: jordanknudsen[at]live.dk

Foreningen har ca. 220 medlemmer.

FORMÅL:
“Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for lokale- og kulturhistoriske værdier i Høje-Taastrup kommune.
Foreningen skal yde økonomisk og praktisk støtte til det lokalhistoriske arbejde bl.a. ved at støtte udgivelse af bøger og skrifter herom.”

Fra det gamle TaastrupFORENINGEN’s HISTORIE:
Det hele startede i 1962.
Redaktør Jens A. Pedersen fra Dagbladet havde skrevet en række artikler i avisen om Taastrup i gamle dage.
Nogle borgere havde fattet interesse for de gamle tider, og lærer Martin A. Hansen fra Hedehusene satte sig i spidsen for en flok interesserede, som startede foreningen “Historisk Samfund”, der begyndte at grave i de gamle skrifter.

Jens A. blev foreningens første formand.

I 1982 havde vi fået vores første lille lokalhistoriske arkiv i bygninger ved Højgårdstoften, og i forbindelse hermed stiftede Sven Ørnby en forening – kaldet “Arkivvennerne”.

I 2006 fusionerede de to foreninger til “Høje-Taastrup Lokalhistorisk forening”, som i 2009 optog “Vandtårnets venner” i foreningen, og det er “Høje-Taastrup Lokalhistorisk forening” i dag.

Kontingent:

Det årlige kontingent er kr. 250,- for par og kr. 150,- for personligt medlemskab.

Foreningens bankkonto:

Reg. nr. 5333    konto nr. 024 2689