Blaakildegaard Byhistorisk Samling og Arkiv

Formand:
Jørn Jordan-Knudsen
Røjlevangen 34, 2630 Taastrup
Tlf. 2461 6268
jordanknudsen@live.dk
Vandtårnsudvalget:
Peter Mose.
Kasserer:
Jens Damsgaard
Potentilvej 21, Kraghave, 2630 Taastrup
Tlf. 4073 6911
jdam@mail.dk
Foreningens bankkonto Reg.nr.: 5333  konto.nr.: 0242689
Arkivudvalg:
Ib Sandahl og Jørn Jordan-Knudsen.
Næstformand:
Ole Gram
Højgårdstoften 12, 2630 Taastrup
Tlf. 4399 1721  –  mobil 2449 1729
ole1gram@gmail.com
Turudvalget:
Inge Sørensen, Christian Friis Damgaard, Lisa Møldrup Ulriksen og Peter Mose.
Sekretær:
Christian Friis Damgaard
Søndertoften 35, 2630 Taastrup
Tlf. 4399 8137  –  mobil 2028 6606
Chrdamgaard@live.dk
Foredragsudvalget:
Maria Lorenzen, Ole Gram og Jørn Jordan-Knudsen.
Bestyrelsesmedlem:
Inge Sørensen
Snerlehaven 69, 2630 Taastrup
Tlf: 4399 3803
ingemsoerensen@hotmail.com
Bladudvalg:
Redaktør af medlemsbladet: Jørn Jordan-Knudsen
Lay-out af medlemsbladet: Carsten Junker
Bestyrelsesmedlem:
Birgit Maria Lorenzen
Falen 83 st. mf., 5000 Odense
Tfl. 3150 0274
jensine.fup@gmail.com
Årsskrift:
Ib Sandahl , Jørn Jordan-Knudsen og Carsten Junker.
Bestyrelsesmedlem:
Peter Mose Nielsen
Pile Alle 34, 2630 Taastrup
Tlf: 2168 5790
peter.mose@privat.tele.dk
Sommerfestudvalget:
Hele bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlem:
Lisa Møldrup Ulriksen
Valhøjs Alle 29, 2610 Rødovre
Tlf: 22290010
lisa@cascasgruppen.dk
Repræsentanter Kroppedal:
Jens Damsgaard og Jørn Jordan-Knudsen.
Suppleant:
Ib Sandahl
Folemarksvej 66, 2605 Brøndby
Tlf. 4345 4910
Sandahls@privat.dk
Bilagskontrollant:
Lisbeth Steffensen
Lindevangshusene 104, 2630 Taastrup
Tlf. 4399 0733 – mobil 2180 4742
frusteff@steffensen.mail.dk
Suppleant:
Margit Scharling Fohlmann
Dronningeholmen 5, 2630 Taastrup
Tlf: 61 66 12 18 / 22 34 92 83
margit@fohlmann.dk
Bilagskontrollant:
Flemming Ougaard
Hedevej 32, Fløng, 2640 Hedehusene
Tlf. 6088 4708 – mobil 3220 2826
flemming@ougaard.dk
Bilagskontrollantsuppleant:
Carsten Junker
Lindevangshusene 40, 1. th., 2630 Taastrup
Tlf. 2398 2233
junker@callisto.dk