Blaakildegaard Byhistorisk Samling og Arkiv

 

Formand:
Jørn Jordan-Knudsen
Røjlevangen 34, 2630 Taastrup
Tlf. 2461 6268
jordanknudsen@live.dk
Vandtårnsudvalget:
Fredy Olsen.
Kasserer:
Hanne Stampe Jensen
Sankt Bendts Alle 14, 2630 Taastrup
jensenhannestampe@gmail.com
Tlf. 42439606Foreningens bankkonto Reg.nr.: 5333  konto.nr.: 0242689
Arkivudvalg:
Ib Sandahl og Jørn Jordan-Knudsen.
Næstformand:
Ole Gram
Højgårdstoften 12, 2630 Taastrup
Tlf. 4399 1721  –  mobil 2449 1729
ole1gram@gmail.com
Turudvalget:
Inge Sørensen,  Lisa Møldrup Ulriksen og Peter Mose.
Bestyrelsesmedlem:
Fredy Olsen
Sankt Ibs Alle 2, 2630 Taastrup
Tlf. 51 92 44 16
fredy@dbmail.dk
Foredragsudvalget:
Ole Gram, Jørn Jordan-Knudsen, Bodil Munck og Birgit Stubbe
Bestyrelsesmedlem:
Inge Sørensen
Snerlehaven 69, 2630 Taastrup
Tlf: 4399 3803
ingemsoerensen@hotmail.com
Bladudvalg:
Redaktør af medlemsbladet: Jørn Jordan-Knudsen
Redaktion; hele bestyrelsen.
Korrektur: Bodil Munck
Bestyrelsesmedlem:
Bodil Munck
Parkvej 36, 1.-tv, 2630 Taastrup
Tfl. 40510707
bodil.munck@webspeed.dk
Årsskrift:
Jørn Jordan-Knudsen .
Bestyrelsesmedlem:
Peter Mose Nielsen
Pile Alle 34, 2630 Taastrup
Tlf: 2168 5790
peter.mose@privat.tele.dk
Sommerfestudvalget:
Hele bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlem:
Lisa Møldrup Ulriksen
Stenbuen 10, 2640 Hedehusene
Tlf: 22290010
lisamulriksen@gmail.com
Repræsentanter Kroppedal:
Ole Gram og Jørn Jordan-Knudsen.
Suppleant:
Ib Sandahl
Folemarksvej 66, 2605 Brøndby
Tlf. 4345 4910
Sandahls@privat.dk
Bilagskontrollant:
Lisbeth Steffensen
Lindevangshusene 104, 2630 Taastrup
Tlf. 4399 0733 – mobil 2180 4742
frusteff@steffensen.mail.dk
Suppleant:
Birgit Stubbe
Slettetoften 34, 2630 Taastrup
Tlf. 2366 3902
slet34@tdcadsl.dk 
Bilagskontrollant:
Flemming Ougaard
Hedevej 32, Fløng, 2640 Hedehusene
Tlf. 6088 4708 – mobil 3220 2826
flemming@ougaard.dk
  Bilagskontrollantsuppleant:
Ingen valgt. Vi søger en til posten.