Blaakildegaard Byhistorisk Samling og Arkiv

Nyt årsskrift planlægges, i anden form end tidligere.
Nærmere oplysninger kommer senere / Redaktøren