Blaakildegaard Byhistorisk Samling og Arkiv

Næste nummer af bladet udkommer primo november 2013.

Deadline: 15. oktober 2013.