Blaakildegaard Byhistorisk Samling og Arkiv

Peter Mose Nielsen

1 2 3 10

Aprilnummeret af medlemsbladet er nu på vej ud.

Du kan glæde dig til at læse om Kontingentbetaling, referat fra årsmødet, Den Hvide Neger, Søndertoften og Højgårdstoften,  Forårsturen 2019 og kalenderen for aktiviteterne i vandtårnet med mere.

Der kan gå op… Læs resten

Der var 38 deltagere, repræsenterende 32 medlemskaber på årsmødet.

 

Bestyrelsen foreslog Aksel Kramer som mødeleder. Han blev enstemmigt valgt.

Aksel Kramer indledte, efter tak for valget, med at konstatere at mødet var lovligt indvarslet, idet han havde modtaget februar… Læs resten

 

ÅRSMØDE

 Dato: torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.30

Sted: Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle, 2630 Taastrup

 Dagsorden:

 

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  6. Valg
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Der… Læs resten

1 2 3 10